Mała Ojczyzna - Gmina Włoszczowa

Materiał informacyjny Gmina Włoszczowa
Samorząd jeszcze w cieniu, za chwilę wojny na Ukrainie i pod wielkim wpływem inflacji. Mija bardzo trudny rok 2022. Dla gminy Włoszczowa był bardzo pracowity i mimo wszystko obfitował w inwestycje. Pokazujemy najważniejsze z nich.

Zakończenie projektu rewitalizacji Włoszczowy

Przypomnijmy, że część inwestycji realizowana była w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym we Włoszczowie, miejscowymi instytucjami kultury i sportu, Stowarzyszeniem na Rzecz Ochrony i Promocji Sztuki Sakralnej „Ars Sacra” i jednym z prywatnych przedsiębiorców. Projekt rewitalizacji obejmował przebudowę centralnej części rynku, rozbudowę domu kultury, uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlach, remont zabytkowej XIX - wiecznej plebanii, powstanie strefy aktywności przy Ośrodku Sportu i Rekreacji, remont ulicy Wiśniowej oraz odnowienie poprzemysłowego pawilonu przy ul. Pocztowej i monitoring miasta, a także budowę dwóch nowoczesnych szkolnych boisk sportowych (powstały jako pilot projektu).
Całkowity koszt projektu rewitalizacji miasta, na który składało się kilkanaście zadań, to prawie 23 miliony złotych, z czego 15 milionów złotych pochodzi z unijnego dofinansowania.

Gmina Włoszczowa postawiła na OZE

Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach: Szkoły Podstawowej im. Wicentego Przybyszewskiego w Bebelnie, hali sportowej OSiR, pływalni ,,Nemo", Biblioteki Publicznej, Przedszkola Samorządowego nr 2 we Włoszczowie, Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w mieście (małej Jedynce), świetlicach w Rząbcu i Nieznanowicach – to tegoroczny efekt starań samorządu o ekologiczne źródła ciepła. Koszt zadania to 687 748,10 zł. Takie instalacje mają już wszystkie budynki użyteczności publicznej w gminie.

Ekologiczne ogrzewanie w szkołach w gminie Włoszczowa

Gmina Włoszczowa, inwestując w odnawialne źródła energii, nie żałuje też grosza na modernizację szkolnych kotłowni. Stare, trujące środowisko piece na węgiel zastąpiły ekologiczne kotły na pellet drzewny.

Około 320 tysięcy złotych kosztowała modernizacja kotłowni w Zespole Placówek Oświatowych w Kurzelowie. To najnowocześniejsza i prawdopodobnie największa szkolna kotłownia w gminie Włoszczowa oddana w tym roku. Praktycznie wszystkie szkoły w gminie Włoszczowa posiadają już nowoczesne kotłownie. I tak, Zespół Placówek Oświatowych numer 1 oraz Przedszkole Samorządowe numer 2 korzystają z ciepła dostarczanego z magistrali ze Stolbudu, „dwójka” i przedszkole numer 3 mają kotłownie na gaz, placówki w Koniecznie i filia w Łachowie palą pelletem drzewnym, a Bebelno kotłem na ekogroszek, spełniającym najnowsze normy emisji spalin.

Remont zabytkowej figury św. Floriana na skrzyżowaniu ulic Kusocińskiego, Różanej i Partyzantów

Figura św. Floriana na skrzyżowaniu ul. Kusocińskiego, Różanej i Partyzantów pochodzi z XVIII wieku. W tym miejscu do połowy XVII wieku znajdował się modrzewiowy kościół parafialny pod wezwaniem św. Jakuba. Świątynię w roku 1580 Marcin Kreza, ówczesny właściciel Włoszczowy, odebrał katolikom i zamienił na zbór. Jeszcze do końca XVI wieku trwało tajne duszpasterstwo katolickie. Dopiero jednak kolejny z właścicieli miasta, Krzysztof Strasz, w latach 30 lub 40 XVII wieku zwrócił kościół katolikom i wsparł jednocześnie budowę kaplicy upamiętniającej objawienia Najświętszej Maryi Panny. Miały one miejsce w latach 1642-1643 (pierwsze objawienie – 27 maja 1642 roku). Samorząd przeznaczył 57 tys. zł na odnowienie pomnika św. Floriana u zbiegu ulic Kusocińskiego, Różanej i Partyzantów we Włoszczowie.

