Jarosław Kaczyński 16 stycznia z prywatną wizytą w Starachowicach. W rocznicę śmierci mamy, Jadwigi Kaczyńskiej. Zapis transmisję i zdjęcia

Stanisław Wróbel, Mikołaj Opatowski, Kazimierz Cuch
Msza za Jadwigę Kaczyńską w niedzielę 16 stycznia. Na pierwszym planie Jarosław Kaczyński i Krzysztof Lipiec. Za nimi Anna Krupka i Joachim Brudziński.
Msza za Jadwigę Kaczyńską w niedzielę 16 stycznia. Na pierwszym planie Jarosław Kaczyński i Krzysztof Lipiec. Za nimi Anna Krupka i Joachim Brudziński. Mikołaj Opatowski
Udostępnij:
W 9. rocznicę śmierci Jadwigi Kaczyńskiej, z domu Jasiewicz, w niedzielę, 16 stycznia do Starachowic przyjechał jej syn, Jarosław Kaczyński, wicepremier i prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jadwiga Kaczyńska urodziła się i w latach młodości mieszkała w Starachowicach. Na echodnia.eu transmitowaliśmy wizytę Jarosława Kaczyńskiego w Starachowicach. Zakończyła się w niezbyt miłej atmosferze - przed kościołem czekali protestujący. Zobaczcie zapis transmisji.

19.21
Na zakończenie głos zabrał prezes Prawa i Sprawiedliwości w Świętokrzyskiem, poseł Krzysztof Lipiec, który podziękował wszystkim za przybycie i modlitwę za Jadwigę Kaczyńską. W sposób szczególny zwrócił się do Jarosława Kaczyńskiego. Bardzo dziękował też za przybycie Jackowi Sasinowi, Joachimowi Brudzińskiemu i Krzysztofowi Sobolewskiemu.

19.20
Jarosław Kaczyński zakończył przemówienie, jego pełną treść znajdziecie w dalszej części tekstu. Złożył kwiaty przed tablicą upamiętniającą jego mamę - Jadwigę Kaczyńską.

19.10
Jarosław Kaczyński rozpoczął przemówienie. Najpierw podziękował premierowi potem w szczególny sposób posłowi ze Starachowic, Krzysztofowi Lipcowi, szefowi Prawa i Sprawiedliwości w Świętokrzyskiem, który jak podkreślił Jarosław Kaczyński, od 9 lat organizuje mszę w rocznicę śmierci jego matki. Jarosław Kaczyński przypomniał czas kiedy jego mama mieszkała w Starachowicach i podkreślił, że wychowanie jakie otrzymała w tym mieście miało wielki wpływ na niego i jego brata Lecha Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński odniósł się też do okrzyków jakie miały miejsce pod jego adresem. - Jak słychać walka z kościołem nadal trwa. Takie sytuacje, jak dziś nie powinny mieć miejsca bo to już przekracza sferę wolności. Bo jak jest atak na kościół to jest też atak na Polskę - mówił.

19.08
Krótka modlitwa przy panteonie przed kościołem Wszystkich Świętych.

19.07
Przed kościołem do Jarosława Kaczyńskiego i innych polityków Prawa i Sprawiedliwości posypały się mało sympatyczne okrzyki i gwizdy. Przed świątynia czekała grupa przeciwników, która przez cały czas gwizdała i wznosiła okrzyki. W okolicy kościoła ustawiła się też grupa ludzi z ogromnym transparentem na którym napisano "Szpital dla Starachowice". Przypomnijmy, że od prawie dwóch lat jest tu szpital tylko dla chorych na covid. Starachowiczanie protestują, że zostali pozbawieni opieki medycznej.

19.01
Kończy się msza święta. Proboszcz parafii Wszystkich Świętych ksiądz Sławomir Rak dziękuje superiorowi Sanktuarium na Świętym Krzyżu, ojcu Marianowi Puchale za Słowo Boże. Dziękuje tez wszystkim za udział i zaprasza na krótką modlitwę przed kościołem.

