Michał Braun, kandydat z listy Koalicji Obywatelskiej. Na pracę w Sejmie ma wiele pomysłów

Akcja specjalna PRAWYBORY
Michał Braun, kandydat do Sejmu z list Koalicji Obywatelskiej PO .N IPL ZIELONI w Prawyborach Echa Dnia uzyskał jedenasty wynik wśród wszystkich kandydatów. Głosowanie w akcji zakończyło się w poniedziałek, 7 października.

Michał Braun jest kielczaninem od urodzenia. Skończył I. Liceum Ogólnokształcące imienia Stefana Żeromskiego. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim, a w ramach stypendiów także na Uniwersytecie Karola Pradze i w Hadsten Hojskole Danii oraz na Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Doświadczenie zdobywał jako wolontariusz m.in. w Indiach i Boliwii. Od prawie 10 lat pracuje w stowarzyszenia i fundacjach. Kierował Regionalnym Centrum Wolontariatu i wspierał w działaniu wiele organizacji społecznych w regionie, w kraju i za granicą.

Od 6 lat jest żonaty z Radoszyczanką, mają dwójkę dzieci.

Od 2018 roku jest Radnym Miasta Kielce. W Radzie zajmuje się zagadnieniami edukacji, polityki społecznej, a także rozwoju miasta i regionu. Jest m.in. autorem nowej uchwały o współpracy z organizacjami pozarządowymi i uchwały umożliwiającej hodowlę pszczół w Kielcach. Zabiega o zdecydowanie zwiększenie miejsc w żłobkach i wysokiej jakości edukacji przedszkolną i szkolną.

Michał Braun jest członkiem Gabinetu Cieni Platformy Obywatelskiej, w ramach które opracował założenia programowe Koalicji Obywatelskiej dla organizacji pozarządowych oraz dla młodych.

Od pokoleń związany jest z regionem. Dziadek, Juliusz, służył Polsce jako harcerz, żołnierz, prawnik i ekolog. Za działalność konspiracyjną siedział w więzieniu. W Świętokrzyskiem kierował Stacją Naukową PAN. Utworzył także Studium Ochrony Środowiska Wolnej Wszechnicy Polskiej w Kielcach. Jego imieniem nazwany jest szlak turystyczny biegnący od Chęcin do Wiernej Rzeki.

Brat dziadka – Jerzy Braun autor piosenki „Płonie Ognisko i szumią knieje”.

W czasie II wojny światowej kierował organizacja "Unia", do której należał Karol Wojtyła. Był przewodniczącym podziemnego parlamentu - Rady Jedności Narodu i ostatnim delegatem Rządu na Kraj. Jest także autorem Testamentu Polski Walczącej.

Ojciec, też Juliusz, był dziennikarzem, współtworzył w regionie "Solidarność", był internowany w stanie wojennym. Przez trzy kadencje był posłem, a później m.in. przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i prezesem Telewizji Polskiej.

Mama, Barbara, przez wiele lat wykładała na Wyższej Szkole Pedagogicznej / Akademii Świętokrzyskiej i w Seminarium Duchownym w Kielcach ucząc psychologii rozwojowej. Ciocia, Tereliza Braun, od ponad 25 lat zaangażowana jest w działalność organizacji pozarządowych pomagających najuboższym.

W Semie chcę zająć się:

  • Walką z rakiem – doprowadzimy do znacznego zmniejszenia śmiertelności pacjentów!
  • Obniżaniem podatków,
  • Działaniem dla młodych – w tym przywróceniem programu Mieszkanie Dla Młodych, i programem budowy żłobów,
  • Poprawieniem infrastruktury drogowej,
  • Czystym powietrzem i ochroną środowiska.
Dodaj ogłoszenie