Matura 2015 [POLSKI]: Odpowiedzi i arkusze w serwisie EDUKACJA

Paulina Baran
Odpowiedzi matury 2015 z języka polskiego podamy tuż po zakończeniu egzaminów.
Rozpoczyna się matura 2015. W poniedziałek, 4 maja maturzyści pisali będą egzamin z języka polskiego. Jak im pójdzie? Mamy nadzieję, że dobrze. Odpowiedzi i arkusze matury 2015 z języka polskiego opublikujemy w serwisie EDUKACJA tuż po zakończeniu egzaminu.

TU ZNAJDZIESZOdpowiedzi i arkusze matury 2016 z języka polskiego

Odpowiedzi matury 2015 w serwisie EDUKACJA

W poniedziałek, 4 maja egzamin z języka polskiego We wtorek maturzyści napiszą egzamin z matematyki, w środę z języka obcego, a w czwartek będą pracować nad rozwiązywaniem zadań z wybranego przedmiotu dodatkowego , który muszą napisać na poziomie rozszerzonym. Arkusze pytań i odpowiedzi po zakończeniu egzaminu umieścimy w serwisie EDUKACJA.

POBIERZ ARKUSZ matury 2015 z języka polskiego [nowa matura - LICEA]

Sugerowane ODPOWIEDZI matury 2015 z języka polskiego [nowa matura - LICEA]

Zadanie 1
1.1
Co jest modne w języku (mowie)?
Jaka moda obowiązuje w języku?
Jak się dzisiaj mówi?

1.2
Podobieństwo: służy do przekonywania do czegoś
Różnica - perswazja w sposób otwarty mówi o celach nadawcy; jest etyczna
Manipulacja - wykorzystuje nieświadomość odbiorcy; jest nieetyczna

1.3
TAK; nie przytacza przykładów wulgaryzacji języka

1.4
Tendencja 1 - funkcjonalność wypowiedzi
Przykłady: nauka skutecznej prezentacji, kreowanie wizerunku.

Tendencja 2 - atrakcyjność wypowiedzi.
Przykłady egzaltacja i przesada w wypowiedziach, naruszenie tabu językowego

1.5
A). Funkcjonalność to poważne podejście do języka, przekonanie o jego możliwościach - atrakcyjność, zabawa językiem i zgoda na manipulację.
B). Społeczne przyzwolenie na manipulację językiem - brak świadomości językowej

1.6
Ten twórczy reżyser zatrudnił same wielkie gwiazdy, więc czekamy na nowy przebój filmowy.

Streszczenie
Jerzy Bralczyk w tekście pod tytułem "Co się nosi w mówieniu?" analizuje mowę językową. Wyróżnia dwie tendencje występujące e współczesnej polszczyźnie: funkcjonalność i atrakcyjność. Przestawia przykłady tych zjawisk językowych. Twierdzi, że były one zawsze obecne w języku, a teraz są akceptowane społecznie, a wręcz pożądane.

Zadanie 2
2.1

Wada czytania nowych książek: poczucie niepewności i zagubienia
Wada czytania tych samych książek: brak czasu na poznawanie nowych książek

2.2
Akapit 1 - e
Akapit 3 - f
Akapit 7 - c

2.3
Cytaty pokazują, że przedstawiony w tekście problem jest powszechny, uatrakcyjniają tekst i czynią go wiarygodnym poprzez odwołanie się do autorytetów.

2.4
Łańcuszek szczęścia: każda przeczytana książka inspiruje do sięgnięcia po kolejną
Kosmos - to nieograniczona ilość książek, których nigdy nie zdołamy przeczytać

2.5
a)"Pan Tadeusz"(Epilog); autor Adam Mickiewicz
b)Tak. Myśl wyrażona w tym fragmencie jest zgodna z oczekiwaniami czytelników, którzy pragną mieć książki do których chętnie wracają, ponieważ dają im one poczucie bezpieczeństwa. Tę samą myśl wyraża Mickiewicz w Epilogu marząc o tym, aby "Pan Tadeusz" stał się taką właśnie książką.

**Zadanie 3

TEMAT PIERWSZY

**

Teza: człowiek chce kształtować swój los, ale nie ma na niego ostatecznego wpływu; los człowieka nie jest zależny wyłącznie od niego.

Odwołanie do fragmentu
Tezę potwierdzają losy mieszkańców Paryża zależne od rozwoju miasta i sposobu w jaki kształtowało się społeczeństwo. Według Wokulskiego ludzie szczycą się swoją wolną wolą, ale polegają fatalizmowi, który kształtuje ich los.