Remont zaplecza w dawnej podstawówce w Motycznie

Remont kuchni i łazienki na parterze dawnej szkoły podstawowej w Motycznie to kolejny etap termomodernizacji budynku, który służy mieszkańcom. Przy byłej szkole mają duży utwardzony plac do spotkań i rekreacji, altanę oraz boisko. Korzystają z już odnowionych przez siebie pomieszczeń w budynku. Pod koniec ubiegłego roku rozpoczął się remont parteru dawnej podstawówki. Są łazienka i kuchnia za ponad 83 tysiące złotych, z tego 24 tysiące złotych to fundusz sołecki.

Nowe nagłośnienie w sali kinowej ''Muzy''

W marcu br. Dom Kultury we Włoszczowie otrzymał 121 tysięcy złotych dofinansowania na zakup systemu nagłośnienia sali kinowej. Dotacja pochodzi z rządowego programu „Infrastruktura domów kultury”, nadzorowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nowoczesne nagłośnienie zastąpi ponad 20-letnie głośniki, które znajdują się po bokach sceny. Nowe nagłośnienie ma być głównie wykorzystywane do koncertów biletowanych, jako profesjonalne nagłośnienie sceny. Inwestycja ma kosztować prawie 300 tysięcy złotych. Pozostałą część kosztów pokryje gmina. Radni miejscy uchwalili przekazanie na ten cel dotacji w wysokości 178 961,000 zł. Sala kinowa po przebudowie została oddana widzom w styczniu 2011 roku. Inwestycja kosztowała 2,3 mln zł.

W ramach rewitalizacji Włoszczowy powstała nowa sala taneczna i jednocześnie kinowa oraz amfiteatr przystosowany do kina plenerowego. Jest gdzie zostawić samochód - powstał nowy parking. Budynek został przystosowany dla osób niepełnosprawnych, łącznie z windą. Koszt to ponad 3 mln zł.

Budowa kanalizacji na ulicy Kolejowej i Sportowej we Włoszczowie

Ponad 1,3 mln zł Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji przeznaczył na ponad kilometrową sieć kanalizacyjną w dwóch ulicach miasta - Kolejowej i Sportowej Z przyłączy korzysta kilkadziesiąt osób.

Przebudowa skrzyżowania ulic Partyzantów z 1 Maja we Włoszczowie

Ulica Partyzantów jest jedną z najbardziej ruchliwych tras w mieście. Duży i obciążony ruch sprawił, że w okolicach skrzyżowania ulic Partyzantów i 1 Maja powstały koleiny zagrażające bezpieczeństwu i kierowców, i pieszych. Firma Dukt poprawiła konstrukcję jezdni.

Przebudowa skrzyżowania we Włoszczowie będzie kosztowała 475 tysięcy złotych. Niemal połowę - 200 tysięcy złotych dofinansował rządowy Program Rozwoju Dróg Lokalnych.

Gmina Włoszczowa musiała przejąć trakt w mieście od Świętokrzyskiego Zarządu Dróg po oddaniu do użytku południowej obwodnicy miasta.

Budowa hali przetwarzania odpadów

Inwestycja podyktowana jest zaobserwowaną w ostatnich latach zmianą składu odpadów komunalnych – ciągłym zwiększaniem się ilości tworzyw sztucznych w odpadach, a także zaostrzającymi się wymogami rynkowymi. Dzięki przeprowadzonej modernizacji znaczna część surowców uzyskanych w procesie segregacji odpadów komunalnych będzie wykorzystywana i przetwarzana we własnym zakresie, jak na przykład do produkcji paliwa alternatywnego. Projekt ten przyczyni się do osiągnięcia polskich i europejskich standardów oraz norm dotyczących tej dziedziny ochrony środowiska. Dzięki nowej infrastrukturze poprawią się zapewne warunki pracy zatrudnionych tam pracowników. Na komunalnym wysypisku finiszuje budowa imponującej hali rozładunku i przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, o powierzchni 2 tysięcy metrów kwadratowych z płytą kompostową o powierzchni tysiąca, gdzie odpady będą poddawane biologicznemu procesowi degradacji. Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych ma zamiar produkować z odpadów paliwo alternatywne, na razie na własne potrzeby. Pozwoli ono na wytwarzanie energii elektrycznej i ogrzewanie kolosa, a w rezultacie poprawi też gospodarkę odpadami, których ciągle przybywa.

To nie koniec nowych technologii na Kępnym Ługu. Powstanie również myjnia, która poprawi czystość i bezpieczeństwo, a także nowa waga dla pojazdów z sygnalizacją świetlną.

