Grzegorz Świt, kandydat na prezydenta Kielc na czacie Echa Dnia: Dla mnie najważniejszy jest rozwój miasta Kielce

Redakcja
Udostępnij:
W środę na czacie Echa Dnia na pytania internatów odpowiadał Grzegorz Świt, kandydat na prezydenta Kielc.

Zyta: Dzień dobry. Jakie ma Pan przygotowanie do pełnienia funkcji prezydenta? Czy profesura wystarczy?
Grzegorz Świt: Oprócz tego, że jestem nauczycielem akademickim, od skończenia studiów pracowałem również w przemyśle na stanowiskach kierowniczych, a od 2006 roku jestem członkiem zarządu firmy, która współpracuje z największymi zakładami w Polsce m.in. Orlen, Lotos, Zakłady Chemiczne Tarnów. Również w samorządzie moje doświadczenie związane jest z zasiadaniem w radzie powiatu od 2010 roku.

Marek: Dzień dobry. Kiedy i gdzie otrzymał Pan tytuł profesora nadzwyczajnego?
Grzegorz Świt: To nie jest tytuł, to jest stanowisko pracy na Politechnice Świętokrzyskiej. I zostałem zatrudniony na tym stanowisku w 2012 roku, po spełnieniu określonych kryteriów związanych z pracą na stanowisku profesora.

Zyta: Jak Pan myśli, kto wejdzie do drugiej tury wyborów?
Grzegorz Świt: Mam nadzieję, że dzięki Państwa głosom, będę to ja.

Marek: Jeśli Pan wygra, od czego zacznie pan urzędowanie?
Grzegorz Świt: Od podziękowania wszystkim mieszkańcom Kielc, oraz od spotkania z pracownikami Urzędu Miejskiego.

Zyta: Zmieni Pan kadrę urzędu? Kogo powoła Pan na funkcje Pana najbliższych pracowników?
Grzegorz Świt: Chciałbym poinformować, że moje urzędowanie na pewno nie będę zaczynał od zwolnień, bo każdy pracownik odpowiada za swoje stanowisko, za powierzone mu zadania. Dlatego też nie będę zaczynał na pewno swojego urzędowania od roszad kadrowych, bo nie na tym polega sprawowanie funkcji prezydenta. Po zrobieniu audytu będzie można wtedy ewentualnie dokonać zmian kompetencyjnych.

Marek: Jakie są pana priorytety?
Grzegorz Świt: Najważniejszym priorytetem jest stworzenie terenów inwestycyjnych, na których stworzenie zostaną przedsiębiorstwa, w których będą pracowali absolwenci naszych szkół - zawodowych i wyższych. Drugim priorytetem jest pozostawienie w Kielcach dobrze wykształconych młodych ludzi, którzy swoją pracą będą dążyć do rozwoju Kielc, jako miasta wojewódzkiego. Trzeci priorytet to stworzenie terenów, na których każdy będzie mógł wybudować swój wymarzony dom.

Marek: Jak często spotyka się Pan z mieszkańcami miasta i rozmawia o ich potrzebach? O tym, co wymaga pilnej interwencji?
Grzegorz Świt: Ostatnio spotykam się codziennie z mieszkańcami różnych dzielnic, aczkolwiek muszą podkreślić, niestety o niskiej frekwencji. Natomiast poruszane tematy są bardzo istotne dla funkcjonowania lokalnych grup mieszkańców, jak również dla całego miasta Kielce. Poszczególne problemy odzwierciedlają braki w realizacji programu, który był ogłoszony cztery lata temu dla miasta Kielc.

Marek: Co Pan sądzi o budowaniu mieszkań socjalnych?
Grzegorz Świt: Jestem zwolennikiem budowy takich mieszkań, szczególnie dla osób rozpoczynających swoją karierę zawodową, jak również dla osób, których chcemy zachęcić do pozostania w Kielcach.

Marek: Jakie kierunki gospodarki i biznesu mają szansę na rozwój w Kielcach i gminie?
Grzegorz Świt: Jeżeli chodzi o Kielce, moim priorytetem jest głównie ściągnięcie przemysłu nieuciążliwego dla miasta, czyli związanego głównie z wysoko przetworzonymi technologiami, na przykład przemysł farmaceutyczny, nowych materiałów (tutaj myślę o fabryce produkującej materiały kompozytowe), przemysł oparty na elektronice, oraz na tzw. fizyce inżynierskiej. Chcę podkreślić, że we wszystkich tych dziedzinach mamy wykształcone kadry, które studiują, lub studiowały na kieleckich uczelniach wyższych i uczących się w szkołach średnich.

