200 zdolnych uczniów ze stypendiami marszałka

Paulina BaranZaktualizowano 
Nasi najbardziej uzdolnieni uczniowie na czele z Pawłem Jacakiem ze Staszowa i Mikołajem Grzebieluchem z Końskich.
200 uzdolnionych uczniów świętokrzyskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych odebrało stypendia przyznane przez Urząd Marszałkowski w Kielcach. We wtorek kolej na uczniów „Zawodówek”.

Uroczysta gala na której wręczono 200 stypendiów uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych odbyła się w poniedziałek w Filharmonii Świętokrzyskiej.

Dochody, średnia ocen i szczególne osiągnięcia
Jak wyjaśnia Renata Świercz, kierownik wydziału edukacji i nauki w Urzędzie Marszałkowskim, głównym kryterium przyznania stypendiów były dochody rodziny.

- Rodzina nie mogła przekroczyć 1348 złotych netto w przeliczeniu na jedną osobę. Do dochodów nie wliczane były pieniądze z programu „Rodzina 500 plus”. Drugim kryterium, które brali pod uwagę urzędnicy była to średnia ocen. W przypadku gimnazjalistów musiała ona wynosić co najmniej 5,0, a w przypadku licealistów 4,5”. Specjalne premie dostawali laureaci Kuratoryjnych Konkursów Przedmiotowych oraz ogólnopolskich olimpiad.

Każdy otrzyma 3700 złotych
Projekt jest finansowany z pieniędzy unijnych, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Dzięki nowej formule programu stypendialnego, pomoc trafi też do uczniów szkół zawodowych. W tym roku szkolnym przyznano 200 stypendiów dla uczniów szkół zawodowych (stypendia zostaną wręczone we wtorek, 25 kwietnia) i 200 dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (ta właśnie gala odbyła się w poniedziałek, 24 kwietnia). Każdy z uczniów otrzyma stypendium w wysokości 3700 złotych, które wypłacone zostanie jednorazowo.
W 85% pieniądze pochodzą z programów pomocowych Unii Europejskiej.

Załączone pliki:

