Konkurs na projekt graficzny logo Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w Kielcach. Jest nagroda finansowa. Zobacz szczegóły

Dorota Kułaga
Dorota Kułaga
ŚZPN
Udostępnij:
Trwa konkurs na projekt graficzny logo Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w Kielcach.

Celem konkursu jest zaprojektowanie znaku graficznego (logo) mającego potencjał promocyjny.
Logo ŚZPN powinno spełniać następujące założenia: powinno kojarzyć się z podstawową działalnością Organizatora, a także jego historią oraz tradycją powinno być oryginalne i czytelne, może występować w połączeniu ze skrótem nazwy Organizatora, tj. „ŚZPN”.

Konkurs skierowany jest do grafików, projektantów oraz uczniów, studentów i absolwentów szkół i uczelni wyższych o profilu artystyczno-plastycznym. Uczestnik konkurs musi ukończyć 18 rok życia w chwili ogłoszenia konkursu oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Każdy uczestnik Konkursu może złożyć maksymalnie 3 projekty. Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo. Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie projektu zgodnego z wymaganiami określonymi w Regulaminie. Projekty powinny zostać dostarczone w wersji elektronicznej, w postaci pliku grafiki wektorowej lub rastrowej w wielkości nie mniejszej niż 3000x3000 pixeli, a także dodatkowo w jednym z formatów (PDF lub JPG). Nadesłany projekt powinien być również zaprezentowany w wersji czarno-białej lub w tonacji szarości. Przesłane pliki powinny uwzględniać możliwość zmiany skali oraz proporcji obrazu bez utraty jego jakości. Plik powinien być nazwany dowolnym, wybranym przez Uczestnika hasłem kodującym.

Prace konkursowe należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
Ostateczny termin dostarczenia prac upływa w dniu 31 stycznia 2022 r. o godz. 23:59.

W Konkursie przewidziana jest wyłącznie nagroda główna dedykowana zwycięzcy. Nagroda główna to nagroda finansowa w kwocie 2500 (słownie: dwa tysiące pięćset) złotych brutto (dalej jako: Nagroda). Nagroda podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach.
Nagroda zostanie wypłacona zwycięzcy po zawarciu umowy o przeniesienie na Organizatora majątkowych praw autorskich do wybranego przez Organizatora Logo oraz przeniesienia prawa do elementów identyfikacji wizualnej związanych z Logo, w terminie 10 dni od dnia podpisania wspomnianej umowy.

Fight Raport odc.1

Wideo

Dodaj ogłoszenie