reklama

Matura 2018 ANGIELSKI [ODPOWIEDZI ARKUSZ CKE]. Jakie były pytania testu maturalnego? [PODSTAWA, ROZSZERZENIE] Sprawdź w serwisie EDUKACJA

Edukacja Echo DniaZaktualizowano 
MATURA 2018 JĘZYK ANGIELSKI ODPOWIEDZI I ARKUSZE
Matura angielski podstawa odpowiedzi i arkusze na echonia.eu. We wtorek 8.05.2018 o godzinie 9 maturzyści piszą maturę z języka angielskiego na poziomie podstawowym.O 14 czas na maturę rozszerzoną. Jakie będą pytania na maturze 2018 z języka angielskiego [podstawa i rozszerzenie] we wtorek 8 maja? Odpowiedzi i arkusze na www.echodnia.eu tuż po zakończeniu egzaminu z angielskiego.

ZOBACZ: Matura 2018 BIOLOGIA [PODSTAWA, ROZSZERZENIE] tuż po zakończeniu egzaminu arkusze i odpowiedzi


POZIOM ROZSZERZONY - MATURA 2018 JĘZYK ANGIELSKI - POZIOM ROZSZERZONY - MAMY ODPOWIEDZI


KLIKNIJ W ZDJĘCIE PONIŻEJ BY PRZEJŚĆ DO ARKUSZA MATURY 2018 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO [POZIOM PODSTAWOWY]

Matura 2018 ANGIELSKI [ODPOWIEDZI ARKUSZ CKE]. Jakie były py...


SUGEROWANE ODPOWIEDZI MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2018 [PODSTAWA]

ZADANIE 1

odpowiedzi:
1.1
P
1.2
P
1.3
F
1.4
F
1.5
F

>>>KLIKNIJ I PRZEJDŹ DO KOLEJNYCH ODPOWIEDZI MATURY Z ANGIELSKIEGO 2018 [PODSTAWA]<<<

ZOBACZ: MATURA 2018 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - wypowiedzi maturzystów

ZADANIE 2

odpowiedzi:
2.1
B
2.2
E
2.3
A
2.4
C

>>>KLIKNIJ I PRZEJDŹ DO KOLEJNYCH ODPOWIEDZI MATURY Z ANGIELSKIEGO 2018 [PODSTAWA]<<<

ZOBACZ: MATURA 2018 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - wypowiedzi maturzystów

ZADANIE 3

odpowiedzi:
3.1
C
3.2
B
3.3
B
3.4
C
3.5
B
3.6
A

>>>KLIKNIJ I PRZEJDŹ DO KOLEJNYCH ODPOWIEDZI MATURY Z ANGIELSKIEGO 2018 [PODSTAWA]<<<

ZOBACZ: MATURA 2018 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - wypowiedzi maturzystów

ZADANIE 4

odpowiedzi:
4.1
B
4.2
A
4.3
E
4.4
D
>>>KLIKNIJ I PRZEJDŹ DO KOLEJNYCH ODPOWIEDZI MATURY Z ANGIELSKIEGO 2018 [PODSTAWA]<<<

ZOBACZ: MATURA 2018 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - wypowiedzi maturzystów

ZOBACZ TEŻ: Odpowiedzi z geografii - ROZSZERZENIA

ZADANIE 5

odpowiedzi:
5.1
B
5.2
C
5.3
A

>>>KLIKNIJ I PRZEJDŹ DO KOLEJNYCH ODPOWIEDZI MATURY Z ANGIELSKIEGO 2018 [PODSTAWA]<<<

ZOBACZ: MATURA 2018 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - wypowiedzi maturzystów

Zadanie 6

odpowiedzi:
6.1
B
6.2
A
6.3
C
6.4
D
6.5
D

>>>KLIKNIJ I PRZEJDŹ DO KOLEJNYCH ODPOWIEDZI MATURY Z ANGIELSKIEGO 2018 [PODSTAWA]<<<

ZOBACZ: MATURA 2018 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - wypowiedzi maturzystów

Zadanie 7

odpowiedzi:
7.1
B
7.2
E
7.3
C

>>>KLIKNIJ I PRZEJDŹ DO KOLEJNYCH ODPOWIEDZI MATURY Z ANGIELSKIEGO 2018 [PODSTAWA]<<<

ZOBACZ: MATURA 2018 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - wypowiedzi maturzystów

