Marcin Stańczyk, dyrektor Zespołu Szkół imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie podsumowuje rok

Michał Leszczyński
Michał Leszczyński
Marcin Stańczyk, dyrektor Zespołu Szkół imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie.
Marcin Stańczyk, dyrektor Zespołu Szkół imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie. archiwum
Rozmawiamy z Marcinem Stańczykiem, który podsumowuje miniony rok oraz zdradza plany na rok kolejny

Michał Leszczyński: Właśnie upływa kolejny rok. Jakimi sukcesami mógłby się pan pochwalić, jako zarządzający placówką?

Marcin Stańczyk: Sukcesów było wiele, ale najważniejszym celem, do którego dążyłem i który udało się osiągnąć to kształcenie dorosłych w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Udało nam się zebrać bardzo dużą grupę osób zainteresowanych dalszą nauką w takiej właśnie formie na kilku różnych kursach. W Ostrowcu Świętokrzyskim uruchomiliśmy cztery takie grupy, podobnie u nas, w Zespole Szkół imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie także cztery, i jedną w Zochcinku. Wszystkie kursy finansowane są z subwencji oświatowej. Obecnie uczestniczy w nich grupa 274 osób, które zdecydowały się zdobywać wiedzę i umiejętności w zawodach: florysta, opiekun medyczny, operator obrabiarek skrawających i numerycznych oraz uczestniczyć w kursie: odnawialne źródła energii.

Jak wygląda organizacja takich kursów? Czy nie kolidują one z normalną codzienną pracą szkoły?

Kursy zorganizowane są w bardzo ciekawy i dogodny dla ich uczestników sposób. Odbywają się w formie zajęć zaocznych w piątkowe popołudnia, soboty i niedziele. W żaden więc sposób nie przeszkadzają w codziennym funkcjonowaniu szkoły. Są natomiast świetnym rozwiązaniem dla osób, które chcą się przekwalifikować, uzyskać nowy zawód i znaleźć lepszą pracę. Kwalifikacje, które proponujemy do zdobycia, ściśle odpowiadają profilowi placówki. Wykorzystujemy przede wszystkim te zasoby, które posiadamy. Opieramy się na własnej bazie dydaktycznej i co najważniejsze, korzystamy z umiejętności naszej kadry.

Co mogą zyskać osoby, które zdecydują się na uczestniczenie w proponowanych przez pańską placówkę kwalifikacyjnych kursach zawodowych?

Przede wszystkim uzyskanie dyplomu potwierdzającego zdobycie nowego zawodu. Na przykład kończąc kwalifikację dotyczącą operatora obrabiarek skrawających de facto uzyskują zawód operatora, oczywiście po uprzednim przystąpieniu i zdaniu egzaminu państwowego. Nasz ośrodek jest certyfikowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Właśnie dojechał do naszej szkoły sprzęt, który pozwoli nam na przeprowadzenie jednego z takich egzaminów-centrum obróbcze i tokarka. Staraliśmy się tak przemyśleć ofertę kursów dla osób dorosłych, aby ściśle odpowiadała ona obecnym potrzebom rynku pracy. Jak wynika z naszej wiedzy, istnieje ogromne zapotrzebowanie na zawody produkcyjne – ślusarzy, spawaczy, operatorów maszyn, ale także opiekunów medycznych, ratowników , pielęgniarki. Przed szkołami zawodowymi stoi dziś potężne wyzwanie- albo będą one odpowiadać na potrzeby runku pracy albo wypuszczać na ten rynek kolejne osoby bezrobotne. Kwalifikacyjne kursy zawodowe pozwalają na szybkie przebranżowienie się, nawet w ciągu jednego roku. W mojej placówce możemy się pochwalić stuprocentową zdawalnością w kwalifikacji opiekun medyczny. W październiku do egzaminu przystąpiła ponad 30 osobowa grupa osób i wszystkie pomyślnie zdały zarówno część teoretyczną jak i praktyczną.

Jakie są pana pomysły czy też plany na rozwój szkoły w kolejnych latach? Jest to pytanie zasadne, biorąc pod uwagę, że w szkole z powodzeniem od dwóch lat funkcjonuje także gimnazjum a ministerstwo oświaty zapowiedziało likwidację tego etapu edukacyjnego.