Równolegle trwają prace przy budowie wiat magazynowych i instalacji odgazowania czaszy składowiska. Realizowane są zakupy nowych maszyn i urządzeń takich, jak ładowarka kołowa, wózek widłowy.

Wartość całej inwestycji wyniesie ponad 11 mln złotych, z czego 6,8 miliona stanowi dotacja z Unii Europejskiej. Modernizacja składowiska rozpoczęła się wiosną 2020 roku i ma zakończyć się w tym roku.

Budowa kanalizacji w Kurzelowie i Koniecznie

15 lipca ubiegłego roku burmistrz Grzegorz Dziubek podpisał umowę z rzeszowską firmą Budomont na budowę 1,8-kilometrowego odcinka kanalizacji sanitarnej w Koniecznie-Modrzewiu oraz 1,8 kilometra sieci przy ulicy Wojska Polskiego i Armii Krajowej w Kurzelowie. Symboliczne łopaty pod obydwie inwestycje zostały wbite 25 października 2021 roku.

W Koniecznie powstało 67 przyłączy kanalizacyjnych o długości ponad 413 metrów, natomiast w Kurzelowie 52 przyłącza o długości 258 metrów. W obu miejscowościach wybudowane zostały też przepompownie ścieków. Koszt inwestycji wyniesie przeszło 4 miliony złotych (2,3 miliona Kurzelów oraz ponad 2 miliony Konieczno). Gmina Włoszczowa otrzymała na te inwestycje 2,7 miliona dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wymiana lamp w gminie Włoszczowa, na energooszczędne oprawy LED

Oprócz tego, że zapewniają oświetlenie, to są energooszczędne. Takie latarnie zostały zamontowane m.in. na ulicy Sienkiewicza we Włoszczowie. Stare oprawy sodowe odchodzą w zapomnienie. Latem br. LED-y pojawiły się na głównych ulicach Włoszczowy. Przyniesie to spore oszczędności i zarazem zwiększy bezpieczeństwo pieszych i kierowców. Oświetlenie LED miasto ma na ulicy Partyzantów i Placu Wolności. Będzie też na osiedlu Tartak. Całkowity koszt inwestycji to 150 tysięcy złotych. 86 tysięcy złotych na ten cel pochodzi z przychodów w dziale ochrona środowiska

Modernizacja molo na zalewie ''Klekot''

Zakres prac obejmował przede wszystkim wzmocnienie i zabezpieczenie konstrukcji metalowej oraz wymianę drewnianych legarów i desek podłogowych na elementy z materiału kompozytowego. Koszt inwestycji to kwota 357.691,17 złotych. Strażacy ochotnicy z Łachowa pozyskali pieniądze zewnętrzne. Do wysokości dotacji włoszczowski samorząd gminny udzieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Łachowie pożyczkę, a brakującą kwotę 255.692,17 złotych Ochotnicza Straż Pożarna otrzyma w formie dotacji. Wykonawcą byla firma Fubit.

Nowy samochód dla OSP w Kurzelowie

Renia - takie imię otrzymał nowy wóz OSP W Kurzelowie – od marki Renault.

Uroczyste przekazanie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla kurzelowskiej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej było połączone z dożynkami parafialnymi. Jednostka istnieje od 1916 roku. Akt przekazania oraz kluczyki do wartego 917, 580,000 zł wozu ratowniczo-gaśniczego wręczyli druhom komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Krzysztof Ciosek, poseł Bartłomiej Dorywalski, burmistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek oraz przewodniczący Rady Miejskiej we Włoszczowie Grzegorz Dudkiewicz.

Gmina Włoszczowa do Reni dołożyła 487, 580, 00 zł. Pozostała kwota to dotacje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (Kurzelów jako pierwszy w powiecie został przyjęty do KSR-G w 2001 roku) oraz Urzędu Marszałkowskiego (30 tys. zł). Nowe wozy mają Wola Wiśniowa i Czarnca.

Nowy plac zabaw w Koniecznie

To już kolejny plac zabaw, jaki powstał na terenie gminy Włoszczowa. Po Czarncy i Kurzelowie możliwość zabawy na nowoczesnych i bezpiecznych przyrządach otrzymały dzieci z Konieczna. Plac zabaw powstał przy tamtejszym Zespole Placówek Oświatowych. Budowa kosztowała 53 tys. zł i została zrealizowana dzięki pieniądzom z programu Lider+ – projekt współpracy Strefy Aktywności, który realizowała Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski”. Nowe bezpieczne, kolorowe maty za kilkadziesiąt tysięcy zakupiła gmina.