Zadanie 8

odpowiedzi:
8.1
B
8.2
C
8.3
A
8.4
A
8.5
B

>>>KLIKNIJ I PRZEJDŹ DO KOLEJNYCH ODPOWIEDZI MATURY Z ANGIELSKIEGO 2018 [PODSTAWA]<<<

ZOBACZ: MATURA 2018 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - wypowiedzi maturzystów

Zadanie 9

odpowiedzi:
9.1
C
9.2
B
9.3
C
9.4
B
9.5
A

>>>KLIKNIJ I PRZEJDŹ DO KOLEJNYCH ODPOWIEDZI MATURY Z ANGIELSKIEGO 2018 [PODSTAWA]<<<

ZOBACZ: MATURA 2018 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - wypowiedzi maturzystów

Zadanie 10
przykładowy tekst
Guess what! I've just come back from a language course.

It took place in London, so it was a perfect opportunity to see the city. London is diverse; the people who live there come from every part of the world. It is also full of museums and tourist attractions, so there's a lot to do there.

While I was in London, I decided to stay in a hotel, as it is the most comfortable option and it wasn't expensive.

The course was quite challenging. Its greatest advantage was the teacher, who was a native speaker also working as a guide. He showed us around the town.

The trip was awesome but I experienced a few problems. My first flight was delayed and I got lost on my way to the hotel. Fortunately, everything else went as planned.

XYZ


Odpowiedzi i arkusze matury z języka angielskiego 2018 w chwilę po zakończeniu egzaminu. Mamy odpowiedzi z angielskiego - podstawa i rozszerzenie. U nas najszybciej znajdziesz odpowiedzi i arkusze z angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Wystarczy odświeżać stronę co kilka minut. Po otrzymaniu arkuszy, tu znajdziesz rozwiązania zdań z angielskiego.

MATURA 2018 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 8.05.2018. TO NAJPOPULARNIEJSZY JĘZYK

We wtorek o godzinie 9 matura 2018 z języka angielskiego. Podczas matury sprawdza się w jaki sposób uczeń opanował podstawę programową z języka angielskiego ze szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej.

Rok temu do matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym przystąpiło 237 tysięcy 22 zdających. Arkusz egzaminacyjny składał się z 40 pytań zamknietych w różnej formie, a także jednego zadania otwartego rozszerzonej wypowiedzi.

MATURA 2018 ANGIELSKI - PODSTAWA I ROZSZERZENIE

W liceach ogólnokształcących język angielski zdawalo 150 tysięcy 603 uczniów. Co ciekawe, było to 127 642 kobiety i 109 580 mężczyzn. Egzamin odbywał się 5173 szkołach. Ogółem przeprowadzono 4602 egzaminów. Maturzystów oceniało ogółem 240 egzaminatorów.

Jakie odpowiedzi z geografii na poziomie rozszerzonym - tutaj

MATURA 2018 JĘZYK ANGIELSKI - ODPOWIEDZI I ARKUSZE NA WWW.ECHODNIA.EU. PODSTAWA I ROZSZERZENIE

Średni wynik z podstawy z języka angielskiego na poziomie podstawowym wynosił 71 procent. Na poziomie rozszerzonym było to średnio 60 procent punktów.

ZOBACZ TEŻ MATURA 2018 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PODSTAWA I ROZSZERZENIE - MATURA PRÓBNA

MATURA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 8.05.2018. CO BYŁO W POPRZEDNICH LATACH - SPRAWDŹ ARKUSZ

Matura 2017 [ANGIELSKI] Odpowiedzi i arkusze CKE w serwisie EDUKACJA

Poziom rozszerzony na maturze z języka angielskiego zdawało w ubiegłym roku 131 839 zdająch. Egzamin trwał 150 minut.

MATURA 2018 ANGIELSKI - JAK ZDAWAĆ EGZAMIN

Matura 2018 z języka angielskiego podzielona jest na dwie części. W części ustnej matury z języka angielskiego [8.05.2018] sprawdzane sią umiejętności komuniacji werbalnej. Trwa około 15 minut. Egzamin ma formę rozmowy po angielsku zdającego z egzaminatorem. Świadkiem jest jeszcze drugi nauczyciel, nie biorący udziału w rozmowie. Podczas matury ustnej z języka angielskiego zdający musi zmierzyć się z trzema zadaniami. Ma także do dyspozycji materiał ikonograficzny. Tak samo jest na podstawie i rozszerzeniu z angielskiego - matury w 2018 roku

MATURA 2018 ANGIELSKI PODSTAWA I ROZSZERZENIE. OPOWIEDZI ARKUSZE W CHWILĘ PO ZAKOŃCZENIU EGZAMINU 8.05.2018

Po wylosowaniu zestawu pytań z matury języka angielskiego 2018, zdający nie ma czasu na zapoznanie się poleceniami.Od razu przystępuje do matury 2018 z języka angielskiego części ustnej. Egzamin zaczyna się częścią wstępną, w której egzaminator pyta maturzystę o jego życie i zainteresowania. Pytania ma tylko egzaminator. Następnie odbywa się rozmowa po angielsku wraz z odgrywaniem roli. Bardzo istotne jest, żeby podczas rozmowy po angielsku na maturze 2018 maturzysta właściciwe reagował na wypowiedzi nauczyciela egzaminującego.