Lista stypendystów z najwyższą liczbą punktów
w ramach Regionalnego programu stypendialnego dla szczególnie uzdolnionych uczniów gimnazjów i liceów województwa świętokrzyskiego
1.Paweł Jacak - uczeń II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Kielcach, mieszkaniec Kurozwęk w powiecie staszowskim, który podczas naboru otrzymał największą liczbę punktów – 110, laureat 5. Wojewódzkich Konkursów dla uczniów gimnazjów woj. święt.: Matematycznego, Informatycznego, Fizycznego, Chemicznego i Geograficznego.
2.Mikołaj Grzebieluch - uczeń II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich, zamieszkujący w Końskich, podczas naboru otrzymał 90 punktów, laureat Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów oraz 3. Wojewódzkich Konkursów dla uczniów gimnazjów woj. święt.: Matematycznego, Informatycznego i Fizycznego.
3.Kinga Nowakowska, uczennica VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach, mieszkanka Szczepanowa w powiecie jędrzejowskim, otrzymała 82 punkty, laureatka Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjów woj. święt. oraz finalistka 3. Wojewódzkich Konkursów dla uczniów gimnazjów woj. święt.: Matematycznego, Chemicznego i Języka Angielskiego.
4.Kamil Pytel – uczeń I LO im. gen. Wł. Sikorskiego we Włoszczowie, mieszkaniec Włoszczowy, otrzymała 74 punkty, laureat 2. Wojewódzkich Konkursów dla uczniów gimnazjów woj. święt.: Matematycznego i Biologicznego oraz finalista Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego dla uczniów gimnazjów woj. święt.
5.Adrian Ołubiec – uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach, zamieszkujący w Hucie Starej w powiecie kieleckim, otrzymał 70 punktów podczas naboru, laureat Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego dla uczniów gimnazjów woj. święt. oraz finalista 2. Wojewódzkich Konkursów dla uczniów gimnazjów woj. święt.: Matematycznego i Fizycznego.
6.Adrian Sołtykiewicz – uczeń II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Kielcach, mieszkający w Czekarzewicach Pierwszych w powiecie opatowskim, zdobywca 70 punktów w czasie naboru, laureat Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego dla uczniów gimnazjów woj. święt. i finalista 2. Wojewódzkich Konkursów dla uczniów gimnazjów woj. święt.: Fizycznego i Geograficznego.
7.Aleksandra Kamizela – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach, mieszkanka Łabędziowa w powiecie kieleckim, otrzymała 62 punkty, laureatka 2. Wojewódzkich Konkursów dla uczniów gimnazjów woj. święt.: Biologicznego i Chemicznego.
8.Daniel Kusak – uczeń Publicznego Gimnazjum Samorządowego im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej, mieszkaniec Odonowa w powiecie kazimierskim, otrzymał 62 punkty, finalista 2. Wojewódzkich Konkursów dla uczniów szkół podstawowych woj. święt.: Matematyczno-Przyrodniczego i Języka Angielskiego.
9.Weronika Stomporowska – uczennica Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu, mieszkanka Samborca w powiecie sandomierskim, otrzymała 62 punkty, laureatka 2. Wojewódzkich Konkursów dla uczniów gimnazjów woj. święt.: Chemicznego i Biologicznego.
10.Aleksandra Zagórska – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach, mieszkanka Skarżyska-Kamiennej, otrzymała 58 punktów, laureatka 2. Wojewódzkich Konkursów dla uczniów gimnazjów woj. święt.: Chemicznego i Biologicznego.
11.Aleksandra Czupryna – uczennica Gimnazjum w Zespole Placówek Oświatowych w Busku-Zdroju, mieszkanka Buska-Zdroju, otrzymała 58 punktów, laureatka Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego dla uczniów gimnazjów woj. święt. i finalistka Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego dla uczniów gimnazjów woj. święt.
12.Kacper Skwarliński – uczeń Liceum Ogólnokształcącego Nr II im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim, mieszkaniec Opatowa, otrzymał 58 punktów, laureat Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego dla uczniów gimnazjów woj. święt. i finalista Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego dla uczniów gimnazjów woj. święt.
13.Mateusz Książek – uczeń II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich, mieszkaniec Końskich, otrzymał 57 punktów, finalista 3. Wojewódzkich Konkursów dla uczniów gimnazjów woj. święt.: Geograficznego, Fizycznego i Matematycznego.
14.Magdalena Wargocka – uczennica Gimnazjum Publicznego nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach, mieszkanka Wolice w powiecie kieleckim, otrzymała 57 punktów, laureatka Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego dla uczniów gimnazjów woj. święt. i finalistka Wojewódzkiego Konkursu Języka Rosyjskiego dla uczniów gimnazjów woj. święt.
15.Mateusz Basiak – uczeń II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich, mieszkaniec Wilczkowic w powiecie koneckim, zdobywca 56 punktów, laureat Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjów woj. święt., finalista Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjów woj. święt.
16.Jakub Czuba – uczeń Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, mieszka na stałe w Kunowie w powiecie ostrowieckim, otrzymał 56 punktów, laureat Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego dla uczniów gimnazjów woj. święt.
17.Jan Komisarczyk – uczeń Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach, mieszkaniec Kielc, otrzymał 56 punktów, laureat 2. Wojewódzkich Konkursów dla uczniów gimnazjów woj. święt.: Fizycznego i Chemicznego.
18.Tomasz Kosmulski – uczeń II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich, mieszkaniec Końskich, otrzymał 55 punktów, laureat 2. Wojewódzkich Konkursów dla uczniów gimnazjów woj. święt.: Fizycznego i Matematycznego.
19.Paulina Lis – uczennica Liceum Ogólnokształcące im. B. Głowackiego w Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie, mieszkanka Wąworkowa w powiecie opatowskim, otrzymała 54 punkty, finalistka 2. Wojewódzkich Konkursów dla uczniów gimnazjów woj. święt.: Matematycznego i Biologicznego.
20.Jakub Kozieł – uczeń VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach, mieszkaniec Sukowa w powiecie kieleckim, otrzymał 52 punkty, finalista 2. Wojewódzkich Konkursów dla uczniów gimnazjów woj. święt.: Geograficznego i Fizycznego.
21.Robert Hejda – uczeń II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich, mieszkaniec Końskich, otrzymał 51 punktów, finalista Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów gimnazjów woj. święt., finalista Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjów woj. święt.
22.Anita Gawlik – uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Kielcach, mieszkanka Białego Ługu w powiecie koneckim, otrzymała 50 punktów, laureatka Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego dla uczniów gimnazjów woj. święt., finalistka Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego dla uczniów gimnazjów woj. święt.
23.Aleksandra Gil – uczennica Publicznego Gimnazjum im. F. Staffa w Rudzie Malenieckiej, mieszkanka Dęby w powiecie koneckim, otrzymała 50 punktów, finalistka 2. Wojewódzkich Konkursów dla uczniów gimnazjów woj. święt.: Geograficznego i Języka Angielskiego.
24.Karol Kukla – uczeń I LO im. gen. Wł. Sikorskiego we Włoszczowie, mieszkaniec Jakubowa w powiecie włoszczowskim, otrzymał 50 punktów, finalista 2. Wojewódzkich Konkursów dla uczniów gimnazjów woj. święt.: Chemicznego i Biologicznego.