To nie koniec zmian. dzięki wsparciu gminy Włoszczowa była możliwa termomodernizacja fundamentów, zmiana struktury elewacji i wymiana okien w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Koniecznie.

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach

W czerwcu ubiegłego roku burmistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek odebrał promesę na 250 tys zł. Budynek zyska dwa dodatkowe pomieszczenia oraz korytarz. Dzięki temu Stowarzyszenie Nieznanowice.pl i Sprawniejsi.pl będą mogły w szerszym zakresie prowadzić zajęcia integracyjne oraz terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych i starszych. Cieszą się one ogromnym zainteresowaniem. Dodatkowo zostanie zagospodarowany i utwardzony teren, tak aby nie stanowił barier dla osób z niepełnosprawnościami - będzie dodatkowy podjazd. Zmniejszą się też wydatki na utrzymanie świetlicy, bo ma już instalację fotowoltaiczną. Dobudowę wykona firma Fubit. Koszt to ponad 600 tysięcy złotych. Brakującą kwotę (370 tys. zł) dołoży gmina. Budowa Świetlicy Wiejskiej w Nieznanowicach odbywała się w ramach projektu „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Gmina Włoszczowa dała sołectwu działkę, poręczyła kredyt na wkład własny i pomogła w doposażeniu. Utwardziła też teren i pomogła zrobić ogrodzenie. Świetlica została otwarta prawie cztery lata temu. Z mieszkańcami świętowała wówczas znana aktorka Agnieszka Więdłocha. Na uroczystości i piknik przyjechała z Antonim Pawlickim, również aktorem i partnerem życiowym. Pięknych świetlic do końca tej kadencji doczekają się również Gościencin i Dąbie.

Przebudowa wodociągu na ulicy Wiśniowej we Włoszczowie

Spółka WZWiK zakończyła przebudowę 256 metrów sieci wodociągowej w ulicy Wiśniowej.. Przebudowa odbyła się metodą sterowanego przewiertu, ponieważ trakt przeszedł gruntowny remont w ramach rewitalizacji miasta. Pozwoli to na bezawaryjną pracę i eksploatację rurociągu - wyjaśnia Paweł Strączyński, prezes spółki WZWiK. Sieć zapewnia dostawy wody dla mieszkańców osiedli mieszkaniowych oraz do obiektów użyteczności publicznej, m.in. I LO im. gen.W. Sikorskiego czy Starostwa Powiatowego. Koszt przebudowy to 281 424,00 zł.

Remont gminnych dróg

Modernizację przeszło kilkanaście gminnych dróg - cztery w mieście oraz w Bebelnie, Boczkowicach, Czarncy, Łachowie, Międzylesiu, Kurzelowie (tu także chodnik) i Przygradowie. Koszt to 3 641 013,11 zł. Trakty będą w pełni gotowe na początku grudnia.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bebelnie

To pierwszy etap termomodernizacji budynku - wymiana okien m.in. w sali gimnastycznej i drzwi wejściowych. Szkoła w Bebelnie jest szkołą społeczną, od 2012 roku prowadzoną przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji „Nasze Dzieci w Naszej Szkole”. Jest tu także przedszkole. W minionym roku szkolnym uczęszczało do niej 56 uczniów. Placówką kieruje od 2000 roku były starosta włoszczowski, obecnie radny powiatowy Jerzy Suliga. Do szkoły uczęszczają dzieci z Bebelna, Ludwinowa i Krasowa.

Budowa świetlicy w Dąbiu

7 października Starosta Włoszczowski zatwierdził projekty zagospodarowania działki oraz architektoniczno-budowlany i udzielił pozwolenia na budowę. Zgodnie z prawem budowlanym pozwolenie jest ważne 3 lata od momentu uprawomocnienia się decyzji. Na budowę świetlicy gmina chce pozyskać środki zewnętrzne. Przetarg na opracowanie koncepcji został ogłoszony w lutym tego roku. Zgłosiło się do niego 16 oferentów, a najdroższa oferta opiewała na ponad 140 tys. zł, zaś najtańsza – na 36 tys. zł. Będzie to miejsce spotkań, zebrań i wydarzeń integracyjnych dla miejscowego sołectwa. Od ponad 10 lat, odkąd zlikwidowano w miejscowości szkołę podstawową, większość imprez odbywa się pod gołym niebem. Za jakiś czas powinno się to zmienić. Autorem projektu jest Robert Sendkowski.

Inwestycja obejmuje również rozbiórkę budynków gospodarczych na działce, gdzie ma powstać świetlica.