W drugim zadaniu na maturze 2018 z języka angielskiego zdający opisuje sytuację zamieszczoną w wylosowanym zestawie. Odpowiada także na pytania egzaminującego, których są trzy. W kolejnym pytaniu maturzysta zapoznaje się z tak zwanym materiałem stymulującym i wykonuje zadania zawarte w poleceniu egzaminującego.

ZOBACZ, CO BĘDZIE NA MATURZE Z ANGIELSKIEGO 5.08.2018 - PRZECIEKI

Na maturze ustnej 2018 z języka angieskiego można otrzymać ocenę w zakresie 0-6 za sprawność komunikacyjną za każde zadanie, 0-4 punkta za zakres leksykalno-gramatyczny, poprawność środków leksykalno-gramatycznych - 0-4, wymowa - 0-2, płynność 0-2.

Cześć pisemna matury 2018 z języka angielskiego zaczyna się od zadania związanego z rozumieniem ze słuchu. Teksty są dwukrotnie odtwarzane z płyty CD. Nagranie w języku angielskim na maturze2018 trwa około 20 minut na poziomie podstawowym i 25 minut na poziomie rozszerzonym. Zadania mają charakter zamknięty.

MATURA ANGIELSKI 2018 - ZADANIA, ROZWIĄZANIA, ODPOWIEDZ, ARKUSZE

Na maturze 2018 z języka angielskiego są też zadania sprawdzające rozumienie tekstów pisanych z arkusza egzaminacyjnego. Długość tekstów na poziomie podstawowym waha się od 900 do 1200 a na poziomie rozszerzonym - 1300 - 1600. Tu również zadania mają charakter zamknięty. Teksy po angielsku są przeważnie autentyczne.

Następną częścią egzaminu maturalnego 2018 z języka angielskiego jest część dotycząca znajomości środków językowych (leksykalno-gramatycznych). Zadań w tej części jest od 2 do 3. Za każdą poprawną odpowiedź zdający otrzymuje jeden punkt.

Matura 2018 język ANGIELSKI PODSTAWA Pytania, Odpowiedzi, Arkusze CKE 8.05.2018

W kolejnej części maturzysta mierzy się z wypowiedzią pisemną. Na poziomie podstawowym musi napisać 80-130 słów, na poziomie rozszerzonym - od 200 do 250 słów. Na poziomie rozszerzonym musi napisać rozprawkę, artykuł publicystyczny, albo list formalny. Za wypowiedź przyznaje się od 0 do 4 punktów. Komisja egzaminacyjna będzie oceniać między innymi poprawność środków językowych, spójność i logikę wypowiedzi i zakres środków językowych. Na poziomie rozszerzonym matury 2018 z języka angielskiego kryteria oceniania są oczywiście o wiele ostrzejsze.

Matura 2018 język ANGIELSKI ROZSZERZENIE Pytania, Odpowiedzi, Arkusze CKE

Wypowiedź pisemna na maturze 2018 z języka angielskiego jest za każdym razem oceniana na 0 punktów, jeśli jest nieczytelnia, niezgodna z tematem, bądź napisana fonetycznie, to znaczy jest niekomunikatywna dla odbiorcy.

Matura 2018 z języka angielskiego zaczyna się w poniedziałek, punktualnie o godzinie 9. Wtedy maturzyści zmierzą się z poziomem podstawowym. O 14 natomiast zaczyna się matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 73

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

U
Uczennica

Ty kielecki pedale i kuórwo z zasranego jeha dna za nic nauczyciel dyplomowany w więzieniu siedział wyszedł i więcej inteligencji ma od Ciebie .

R
Rehachtor
W dniu 10.05.2018 o 06:30, Antoni Popsraj napisał:

Kieleckie kuórwy i pedały z zasranego jeha dna zarabiają na jajecznicę wpisami głupot na forum po 0,45 gr za wpis.Inne formy zarobków ....hm praca w szkole jako nauczyciel wychowania fizycznego tylko tyle że łorcyków może zazdrośç zżerać i mogą Cię za nic do więzienia wsadzić ale i tak inteligentnemu człowiekowi ust nie zamkną.

