Chmielnik - Zdrowo – Bezpiecznie – Rodzinnie

Artykuł sponsorowany Gmina Chmielnik
Szkoły w gminie Chmielnik są jednymi z najnowocześniejszych w regionie
Szkoły w gminie Chmielnik są jednymi z najnowocześniejszych w regionie
Udostępnij:
Zrównoważony i harmonijny rozwój gminy – taką dewizę obrał jeszcze w poprzedniej kadencji samorząd Miasta i Gminy Chmielnik i z powodzeniem ją kontynuuje. Wszystkie dotychczas podjęte działania mają na uwadze szeroko pojęty interes społeczny mieszkańców - ich potrzeby i wysoką jakość życia.

Mimo iż ostatnie lata zostały zdominowane przez pandemię, nie przeszkodziło to w realizacji inwestycji. - W ciągu ostatnich 3 lat udało się wykonać wiele ważnych zadań, które poprawiły jakość i komfort życia mieszkańców- podkreśla Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik, Paweł Wójcik.

Niewątpliwie sukcesem samorządu Chmielnika jest dbałość o inwestycje w infrastrukturę. W niedawno opublikowanym niezależnym rankingu gmina zajęła 37. miejsce w Polsce i 2. w województwie pod względem wydatków inwestycyjnych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat, w przeliczeniu na jednego mieszkańca. - To dla naszego samorządu duże osiągnięcie. Mapa inwestycji w gminie z roku na rok jest bogatsza. Działamy wszędzie tam, gdzie jest potrzeba podniesienia jakości i standardów – mówi burmistrz Paweł Wójcik.

Samorząd stawia na rozwój infrastruktury sportowej
Samorząd stawia na rozwój infrastruktury sportowej

Corocznie na inwestycje gmina przeznacza około 30 procent swojego budżetu. Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju środki trafiają do wszystkich miejscowości, a fundusz sołecki z roku na rok rośnie. Zadania realizowane są przy wsparciu zewnętrznych środków. Dofinansowanie - blisko 20 mln zł zapewniono już inwestycjom, które będą prowadzone w kolejnych latach, m.in. termomodernizacji przychodni zdrowia, rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej i uporządkowaniu infrastruktury drogowej. Każdy realizowany projekt jest odpowiedzią na realne potrzeby lokalnej społeczności. – Słuchamy głosów mieszkańców i nie rzucamy słów na wiatr – zaznacza włodarz gminy i uzasadnia: - W 2016 roku otwieraliśmy długo oczekiwany posterunek Policji, a cztery lata później nowy komisariat. W 2015 roku w bazie sportowo-rekreacyjnej mieliśmy tylko kompleks boisk przy szkole podstawowej w Chmielniku i park miejski, dziś mieszkańcy mają do dyspozycji dwie hale, odnowiony obiekt przy ulicy Kwiatowej z wielofunkcyjnym boiskiem, kortem, lodowiskiem i niebawem skateparkiem, nowe place zabaw i zrewitalizowaną okolicę zalewu Andrzejówka. To miejsca, które są dostępne cały rok.

Powstanie skateparku w Chmielniku to inicjatywa najmłodszych mieszkańców
Powstanie skateparku w Chmielniku to inicjatywa najmłodszych mieszkańców

Dzięki odważnym decyzjom władz, Gmina Chmielnik staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do życia. Konsekwentnie prowadzona polityka prorodzinna zapewniła dostęp do żłobka i przedszkoli wszystkim małym mieszkańcom. – Jako samorząd mamy na uwadze to, że dobra kondycja naszych rodzin przekłada się na rozwój całej społeczności. Oprócz prowadzenia przedszkoli samorządowych, dofinansowujemy pobyt dzieci w nowym prywatnym żłobku i przedszkolach niepublicznych. Mamy program stypendialny dla uzdolnionych uczniów a nasze szkoły są jednymi z najnowocześniejszych w regionie. Dajemy też mnóstwo okazji do uczestnictwa w kulturze – mówi burmistrz. Dzieci i młodzież w gminie Chmielnik mają zapewnioną bogatą ofertę spędzania wolnego czasu i rozwijania swoich pasji. Organizowane są półkolonie w czasie ferii i wakacji, turnieje sportowe, bezpłatnie działają liczne koła zainteresowań. Gmina dba również o zapewnienie aktywności seniorom poprzez proponowanie im ciekawej oferty wyjazdów, spotkań i zajęć w Klubie Seniora.

