Błogosławieństwo pokarmów w rodzinie zamiast święcenia w kościołach z powodu epidemii. Jaką modlitwę należy odmówić? Mamy jej treść [WIDEO]

dor
Podczas zbliżających się Świąt Wielkanocnych w Wielką Sobotę nie będzie tradycyjnego święcenia pokarmów w kościołach. Ma je zastąpić błogosławieństwo w rodzinach. Na zdjęciu ksiądz Mirosław Kowalski, ceremoniarz diecezjalny, który przygotował modlitwę na to błogosławieństwo i została ona zatwierdzona przez biskupa kieleckiego Jana Piotrowskiego. Fot Dorota Kułaga
Podczas Wielkanocy 2020 w Wielką Sobotę z powodu epidemii koronawirusa nie będzie tradycyjnego święcenia pokarmów w kościołach. Ma je zastąpić błogosławieństwo w rodzinach. - Być może ta szczególna forma błogosławieństwa, pomoże nam jeszcze mocniej wejść w tajemnicę Odkupienia - mówi ksiądz Mirosław Kowalski, ceremoniarz diecezjalny, który przygotował modlitwę na to błogosławieństwo i została ona zatwierdzona przez biskupa kieleckiego Jana Piotrowskiego.

-Do tej pory w Wielką Sobotę gromadziliśmy się z pokarmami, które później spożywaliśmy z rodziną w Niedzielę Zmartwychwstania. Teraz nie będzie takiej możliwości i dlatego przygotowaliśmy modlitwę opartą o tę, która od lat obowiązuje w naszych świątyniach. W sposób szczególny chcemy w niej podkreślić rolę rodziny podczas tych świąt. Modlitwa (jest na stronie Diecezji Kieleckiej i na naszym portalu echodnia.eu) może być bardzo przydatna w przeżywaniu świąt. Dowiemy się z niej, co symbolizują pokarmy, które przynosiliśmy poświęcić do kościoła, jak one mocno osadzone są w tradycji biblijnej - wyjaśnia ksiądz Mirosław Kowalski, który przygotował tę modlitwę w oparciu o tekst znajdujący się w Obrzędach błogosławieństw dostosowanych do zwyczajów diecezji polskich.

Od wieków przychodzenie do świątyń z pokarmami w Wielką Sobotę, kiedy Kościół powstrzymuje się od czynności liturgicznych, było związane z nawiedzeniem Grobu Pańskiego i modlitwą adoracyjną przed Najświętszym Sakramentem. Czy zatem w tym roku będziemy tej możliwości pozbawieni? - Zdecydowanie nie - będziemy to przeżywali w nieco innej formie. Obrzęd błogosławieństwa może być dokonany w gronie rodzinnym w poranek wielkanocny. Tego błogosławieństwa dokonuje ojciec rodziny, bądź inna osoba. Wiemy również, że na dzień dzisiejszy, według obostrzeń chroniących nasze zdrowie, w świątyniach może przebywać do pięciu osób. Kościoły pozostają otwarte - można wykorzystać zatem dogodną chwilę w Wielką Sobotę, aby nawiedzić Grób Pański. Tradycyjnie te groby w naszych świątyniach będą przygotowywane i będzie możliwość indywidualnej adoracji z zachowaniem odpowiednich zasad, które są nam przekazywane na bieżąco - zaznacza ksiądz Mirosław Kowalski.

Modlitwa błogosławieństwa pokarmów przygotowana w oparciu o tekst znajdujący się w Obrzędach błogosławieństw dostosowanych do zwyczajów diecezji polskich, wyd. Katowice 1994.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW PRZED WIELKANOCNYM POSIŁKIEM
Po zgromadzeniu się przed uroczystym posiłkiem w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Wszyscy żegnają się i odpowiadają:

Amen.

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Ojciec rodziny bądź przewodniczący może skierować do zgromadzonych słowa przygotowujące do błogosławieństwa:

Przeżywając radosny czas zmartwychwstania naszego Zbawiciela, gromadzimy się przy świątecznym stole. W tym szczególnym czasie, kiedy nie mamy pełnej możliwości wyrażania naszej radości publicznie,
w świątyniach gromadzimy się w kościele domowym. Od wieków Uroczystość Zmartwychwstania związana jest ze wspólnym, świątecznym posiłkiem. Dlatego przygotowaliśmy do błogosławieństwa pokarmy, jakie spożywać będziemy w rodzinnym gronie. Prośmy Chrystusa aby obdarzył nasze serca wzajemną życzliwością.

Ojciec rodziny lub ktoś z obecnych odczytuje tekst Pisma świętego.

Posłuchajmy słów Ewangelii według świętego według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? Co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”
(Mt 6,31ab.32b-33).

Następnie ojciec rodziny lub przewodniczący wypowiada zachętę do wspólnej modlitwy:

W czasie kiedy jest nam dane gromadzić się na wspólny posiłek wielu naszych bliźnich przeżywa cierpienia związane z epidemią, jaka nas dotyka. Wielu utraciło swoich bliskich. Nie każdy może zasiąść z bliskimi do stołu, tak jak my – pozostają na służbie dla innych. Ich wszystkich polećmy Bogu we wspólnej modlitwie.

Wszyscy wypowiadają modlitwę: Ojcze nasz…

Następnie ojciec rodziny lub przewodniczący wypowiada słowa modlitwy błogosławieństwa:

Panie Jezu, ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś apostołom przygotować wieczerzę, w dniu zmartwychwstania zasiadłeś do stołu ze swoimi uczniami. Prosimy Cię pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność wśród podczas wielkanocnego posiłku.
Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław + ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie na pustkowiu.
Baranku Boży, ty obmyłeś świat z grzechu, pobłogosław + to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy.
Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław + te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi, mogli się także dzielić wzajemną radością z tego, że jesteś z nami. Otwórz nasze oczy i serca na potrzebujących, cierpiących z powodu panujące epidemii i tych, którzy naśladując Ciebie, służącego potrzebującym, walczą o zdrowie i życie innych. Pozwól nam wszystkim dojść do wiecznej uczty w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Wideo

Dodaj ogłoszenie