Mała Ojczyzna - Powiat Pińczowski

Materiał informacyjny Powiatu Pińczowskiego
Tak do szpitala wkraczała nowoczesność. Na zdjęciu rezonans magnetyczny transportowany do placówki przy użyciu ciężkiego sprzętu.
Tak do szpitala wkraczała nowoczesność. Na zdjęciu rezonans magnetyczny transportowany do placówki przy użyciu ciężkiego sprzętu.
Szpital z prawdziwego zdarzenia
Tak do szpitala wkraczała nowoczesność. Na zdjęciu rezonans magnetyczny transportowany do placówki przy użyciu ciężkiego sprzętu.
Tak do szpitala wkraczała nowoczesność. Na zdjęciu rezonans magnetyczny transportowany do placówki przy użyciu ciężkiego sprzętu.

Widoczny na zdjęciu rezonans to tylko jeden z licznych sprzętów, jakie na przestrzeni ostatnich 3 lat wzbogaciły wyposażenie pińczowskiej lecznicy powiatowej. Wartość wszystkich nowych urządzeń przyprawia o zawrót głowy, bo sięga niemal 20 milionów złotych! Wart podkreślenie jest fakt, iż obecna kadencja Rady Powiatu Pińczowskiego, nie zaniedbując swoich pozostałych zadań ustawowych, szczególną uwagę skierowała na pińczowski Szpital Powiatowy. Placówka znalazła swoje miejsce w wojewódzkiej sieci szpitali i z pewnością szybko to udowodni, jeśli tylko rozpoczęte zadania szczęśliwie się sfinalizują. „Wyznaczyliśmy sobie pewną ścieżkę działań, po której teraz konsekwentnie kroczymy, realizując poszczególne punkty naszego planu” –mówi Zbigniew Kierkowski, starosta Powiatu Pińczowskiego.

Po pierwsze – wzmocnienie oddziału wewnętrznego i chirurgicznego. To już się dzieje, poprzez sukcesywne zakupy nowoczesnego sprzętu i zatrudnianie wykwalifikowanej kadry medycznej. Po drugie – uruchomienie neurologii, na którą liczą mieszkańcy tej części regionu. Z uwagi na coraz szybsze tempo życia i niezdrowe nawyki, udary dotykają coraz młodszej grupy pacjentów, szybka hospitalizacja ma w tym kontekście znaczenie niebagatelne, stąd determinacja władz powiatu w sprawie utworzenia oddziału neurologicznego. Placówka będzie ściśle współpracowała z pińczowskim oddziałem kardiologicznym Intercard; ostatnie badania naukowe, jak też przypadki zachorowań, dowodzą, że neurologia i kardiologia to dyscypliny medyczne mocno ze sobą związane. Ścisła współpraca tych dwóch oddziałów gwarantuje usługi medyczne na najwyższym poziomie, które zostaną wkrótce dopełnione oddziałem rehabilitacji neurologicznej i kardiologicznej. Z zabiegów rehabilitacyjnych będą mogli skorzystać zarówno pacjenci hospitalizowani w placówce, jak i mieszkańcy regionu spoza szpitala. „Na to zadanie mamy już środki finansowe pochodzące z programu Polski Ład” –informuje starosta pińczowski.

Nieodłącznym elementem pińczowskiego szpitala jest Odział Opiekuńczo – Leczniczy. W dobie starzejącego się społeczeństwa takie miejsce jest nieodzowne i niezwykle pomocne, tak dla pacjentów, jak i dla ich rodzin.

Kierownik ZOL Alicja Topolska i dyrektor szpitala Krzysztof Słonina prezentują symboliczne czeki ze wsparciem dla swoich placówek. Na zdjęciu także Zarząd
Kierownik ZOL Alicja Topolska i dyrektor szpitala Krzysztof Słonina prezentują symboliczne czeki ze wsparciem dla swoich placówek. Na zdjęciu także Zarząd i prezydium Rady Powiatu Pińczowskiego.

Edukacja przyszłości

„Gdy kilkadziesiąt lat temu rozpoczynałem tu pracę, warsztaty szkolne były zakładem pracy i było tak dość długo. Od kilku lat obserwuję kosmiczny wręcz przeskok technologiczny. Zaczynamy edukację przyszłości” –tak na otwarciu Centrum Edukacji Technicznej mówił Bogusław Placek, kierownik warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica. Dzięki centrum i nowoczesnym maszynom, uczniowie będą mogli zdobywać wysokie kwalifikacje zawodowe, co zapewni im dobrą pozycję na rynku pracy.

