Dotacje na uruchomienie własnej firmy

Materiał informacyjny AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Sp.z o.o.
Masz pomysł na własną firmę? Potrzebujesz środków finansowych na jej uruchomienie i na pokrycie stałych wydatków przez pierwsze miesiące jej działania? Zapraszamy do udziału w projekcie „PATENT NA BIZNES”.

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. w Kielcach realizuje projekt „PATENT NA BIZNES” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 –2020, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych – (projekty konkursowe i pozakonkursowe).

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy, aktywizacja zawodowa oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 80 osób: 42 kobiet i 38 mężczyzn, które uczą się lub zamieszkują na obszarze województwa świętokrzyskiego.

UCZESTNIKAMI PROJEKTU mogą być osoby fizyczne NIEPOSIADAJĄCE ZATRUDNIENIA powyżej 30 roku życia, W TYM WYŁĄCZNIE:

· OSOBY BEZROBOTNE, POSZUKUJĄCE PRACY I BIERNE ZAWODOWO, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.: kobiety, osoby po 50 roku życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, niskowykwalifikowane

· OSOBY POWRACAJĄCE PO OKRESIE SPRAWOWANIA OPIEKI lub SPRAWUJĄCE OPIEKĘ nad osobą zależną
· OSOBY ODCHODZĄCE Z ROLNICTWA oraz członkowie ich rodziny
· REEMIGRANCI
· BEZROBOTNI MĘŻCZYŹNI w wieku 30-49 lat.

W ramach projektu oferujemy Uczestnikom wsparcie obejmujące:
1. INDYWIDUALNE SPOTKANIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM
2. SZKOLENIEdotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
3. SPOTKANIE Z EKSPERTEM DOTACYJNYM
4. WSPARCIE FINANSOWE 23.050,00 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej
5. WSPARCIE POMOSTOWE DO 16.380,00 zł NETTO (miesięcznie 1.365,00 zł NETTO).

Wymagany wkład własny na 1 uczestnika wyniesie 7.800,00 zł netto.

Uczestnik będzie miał możliwość wyboru formy wniesienia wkładu własnego:
- jednorazowe rozliczenie wydatków inwestycyjnych, poza otrzymaną w ramach projektu dotacją
lub
- comiesięczne rozliczanie bieżących kosztów związanych z prowadzeniem działalności, poza przyznanym wsparciem pomostowym.

Przyjmowanie dokumentów trwa do 3 sierpnia 2021 r.

Wszelkie dokumenty związane z procesem rekrutacji i udzielanego w ramach projektu wsparcia finansowego są dostępne:

· w wersji elektronicznej https://ap.org.pl/projekty/patent-na-biznes/dokumenty-rekrutacyjne/
· w wersji papierowej wyłącznie pod adresem: Biuro projektu, Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Kielcach, ul. Targowa 18, parter, pokój nr 5.

Zainteresowane udziałem w projekcie osoby zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 506 976 134. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na Państwa pytania i udzielą szczegółowych informacji.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Dodaj ogłoszenie