Matura 2018 [POLSKI - PODSTAWA] - odpowiedzi i arkusz pytań CKE w serwisie EDUKACJA [4.05.2018]

Edukacja Echo Dnia
Odpowiedzi matury 2018 z języka polskiego opublikujemy w serwisie EDUKACJA tuz po zakończeniu egzaminu
W piątek, 4 maja ruszyła matura 2018. Na początek jak zwykle maturzyści piszą maturę z języka polskiego . Jakie będą pytania? Co będzie na arkuszu CKE? I w końcu, gdzie i kiedy będzie można znaleźć odpowiedzi matury z języka polskiego na poziomie podstawowym? Arkusze i odpowiedzi dostępne w serwisie edukacja tuż po zakończeniu matury z polskiego w serwisie EDUKACJA. Jakie były pytania na egzaminie gimnazjalnym 2018 z języka polskiego 4.05.2018? Sprawdź odpowiedzi. Nasi eksperci najszybciej rozwiążą zadania z matury z polskiego. POLSKI PODSTAWA I ROZSZERZENIE - mamy najszybciej pytania i odpowiedzi z matury.

Matura 2018 język polski ROZSZERZENIE - ZOBACZ ARKUSZ PYTAŃ ...

ZOBACZ ODPOWIEDZI Z POLSKIEGO - MATURA POZIOM ROZSZERZONY

SUGEROWANE ODPOWIEDZI MATURY 2018 Z JĘZYKA POLSKIEGO - PODSTAWA

Zadanie 1

Odpowiedź:
Prawda
Prawda
Fałsz

>>>KLIKNIJ I PRZEJDŹ DO KOLEJNYCH ODPOWIEDZI MATURY Z JĘZYKA POLSKIEGO 2018 [PODSTAWA]<<<

ZOBACZ TEŻ: PIERWSZE WRAŻENIA PRZED MATURĄ Z POLSKIEGO. CO MÓWIĄ UCZNIOWIE?

Zadanie 2

Odpowiedź:
- Dawna poezja stała się anachroniczna, dlatego Różewicz rezygnuje z wojennego patosu
- Jego wiersze pozbawione są nadmiernej metaforyki i zdobnictwa
- Jego poezja zbliżona jest do prozy, aby w nowy sposób opisać zagadnienia moralne

>>>KLIKNIJ I PRZEJDŹ DO KOLEJNYCH ODPOWIEDZI MATURY Z JĘZYKA POLSKIEGO 2018 [PODSTAWA]<<<

ZOBACZ TEŻ: PIERWSZE WRAŻENIA PRZED MATURĄ Z POLSKIEGO. CO MÓWIĄ UCZNIOWIE?

Zadanie 3

Odpowiedź:
Mickiewicz marzył o tym, aby jego księgi "zbłądziły pod strzechy" - a więc miały szerokie kręgi odbiorców. Marzenie poety spełniło się, Różewicz nazywa poezję Mickiewicza chlebem, którym karmią się kolejne pokolenia Polaków.

>>>KLIKNIJ I PRZEJDŹ DO KOLEJNYCH ODPOWIEDZI MATURY Z JĘZYKA POLSKIEGO 2018 [PODSTAWA]<<<

ZOBACZ TEŻ: PIERWSZE WRAŻENIA PRZED MATURĄ Z POLSKIEGO. CO MÓWIĄ UCZNIOWIE?

Zadanie 4

Odpowiedź:
a) C, D, F
b) Np:
- apostrofa, czyli bezpośredni zwrot do odbiorcy - Dostojny Doktorancie
- zwroty grzecznościowe stosowane wobec słuchaczy - Prześwietny Senat Uniwersytetu Śląskiego
- zwroty grzecznościowe pisane wielką literą - Twe zasługi, nadać Tobie

>>>KLIKNIJ I PRZEJDŹ DO KOLEJNYCH ODPOWIEDZI MATURY Z JĘZYKA POLSKIEGO 2018 [PODSTAWA]<<<

ZOBACZ TEŻ: PIERWSZE WRAŻENIA PRZED MATURĄ Z POLSKIEGO. CO MÓWIĄ UCZNIOWIE?