Budowa świetlicy w Gościencinie

Projekt świetlicy wiejskiej w Gościencinie, która ma powstać na krańcach regionu świętokrzyskiego i gminy Włoszczowa, wykonała firma Monopi Studio z Klonowa. Gmina wyłoniła wykonawcę. Będzie to GER-BUD z Secemina. Koszt - 1 647 000,00 zł.
Będzie to już kolejna świetlica w gminie Włoszczowa.

POMOC DLA POWIATU

Budowa przejścia dla pieszych, również dla niepełnosprawnych na ulicy Wschodniej we Włoszczowie

Nowoczesne rozwiązania techniczne mają zwiększyć bezpieczeństwo na ruchliwej drodze. Dlatego instalacja na ulicy Wschodniej została wzbogacona o dodatkowe elementy. Nowe przejście ma kontrastowe różnice fakturowe nawierzchni - w postaci pasów prowadzących i pól uwagi dla osób z dysfunkcjami wzroku. Oznakowanie poziome zostało wykonane na podkładzie koloru czerwonego. W jezdni przed wyniesieniem umieszczono elementy odblaskowe, tzw. "kocie oczka". Nowa miejska "zebra" została odpowiednio doświetlona.

Budowa nowego przejścia dla pieszych kosztowała 57 081,84 zł. Pasy dofinansował Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg kwotą 45 665,00 zł. Powiat włoszczowski i gmina Włoszczowa dołożyły pozostałą część (po 5 708,42 zł).Wykonawcą była firma DUKT.

Przebudowa drogi powiatowej Wymysłów-Ludynia

Przebudowa drogi powiatowej Wymysłów - Ludynia na odcinku o długości 1,8 kilometra. Koszt przebudowy 1 800 m drogi wynosi 2 412 059,96 zł. Dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład wyniesie 2 291 456,96 zł. Powiat przeznaczy na ten cel 69 758,62 zł. Inwestycję wsparły również gminy: Włoszczowa w wysokości 11 698,49 zł (dł. drogi 350 m) i Krasocin w wysokości 39 145,89 zł (dł. drogi 1450 m).

Rozbudowa ulicy Ogrodowej we Włoszczowie

Również rozbudowa ulicy Ogrodowej we Włoszczowie na odcinku blisko 900 metrów nie odbyła się bez pomocy gminy. Do remontu drogi dorzuciła ponad 200 tysięcy złotych Droga na odcinku o długości 878 metrów została zmodernizowana od skrzyżowania z ulicą Głowackiego do granicy administracyjnej miasta. W ramach inwestycji powstały jednostronne pobocza, chodnik, zjazdy z kostki betonowej oraz nowa nawa nawierzchnia jezdni. Został również wymieniony hydrant, zamontowano autonomiczne stanowiska oświetlenia hybrydowego led. Na ulicy pojawiły się progi zwalniające.

Modernizacja drogi powiatowej Rogienice - Ogarka

Gmina Włoszczowa na likwidację tzw. miejsc przełomowych traktu przeznaczyła kwotę 152 594,00 zł. Droga powiatowa w gminie Włoszczowa była bardzo zniszczona. Szlak jest trasą wylotową w kierunku Lipna i Węgleszyna, w powiecie jędrzejowskim.

Samorząd i mieszkańcy miast ruszyli z ogromną pomocą dla Ukraińców. Zebraliśmy dary, tworzyliśmy punkty noclegowe, miejsca w szkołach i przedszkolach, dokonywaliśmy rejestracji , na bieżąco informujemy uchodźców o pomocy, jaką oferują im organizacje NGO, rząd, inne samorządy oraz specjaliści z różnych dziedzin.

Iwona Boratyn, rzecznik prasowy UG Włoszczowa


AK Kurzelow


Bebelno


Budowa kanalizacji w Kurzelowie


Droga na oczyszczalnie


Droga Rogienice


Fotowoltaika na budynkach samorządowych - Biblioteka Publiczna


Fotowoltaika na budynkach samorządowych - hala OSiR przy ul. Wiśniowej


Grobelka


Łachów


Łazienki w Motycznie


Montaż oświetlenia LED na ulicy Sienkiewicza w mieście


Nowa kotłownia w ZPO w Kurzelowie


Nowe molo na zalewie Klektot


Odmalowana elewacja SP w Koniecznie


Osiedle Reja w mieście


Plac zabaw w Koniecznie


Pomoc dla Ukrainy


Przekazanie nowego samochodu w Kurzelowie

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na echodnia.eu Echo Dnia Świętokrzyskie
Dodaj ogłoszenie