Nowoczesne wyposażenie Centrum Edukacji Technicznej w ZSZ.
Nowoczesne wyposażenie Centrum Edukacji Technicznej w ZSZ. M. Kolera

„To dopiero początek, przed nami kolejne cele, które sukcesywnie będziemy osiągać. Nie będę zdradzał wszystkich szczegółów, żeby nie zabrzmiało to, jak kampania wyborcza, powiem tylko, że żadne z działań przez nas realizowanych; czy to zakup motolotni, czy tworzenie kółek lotniarskich, czy wreszcie deklaracja współpracy z chełmską uczelnią kształcącą pilotów, nie było przypadkowe” –mówi tajemniczo starosta Kierkowski.

Motolotnia zakupiona dla OSP Pawłowice ma swoje specjalne miejsce w powiatowych planach edukacyjnych
Motolotnia zakupiona dla OSP Pawłowice ma swoje specjalne miejsce w powiatowych planach edukacyjnych

Na przestrzeni minionych 3 lat, Powiat Pińczowski wyłożył na inwestycje w „Staszicu” 8 milionów złotych. Przeprowadzono m.in. termomodernizację obiektów szkolnych i warsztatowych, zmodernizowano dziedziniec szkolny, wymieniono instalacje C.O. i wybudowano nowoczesne boisko wielofunkcyjne.

Szeroko zakrojona termomodernizacja warsztatów ZSZ obejmowała także docieplenie stropodachu i montaż paneli fotowoltaicznych. Na zdjęciu starosta Zbigniew
Szeroko zakrojona termomodernizacja warsztatów ZSZ obejmowała także docieplenie stropodachu i montaż paneli fotowoltaicznych. Na zdjęciu starosta Zbigniew Kierkowski, inspektor Małgorzata Dymek i członek Zarządu Michał Leszczyński podczas roboczej wizyty na terenie budowy.
Na nowoczesne boisko wielofunkcyjne uczniowie Stasica czekali z utęsknieniem
Na nowoczesne boisko wielofunkcyjne uczniowie Stasica czekali z utęsknieniem

Kształcenie dzieci i młodzieży w obecnych realiach wymaga od nauczycieli zaangażowania w wielu dziedzinach. Realizacja ciekawych projektów edukacyjnych i sięganie po wsparcie z zewnątrz jest jedną z nich. Po mistrzowsku robią to nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Pińczowie. Dzięki ich determinacji i nakładu pracy, do szkoły wpłynęły setki tysięcy złotych, a dzieci mogły uczestniczyć w atrakcyjnych zajęciach. Wsparciem finansowym na pokrycie wkładu własnego służył Powiat Pińczowski. Jak wspaniałe owoce przynieść może zaangażowanie nauczycieli, widać po ostatnim wydarzeniu, jakie stało się udziałem grupy podopiecznych placówki. Pod opieką nauczycielki uczniowie nagrali wspaniały film krótkometrażowy pt. „Sowa z Pińczowa” i sami zagrali w nim główne role. Kilka dni temu szczęśliwe dzieciaki odebrały statuetkę i dyplom uznania za uczestnictwo w projekcie Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury, pt. „Kultura OdNowa”.

Statuetka i uznanie licznej widowni sprawiły ogromną radość młodym filmowcom.
Statuetka i uznanie licznej widowni sprawiły ogromną radość młodym filmowcom. A. Mazurek

O szkole świadczą przede wszystkich uczniowie. Możemy być dumni z naszych licealistów zdobywających wiedzę w Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja. Wyniki egzaminów maturalnych, jak też wyniki konkursów i olimpiad plasują szkołę na bardzo dobrej pozycji. Kołłątajowska młodzież to niezwykle ambitni i pełni zapału młodzi ludzie. Całym sercem angażują się w życie społeczno –kulturalne szkoły i regionu, świętują ważne rocznice i krzewią pamięć o bohaterach.

Uczniowie i nauczyciele LO, wraz z samorządowcami i mieszkańcami Pińczowa, pielęgnują pamięć o absolwentach swojej szkoły, którzy zginęli w 1940 roku
Uczniowie i nauczyciele LO, wraz z samorządowcami i mieszkańcami Pińczowa, pielęgnują pamięć o absolwentach swojej szkoły, którzy zginęli w 1940 roku w Katyniu.