Dzieci i młodzież mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania
Dzieci i młodzież mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania

Samorząd sukcesywnie wprowadza udogodnienia w zakresie załatwiania urzędowych spraw. W Chmielniku działają Punkt Wsparcia Podatnika, Filia Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz punkt konsultacyjny Powiatowego Urzędu Pracy. W ubiegłym roku usługą „Mobilny Urzędnik” objęto osoby starsze i z niepełnosprawnościami. Urząd powiększył katalog świadczonych usług elektronicznych, kolejne będą wdrażane dzięki środkom z programu Cyfrowa Gmina.

Dostęp do szerokopasmowego Internetu mają już zapewnione szkoły. Do końca 2028 roku szybką siecią internetową ma zostać objęte 100% gminy, co przełoży się na wyższy komfort korzystania z e-usług ułatwi kontakty z urzędem i będzie impulsem do rozwoju przedsiębiorczości.
W tej kwestii gmina również ma dokonania. Od 2015 roku wzrosła liczba podmiotów gospodarczych. - Starannie dobieramy oferty inwestycyjne, aby nowo powstałe zakłady pracy wpisały się w naszą strategię zrównoważonego rozwoju. Wspieramy firmy, które działają w harmonii ze środowiskiem naturalnym i mieszkańcami – zapewnia Paweł Wójcik. Nowi przedsiębiorcy, którzy tworzą nowe miejsca pracy mogą korzystać z ulgi podatkowej od nieruchomości. Gmina może też się poszczycić najniższymi w kraju podatkami od środków transportowych.

W politykę zrównoważonego rozwoju gminy Chmielnik wpisują się również działania proekologiczne. Wiele zrealizowanych w ciągu trzech lat inwestycji miało na celu poprawę efektywności energetycznej budynków, wprowadzenie niskoemisyjnego ogrzewania oraz zwiększenie wykorzystania przez mieszkańców odnawialnych źródeł energii. W całej gminie zmodernizowano oświetlenie uliczne. Gmina Chmielnik osiągnęła też najlepszy wskaźnik segregacji śmieci w województwie świętokrzyskim. Na liście eko-priorytetów samorządu znalazły się m.in gazyfikacja nowych obszarów gminy, ochrona bioróżnorodności i kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców. Dzięki promowaniu dobrych wzorców dorośli mieszkańcy angażują się w akcje sadzenia lasów czy sprzątania okolicy, a młodzi zdobywają granty na likwidację dzikich wysypisk śmieci.

W Chmielniku mieszkańcy mają zapewnioną przestrzeń do aktywności fizycznej
W Chmielniku mieszkańcy mają zapewnioną przestrzeń do aktywności fizycznej

Dobre wyniki w ogólnopolskich rankingach oraz wyróżnienia i nagrody zdobyte w ostatnich latach potwierdzają, że gmina Chmielnik zmienia się we właściwym kierunku. – Jesteśmy dumni, że gmina prężnie się rozwija, jest chwalona i doceniana. Cieszą nagrody i wysokie lokaty w rankingach, jednak dla nas istotne jest, aby za tymi ocenami stał prawdziwy rozwój i zadowolenie mieszkańców – mówi burmistrz Paweł Wójcik. Wyróżnienia to niewątpliwie bodziec do dalszej pracy, a tej przez najbliższe lata samorządowi nie będzie brakować. - Atutem gminy jest położenie i dobra komunikacja z większymi ośrodkami, ponadto mamy bogactwo w postaci naturalnego środowiska przyrodniczego, w którym występują rzadkie gatunki roślin i zwierząt – podkreśla burmistrz. Mając to na uwadze samorząd Chmielnika stawia na tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, ekologię i rozwój energetyki odnawialnej dla mieszkańców oraz dalszą rozbudowę bazy sportowej i rekreacyjnej. - Robimy wszystko, aby Chmielnik kojarzył się z harmonią, zdrowiem i bezpieczeństwem, gdzie miarą zadowolenia mieszkańców jest życie w zdrowym i czystym otoczeniu, odżywianie się produktami z lokalnego rynku, możliwość odetchnięcia po ciężkim dniu pracy, pójścia na spacer do lasu, itp. Czas pandemii bardzo wyraźnie pokazał, że przyjęliśmy dobry kierunek działań, bo w końcu nie ma nic cenniejszego niż zdrowie, bezpieczeństwo i rodzina – podsumowuje burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik.

Magdalena Jagielska

Zdjęcia: Archiwum UMiG w Chmielniku

Chmielnik - Zdrowo – Bezpiecznie – Rodzinnie
Dodaj ogłoszenie