Zadanie 5

Odpowiedź:
B - 1

>>>KLIKNIJ I PRZEJDŹ DO KOLEJNYCH ODPOWIEDZI MATURY Z JĘZYKA POLSKIEGO 2018 [PODSTAWA]<<<

ZOBACZ TEŻ: PIERWSZE WRAŻENIA PRZED MATURĄ Z POLSKIEGO. CO MÓWIĄ UCZNIOWIE?

Zadanie 6

Odpowiedź:
C

>>>KLIKNIJ I PRZEJDŹ DO KOLEJNYCH ODPOWIEDZI MATURY Z JĘZYKA POLSKIEGO 2018 [PODSTAWA]<<<

ZOBACZ TEŻ: PIERWSZE WRAŻENIA PRZED MATURĄ Z POLSKIEGO. CO MÓWIĄ UCZNIOWIE?

Zadanie 7

Odpowiedź:
Tłumacz w języku polskim wyjaśniałby, co autor tekstu, wiersza miał na myśli, tłumaczyłby sens tekstu i intencje autora.

>>>KLIKNIJ I PRZEJDŹ DO KOLEJNYCH ODPOWIEDZI MATURY Z JĘZYKA POLSKIEGO 2018 [PODSTAWA]<<<

ZOBACZ TEŻ: PIERWSZE WRAŻENIA PRZED MATURĄ Z POLSKIEGO. CO MÓWIĄ UCZNIOWIE?

Zadanie 8

Odpowiedź:
1 - Fałsz
2 - Fałsz
3 - Prawda

>>>KLIKNIJ I PRZEJDŹ DO KOLEJNYCH ODPOWIEDZI MATURY Z JĘZYKA POLSKIEGO 2018 [PODSTAWA]<<<

ZOBACZ TEŻ: PIERWSZE WRAŻENIA PRZED MATURĄ Z POLSKIEGO. CO MÓWIĄ UCZNIOWIE?

Zadanie 9

Odpowiedź:
Np:
a)
- profesja stulecia - ironiczny tytuł symbolizuje problem niemożności skutecznej komunikacji, profesja tłumacza w języku miałaby ją usprawnić
- zawód tłumacza jest bardzo ważny, jak pisze o nim Kapuściński, dzięki tłumaczom ludzie mogą poznać i zrozumieć inne narody i kultury, w skłóconym świecie przydaliby się również tłumacze - mediatorzy łagodzący spory wewnątrz jednego narodu
b)
mediatorzy - ludzie bezstronnie łagodzący spory, uśmierzający konflikty wewnątrz społeczeństwa.

>>>KLIKNIJ I PRZEJDŹ DO KOLEJNYCH ODPOWIEDZI MATURY Z JĘZYKA POLSKIEGO 2018 [PODSTAWA]<<<

ZOBACZ TEŻ: PIERWSZE WRAŻENIA PRZED MATURĄ Z POLSKIEGO. CO MÓWIĄ UCZNIOWIE?

Zadanie 10

Odpowiedź:
Np:
- manipulowanie - wybieranie fragmentów z cudzej wypowiedzi i bezmyślnie powtarzanie
- anonimy - mają na celu ośmieszyć, wystraszyć, zagrozić

>>>KLIKNIJ I PRZEJDŹ DO KOLEJNYCH ODPOWIEDZI MATURY Z JĘZYKA POLSKIEGO 2018 [PODSTAWA]<<<

ZOBACZ TEŻ: PIERWSZE WRAŻENIA PRZED MATURĄ Z POLSKIEGO. CO MÓWIĄ UCZNIOWIE?

Zadanie 11

Odpowiedź:
a)
Słownictwo potoczne służy:
- upraszcza przekaz, przykład jest bardziej obrazowy,
- przybliża zjawisko do rzeczywistości bliskiej czytelnikowi
- przykład jest łatwiejszy do zrozumienia
b)
Wielu ludzi powtarza bezmyślnie. Więcej: przyswajają jakieś słowo czy sformułowanie, łączą z innym przypadkowym słowem...