Zyta: W jakim kierunku się kształcić, by mieć pracę?
Grzegorz Świt: To pytanie jest bardzo trudne, ze względu na to, że w dobie szybko zmieniających się potrzeb ludzkich, trudno zdefiniować, natomiast musze podkreślić, że wszystkie kierunki techniczne, jak również kierunki związane z ogólnie pojętym zdrowiem zwiększają szanse na znalezienie pracy.

Jan: Tak naprawdę to walczy pan o Sejmik i trochę od niechcenia o prezydenturę. Proszę szczerze napisać
Grzegorz Świt: Moim celem jest walka o prezydenturę, i moje startowanie do sejmiku województwa nie koliduje z walką o prezydenturę. Jako osoba posiadająca wiedzę i umiejętności współpracy pomiędzy uczelni, przedsiębiorcami i samorządem, jako prezydent czy radny sejmiku będę mógł służyć dla dobra regionu świętokrzyskiego.

Jan: Z tego co wiem to mieszka pan w Bilczy. Jak zostanie pan prezydentem przeniesie się do Kielc?
Grzegorz Świt: Nie będę przenosił się do Kielc, ze względu na to, że miejsce zamieszkania nie wpływa na to, że moje spostrzeżenia co do problemów miasta są inne niż gdybym tu mieszkał.

Mam: Dzień dobry. Czy jest szansa na utworzenie żłobków i przedszkoli, które działałaby dłużej niż do 17, choćby do godziny 20? Wielu rodziców pracuje na zmiany
Grzegorz Świt: Oczywiście, że tak, z tym, że związane to będzie, oczywiście, z wprowadzeniem nowej organizacji pracy, i ewentualnymi dopłatami, gdyby okazało się, że będą przekraczane budżety.

elear: Panie Profesorze jakie zamierzenia względem zatrzymania młodych ludzi?
Grzegorz Świt: Tak, jak wspomniałem wcześniej, głównie stworzenie infrastruktury, aby w Kielcach zaczęto w końcu budować nowe zakłady przemysłowe, aby powstające firmy zatrudniały młodych ludzi, aby średnia pensja w Kielcach była przynajmniej średnią krajową.

elear: Jakie Ulgi Pan profesor wprowadzi w życie?
Grzegorz Świt: Jeżeli mówimy tutaj o ulgach, to na dzień dzisiejszy chciałbym rozwiązać sprawę zwierząt i ich właścicieli, mówią tu o osobach posiadających psy, gdzie chciałbym wprowadzić obowiązek ich czipowania i sterylizacji, co powodowałoby zwolnienie ich z opłat. Chciałbym również wprowadzić darmowe przejazdy dla osób oddających krew.

Zyta: Jakie potrzeby uznaje Pan za najważniejsze?
Grzegorz Świt: Praca, praca, praca i jeszcze raz praca.

elear: Myśli Pan profesor o budowie dużej hali sportowej?
Grzegorz Świt: Tak, uważam, że budowa tej hali, szczególnie po deklaracji Pana Ministra o dofinansowaniu 50 % powoduje, że budowa tej hali jest celowa. Tym bardziej, że przeznaczenie tej hali i lokalizacja jest także związana z Targami Kielce.

elear: Jak Pan Profesor zamierza ściągnąć do Kielc nowych inwestorów?
Grzegorz Świt: Moim głównym zadaniem jest wykorzystanie pieniędzy unijnych na tworzenie dużych obszarów uzbrojonych, i włączenie ich do podstrefy ekonomicznej Starachowice. Jeżeli zaoferujemy te tereny w pełni uzbrojone, oraz dobrze wykształconych ludzi, to inwestorzy, tak jak w krajach zachodnich chętnie będą u nas chcieli zainwestować swoje pieniądze.

elear: Jakie zamierzenia Panie profesorze względem ludzi starszych i niepełnosprawnych?
Grzegorz Świt: Jeżeli chodzi o ludzi starszych i niepełnosprawnych, chciałbym doprowadzić, by Kielce były miastem, w którym można godnie żyć w swojej jesieni życia. Chciałbym rozszerzyć ofertę dla mieszkańców, ludzi starszych i niepełnosprawnych. Jeżeli chodzi o ofertę pomocy, udziału w imprezach kulturalnych, spotkaniach tak, by włączyć tych ludzi w dalszy rozwój miasta.