Budują się drogi

Cztery ogromne zadania, 8 wyremontowanych odcinków dróg powiatowych o łącznej długości 11 km 952 m. Odnowione chodniki o łącznej długości 2,425 km – tak w wielkim skrócie przedstawia się bilans tegorocznych powiatowych inwestycji w drogi. Łącznie zadania kosztowały 6 milionów 780 tysięcy złotych, przy dużym wsparciu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które w większości zadań sięgnęło 70%. Powiat Pińczowski ze swojego budżetu dołożył do robót 1 milion 179 tysięcy złotych, z kolei gminy przeznaczyły na ten cel łącznie ponad 1 milion 14 tysięcy złotych. W gminie Pińczów wyremontowano drogę na pograniczu Pińczowa i Koperni, odcinek w Skowronnie Dolnym, a także w Bogucicach za kościołem. Gmina Kije doczekała się prac na drogach w Gartatowicach i na odcinku Czechów – Stawiany. W gminie Michałów remont objął drogę Zagajów – Góry i odcinek łączący Michałów z przysiółkiem Dębówka, z kolei w Działoszycach prace objęły drogę z Dziewięczyc do Ksawerowa.

Wyremontowana droga powiatowa w gminie Kije. W uroczystym otwarciu uczestniczył wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, a także gospodarze Powiatu Pińczowskiego
Wyremontowana droga powiatowa w gminie Kije. W uroczystym otwarciu uczestniczył wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, a także gospodarze Powiatu Pińczowskiego i Gminy Kije.

Powiat bogaty w zabytki

Jednym z najcenniejszych jest wolnostojąca kaplica pod wezwaniem św. Anny, wybudowana w 1600 roku, na Wzgórzu Klasztornym. Obiekt aktualnie przechodzi renowację, która właśnie zmierza ku końcowi. Wspólnymi siłami Powiatu Pińczowskiego, Gminy Pińczów i Parafii pw. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty, udało się pozyskać dotację z zewnątrz. Głównym pomysłodawcą i inicjatorem działań był powiat, stąd także pochodziły pierwsze środki na zabezpieczeniu wkładu własnego.

Kaplica św. Anny w zaawansowanej fazie renowacji
Kaplica św. Anny w zaawansowanej fazie renowacji

Patriotyzm lokalny naszą siłą

Podniosłe uroczystości rocznicowe, świętowanie ważnych dat, krzewienie lokalnych tradycji i pielęgnowanie pamięci o ludziach, którym zawdzięczamy wolną Polskę – to wszystko jest siłą Powiatu Pińczowskiego i łączy jego mieszkańców bez względu na wiek. Najlepszym tego przykładem są coroczne uroczystości przy pomniku w Kozubowie, gdzie pińczowianie oddają hołd obrońcom Republiki Pińczowskiej. Razem świętują kombatanci, samorządowcy i najmłodsi mieszkańcy powiatu.

Takie pamiątkowe zdjęcie rokrocznie wieńczy uroczystości u stóp Góry Byczowskiej.
Takie pamiątkowe zdjęcie rokrocznie wieńczy uroczystości u stóp Góry Byczowskiej.

Powiat wspiera oddolne inicjatywy mieszkańców, pomaga w działaniach jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej i Kołom Gospodyń Wiejskich. Wspiera inicjatywy Ludowych Zespołów Sportowych i inicjuje akcje proekologiczne. Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe również mogą liczyć na pomoc w swojej działalności.

Delegaci z Powiatu Pińczowskiego z prezesem Zarządu Głównego ZOSP RP dh Waldemarem Pawlakiem i prezesem Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Kielcach dh Mirosławem
Delegaci z Powiatu Pińczowskiego z prezesem Zarządu Głównego ZOSP RP dh Waldemarem Pawlakiem i prezesem Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Kielcach dh Mirosławem Pawlakiem.

Powiat dla Ukrainy

24 lutego 2022 roku, Rosja zaatakowała Ukrainę, a granicę Polski przekroczyły miliony uchodźców. Kilkuset z nich trafiło do Powiatu Pińczowskiego i tu znalazło schronienie, a władze samorządowe, przy wsparciu organizacji pozarządowych i służb mundurowych zainicjowały akcję pomocową. Stowarzyszenie Krewcy Ponidzianie wraz ze Stowarzyszeniem Gesty ReGesty, przy ogromnym wsparciu mieszkańców całego regionu, w obiektach użyczonych przez OSP Pińczów, zorganizowali Powiatowy Magazyn Pomocowy, który działał nieprzerwanie aż do końca października. W tym czasie pomoc rzeczową i wsparcie niematerialne otrzymali setki Ukraińców; głównie matki z dziećmi. „Mieszkańcy Powiatu Pińczowskiego, w pięknym stylu zdali niesamowicie trudny egzamin z empatii. Jestem z nich bardzo dumny” –mówi starosta Zbigniew Kierkowski.

W pomocowe działania dla Ukrainy włączali się mieszkańcy całego regionu. Uczniowie miejscowych szkół również okazali mnóstwo serca.
W pomocowe działania dla Ukrainy włączali się mieszkańcy całego regionu. Uczniowie miejscowych szkół również okazali mnóstwo serca.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na echodnia.eu Echo Dnia Świętokrzyskie
Dodaj ogłoszenie