Zadanie 12

Streszczenie - na przykład:
Autor mówi o współczesnych problemach w komunikacji międzyludzkiej. Wybiera ironiczny sposób, by zaznaczyć problem, powołuje instytucję tłumacza wewnątrzjęzykowego. Przyczyn zjawiska upatruje w braku chęci wzajemnego słuchania, w bezmyślnym powtarzaniu cudzych opinii, w anonimowości komunikatów. Dostrzega potrzebę istnienia mediatorów w sporach wewnętrznych. Autor zachęca do dyskusji nad zjawiskiem braku komunikacji, bo często sami nie rozumiemy tego, co napisaliśmy.

>>>KLIKNIJ I PRZEJDŹ DO KOLEJNYCH ODPOWIEDZI MATURY Z JĘZYKA POLSKIEGO 2018 [PODSTAWA]<<<

ZOBACZ TEŻ: PIERWSZE WRAŻENIA PRZED MATURĄ Z POLSKIEGO. CO MÓWIĄ UCZNIOWIE?

Zadanie 13

Temat 1.

Tęsknota - siła niszcząca czy budująca ludzkie życie?

Temat daje możliwość sformułowania różnych tez:

1. Tęsknota jako siła niszcząca, bo odbiera radość życia.

2. Tęsknota jako siła budująca – napędza i motywuje do działania.

3. Tęsknota duchowo niszczy, ale motywuje do podejmowania działań i decyzji, do budowania systemu wartości.

Fragment „Lalki”:

- tęsknota źródłem cierpienia, samotności,

- przyczyna zagubienia, wyobcowania bohatera

- człowiek pod wpływem tęsknoty odczuwa smutek niemal „kosmiczny” – Wokulski sam pod gwiazdami

- poczucie, że nikomu nie jest potrzebny, nikt o nim nie pamięta

- ciężka praca, którą wykonuje, ma uśmierzyć wspomnienie o kraju

- tęsknota źródłem niepokoju wewnętrznego, jest jak drażniące w sercu ziarnko piasku

- tęsknota bliżej nieokreślona - „za krajem, za wszystkim”, każda drobna rzecz wywołuje napływ uczuć, tęsknoty

- Wokulski tęskni za ludźmi i paradoksalnie przed nimi ucieka

- tęsknota jako siła motywująca do powrotu

- Wokulski przedstawiony w sytuacji po powrocie do Polski, opisuje przeszłość z perspektywy czasu.

Całość „Lalki”:

- tęsknota Wokulskiego za idealną miłością – wiersze Mickiewicza, rozmowa o miłości z Izabelą w zamku w Zasławku – legenda o uśpionej królewnie, zdobywanie Izabeli,

- tęsknota Stawskiej za małżeństwem, miłością, za wyjaśnieniem swojej sytuacji rodzinnej,

- tęsknota Rzeckiego za ideałem – Napoleonem, odwrócenie od współczesności, od świata.

Inne utwory literackie możliwe do wykorzystania w różnych tezach:

„Latarnik” Sienkiewicza

Matura 2018 ROZSZERZENIE CHEMIA. Sprawdź arkusz pytań CKE [ODPOWIEDZI]

„Sonety krymskie”, „Konrad Wallenrod”, „Pan Tadeusz” Mickiewicza

„Ludzie bezdomni”, „Przedwiośnie” Żeromskiego

Kochanowski – „Treny”

„Granica” – Nałkowskiej

„Rok 1984” Orwella

„Ferdydurke” Gombrowicza

„Jądro ciemności” Conrada

>>>KLIKNIJ I PRZEJDŹ DO KOLEJNYCH ODPOWIEDZI MATURY Z JĘZYKA POLSKIEGO 2018 [PODSTAWA]<<<

ZOBACZ TEŻ: PIERWSZE WRAŻENIA PRZED MATURĄ Z POLSKIEGO. CO MÓWIĄ UCZNIOWIE?

Zadanie 13

Temat 2.

Tęsknota - siła niszcząca czy budująca ludzkie życie?

Temat 2.