elear: Panie profesorze jakie plany względem parku miejskiego i stawu?
Grzegorz Świt: Spacerując po Parku można odnieść wrażenie, że czas się zatrzymał. Moim zdaniem należy przeprowadzić rewitalizację całego parku tak, aby każdy kielczanin, ale również osoba przyjeżdżająca z okolicznych gmin chciała tam przyjść pochodzić, posiedzieć, wypić kawę i pobawić się z dziećmi.

elear: Co z ścieżkami rowerowymi w Kielcach?
Grzegorz Świt: Tak jak mówiłem należy wykonać przegląd wszystkich ścieżek rowerowych, a szczególnie rozwiązań dotyczących ich połączenia z drogami publicznymi. Chciałbym również, aby całe centrum Kielc było przeznaczone głównie dla ruchu rowerowego i pieszego, aby wprowadzić te rozwiązania, o które zabiegają organizacje cyklistów.

elear: Co z ruchem tranzytowym który jest w Kielcach?
Grzegorz Świt: Jestem zwolennikiem radykalnych rozwiązań w tym kierunku, szczególnie, jeżeli chodzi o wyprowadzenie ruchu pojazdów ciężkich z centrum miasta Kielce. Szczególnie ulica IX Wieków, Jesionowa, Łódzka. Moim zdaniem nie ma problemów, aby wyprowadzić ruch na obwodnicę Kielc od węzła Wiśniówka do węzła Chęciny.

elear: Jakie plany względem Korony Kielce?
Grzegorz Świt: Moim zdaniem Korona, jako chluba Kielc zasługuje na to, aby była klubem, który będzie miał pieniądze na to, aby grać w pucharach europejskich. Możemy to osiągnąć, jeżeli będzie właścicielem klubu osoba prywatna, firma. Oczywiście warunkiem koniecznym sprzedaży udziałów Korony jest pozostawienie klubu w Kielcach, i granie na obiektach miasta Kielce. Nie jestem zwolennikiem akcjonariatu rozproszonego, gdyż w historii mieliśmy już przypadki upadku takich klubów, np. Polonia Warszawa, chluba Warszawy.

elear: Z kim zamierza Pan Profesor współpracować jak zostanie prezydentem Kielc?
Grzegorz Świt: Odpowiem krótko - z wszystkimi, którym zależy na dobru Kielc, Dla mnie najważniejszy jest rozwój miasta Kielce, tak, abyśmy się ciągle rozwijali i byli dumą województwa.

elear: Jakie planu inwestycyjne w najbliższym czasie?
Grzegorz Świt: Pierwsza inwestycje związane będą z rozbudową dróg, szczególnie o znaczeniu strategicznym dla rozwoju miasta Kielce, i tworzeniu właśnie terenów inwestycyjnych, czyli przebudowa ulicy Zagnańskiej, ulicy prostej, ulicy Bohaterów Warszawy, ale również inwestycje w infrastrukturę na dzielnicach Herby, Bukówka, Niewachlów, Czarnów, Podkarczówka, Białogon.

elear: Jakie są Pana zdaniem słabe punkty obecnego włodarza Miasta?
Grzegorz Świt: Uważam, że mankamentem jest brak wsłuchiwania się w głosy mieszkańców miasta oraz brak współpracy z radnymi opozycyjnymi, jak również z marszałkiem województwa świętokrzyskiego oraz ze wszystkimi parlamentarzystami z terenu naszego województwa. Skutkuje to często brakiem spójnych programów poprawiających funkcjonowanie miasta Kielc oraz wspólnego lobbingu dla najważniejszych inwestycji w Kielcach.

elear: Jak Pan chciałby zmienić Kielce?
Grzegorz Świt: chciałbym by Kielce stały się nowoczesnym miastem, aby młodzi wyjeżdżający z Kielc chcieli tutaj wracać, chciałbym aby Sienkiewicza stała się zmów wizytówką Kielc, nie tylko z racji wyglądu, ale także z racji, że znajdują się tam miejsca, do których warto wracać, gdzie każdy chce przyjść, napić się kawy, posłuchać dobrej muzyki, pobawić się z dziećmi.