Odwołanie do treści całej powieści Prusa
- motyw losu ludzkiego, jako teatru (rozmyślania Rzeckiego podczas zmieniania wystawy sklepowej)
- odniesienie do losów Wokulskiego, który podejmuje decyzje życiowe, ale jest zdeterminowany przez los.

Inne teksty kultury
-"Król Edyp" Sofoklesa: wpływ przeznaczenia na dzieje bohatera i jego walka z nieuniknionym losem
"Makbet" Szekspira - bohater mógł wybrać inną drogę dojścia do władzy.

**

TEMAT DRUGI

**
Koncepcja interpretacyjna: Życie człowieka związane jest z ciągłym poczuciem straty. Człowiek musi się umieć pogodzić z utratą różnych wartości (pamiątek rodzinnych, miłości, ojczyzny), ponieważ jest to element jego losu. Tracenie jest częścią ludzkiej egzystencji.

UWAGA! Odpowiedzi należy porównywać z testem w linku powyżej.

POBIERZ ARKUSZ matury 2015 z języka polskiego [stara matura - TECHNIKA]

Sugerowane ODPOWIEDZI matury 2015 z języka polskiego [stara matura - TECHNIKA]

Zadanie 1
Hipermarket to współczesny teatr konsumpcji

Zadanie 2
Detrozrywka to sprzedawanie i kupowanie połączone z rozrywką

Zadanie 3
Konsument kultury to człowiek, który łączy robienie zakupów z kontaktem z kulturą

Zadanie 4
Trzy funkcje kulturowe, jakie pełni hipermarket: daje możliwość autoekspresji, umożliwia uczestniczenie w zabawach poprzez koncerty i pokazy, promuje produkty i umożliwia wymianę opinii.

Zadanie 5
Hipermarket od tradycyjnego rynku różni się tym, że heroldów zastąpiły promocje, a chłosty i egzekucje - koncerty i pokazy.

Zadanie 6
1 - P
2 - F
3 - F

Zadanie 7
Mają zabarwienie ujemne (pejoratywne)

Zadanie 8
Na Zachodzie artyści szanują każdego odbiorcę, w Polsce niektórzy lekceważą publiczność zgromadzoną w supermarketach

Zadanie 9
"Smuci mnie, że niektórzy artyści uważają występy w supermarketach za chałturę. Ja się tego nie wstydzę: taki mam zawód i jeżeli ktoś chce mnie słuchać w centrum handlowym, to nie odmawiam".
Autor przytoczył wypowiedz Norbiego, który nie zgadza się z powszechnie panującymi poglądami.

Zadanie 10.
Wystawy, koncerty, animacje

Zadanie 11.
Wystawy edukacyjne, prezentacje dorobku artystów ludowych, zakładanie szkół i dni poświęcone kulturze różnych krajów.

Zadanie 12.
Wskazanie podobieństw między średniowiecznym jarmarkiem a hipermarketem. Potrzeby ludzi związane z konsumpcją i kulturą nie zmieniły się.

Zadanie 13.
1 - I
2 - O
3 - I
4 - O

Zadanie 14
Odpowiedz A. Autor powołał się na wyniki badań, przytoczył wypowiedzi innych osób, posłużył się językiem jasnym, zrozumiałym.

**Wypracowania

Temat

1**
Ukazane są dwa różne wizerunki władców, którzy mają władzę absolutną. Ramzes to surowy, bezlitosny władca, jest wymagający wobec siebie oraz poddanych. W momencie zagrożenia życia świadomie oddaje władzę, bo dba o jej ciągłość. Twierdzi też, że władca musi być sprawny fizycznie i zdolny do walki. Liczy się dla niego przede wszystkim dobro państwa, a nie dobro poddanych i własnej rodziny. Horus jest dumny z posiadanej władzy, to patriota nastawiony pokojowo, który nie boi się podważyć decyzji swojego poprzednika. Nie chce przelewać krwi w obronie ojczyzny, jest dobry dla swoich poddanych i litościwy dla jeńców. Liczy się dla niego rodzina. Państwo to dla niego przede wszystkim dobro poddanych. Przesłaniem utworu jest myśl, iż człowiek nie ma wpływu na swój los, niezależnie czy jest dobrym czy złym władcą.

Temat 2

Sytuacje
Podobieństwa
Bohaterkami tekstów są matki, które nie znają losów swoich dzieci. Janek Rollison i Krysia prowadzą działalność patriotyczną. Obie matki poszukując dzieci idą do wroga.