Zinterpretuj utwór – Ernest Bryll „Bądźmy dla siebie bliscy bo nas rozdzielą”

Teza:

1. Wiersz o bliskości, o potrzebie doświadczenia drugiego człowieka.

2. Wiersz porusza problem egzystencjalny – poszukiwanie wspólnoty, braterstwa, solidarności

Analiza wiersza:

- liryka apelu, zwrotu do adresata

- apel o zachowanie bliskości, solidarności mimo sił zewnętrznych próbujących ludzi od siebie oddzielić, skłócić ich

- wartością jest wspólnota w człowieczeństwie

- bliskość daje człowiekowi poczucie stabilizacji

- rozdzielenie, zerwanie więzi rodzi w ludziach strach

- rozdzielenie niszczy człowieka, samotne jednostki giną w starciu ze złem

- bliskość drugiego człowieka nie pozwala na alienację

- powtórzone zdanie – bądźmy dla siebie bliscy – stawia nacisk na budowanie wspólnoty, tylko wspólnota pozwala na bunt przeciwko systemowi (rok powstania utworu 1985 – czasy PRL – u)

Konteksty, na przykład:

„List do ludożerców” – Różewicz

„Tango” – Mrożek

„Kordian” – Słowacki

„Demon” – Weiss

Abakanowicz – Tłumy

„Rok 1984” - Orwell

>>>KLIKNIJ I PRZEJDŹ DO KOLEJNYCH ODPOWIEDZI MATURY Z JĘZYKA POLSKIEGO 2018 [PODSTAWA]<<<

ZOBACZ TEŻ: PIERWSZE WRAŻENIA PRZED MATURĄ Z POLSKIEGO. CO MÓWIĄ UCZNIOWIE?


Na poziomie podstawowym matury z języka polskiego 2018 główny temat dotyczył powieści "Lalka" Bolesława Prusa. Tęsknota - siła niszcząca czy budująca życie człowieka na podstawie Lalki Bolesława Prusa.

Egzamin maturalny z maturzyści będą pisać od godziny 9. W piątek (4.05.2018) JĘZYK POLSKI. Jakie będą pytania? Na echodnia.eu w serwisie EDUKACJA najszybciej opublikujemy odpowiedzi i arkusze pytań CKE z MATURY 2018 z języka polskiego. Odpowiedzi, pytania, klucze i arkusze w tym artykule tuż po zakończeniu matury 2018 z języka polskiego [4.05.2018]

PIERWSZE ODPOWIEDZI MATURA 2018 - PROSIMY ODŚWIEŻAĆ STRONĘ PO ZAKOŃCZENIU EGZAMINU

Matura 4.05.2018 z języka polskiego POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY zacznie się w PIĄTEK, 5 marca, o godzinie 9. Matura z języka polskiego 4.05.2018 [poziom podstawowy i rozszerzony] zacznie się punktualnie o godzinie 9. O 14 część rozszerzona matury 2018 z JĘZYKA POLSKIEGO. Jakie będą pytania i odpowiedzi MA MATURZE Z POLSKIEGO 4 MAJA 2018? To będzie interesować najbardziej wszystkich MATURZYSTÓW, a także osoby, które przygotowują się już do matury w roku przyszłym. Arkusze i odpowiedzi CKE z JĘZYKA POLSKIEGO opublikujemy w serwisie WWW.ECHODNIA.EU/EDUKACJA tuż po zakończeniu pisania zadań.

ZOBACZ TEŻ: Matura 2018 GEOGRAFIA ROZSZERZENIE - sprawdź jakie pytania

MATURA 4.05.2018. W TYM ARTYKULE BĘDZIEMY PUBLIKOWAĆ NA BIEŻĄCO ARKUSZE PYTAŃ I ODPOWIEDZI. TO MATURA 2018 Z JĘZYKA POLSKIEGO. ODPOWIEDZI NA KOLEJNE PYTANIA BĘDĄ POJAWIAĆ SIĘ W CHWILĘ PO ZAKOŃCZENIU EGZAMINU. ZOBACZ ARKUSZE, ODPOWIEDZI Z JĘZYKA POLSKIEGO. KIEDY? TUŻ PO ZAKOŃCZENIU EGZAMINU W SERWISIE EDUKACJA

Matura 2018 z języka polskiego 2018 poziom podstawowy i rozszerzony kończy naukę na szczeblu szkół średnich. W piątek, 4 maja 2018 zacznie się o godzinie 9 egzaminem z języka polskiego. Poziom podstawowy zacznie się o godzinie 9, część rozszerzona o 14. Arkusze pytań z języka polskiego i odpowiedzi z matury na portalu echodnia.eu - w serwisie EDUKACJA.