18.40
Twa msza święta. Przy ołtarzu jest ustawione duże zdjęcie świętej pamięci Jadwigi Kaczyńskiej i ustawiony jest bukiet róż.

18.25
Rozpoczęła się homilia. Ksiądz mówi między innymi o tym, że prawdziwy chrześcijanin postępuje według przykazań. Przestrzega ich w codziennym życiu.

18.20
Jedno z czytań podczas mszy przeczytał Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

18.05
Na mszy są obecni parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości z województwa świętokrzyskiego - posłanka Anna Krupka, posłowie Piotr Wawrzyk, Krzysztof Lipiec, Marek Kwitek, Andrzej Kryj, senatorowie Krzysztof Słoń, Jarosław Rusiecki. Na mszy jest wielu samorządowców wszystkich szczebli. Są między innymi Marek Bogusławski - wicemarszałek województwa, wicewojewoda świętokrzyski Rafał Nowak, starosta kielecki Mirosław Gębski, starosta jędrzejowski Paweł Faryna, przewodniczący Rady Miejskiej w Kielcach Jarosław Karyś.

18.01
Ksiądz przywitał Jarosława Kaczyńskiego - wicepremiera i prezesa Prawa i Sprawiedliwości oraz towarzyszące mu osoby wśród chich wicepremiera Jacka Sasina. Na mszy są też najwyższe wadze Prawa i Sprawiedliwości - Joachim Brudziński i Krzysztof Sobolewski.

Przywitał też władze województwa, wojewodę świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza i marszałka województwa Andrzeja Bętkowskiego. Przywitał też parlamentarzystów i wszystkich przybyłych na mszę.

18.00
Msza rozpoczęła się punktualnie o godzinie 18. Ksiądz poprosił o zachowanie dystansu, założenia maseczek i uszanowanie przez media miejsca świętego.

Przemówienie Jarosława Kaczyńskiego w Starachowicach w niedzielę 16 stycznia 2022

Oto pełna treść przemówienia Jarosława Kaczyńskiego w Starachowicach w niedzielę 16 stycznia 2022: "Wielebny Ojcze dziekanie, Wielebny Ojcze Superiorze, szanowni przedstawiciele władz, z panem premierem, panem posłem Lipcem, któremu jestem szczególnie wdzięczny za coroczne organizowanie tych uroczystości, szanowni Państwo.

Przede wszystkim muszę podziękować. Podziękować bardzo serdecznie za to, że już od dziewięciu lat mogę tutaj być, mogę uczestniczyć we mszy świętej za duszę mojej świętej pamięci Mamy, mogę wspominać to wszystko, co było Jej pamięcią, ale i dzięki jej opowiadaniom stało się także moją pamięcią. Pamięcią mojego brata.

Chodzi o Starachowice, o wszystko, co wiązało się z tym miastem, w którym Moja mama przez kilkanaście lat mieszkała, uczyła się, najpierw w szkole, w czasach pokoju, później na tajnych kompletach i wreszcie już po wojnie tutaj dokończyła edukację i zdała maturę.

Te wspomnienia, szczególnie te wojenne, stały się bardzo ważną częścią świadomości mojego świętej pamięci brata, ale także mojej. Stały się częścią wychowania nas obu, ale przede wszystkim było też częścią czegoś szerszego, tego wszystkiego, co przekazywali swoim dzieciom uczciwi, dobrzy Polacy tamtego pokolenia, pokolenia mojej mamy. Tych wspomnień, których przesłaniem był polski patriotyzm, była wierność Polsce, było odrzucenie komunizmu i tego wszystkiego, co się z nim wiązało. Było to głębokie przekonanie, że nie wolno uwierzyć temu wielkiemu oszustwu, w którym żyli wtedy Polacy, że trzeba trzymać się tradycji, trzeba trzymać się prawdy, trzeba tej prawdy szukać i wreszcie trzeba także podejmować walkę o to, by Polska znów stała się wolna.

