Nasza Loteria

Matura 2013: język polski - odpowiedzi i arkusz pytań w serwisie EDUKACJA

Redakcja
Odpowiedzi z matury 2013 z języka polskiego opublikujemy tuż po zakończeniu egzaminu
Odpowiedzi z matury 2013 z języka polskiego opublikujemy tuż po zakończeniu egzaminu
Rusza matura 2013. Pierwszego dnia odbędzie się egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Odpowiedzi i arkusz pytań podamy tuż po zakończeniu testu w serwisie EDUKACJA

Matura 2014: [język polski] ODPOWIEDZI i ARKUSZ PYTAŃ w serwisie EDUKACJA

Matura 2013 na WWW.ECHODNIA.EU

Odpowiedzi i arkusze zaraz po egzaminie
Arkusze wraz z rozwiązaniami znajdziecie w dniu każdej z matur w serwisie WWW.ECHODNIA.EU/EDUKACJA.
7 maja, wtorek - język polski poziom podstawowy, arkusze odpowiedzi po zakończeniu egzaminu, około godziny 13; 8 maja, środa - matematyka poziom podstawowy, arkusze odpowiedzi po zakończeniu egzaminu, około godziny 13; 9 maja, czwartek - język angielski, poziom podstawowy, arkusze o odpowiedzi po zakończeniu egzaminu, około godziny 12; 10 maja, piątek - matematyka, poziom rozszerzony, arkusze i odpowiedzi po zakończeniu egzaminu, około godziny 14; 13 maja, poniedziałek - chemia, poziom rozszerzony, arkusze i odpowiedzi po zakończeniu egzaminu, około godziny 14; 17 maja, piątek - biologia, poziom rozszerzony, arkusze odpowiedzi po zakończeniu egzaminu, około godziny 14; 21 maja, wtorek - język niemiecki, poziom podstawowy, arkusze odpowiedzi po zakończeniu egzaminu, około godziny 12

POBIERZ Matura 2013: język polski - ARKUSZ

ODPOWIEDZI Z MATURY Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013:

CZĘŚĆ I

Zadanie 1.
Użycie 44 zer służy podkreśleniu rzędu wielkości, pokazaniu różnicy, ale też zaciekawieniu czytelnika.
Zadanie 2.
Wyjątkowość człowieka - jest jedyną istotą we Wszechświecie, która chce wszystko wiedzieć i zrozumieć.
Zadanie 3.
B- metafora
Zadanie 4.
Pytanie retoryczne - Tylko czy w ostatecznym rachunku dla człowieka?
Powtórzenia - bez prób i błędów nie ma postępu. No właśnie - błędów.
Zadanie 5.
do człowieka - skierowany do człowieka
dla człowieka- uwzględniający potrzeby człowieka
Zadanie 6.
Problem pierwszy dotyczy kwestii odpowiedzialności naukowców za dokonane przez nich odkrycia oraz sposoby ich wykorzystania.
Problem drugi to intencje naukowców, czy w swojej pracy kierują się tylko chęcią zdobycia wiedzy, czy też biorą pod uwagę kwestie moralne.
Zadanie 7.
Konsekwencje braku refleksji nad rozwojem nauki:
- nieetyczne eksperymenty, na przykład tworzenie embrionów ludzko - zwierzęcych
- szkodliwość wynalazków, na przykład nanomateriałów
- ingerencja w ludzką psychikę
Zadanie 8.
Autor uważa, że refleksja nad kierunkiem i tempem nauki jest konieczna, bo od poziomu wiedzy zależy potęga państwa.
Zadanie 9.
"zaglądamy za horyzont zdarzeń" - chcemy poznać mechanizmy funkcjonowania świata, odkryć zasady rządzące światem
Zadanie 10.
Cybernetyk, cyberprzestrzeń
Zadanie 11.
przykład 1 - technologicznie zaawansowane implanty
przykład 2 - protezy dla chorych i niepełnosprawnych
Zadanie 12.
Autor w dalszym ciągu pisze o swoich wątpliwościach dotyczących niebezpieczeństw w bezrefleksyjnym rozwoju nauki.
Zadanie 13.
1. opinia, 2. informacja, 3. opinia
Zadanie 14.
Tekst napisany w stylu:
A. popularnonaukowym
Cechy stylu: użycie słownictwa naukowego (kwarki, nanotechnologia), posługiwanie się danymi, przywoływanie autorytetów naukowych.