 

Ten inteligentny człowiek to niby ty Popsraju.

 

Zadławiłem się jajecznicą ze śmiechu.
 

A
Antoni Popchaj

Kieleckie kuórwy i pedały z zasranego jeha dna zarabiają na jajecznicę wpisami głupot na forum po 0,45 gr za wpis.Inne formy zarobków ....hm praca w szkole jako nauczyciel wychowania fizycznego tylko tyle że łorcyków może zazdrośç zżerać i mogą Cię za nic do więzienia wsadzić ale i tak inteligentnemu człowiekowi ust nie zamkną.

R
Rehachtor
W dniu 10.05.2018 o 05:15, Antoni Popsraj napisał:

. Zamknij się kielecka kuórwo i pedale z zasranego jeha dna zarabiającą 0.45gr za wpis głupoty na forum na jajecznicę.

Znasz jakieś inne cele zarobków poza jajecznicą? Może żółty łańcuch?
Jakie ma wyniki w szkole twój syn matołku Popsraju? Łeb ma po ojcu, więc dobrze nie będzie.
A
Antoni Popchaj
W dniu 09.05.2018 o 07:51, Dziod napisał:

W którym sklepie, ciołku, widziałeś cenę 0.45gr? Co za młot.. Nie ma 1/2 grosza (0.50gr) ale 0.45gr to już jest.. Co miałeś z matematyki? Niech zgadnę.. czwórkę, podobnie jak z polskiego i fikołków. Wszechstronnie uzdolniony tuman.

. Zamknij się kielecka kuórwo i pedale z zasranego jeha dna zarabiającą 0.45gr za wpis głupoty na forum na jajecznicę.
p
ponadtym

Wszystkie strony biję się aby najwięcej zarobić na reklamach, bo maturzyści od razu chcą sprawdzić odpowiedzi, a o starej formule zapomniano - wstyd.

p
ponadtym

Wszystkie strony biję się aby najwięcej zarobić na reklamach, bo maturzyści od razu chcą sprawdzić odpowiedzi, a o starej formule zapomniano - wstyd.

D
Dziod
W dniu 09.05.2018 o 06:31, Antoni młotek Popsraj napisał:

. Młot to ty jesteś.Wiele razy spotkałem się w sklepie z zapisem 0,45 gr ponieważ nie ma 1/2 grosza dlatego zapis 0,45 gr to też dobra forma zapisu kuórwo i pedale z zasranego jeha dna.


W którym sklepie, ciołku, widziałeś cenę 0.45gr? Co za młot.. Nie ma 1/2 grosza (0.50gr) ale 0.45gr to już jest.. Co miałeś z matematyki? Niech zgadnę.. czwórkę, podobnie jak z polskiego i fikołków.
Wszechstronnie uzdolniony tuman.
G
Gość

Gdzie są odpowiedzi do starej formuły ??????

A
Antoni Popchaj
W dniu 09.05.2018 o 06:13, Dziod napisał:

Zazdrościsz, tumanie? Napisz: "Jasięta" I nie 0.45gr tylko 45gr względnie 0.45złAle taki młot, jak ty, nie ogarnia takich niuansów

. Młot to ty jesteś.Wiele razy spotkałem się w sklepie z zapisem 0,45 gr ponieważ nie ma 1/2 grosza dlatego zapis 0,45 gr to też dobra forma zapisu kuórwo i pedale z zasranego jeha dna.
D
Dziod
W dniu 09.05.2018 o 05:58, Antoni Popsraj napisał:

Kieleckie kuórwy i pedały z zasranego jeha dna ,analfabety na temat matury piszą i na jajecznicę zarabiają.Za wpis 0,45 gr biorą


Zazdrościsz, tumanie?
Napisz: "Jasięta"
I nie 0.45gr tylko 45gr względnie 0.45zł
Ale taki młot, jak ty, nie ogarnia takich niuansów
D
Damian

Gdzie odpowiedzi dla drugiej grupy??!!

X
XYZ

Gdzie sa arkusz ze starej formuły i odpowiedzi ????????????????????????????????????????????

 

X
XYZ

Gdzie sa arkusz ze starej formuły i odpowiedzi ????????????????????????????????????????????

 

G
Gość

6.2. Jaką macie odpowiedź? Czy A jest bankowo poprawna?

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3