Polska stała się wolna, ale niestety trzeba ze smutkiem powiedzieć, że następcy IV Departamentu MSW, czyli tego, który walczył z Kościołem, tego, który walczył z polskością, ciągle żyją. Można powiedzieć, że przeszli do następnych pokoleń. Ten wielki błąd, jaki został popełniony zaraz po 1989 roku, ten błąd braku kary, braku twardej rozprawy z tym wszystkim, ciągle na nas ciąży. Ale wierzę, że przyjdzie czas i będzie to wykonanie także testamentu tego pokolenia, do którego należała moja mama, że z tym skończymy raz na zawsze. I to będzie wydarzenie dla Polski bardzo pożyteczne, budujące naszą dobrą przyszłość.

Moja świętej pamięci Mama nie tylko tu mieszkała, nie tylko tu się uczyła, nie tylko tu zdała maturę, ale także działała w Podziemiu, w Szarych Szeregach, działała także w tym miejscu, w kościele, który jest nie ten sam w sensie fizycznym, ale który jest ten sam, jeśli chodzi o kontynuację misji. Misji Kościoła, która jest tak bardzo związana z polskością, jest tak mocno związana z dziejami naszego narodu i która, jeśli ten naród, naród polski, nasz naród, ma mieć przyszłość, musi trwać. Nie może być zakłócana, bo to jest coś, czego nie wolno tolerować. To nie jest sfera wolności. To jest sfera nadużycia, podnoszenia ręki na Kościół, a to oznacza także podnoszenie ręki na Polskę.

Chcę powiedzieć, że jeśli o tym mówię od przeszło 30 lat, bo pamiętam nawet kiedy po raz pierwszy o tym mówiłem podczas kampanii wyborczej 1991 roku w Domu Katolickim w Sosnowcu, to zawdzięczam to w wielkiej mierze mojej Mamie. Zawdzięczam jej wychowaniu, patriotyzmowi, bardzo ścisłemu związkowi z Kościołem, związkowi, którego wyrazem była także działalność w Sodalicji Mariańskiej. Sądzę, że to, że tutaj mamy jej tablicę, że jest honorową obywatelką tego miasta, jest wyrazem wdzięczności za tę postawę. I tutaj nie chodzi tylko o postawę jednej osoby, bo tych dziewcząt, tych młodych chłopców, było dużo więcej. To oni, często płacąc za to życiem, budowali podstawy pod wolną Rzeczpospolitą.

I o tym przede wszystkim musimy pamiętać, odrzucając to wszystko i tych wszystkich, którzy w to godzą, a którzy dzisiaj ze wszystkich stron w ścisłej współpracy z naszymi wrogami, próbują Polskę zniszczyć. To jest także przesłanie tamtego pokolenia, które w ogromnej większości już odeszło, ale to przesłanie musi trwać i jestem przekonany, że będzie trwało, bo ma swoich kontynuatorów i to nie tylko wśród tych ludzi, którzy dziś doszli do późnego wieku, ale także w tych młodszych pokoleniach, których większość stanie po stronie Polski i będzie polską sprawę, sprawę polskiej niepodległości, polskiej siły, polskiej godności, kontynuować".

W Panteonie w Starachowicach trzy tablice związane z rodziną Kaczyńskich

W Panteonie Pamięci Narodowej, przy starachowickim kościele Wszystkich Świętych są trzy tablice związane z rodziną Kaczyńskich i jedna z byłym wicepremierem Przemysławem Gosiewskim, który zginął w katastrofie smoleńskiej a był jednym z najbliższych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego. Oprócz tablicy poświęconej ofiarom katastrofy smoleńskiej, tablicy poświęconej tylko Jadwidze Kaczyńskiej, Honorowej Obywatelce Starachowic, patronce jednej z ulic miasta, jest także tablica poświęcona okupacyjnym Szarym Szeregom. Wśród wielu nazwisk harcerzy jest tam nazwisko Jadwigi Jasiewicz, późniejszej Jadwigi Kaczyńskiej, która działała w tej podziemnej organizacji. Miała pseudonim „Bratek, w zastępie "Zioło".