CZYTAJ TEŻ: Matura 2018 GEOGRAFIA [PODSTAWA, ROZSZERZENIE] - arkusz pytań i odpowiedzi

MATURA Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY - POCZĄTEK O GODZINIE 9 dnia 4.05.2018 - ARKUSZE, PYTANIA I ODPOWIEDZI

Jaka była matura w zeszłym roku? Jak czuli się uczniowie przed egzaminem?

- Choć lubię raczej przedmioty ścisłe, to myślę, że z językiem polskim dam sobie radę. Jak większość tegorocznych maturzystów, mam nadzieję na pytanie z "Pana Tadeusza". Stres jest mi teraz nie potrzebny, wcale nie pomaga. Żeby nie marnować czasu, w nocy zrobiłem jeszcze powtórkę z lektur - mówił w ubiegłym roku maturzysta Wojtek z IV liceum w Kielcach. Jak będzie w 2018 roku na maturze z języka polskiego [4.05.2018]

JĘZYK POLSKI- ARKUSZE I ODPOWIEDZI matury 2018 - SPRAWDŹ NAJSZYBCIEJ

SPRAWDŹ TAKŻE: Matura ECHO DNIA. PP. Marzec 2018. Wszystkie zamknięte!

ZOBACZ TEŻ: PIERWSZE WRAŻENIA PRZED MATURĄ Z POLSKIEGO. CO MÓWIĄ UCZNIOWIE?

Harmonogram matur 2018

4 maja 2018 roku (piątek)

godz. 9 - język polski pp
godz. 14 - język polski pr

7 maja 2018 roku (poniedziałek)

godz. 9 - matematyka pp
godz. 14 - język łaciński i kultura antyczna pp/pr

8 maja 2018 roku (wtorek)

godz. 9 - język angielski pp
godz. 14 - język angielski pr/dj*

9 maja 2018 roku (środa)

godz. 9 - matematyka pr
godz. 14 - filozofia pp/pr

10 maja 2018 roku (czwartek)

godz. 9 - biologia pp/pr
godz. 14 - historia sztuki pp/pr

11 maja 2018 roku (piątek)

godz. 9 - wiedza o społeczeństwie pp/pr
godz. 14 - informatyka pp/pr

14 maja 2018 roku (poniedziałek)

godz. 9 - fizyka i astronomia pp/pr
godz. 14 - geografia pp/pr

15 maja 2018 roku (wtorek)

godz. 9 - język niemiecki pp
godz. 14 - język niemiecki pr/dj

16 maja 2018 roku (środa)

godz. 9 - chemia pp/pr
godz. 14 - historia pp/pr

17 maja 2018 roku (czwartek)

godz. 9 - język rosyjski pp
godz. 14 - język rosyjski pr/dj

18 maja 2018 roku (piątek)

godz. 9 - język francuski pp
godz. 14 - język francuski pr/dj

21 maja 2018 roku (poniedziałek)

godz. 9 - język hiszpański pp
godz. 14 - język hiszpański pr/dj

22 maja 2018 roku (wtorek)

godz. 9 - język włoski pp
godz. 14 - język włoski pr/dj

22 maja 2018 roku (środa)

godz. 9 - języki mniejszości narodowych pp
godz. 14 - języki mniejszości narodowych pr

23 maja 2018 roku (czwartek)

godz. 9 - język kaszubski pp/prwiedza o tańcu pp/pr
godz. 14 - język łemkowski pp/prhistoria muzyki pp/pr

* pp - poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

godz. 9 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych pp
godz. 10.35 - historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych pr
godz. 12.10 - geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych pr
godz. 13.45 - biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych pr
godz. 15.20 - chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych pr
godz. 16.55 - fizyka i astronomia/fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów
dwujęzycznych pr

Od 9 do 22 maja - język polski, języki mniejszości narodowych, język łemkowski, język kaszubski.

