Fundusz funduszy na pomoc przedsiębiorcom

Artykuł sponsorowany Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach
120 milionów złotych w formie pożyczek z zerowym oprocentowaniem trafiło do przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z epidemią COVID-19. Zastrzyk gotówki pozwolił firmom utrzymać płynność finansową i zabezpieczyć wypłaty wynagrodzeń dla pracowników.

Decyzję o uruchomieniu pakietu wsparcia dla przedsiębiorców podjął Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Budżet programu zasilono kwotą 120 milionów złotych wygospodarowanych w ramach funduszy europejskich będących w dyspozycji regionalnego samorządu na lata 2014-2020.

Statystyki pokazują, że podjęta przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego decyzja o udostępnieniu pakietu pomocowego dla przedsiębiorców, którzy najbardziej odczuli skutki pandemii COVID-19, było właściwą reakcją wobec oczekiwań sektora prywatnego biznesu. Świętokrzyskie Konsorcjum Funduszy Pożyczkowych przyznało w sumie 452 pożyczki na kwotę wyczerpującą w całości budżet programu. Środki te pomogły branżom najbardziej potrzebującym. Ponad 15 milionów złotych trafiło do podmiotów z branży turystycznej (hotelarskiej, gastronomicznej). Wsparcie dostały również firmy z branży przetwórstwa spożywczego – 24 miliony złotych. Największe zainteresowanie pożyczkami dotyczyło firm handlowych. Wartość pożyczek dla tej branży wyniosła 43 miliony złotych.

- Pandemia koronawirusa sprawiła, że z dnia na dzień nasze obroty spadły niemal do zera. Znaleźliśmy się w dołku. Przez jakiś czas „jechaliśmy” na oszczędnościach, ale te szybko się wyczerpały. W pewnym momencie w oczy zajrzało mi widmo bankructwa. Biznes, który budowałem przez całe życie, mógł runąć jak domek z kart. Na szczęście pojawiła się opcja pozyskania pożyczki płynnościowej. Czysta gotówka pozwoliła nam złapać oddech i uciec spod finansowej gilotyny. Dzięki pozyskanym pieniądzom mogłem zatowarować firmę oraz wypłacać pracownikom pensje. Pozwoliło nam to przetrwać najczarniejsze chwile. Dziś jest lepiej. Wyszliśmy z kryzysu nieco poobijani, ale najważniejsze, że funkcjonujemy – opowiada pan Marek z Kielc, który działa w branży gastronomicznej.

- Przedsiębiorcy często narzekają na rządzących. Żartem mówi się, że jak nie chcą pomagać, to najlepiej by było, gdyby chociaż nie przeszkadzali. Muszę jednak przyznać, że w czasie pandemii pomoc ze strony władz województwa świętokrzyskiego okazała się bezcenna i bardzo potrzebna. Pożyczkę, chyba jak wszyscy, wykorzystałem na bieżące regulowanie zobowiązań wobec dostawców oraz wypłaty wynagrodzeń dla załogi. Przed nami perspektywa spłaty zobowiązań, ale jestem przekonany, że poradzimy sobie z tym, bo już widać odbicie w naszym sektorze – podkreśla pan Michał z Skarżyska-Kamiennej, właściciel małej firmy budowlanej.

Tak zwane pożyczki płynnościowe były udzielane za pośrednictwem specjalnie powołanego do tego celu Świętokrzyskiego Konsorcjum Funduszy Pożyczkowych. To bezprecedensowa inicjatywa, z którą wyszedł Świętokrzyski Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. - spółka podległa samorządowi województwa. W misję wyciągania przedsiębiorców z covidowych opresji włączyły się ponadto Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu, Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich, Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica i Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach.

- Z pożyczki skorzystały mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w celu utrzymania płynności i finansowania bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Pożyczki przeznaczono między innymi na wynagrodzenia pracowników, zobowiązania publiczno-prawne, spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, zatowarowanie czy zakup półproduktów – mówi Justyna Harenza, prezes Świętokrzyskiego Funduszu Rozwoju.

Wsparcie adresowano dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Maksymalną kwotę pożyczki określono na poziomie trzech milionów złotych. Decyzję o podaniu finansowej kroplówki podejmowano na podstawie analizy zdolności pożyczkowej danego przedsiębiorcy, przedstawieniu przez firmę prawnego zabezpieczenia oraz spełnieniu właściwych wymogów wynikających z przepisów prawa unijnego i krajowego w zakresie zasad udzielania pomocy publicznej.

Pożyczki udzielano na bardzo korzystnych warunkach: oprocentowanie od 0 procent, możliwość finansowania 100 procent wydatków brutto, okres spłaty pożyczki do 72 miesięcy, brak opłat i prowizji związanych z udzieleniem pożyczki, maksymalny okres karencji w spłacie zobowiązania do sześciu miesięcy.

- Pożyczki pozwolą firmom przetrwać najtrudniejszy okres „szoku” wywołanego przez pandemię COVID-19 poprzez ustabilizowanie przepływów finansowych i zapewnienie ciągłości funkcjonowania, w tym utrzymanie zatrudnienia i łańcuchów dostaw. Proces udzielania pożyczek przebiegał bardzo sprawnie i szybko dzięki zaangażowaniu ze strony wszystkich partnerów Świętokrzyskiego Konsorcjum Funduszy Pożyczkowych. Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się sięgnąć po pożyczki, na każdym etapie maksymalnie uproszczonej procedury uzyskiwali niezbędne wsparcie od pracowników w zakresie prawidłowego przygotowania wniosku – podkreśla Justyna Harenza.

Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego
Epidemia koronawirusa bardzo mocno uderzyła w gospodarkę. Z myślą o przedsiębiorcach z naszego regionu powstała Świętokrzyska Tarcza Antykryzysowa, czyli pakiet rozwiązań wspierających firmy w tych trudnych czasach. Z pomocą przyszły środki unijne, które Zarząd Województwa przeznaczył na działania związane z niwelowaniem negatywnych skutków COVID-19, między innymi ochronę miejsc pracy czy zabezpieczenie płynności finansowej firm. Jednym z elementów Świętokrzyskiego Pakietu Osłonowego dla firm są pożyczki udzielane przy współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na bardzo korzystnych warunkach. Nie mam wątpliwości, że pożyczki to bardzo efektywne narzędzie pomocy przedsiębiorcom w tych trudnych czasach. Ich cel to szybkie, sprawne i efektywne działania wspierające mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa świętokrzyskiego, ochrona lokalnej gospodarki i rynku pracy, pomoc firmom, którym grozi upadłość.