CZĘŚĆ II

Temat 2.
Co o autorytecie pisał w "Przedwiośniu" Stefan Żeromski i jaką mu wyznaczał rolę w życiu społeczeństwa?

1. Rozpoznanie wstępne:
- rozmowa Cezarego Baryki z Szymonem Gajowcem toczy się w Warszawie, dotyczy roli inteligencji w kształtowaniu postaw społecznych
- Baryka - młody uciekinier z Baku, człowiek szukający swojej życiowej drogi
- Gajowiec - niegdyś przyjaciel matki Cezarego, pracownik ministerstwa skarbu, reformator, patriota

2. Analiza fragmentu:
- portrety wypełniające gabinet Gajowca przedstawiają autentyczne postaci wybitnych inteligentów, społeczników, którzy ukształtowali postawę bohatera
- Gajowiec pokazuje ich jako ludzi skromnych niewyróżniających się ("rozpłynęli się w tłumie"), ale oddziałujących intelektualnie na całe jego pokolenie
- pierwszy z autorytetów - Marian Bohusz mógł w innym miejscu zrobić karierę jako naukowiec, ale został w kraju. Mimo niewoli, która podcinała skrzydła, gdyż zaborców nie interesował rozwój naukowy podbitych ziem, a niewolnicza eksploatacja, Bohusz wspiera swoim intelektem innych. Zmusza do myślenia, uczenia się, nie pozwala skarleć.
- kolejny to Stanisław Krzemiński - walczący w powstaniu styczniowym. Zawsze wierzył w odzyskanie niepodległości i te wiarę podsycał w innych. Jako historyk, z przeszłości wydobywał to, co świadczyło o sile narodu i dawało nadzieję
- byli dla Gajowca nauczycielami
- dzięki nim on - skromny urzędnik z prowincji nie zatracił ducha, szukał ideałów
- w czasach niewoli (zaborów) czyn zbrojny był niemożliwy, jedyne co im zostało to poezja, literatura, filozofia
- często złośliwy felieton odnosił lepszy efekt niż pchnięcie szpadą
- Gajowiec daje przykład tego, jak buntowali się przeciw zachowawczości, tchórzostwa części społeczeństwa. Świętowali rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja po raz pierwszy od klęski powstania styczniowego. Była to manifestacja patriotyczna. Zostali potępieni przez "poważne", czyli współpracujące z Rosjanami gazety. Wtedy głos zabrał ich autorytet i nauczyciel - Marian Bohusz wyśmiewając w drwiącym tonie oportunizm redaktorów gazet. A zrobił to posługując się metafora, której nie zrozumiała cenzura.
- kolejna ważna postać w życiu Gajowca to Edward Abramowski. To dzięki niemu powstawały stowarzyszenia, które z ludzi nieświadomych tworzyły światłych obywateli. Kiedyś Gajowiec szedł ślepo wyznaczoną przez niego drogą, dziś potrafi odciąć się od jego spojrzenia na świat
- Abramowski był anarchistą - nie uznawał państwa, policji. Gajowiec nazywa go "społecznym mistykiem"
Cezary Baryka:
- nie do końca rozumie zachwyt Gajowca, jest zdystansowany, a nawet ironiczny
- zarzuca starszym, że pracują zbyt wolno, a zmiany nie są widoczne
- szuka własnej drogi
- nie zna postaci z portretów
- jest w sporze z Gajowcem, często się z nim nie zgadza
- nie uznaje autorytetów, jest w nim bunt, niedojrzałość, szuka własnej tożsamości

3. Wnioski:
Stefan Żeromski pokazuje w "Przedwiośniu" myślicieli, społeczników (Bohusza, Krzemińskiego, Abramowskiego) którzy ukształtowali jego pokolenie. To oni stworzyli etos inteligenta, który w imię zasad działa dla dobra wspólnego i czuje się odpowiedzialny za los innych. Dla Gajowca byli oni nauczycielami życia, nie pozwolili mu skarleć, dawali nadzieję na odzyskanie niepodległości, uczyli czym jest wspólnota. Baryce pojęcie autorytetu jest obce, jego buntownicza natura odrzuca autorytety. Szuka swojego miejsca w świecie. Zastanawia się czy iść drogą Gajowca, czy droga komunistów.