Różnice
Pani Rollison wciąż nie wie, co się dzieje z jej synem. Matka Krysi uspokoiła się, bo nie znalazła ciała córki wśród poległych.

Postawy
Podobieństwa

Obie matki kochają swoje dzieci, narażają dla nich własne życie. Z godnością znoszą obelgi. Są zdeterminowane, zrozpaczone.

Różnice
Pani Rollison błaga, prosi o informacje o dziecku, matka Krysi jest pewna siebie, uparta, niewzruszona, odważna.

Wniosek
Niezależnie od okoliczności i czasów historycznych postawy matek są podobne.

UWAGA! Odpowiedzi należy porównywać z testem w linku powyżej.

A tak o maturze z języka polskiego pisaliśmy przed jej rozpoczęciem.

--------------------- -------------------------- ---------------------------------

Uczniowie trzecich klas liceów i czwartych techników przez najbliższe dni będą pisać egzaminy maturalne, których wyniki zdecydują o ich przyszłości i wpłyną na to, czy dostaną się na wybrany kierunek studiów.

Matura 2015 na nowo i ... po staremu - rozmowa z Januszem Korczyński, kierownikiem Zespołu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Kielcach

Paulina Baran: Dziś po raz pierwszy do egzamin maturalnego przystąpi pierwszy rocznik abiturientów, który uczy się zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego. Czy czekają ich jakieś zmiany?
Janusz Korczyński:**Matura 2015 **będzie specyficzna, ponieważ wystąpią jej dwa rodzaje, stara i nowa. Wszystko dlatego, że trzy lata temu do szkół weszła reforma podstawy programowej i uczniowie uczyli się według niej od pierwszej klasy. Od tych trzech lat istnieje więc zupełnie inna struktura organizacyjna szkoły i inna liczba godzin poszczególnych przedmiotów więc uczniowie liceów, którzy teraz doszli do egzaminu maturalnego zdają go już po nowemu. Inaczej jest w technikach oraz w przypadku absolwentów szkół, którym w poprzednich latach nie powiodło się na egzaminie, ponieważ oni nadal będą zdawać maturę na starych zasadach. Warto dodać, że praktycznie w każdej szkole w województwie będą dwa rodzaje matur. Organizacyjnie jest to trudne do opanowania, ale trzeba to zrobić.

Czym w praktyce będzie różnić się nowa matura od starej?
Zmieniły się treści. W tej chwili już po pierwszej klasie nauki w liceum i po drugiej w technikum uczniowie wybierają przedmioty rozszerzone, a innych uczą się jedynie na minimalnej podstawie. W związku z tym wymagania na egzaminie są zdecydowanie do tego poziomu dostosowane. Zmienia się więc cała struktura matury, bo w nowym systemie każdy uczeń, oprócz trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego, które musi zdać na poziomie podstawowym, ma obowiązek pisać egzamin z minimum jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Wynik egzaminu z tego przedmiotu nie ma co prawda wpływu na zdanie bądź nie zdanie matury, ale maturzysta musi do niego przystąpić.

Czy to przypadkiem nie demotywuje maturzystów do nauki przedmiotu, który będą zdawać na rozszerzeniu?
Istnieje podejrzenie, że skoro wynik matury z tego przedmiotu nie będzie miał wpływu na jej zdanie to uczniowie nie będą się do niego solidnie przygotować. Ważne jest jednak, że informacja o wyniku będzie zapisana na świadectwie maturalnym. Więc jeśli ktoś chce mieć zero na świadectwie…

Jak wiele przedmiotów można zdawać w rozszerzeniu?
Można wybrać najwięcej sześć przedmiotów dodatkowych i muszę przyznać, że są takie osoby, które faktycznie korzystają z tej możliwości. Są to uczniowie, którzy nie wiedzą jeszcze, jaki kierunek studiów wybiorą. Na medycynę na przykład wymagana jest biologia i chemia, na prawo wymagają historii i geografii. Jeśli ktoś się waha, woli zdawać więcej egzaminów.

Czy będą jakieś zmiany na maturze ustnej?
W tym roku zmienia się również struktura egzaminu ustnego z języka polskiego, ale znowu będą jej dwa rodzaje. Technika i absolwenci lat poprzednich mają starą maturę, polegającą na prezentacji przygotowanej przez siebie pracy, natomiast w liceach ogólnokształcących nie będzie prezentacji (którą, jak media donosiły można było kupić na bazarach). Teraz uczeń zdający wchodzi na salę i losuje zadanie. Ma czas na przygotowanie się do przedstawienia zagadnienia, a później musi się zaprezentować. Chodzi tu nie tyle o znajomość literatury lecz o umiejętność poprawnego wypowiadania się.