Od 5 do 25 maja - języki obce nowożytne.

Wideo

Komentarze 36

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

U
Uczennica
W dniu 08.05.2018 o 05:54, Dziod napisał:

Popsraju, to kiedy idziesz do ciupy z 190kk? A może dopiero będzie sprawa? Napisz, kiedy, to przyjdę posłuchać twojego cwaniakowania.

. Ok tylko przypomnę Ci że przed panem prof kuórwa rozwódka Krókowo z Gór Wysokich w sodzie w Sandomierzu uciekła z sali jak jej chciał fotelem przyjebać.
D
Dziod

Beczenie niewinnego Popsraja. .

A
Antoni Popchaj
W dniu 07.05.2018 o 21:42, Rehachtor napisał:

Jeśli echo takie zasrane, to czemu tu beczysz matołku Popsraju?

. To ty kielecka kuórwo i pedale z zasranego jeha dna beczysz
R
Rehachtor
W dniu 07.05.2018 o 20:32, Antoni Popsraj napisał:

. Zamknij się kielecka kuórwo i pedale z zasranego jeha dna.


Jeśli echo takie zasrane, to czemu tu beczysz matołku Popsraju?
A
Antoni Popchaj
W dniu 07.05.2018 o 13:35, Dziod napisał:

A ty Popsraju jeszcze nie w ciupie?

. Zamknij się kielecka kuórwo i pedale z zasranego jeha dna.
G
Gość

Ma ktoś odpowiedzi starej matury z j.polskiego?

D
Dziod

A ty Popsraju jeszcze nie w ciupie?

A
Antoni Popchaj
W dniu 07.05.2018 o 05:53, Dziod napisał:

Oszust.

. Już 0,45 gr za wpis na jajecznicę masz kielecka kuórwo i pedale z zasranego jeha dna.
D
Dziod

Oszust.

g
gosc

Egzaminy 2018 do pobrania w pdf!
egzaminator.ml
Wyciekły z jednej ze szkół łapcie szybko
 

 

C
CK
W dniu 04.05.2018 o 15:36, Gosc napisał:

W takim razie skąd wywnioskować co pisane jest łatwiejszym językiem? Skoro z tekstu wynika że odp. pierwsza jest Prawdą :o


Z tekstu wynika że wiersze są łatwiejsze do zrozumienia. Nie ma tam nic o języku. Takie moje zdanie.
Aczkolwiek generalnie zadania prawda falsz to porażka na takich egzaminach. Nie wiadomo czy szukać w tekście dosłownie takiej informacji czy czytać między wierszami
X
XHZX

w poleceniu było "odwołaj się do UTWORU",czy jeżeli zrobiłam tak jak nakazywało polecenie to będe miała mniej punktów niż ktoś kto odwołał się do kilku utworów?

m
maturzystka 2016/18

To prawda, ale nie wiadomo co CKE o tym powie. Wiesz oni zaznaczają część tylko i skanują jeśli po skanie wyjdzie, że FFP to tak będzie i już. Mimo że w pracy faktycznie jest mowa o tym, że to zdanie powinno być prawdziwe. 

W dniu 04.05.2018 o 14:42, Maturzysta napisał:

W drugim zadaniu Prawda/Fałsz pierwsze zdanie jest prawdą. Przedostatni akapit mówi o tym, że wiersze są łatwiejsze w rozumieniu niż to co nas otacza i się mówi

 

G
Gosc
W dniu 04.05.2018 o 15:03, Inny maturzysta napisał:

Co nie oznacza że są pisane łatwiejszym językiem

W takim razie skąd wywnioskować co pisane jest łatwiejszym językiem? Skoro z tekstu wynika że odp. pierwsza jest Prawdą :o

G
Gość
W dniu 04.05.2018 o 15:03, Inny maturzysta napisał:

Co nie oznacza że są pisane łatwiejszym językiem

W takim razie skąd wywnioskować co pisane jest łatwiejszym językiem? Skoro z tekstu wynika że odp. pierwsza jest Prawdą :o

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3