Temat 1.
Porównaj obrazy przeszłości i refleksje na temat pamięci ukazane we fragmentach noweli Elizy Orzeszkowej "Gloria Victis" i w wierszu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego "Mazowsze". W analizie zwróć uwagę na osoby mówiące w obu tekstach.

1. Rozpoznanie wstępne
- obydwa utwory ukazują wydarzenia historyczne
- opowiadanie Orzeszkowej (pozytywizm) pokazuje powstanie styczniowe
- wiersz Baczyńskiego (rok 1943 - okres II wojny światowej) mówi o obu powstaniach: styczniowym i listopadowym
- pokazują jak przeszłość wpływa na teraźniejszość, jak współcześni odnoszą się do bohaterów z lat minionych

2. Analiza tekstu
"Gloria Victis"
- osoby mówiące: przyroda (wiatr, dąb, kwiaty)
- personifikacja (uosobienie) natury
- element baśniowy, cudowność
- język ezopowy (o powstaniu styczniowym nie mówi się wprost)
- bezimienna, zapomniana mogiła znajduje się w lesie
- mogiła skrywa ciała szlachetnych, odważnych powstańców styczniowych
- zginęli młodo, cierpieli, poświęcali się dla ojczyzny
- ludzie zapomnieli o ich ofierze
- nad ich losem płacze tylko przyroda
- pamięć ludzka jest nietrwała

"Mazowsze"
- osoba mówiąca (podmiot liryczny) jak Baczyński należy do Pokolenia Kolumbów
- przedstawiciel młodych walczących podczas II wojny światowej
- jego ziemia rodzinna to Warszawa, piaski Mazowsza, Wisła
- pamięta o przeszłości, dla niego ziemia jest wciąż przesiąknięta jest krwią poprzedników - powstańców listopadowych i styczniowych
- wydaje mu się, że widzi mundury, słyszy strzały, huk armat
- zwraca się z pytaniem (apostrofa) do Wisły, do piasku, czy pamiętają bohaterów sprzed lat
- ziemia jest grobem dla tych z przeszłości, będzie również grobem dla niego
- katastroficzne przeczucie kończące wiersz: podzieli los poprzedników, zginie w twardej żołnierskiej walce
- ziemia zabliźni rany wywołane wojną, tak jak zniknęły ślady walk z przeszłością

3. Wnioski
- podobne spojrzenie na przeszłość w obydwu utworach
- szacunek i hołd dla bohaterów z przeszłości , dla walczących w powstaniach narodowych
- szacunek wyrażają osoby mówiące: przyroda (Orzeszkowa), poeta (Baczyński), w powszechnej świadomości przeszłość nie ma znaczenia
- ludzie nie pamiętają o bohaterach, często zostają oni bezimienni, giną w zapomnieniu
- jedyny stały element to natura (bierna obserwatorka u Baczyńskiego), u Elizy Orzeszkowej jest baśniowo upersonifikowana i emocjonalnie podchodząca do przeszłości

UWAGA! Odpowiedzi należy porównywać z testem dostępnym w linku powyżej


A tak o maturze z języka polskiego 2013 pisaliśmy przed jej rozpoczęciem.

Rozpoczyna się maturalny maraton. Jak zwykle rozpoczyna się on egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym. Wiadomo już czego na na pewno na nim nie będzie. Nie będzie analizy tekstu o internetowej wikipedii i trzeciej część "Dziadów" Adama Mickiewicza oraz charakterystyk porównawczych bohaterek "Lalki" Bolesława Prusa i "Ludzi bezdomnych" Stefana Żeromskiego". Właśnie takie tematy były bowiem na ubiegłorocznym egzaminie.

A co będzie? - Wisi nad nami literatura XX wieku, tematyka wojenna. Ostatnio jakby mniej obecna. W tym roku mamy rocznicę powstania w getcie warszawskim - podpowiada anonimowo jedna z polonistek.

Tyle razy jednak stawiano na rocznicowe tematy i na niewiele się to zdało. Ale na wszelki wypadek warto powtórzyć "Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall. Także arkusze próbnej matury z "Echem Dnia" z polskiego, którą "zdajemy" na początku marca. Zdarzyło się nam już trafić w maturalne tematy.