Gimnazjum jest zarządzane przez stowarzyszenie, z którym bardzo ściśle współpracuję jako kierownik tej jednostki. Nie da się zresztą rozdzielić planów i funkcjonowania stowarzyszenia od tych związanych z Zespołem Szkół, ponieważ korzysta ono z naszej bazy dydaktycznej, wyposażenia i budynków, jak również w nie inwestuje. W planach jest uruchomienie szkoły podstawowej, gdyż wprowadzana reforma oświaty właściwie dewastuje obecny system i zmienia go w sposób, wydaje się, niekontrolowany. Tak krótki okres, jaki daje sobie ministerstwo na przygotowanie tej reformy, w mojej ocenie , jest czasem nierealnym ze względu na konieczność zmian bardzo wielu ustaw, które powinny być dobrze przygotowane. Szkoła, oświata nie lubią rewolucji lecz ewolucję. Jeśli więc uznano, że w gimnazjach nie wszystko dobrze funkcjonuje , można było się zastanowić nad wprowadzeniem naprawczych zmian a nie likwidować i wracać do starego systemu. W tym momencie nakłady, które ponieśliśmy w gimnazjum pozostaną w placówce i trzeba je w sensowny sposób nadal wykorzystywać. Częściowo korzysta z nich Zespół Szkół, ale będziemy chcieli je też zagospodarować m.in. właśnie w szkole podstawowej. Mamy już zgodę organu prowadzącego-konkretnie burmistrza Ożarowa Marcina Majchera, na otworzenie szkoły podstawowej, zgodę wyraziło także Kuratorium Oświaty w Kielcach, posiadamy pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Straży Pożarnej. Wiemy więc, że placówka spełnia wymagania na potrzeby funkcjonowania „podstawówki”. Będzie ona prowadzona, podobnie jak obecnie gimnazjum, przez stowarzyszenie. Zapraszamy więc wszystkie chętne osoby od klas 1-4. Zapewniamy komfortowe warunki nauki i wysoki stopień bezpieczeństwa. Piętro dla uczniów szkoły podstawowej będzie wyłączone, będzie osobna szatnia, świetlica a do dyspozycji dzieci zawsze będzie nauczyciel dyżurujący.

Jak zachęciłby pan młodzież, która już zastanawia się nad wyborem kolejnej szkoły, aby od września następnego roku rozpoczęła naukę w Zespole Szkół w Ożarowie imienia Marii Skłodowskiej-Curie?

Przede wszystkim zapraszam rodziców oraz młodzież do odwiedzenia naszej szkoły. Wszystko można obejrzeć, porozmawiać z uczącą się tu młodzieżą i nauczycielami. Szkoła to nie są mury i ładny budynek ani kostka pięknie ułożona wokół. To jest przede wszystkim kadra pedagogiczna, która zapewnia w tej placówce wysoki poziom kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Innym niezwykle ważnym elementem jest wyposażenie, w które nieustannie inwestujemy, także dzięki ogromnemu wsparciu starostwa opatowskiego – naszego organu prowadzącego. Uważam, że rozwój placówki podąża we właściwym kierunku o czym świadczy m.in. fakt, że w naszej szkole poprawia się nabór, podczas gdy w szkołach maleje. Zgromadziliśmy blisko 280 osób na kursach kształcenia zawodowego więc praktycznie druga placówka została uruchomiona w systemie zaocznym. Nauczyciele także się przebranżawiają rozumiejąc, że jest to wymóg obecnego utrzymania się w szkolnictwie. Uruchamiamy nowe, według nas, przyszłościowe kierunki jak odnawialne źródła energii. Jeśli mówimy o kształceniu ogólnym, to także się rozwijamy –wprowadziliśmy innowacje pedagogiczne, odbywają się warsztaty dziennikarsko-medialne, zajęcia dla asystenta biurowego, wspomagamy profil ratownictwo medyczne o rozszerzony program z przedmiotów biologia i chemia. Młodzież może ukończyć kwalifikowany kurs pierwszej pomocy i zdobyć umiejętności praktyczne przydatne później w zawodzie ratownika medycznego. Wszystko to przemawia za wyborem naszej szkoły. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Wideo

Dodaj ogłoszenie