Jadwiga Kaczyńska - Honorowa Obywatelka Starachowic

Jadwiga Kaczyńska, z domu Jasiewicz, urodziła się 31 grudnia 1926 roku w Starachowicach. Tuż po urodzeniu zamieszkała w Warszawie. Do Starachowic wróciła z rodzicami w 1933 roku i mieszkała tu do 1946 roku. Jej ojciec, inżynier, pracował w Zakładach Starachowickich. Tu ukończyła szkołę średnią, I Liceum Ogólnokształcące imienia Tadeusza Kościuszki. Działała w okupacyjnym harcerstwie. Była sanitariuszką. Po maturze wyjechała na studia do Warszawy. Z synami, małymi bliźniakami Jarosławem i Lechem, przyjeżdżała w wakacje do rodziny w starachowickim osiedlu Orłowo, najczęściej do sióstr Szydłowskich. Ma tytuł Honorowego Obywatela Starachowic, nadany przez Radę Miejską Starachowic. Jej imieniem jest nazwana ulica prowadząca od starachowickiego Ronda Prezydenta Lecha Kaczyńskiego do ulicy Bankowej.

Jadwiga Kaczyńska zmarła 17 stycznia 2013 roku.

Wyjątkowa historia związku Jadwigi Kaczyńskiej i jej rodziny ze Starachowicami Jadwiga Kaczyńska, mama Jarosława i Lecha Kaczyńskich w Starachowicach - prawdziwa historia. Wyjątkowe zdjęcia

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Rosja niszczy ukraiński przemysł

Wideo

Komentarze 16

Komentowanie zostało tymczasowo wyłączone.

Podaj powód zgłoszenia

W
Wacuś
16 stycznia, 21:38, Gość:

Je.bać PO ! Je.bać owsiaka ! Je.bać tvn !!!

16 stycznia, 21:46, Hosc:

Wy głupie ludzie , siedzicie na tych socjalach ZUS nie palcice , na służbę zdrowia nie ma , nas skubiecie podatkami , a jak ktoś z naszych organizuje zbiiroke na sprzęt szpitalny, to go krytykujecie, owsiak zebrał od początku ok 1 mld zł, a wy na ku rwizje 2 mld zł dodatku dajecie co roku plus reklamy i abonament, wy k podludzie wy śmierdzące, Hitlr się nie mylił co do was , bo też wy ch przed wojną żeście zondzoli jak świnie

Ciesz się polnische schweine , bo już wkrótce potomek nazioli skopie ci doopsko przy szparagach

C
Ck
Jarek, ten kszysz w wawie już znaleziony.?
G
Gość
wygwizdaliście go?
G
Gość
Kompromitująca prywatna impreza i to z jaką państwową asystą za kasę podatników. "Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać...
l
lk
16 stycznia, 19:54, Karolina:

Jarosław Kaczyński to wielki patriota i prawdziwy mąż stanu

16 stycznia, 20:05, Hosc:

Ha ha ha konus z rozpiętym rozporkiem w dwóch różnych butach , nadawał wam socjale ha ha ha le nie nacieszycie się zbyt długo, my na was tyra nie będziemy, pasożyty to nie są szlachetne stworzenia .

16 stycznia, 20:12, Gość:

Ty nędzny wszarzu to Pana Prezesa możesz pocałować tam , gdzie on cię może w doopę kopnąć

16 stycznia, 21:31, Gość:

Wybrlaiscie wolskie świnie na takiego na jakiego było was stac , co się złościsz , my go tak poważny jak i Antka ps brzoza czy tego z tmi małymi rączkami i paskudnym charakterem co pilotów chciał uczyć latać, tam samo ich wszystkich poważny

16 stycznia, 21:35, Gość:

Całuj w du.pę prezesa kundlu !

nareszcie ktoś z klasą odwiedził nasze miasto

M
Marta
16 stycznia, 21:38, Gość:

Je.bać PO ! Je.bać owsiaka ! Je.bać tvn !!!