Matura z języka polskiego 2013. Odpowiedzi i pytania w serwisie EDUKACJA

Polski - CZYTAĆ ZA ZROZUMIENIEM

Na gruntowne powtórki jest już za późno. Można za to przygotować się psychicznie. - Spokojnie i bez nerwów. Nic nowego na tegorocznej maturze się nie wydarzy. Dopiero za dwa lata pojawią się zmiany na tym egzaminie - mówi Jan Korczyński z kieleckiej delegatury Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. Maturzystom daje niezbędne wskazówki. - Przede wszystkim należy czytać polecenia ze zrozumieniem. Błędy wynika ją bowiem ze złego zrozumienia tematu - mówi Jan Korczyński.

Przypomina też o wypracowaniu z języka polskiego. - W poleceniu jest zawsze określona minimalna objętość tekstu. Wiele osób o tym zapomina i nie wypełnia tego limitu. Nawet najlepsza praca traci wtedy na wartości - mówi Jan Korczyński.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wideo

Komentarze 281

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

p
polski
chyba cię pojebało ;O
a ja uważam ,że kolega na pewno dostanie punkty, a ty order "PRZYJAŹNI" zaś komisja premie uznaniową za rzetelnie wykonaną pracę. Bez obaw !!! ŚPIJCIE SPOKOJNIE. MATURA Z POLAKA I Z ŻYCIA ZDANA!!!! UCHAAAAA
k
kac
Ogólnie rzecz biorąc łatwe, ale pomyliłem powstania w gloria victis. Jak myślicie, jakie będą tego konsekwencje?

mam to samo... to błąd rzeczowy czy kardynalny?
g
gabi
Kurde , napisałam ze szymon gajowiec byl komunistą.... ale moze w 2 zdaniach tylko.... uniewaznią mature za to??

nie, to jest błąd rzeczowy, może odejmą ci jakis pkt
G
Gość
no skoro wisiały ich portrety na ścianie to mu przypominały o różnych wartościach, więc może ujdzie

a ja mam pytanie odnośnie tematu 1, jako, że mocno się rozpisałem i już pod koniec wnioski napisałem, ale jednak nie dokładnie do tego co było w temacie, bo napisałem, że przeszłość była ważna, że odważnie walczyli, że ukazywali patriotów i już dalej nie zdążyłem rozwinąć. I teraz moje pytanie: skoro wnioski nie są odpowiednie do tematu pracy, ale cała praca nawet ok, to mam 0 za kompozycję, czy może, że praca nie na temat, czy po prostu 0 za wnioski? jak na to patrzą?
s
szymon
co jesli napisalem ze te postacie byly do gajowca i autorytetem i wzorem do nasladowania? o pkt?! ;/
k
koterer
A ja się z tą cyberprzestrzenią nie zgodzę.
Po pierwsze: Z punktu widzenia polskiego to tematem wyrazu cybernetyka jest cybernet a nie cyber.(właściwie to to się dotyczy odmieniania jednego słowa ale...)
Po drugie: Cybernetyka to "nauka o systemach sterowania oraz związanym z tym przetwarzaniu i przekazywaniu informacji"(z Wikipedii), a cyberprzestrzeń to wirtualna przestrzeń. Ja nie widzę sensownego związku pomiedzy cybernetykiem i cyberprzestrzenią.
A
Anka
Witajcie. Wiem, że dużo tu tego typu postów, ale bardzo proszę o jakąś odpowiedź. Z zamkniętych będę miała około 13 pkt. Wypracowanie na 2,5 strony, robiłam często akapity, uważałam na przecinki. Głównie odniosłam się tylko do analizy tekstu, tak jak było wskazane. Oprócz tego napisałam epokę i że Cezary, po stracie rodziców przybył do Gajowca, a ten pomógł odnaleźć mu się w Polsce. No i analizowałam tekst, że byli to ludzie bardzo ważni, że odgrywali dużą rolę. Byłam zadowolona, ale teraz po przeczytaniu rzeczy w necie to po prostu lecą mi łzy.
No i zrobiłam błąd w tym, że ten ostatni był wzorem do naśladowania, a chyba źle odczytałam. Napisałam wnioski, że ich pokolenia się róźniły. Bardzo się boję, że nie starczy mi pkt.... Co o tym myślicie??
K
Kkkkk
Kurde , napisałam ze szymon gajowiec byl komunistą.... ale moze w 2 zdaniach tylko.... uniewaznią mature za to??
M
MATURZYSTA
Głąbem to trzeba być, by wypowiadać się na forum publicznym w ten sposób o innych. Masz jakieś 'ale'? Bądź szczery/a i przyznaj, że jednak w tym roku temat był trudniejszy. Matematyka zeszłoroczna była naprawdę łatwa. Może rzeczywiście przesadą jest mówienie, że nie potrzeba liczyć, jednak niestety zawsze jest tak, że nasz rocznik jest poszkodowany. Jak nie jakieś radioaktywne biedronki na teście gimnazjalnym to kobiety upadłe na próbnej . No sam/a powiedz, że jest to trochę śmieszne.. Spójrz na matematykę z roku 2010 to był dopiero banał, nawet słabi uczniowie myślę, że zdali by z palcem w nosie. Rok 2011 był trudniejszy. 2012 łatwiejszy, a teraz przypada trudna matura. Owszem może i zadania się powtarzają, może i da się je wyćwiczyć, jednak nie chodzi tu o to by uczyć się na pamięć, prawda? Nie jesteś sam i niestety nie wszyscy są matematykami. Przemyśl na drugi raz co piszesz i bez spiny.