Lista stypendystów z najwyższą liczbą punktów
w ramach Regionalnego programu stypendialnego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego
1.Kamila Wawrzeńczyk –uczennica Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach, mieszkanka Micigozdu w powiecie kieleckim, podczas naboru otrzymała 70 punktów, laureatka 6. Międzynarodowego Konkursu im. Maurycego Moszkowskiego, 21. Ogólnopolskiego Turnieju Pianistycznego im. Haliny Czernej Stefańskiej, 16. Międzynarodowego Konkursu "Muzyka bez granic".
2.Arkadiusz Murdza – uczeń Technikum w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" w Połańcu, mieszkaniec Połańca w powiecie staszowskim, otrzymał 48 punktów, w 2015 roku finalista a w 2016 już laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości.
3.Monika Banduch – uczennica Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu, mieszkanka Olszyny w powiecie lublinieckim, otrzymała 34 punkty, laureatka Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku ogrodnictwo.
4.Eliza Gębusia – uczennica Technikum w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Starachowicach, mieszkanka Krynek w powiecie starachowickim, otrzymała 32 punkty, laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości.
5.Anna Ostrowska – uczennica Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Skarżysku-Kamiennej, mieszkanka Pawłowa w powiecie szydłowieckim, otrzymała 32 punkty podczas naboru, laureatka 3. Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bankach.
6.Julia Żuwalska – uczennica Liceum Plastycznego w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach, mieszkanka miejscowości Nieświn w powiecie koneckim, otrzymała 30 punktów, laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Pudełko zwane Wyobraźnią – Julia Hartwig".
7.Klaudia Łoboda - uczennica Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach, mieszkanka Belna w powiecie kieleckim, otrzymała 30 punktów, laureatka 14. Sochaczewskich Spotkań Kameralnych.
8.Karolina Tusień – uczennica Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Skarżysku-Kamiennej, mieszkanka Psar w powiecie kieleckim, otrzymała 30 punktów podczas naboru, laureatka 4. Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bankach.
9.Agata Jasińska – uczennica Liceum Plastycznego w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach, mieszkanka Wiącki w powiecie kieleckim, otrzymała 28 punktów, laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Pudełko zwane wyobraźnią - ks. Jan Twardowski”.
10.Nikola Jedlińska – uczennica Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Skarżysku-Kamiennej, mieszkanka Pawłowa w powiecie szydłowieckim, otrzymała 28 punktów podczas naboru, laureatka 4. Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bankach.
11.Damian Kwiatkowski – uczeń Technikum w Zespole Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, mieszkający w miejscowości Małe Siodło w powiecie ostrowieckim, otrzymał 28 punktów, laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej.
12.Ewa Niewczas – uczennica Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Skarżysku-Kamiennej, mieszkanka Dąbrowy Górnej w powiecie kieleckim, otrzymała 28 punktów podczas naboru, laureatka 4. Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bankach.
13.Konrad Janik – uczeń Technikum w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie, mieszkaniec Opatowa, otrzymał 24 punkty, laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości.
14.Weronika Miłek – uczennica Technikum w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim, mieszkanka Ciszycy Górnej w powiecie opatowskim, otrzymała 18 punktów podczas naboru za bardzo dobre wyniki w nauce – średnia ze wszystkich ocen 5,82.
15.Marta Sobczak - uczennica Technikum w Zespole Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie, mieszkanka Ćmielowa w powiecie ostrowieckim, otrzymała 18 punktów podczas naboru za bardzo dobre wyniki w nauce – średnia ze wszystkich ocen 5,62.
16.Kamil Mariańczyk – uczeń Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 we Włoszczowie, mieszkający w Budzisławiu w powiecie koneckim, podczas naboru otrzymał 18 punktów za bardzo dobre wyniki w nauce – średnia ze wszystkich ocen 5,60.
17.Łukasz Górecki – uczeń Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich, mieszkaniec Stąporkowa, otrzymał 18 punktów podczas naboru za bardzo dobre wyniki w nauce – średnia ze wszystkich ocen 5,58.
18.Julia Piątek – uczennica Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach, mieszkanka Kostomłotów Drugich w powiecie kieleckim, otrzymała 18 punktów podczas naboru za bardzo dobre wyniki w nauce – średnia ze wszystkich ocen 5,52.

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.
Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3