16 stycznia, 21:40, Josc:

Bidne pisiory obrzydzenie siejecie i wśród Polaków I w całej UE

W y p i e r d a l a j !

G
Gos
Jarek miał ruskiego pradziadka w rodzinie , a ja się zastanawiał, dlaczego świat tak po rusku widzi
G
Gość
16 stycznia, 19:54, Karolina:

Jarosław Kaczyński to wielki patriota i prawdziwy mąż stanu

16 stycznia, 20:05, Hosc:

Ha ha ha konus z rozpiętym rozporkiem w dwóch różnych butach , nadawał wam socjale ha ha ha le nie nacieszycie się zbyt długo, my na was tyra nie będziemy, pasożyty to nie są szlachetne stworzenia .

16 stycznia, 20:12, Gość:

Ty nędzny wszarzu to Pana Prezesa możesz pocałować tam , gdzie on cię może w doopę kopnąć

16 stycznia, 21:31, Gość:

Wybrlaiscie wolskie świnie na takiego na jakiego było was stac , co się złościsz , my go tak poważny jak i Antka ps brzoza czy tego z tmi małymi rączkami i paskudnym charakterem co pilotów chciał uczyć latać, tam samo ich wszystkich poważny

Całuj w du.pę prezesa kundlu !

Z
Zrozumta
16 stycznia, 19:54, Karolina:

Jarosław Kaczyński to wielki patriota i prawdziwy mąż stanu

Karolina jak ten glupi czas s skończy to odpisiorzenie kraju bedzie tak konieczne jak , odwszazanie w szkołach kilka dekad temu

G
Gość
A gdzie wolaczka marta ,wychowana w tradycyjnych wolskich wartościach, 5 mężów z.5 dzieci w.tym 2 poczęta w wyniku zdrady małżeńskiej, gdzie una ?
G
Gość
16 stycznia, 19:54, Karolina:

Jarosław Kaczyński to wielki patriota i prawdziwy mąż stanu

16 stycznia, 20:05, Hosc:

Ha ha ha konus z rozpiętym rozporkiem w dwóch różnych butach , nadawał wam socjale ha ha ha le nie nacieszycie się zbyt długo, my na was tyra nie będziemy, pasożyty to nie są szlachetne stworzenia .

16 stycznia, 20:12, Gość:

Ty nędzny wszarzu to Pana Prezesa możesz pocałować tam , gdzie on cię może w doopę kopnąć

Wybrlaiscie wolskie świnie na takiego na jakiego było was stac , co się złościsz , my go tak poważny jak i Antka ps brzoza czy tego z tmi małymi rączkami i paskudnym charakterem co pilotów chciał uczyć latać, tam samo ich wszystkich poważny

G
Gość
16 stycznia, 19:32, Zdziwiony:

Aż dziw że wolactwo o śmierć matki konus nie obwinia Tuska ,

Tez sie dziwię, przecie by mogli wmówić ciemnemu ludowi, jak to kurski mówi, że to Tusk nie dał na szpital pieniędzy i nie było dostatecznej opieki, np a kto im zabronił by , że nie przyzwoicie , je bać przyzwoitość, socjale się liczą

H
Hosc
16 stycznia, 19:54, Karolina:

Jarosław Kaczyński to wielki patriota i prawdziwy mąż stanu

Ha ha ha konus z rozpiętym rozporkiem w dwóch różnych butach , nadawał wam socjale ha ha ha le nie nacieszycie się zbyt długo, my na was tyra nie będziemy, pasożyty to nie są szlachetne stworzenia .

Z
Zdziwiony
Aż dziw że wolactwo o śmierć matki konus nie obwinia Tuska ,
G
Gosc
Ty stary głupcze, ile ci tego marnego żywota zostało 2 lata Góra, nie zapraszaj nam tu parti neofaszystowskich , bo jak one dojdą do władzy to będziemy znów do siebie strzelać, ty krotkowzroczny kretrrjnje
Przejdź na stronę główną Echo Dnia Świętokrzyskie
Dodaj ogłoszenie