elear: Co trzeba zrobić, żeby Kielce rozwijały się?
Grzegorz Świt: Po pierwsze - współpracować ze wszystkimi, którzy mają pomysły na rozwój, czyli mieszkańcami, marszałkiem, sejmikiem wojewódzkim, wojewodą, parlamentarzystami. Po drugie - stworzenie planów zagospodarowania i uzbrojenie terenów, które będą generować miejsca pracy. Po trzecie musimy promować nasze miasto na targach w Kielcach, ale głównie na targach inwestycyjnych, które odbywają się na całym świecie. Musimy promować Kielce, jako miasto ludzi młodych, pełnych ochoty do pracy i miasto, które jest otwarte na inwestycje.

elear: Ktoś stwierdził, że jest Pan przystojnym mężczyzną, myśli Pan, że prezydent powinien być reprezentacyjny?
Grzegorz Świt: Jest mi trudno oceniać siebie samego, natomiast wydaje mi się, że to na pewno nie przeszkadza. Jeżeli popatrzymy na kraje zachodnie, tam wizerunek jest bardzo istotny. Natomiast ja uważam, że moja wiedza, doświadczenie pozwalają mi na pełnienie tej funkcji. Wygląd jest tylko ewentualnym dodatkiem.

elear: Panie Profesorze co budową obwodnicy południowej i wschodniej Kielc ?
Grzegorz Świt: Jestem za tym, aby te plany zostały jak najszybciej zrealizowane, szczególnie że fragment obwodnicy południowej będzie już realizowany w ramach budowy drogi DK 73 na odcinku pozamiejskim. Również Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich realizuje prace związane z budową południowej i wschodniej obwodnicy.

elear: Uzbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne w dzielnicach Dąbrowa, Dyminy, Bukówka, Rejon ulicy Piekoszowskiej?
Grzegorz Świt: Tak, te tereny uważam, że należy uzbroić i przeznaczyć je pod budownictwo jednorodzinne, tym bardziej, że uzbrajając te tereny miasto zyska dodatkowe pieniądze w postaci wyższych podatków.

Marek: Co Pan sądzi o pozyskiwaniu ekologicznej energii? jakieś plany?
Grzegorz Świt: Oczywiście, ze względu na specyficzne położenie Kielc, oraz duży udział budownictwa indywidualnego należy wprowadzić programy, które by pomagały mieszkańcom w zamianie sposobu ogrzewania domów, i pozyskiwania dodatkowej energii. Obecnie jest to jeden z kierunków, który należy jak najszybciej realizować. Dodatkowo można wykorzystać tereny przyszłego lotniska Obice do produkcji energii elektrycznej na przykład z fotowoltaiki.

elear: Dlaczego deklaruje Pan Profesor wolę współpracy z każdym, komu zależy na poprawie, jakości życia w Kielcach.
Grzegorz Świt: Uważam, że współpraca i zgoda buduje, natomiast rywalizacja, kłótnie powodują tylko, że w mieście mamy marazm.

elear: Co mogłoby zachęcić wyborców do głosowania na Pana?
Grzegorz Świt: Tak, jak podkreślam, mam doświadczenie nie tylko jako nauczyciel akademicki, ale także przedsiębiorca i samorządowiec. Moim najważniejszym atutem jest umiejętność współpracy z każdym, co mogą potwierdzić moi koledzy z wszystkich opcji politycznych zasiadających w radzie powiatu. Chcę pracować dla dobra Kielc i województwa.

Grzegorz Świt: Dziękuję Państwu za wszystkie pytania i proszę o głos.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polska będzie potentatem zielonego wodoru?

Wideo

Komentarze 2

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

w
www
W dniu 12.11.2014 o 15:35, Berek napisał:

Same frazesy. Robi wiatr, żeby zostać wybranym do sejmiku, a gdyby przeszedł do drugiej tury, to w ramach przyjażni koalicyjnej przekaże głosy wąsatemu. Przyjmuję zakłady.

Najpierw musiałby zapuścić wąsy aby oddać stanowisko swojemu.

B
Berek

Same frazesy. Robi wiatr, żeby zostać wybranym do sejmiku, a gdyby przeszedł do drugiej tury, to w ramach przyjażni koalicyjnej przekaże głosy wąsatemu. Przyjmuję zakłady.

Więcej informacji na stronie głównej Echo Dnia Świętokrzyskie
Dodaj ogłoszenie