ARiMR opublikowała ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych w II kwartale 2018 r. wg województw na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. Utrzymuje się wzrostowa tendencja i średnia dla kraju ponownie jest wyższa od poprzedniej.

Nowe stawki - ceny gruntów rolnych - obowiązują od 8 października 2018. Informacje o średnich cenach gruntów ornych wykorzystywane są przez banki w procesie udzielania kredytów. Średnia cena ziemi rolnej w II kwartale tego roku (na podstawie zawartych umów) wyniosła 44 252 zł/ha (uwzględniając wszystkie klasy gleby). W I kwartale 2018 była to kwota 43 097 zł/ha.

Ceny ziemi rolnej dla poszczególnych klas gleb

W przypadku dobrych klas (I, II, IIIa) średnia w kraju wyniosła 55 038 zł/ha, dla klas średnich (IIIb, IV) 45 657 zł, a w przypadku słabych (V, VI) 32 257.

Ceny ziemi w województwach

Najwyższa średnia dotyczy województwa wielkopolskiego 59 949 zł (dla klas dobrych - 77 215 zł), kolejne jest kujawsko-pomorskie - średnia na poziomie 56 620 zł (dla klas dobrych 67 753 zł).

Najmniej za hektar ziemi rolnej zapłacimy na Podkarpaciu, gdzie uśredniona wartość transakcji wyniosła w II kwartale 24 306 zł. Kolejne jest woj. świętokrzyskie z wartością 27 440 zł/ha.

Zobacz też: Jak zostać rolnikiem? Sprawdziliśmy, co trzeba zrobić

Zmiany w handlu ziemią rolną

Jeszcze pod koniec sierpnia minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zapowiedział, że pojawią się zmiany w zasadach obrotu ziemią rolną. Ograniczenia mają zostać nieco złagodzone. Przewiduje się między innymi zwiększenie powierzchni nieruchomości rolnej wyłączonej spod przepisów ustawy do 1 ha. DO tej pory bez większych trudności można było sprzedaż areał do 0,3 ha.

- Dzięki tej ustawie ograniczyliśmy, a nawet wyeliminowaliśmy spekulacje przy zakupie ziemi, więc nie będą to duże zmiany – zapowiadał Ardanowski. - Jednak różne opinie, które napływają na przykład od rolników i osób, które chciałyby zamieszkać na terenach wiejskich, sygnalizują pewne trudności, wynikające z zapisów funkcjonującej ustawy. To pokazuje, że ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego należy zmodyfikować - mówił w sierpniu tego roku.

Prace związane ze zmianami w handlu ziemią przesunęły się i jeszcze nie zostały wprowadzone: Zmiany w obrocie ziemią rolną mają być gotowe w 2019 roku. Co i kiedy zmieni się w obrocie gruntami?