Matura 2015 [ODPOWIEDZI, ARKUSZE, TEST CKE Z JĘZYKA POLSKIEGO]

Wideo

Komentarze 98

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

d
damian
W dniu 04.05.2015 o 13:41, Arnold napisał:

Ktoś pamięta odpowiedzi do prawda/fałsz lub zdanie informacyjne/opinia?  (stara matura)

Prawda
Fałsz
Fałsz

I
O
I
O

14.a

H
Hihihih

Chyba mnóstwo

i
inga

Dajcie spokój, nie jestem prymusem z polskiego ale radze sobie nie najgorzej i stara matura wcale nie była taka trudna...a wypracowania to już sobie łatwiejszego nie wyobrażam ;mam na myśli pierwszy temat.Martwcie się o matme lepiej bo polski na pewno zda mnustwo osob.

 

G
Gość
W dniu 04.05.2015 o 17:59, kdkdkdkdkkd napisał:

Czy w NOWEJ MATURZE Może być inna teza niż ta podana tutaj ??

 


Czy w NOWEJ MATURZE Może być inna teza niż ta podana tutaj ??

tak. te odpowiedzi to tylko propozycja twórcy tej strony.

k
kdkdkdkdkkd

Czy w NOWEJ MATURZE Może być inna teza niż ta podana tutaj ??

x
xaxa
W dniu 04.05.2015 o 17:51, Ewa napisał:

Chyba jesteś niepoczytalny. Na próbnej miałam 18/20 pkt. z zadań zamkniętych, a teraz? Czytam przykładowe odpowiedzi i wraz ze znajomymi nie dowierzamy! Bo wychodzi na to, że nasze wspólne, podobne myślenie jest błędne! Wyć się chce..

Była faktycznie łatwa ale sam się boje o wyniki :(

E
Ewa
W dniu 04.05.2015 o 13:38, Maniek . napisał:

Stara matura w tym roku była banalnie prosta . Porównywalna do próbnej .

Chyba jesteś niepoczytalny. Na próbnej miałam 18/20 pkt. z zadań zamkniętych, a teraz? Czytam przykładowe odpowiedzi i wraz ze znajomymi nie dowierzamy! Bo wychodzi na to, że nasze wspólne, podobne myślenie jest błędne! Wyć się chce..

G
Gość

Czy jeśli bardziej streściłam ten fragment Lalki , niż go zinterpretowałam i odwołałam się do całej Lalki, że Wokulski ubiegał się o względy u Łeckiej , mimo iż to doprowadziło go do myśli samobójczych, że jego własnym wyborem było to, że starał o nią, mimo iż wiedział, ze nie ma szans, to ujdzie to? I jako dodatkowy wzięłam "Bracia Lwie Serce" NIe wiem czy pamiętacie z podstawówki, że brat ratuje brata wyskakując z okna , bo wybuchł pożar i jeden ginie, a drugi zostaje uratowany, że jego własnym wyborem była ta decyzja. CZy to jest dobrze?

x
xaxa

odpowiedz na temat 2 to porazka ... pani rollisonowa dobrze wie co sie dzieje z jej synem od ksiedza piotra . a moim zdaniem matka krystyny tylko sie oszukiwala ze stwierdzeniem ze to nie jej corka

M
Monikaaa

Mam takie same wątpliwości co do tej odpowiedzi do zadania 5. Bo ja tez pisalam swoimi słowami a nie ze tak jak w tekscie bylo.

a
aleksandra

Słuchajcie mam ważne pytanie ! W poleceniu bylo ze odwolac sie do tekstu kultury, ja odwołałam się do wiecej niz jednego tekstu . Czy jest to błąd  ????????? pilnie !

G
GOŚĆ

matura stara bardzo ciężka ;/ :(  nie mówię o pierwszej czesci bo czytanie ok. ale wypracowania ciężkie były ;/

m
matura technik
W dniu 04.05.2015 o 16:49, Maturzystka napisał:

To jest masakra. Na edulandii znalazłam sensowne odpowiedzi. W 3 konsument kultury to ktoś, kto korzysta z tego, co oferuje mu współczesna kultura, czyli z muzyki, kina, literatury.

a możesz podać linka do tej edulandii?

a
aneta

Nowa matura- fragment to Pan Tadeusz Mickiewicza :)

E
Endżi

Dokładnie, miało być własnymi słowami, a tu jest przepisanie tekstu.. a potem człowiek się dołuje i zastanawia, czy napisał dobrze, czy nie..

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3