Dziecinko, wymagasz od kogoś myślenia, a sama robisz z siebie ofiarę losu i głąba. Nie ma czegoś takiego jak "trudna matematyka". Albo znasz wzory i je stosujesz, albo jesteś głąbem i nic nie potrafisz. Nie przebujasz się bez znajomości wzorów a to, że co roku zmienią trochę liczb nie znaczy, że matura będzie trudniejsza. Tak jakbyś przez rok jeździła maluchem, przesiadłabyś się do Mercedesa i nie potrafiłabyś odpalić samochodu, zmienić biegu i ruszyć z miejsca.

Tak samo z wypracowaniem. Albo do jasnej cholery znasz lekturę, albo jej nie znasz i oblewasz. Zawsze poszkodowani.

Poza tym, jak mówicie, że była ciężka. I BARDZO DOBRZE! NIECH CYMBAŁY I NIEUKI W KOŃCU ZACZNĄ SIĘ NORMALNIE UCZYĆ, A NIE CAŁE GIMNAZJUM I LICEUM BUJAJĄ SIĘ NA ŚCIĄGACH I MYŚLĄ, ŻE NA MATURZE POSTRZELAJĄ I AKURAT TRAFIĄ. ALBO UMIESZ I ZDAJESZ, ALBO NIE UMIESZ I POPRAWIASZ W SIERPNIU ! A JAK NIE W SIERPNIU TO ZA ROK. ZACZNIJCIE W KOŃCU SIEDZIEĆ NAD KSIĄŻKAMI I SIĘ TROCHĘ UCZYĆ, A NIE CAŁE ŻYCIE LICZYĆ NA SZCZĘŚCIE, BO PÓŹNIEJ ROŚNIE POKOLENIE IDIOTÓW I IMBECYLI, KTÓRZY NIE WIEDZĄ PODSTAWOWYCH RZECZY Z ZAKRESU JĘZYKA POLSKIEGO, HISTORII CZY MATEMATYKI!
M
Mari
Hej mam takie pytanie...wybralam temat nr 1 i przy wierszu "Mazowsze" napisalam zdanie w takim stylu: "Podmiot liryczny wspomina miejscowosc Mazowsze",czy to bedzie blad???
Z
Zzzz
hahahahaha xD zabiło mnie to

unieważnić maturę to nie ale wypracowania sprawdzac nie beda .
N
Nadia
Moim zdaniem to trochę trudna była...

Jestem w pierwszej klasie liceum i moim zdaniem nie była aż tak trudna. Rozwiązałam całe czytanie ze zrozumieniem i miałam tylko 5 błędów. Za pisanie się nie brałam, bo nie przerabiałam jeszcze tych dzieł.
j
jacek
a co jesli napisalem ze ojciec cezarego zmarl jak on byl mały, to powazny blad?
g
gość
Niektórzy z was pytają o takie oczywiste rzeczy...Co wy w szkole na polskim robiliście? Teraz i tak jest już za późno...Czekajcie do czerwca.
G
Gość
matura to bzdura wystarczy obejrzesc youtube tam jest wszystko matura to odsiew kto na studia kto nie
Wróć na echodnia.eu Echo Dnia Świętokrzyskie