Najważniejsze inwestycje drogowe 2021 i 2022 roku w Świętokrzyskiem! Zobacz, co już zrobiono, a co dopiero przed nami. Zobacz raport

Paulina Baran
Paulina Baran
Na finiszu jest na przykład pierwszy etap budowy obwodnicy Morawicy. Koszt wszystkich robót to około 78 milionów złotych złotych.
Na finiszu jest na przykład pierwszy etap budowy obwodnicy Morawicy. Koszt wszystkich robót to około 78 milionów złotych złotych. Krzysztof Krogulec
Udostępnij:
Miliard złotych! Inwestycje za taką kwotę realizowane były w 2021 roku na sieci dróg krajowych województwa świętokrzyskiego, w tym roku planowane są kolejne olbrzymie zadania! Zobaczcie najnowszy raport przygotowany na podstawie danych kieleckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W 2021 roku ruszyły pierwsze roboty na budowach obwodnic Wąchocka i Ostrowca Świętokrzyskiego, rozpoczęło się projektowanie obwodnicy Opatowa i mostu w Sandomierzu. Od grudnia kierowcy korzystają z nowego odcinka Drogi Krajowej numer 78 Kije – Chmielnik i dwóch nowych mostów w Polanowie i Rudce.

W 2021 roku ogłosiliśmy przetargi na realizację drogi S - 74 od Mniowa do Kielc i drugiego odcinka obwodnicy Morawicy, bo budowa pierwszego zakończy się w kwietniu 2022 roku. W mijającym roku na sieci dróg krajowych województwa świętokrzyskiego realizowane były inwestycje o łącznej wartości przekraczającej miliard złotych

- informuje Małgorzata Pawelec, rzecznik prasowy kieleckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Program budowy 100 obwodnic w Świętokrzyskiem

Obwodnica Wąchocka w realizacji
W roku 2021 kontynuowano realizację rządowego Programu budowy 100 obwodnic. W ramach programu od grudnia 2020 roku w systemie Projektuj i buduj realizowana jest blisko 12-kilometrowa obwodnica Wąchocka w ciągu Drogi Krajowej numer 42. W ubiegłym roku prowadzone były prace nad dokumentacją i równolegle nad przygotowaniem terenu do robót budowlanych. Po sprawdzeniu pasa drogowego przez saperów, przeprowadzona została wycinka drzew i badania archeologiczne. Wykonawca przystąpił do pierwszych robót – przełożenia mediów i budowy dróg technologicznych. Łączny koszt robót to blisko 284 milionów złotych. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2024 roku.

Chmielnik, Osiek, Starachowice - inwestycje w przygotowaniu
W 2021 roku rozpoczęły się prace przygotowawcze dla obwodnicy Starachowic w ciągu Drogi Krajowej 42, kontynuowane były także prace nad dokumentacją dla obwodnic Chmielnika w ciągu Drogi Krajowej 73/ Drogi Krajowej 78 i Osieka w ciągu Drogi Krajowej 79. Proponowane warianty dwóch ostatnich inwestycji prezentowane były na zorganizowanych w ubiegłym roku spotkaniach informacyjnych. Zgodnie z umowami zakończenie prac przygotowawczych i ogłoszenie przetargów na realizację obwodnic planowane jest w 2024 roku.

Program Budowy Dróg Krajowych

Pierwsze roboty na obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego - inwestycja o wartości blisko 53 milionów złotych
W roku 2021 ruszyły pierwsze prace na budowie obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego – inwestycji realizowanej w systemie Projektuj i buduj w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych. Zgodnie z harmonogramem wykonawca zaprojektował nowy odcinek Drogi Krajowej numer 9 o długości około 2,7 kilometra i uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. To pozwoliło na rozpoczęcie jesienią robót ziemnych. Budowa kontynuowana będzie w 2022 roku, a zakończenie robót o wartości około 52,9 miliona złotych planowane jest w 2024 roku.

Pierwszy etap inwestycji w Morawicy coraz bliżej finiszu. Koszt wszystkich robót to około 78 milionów złotych złotych.
W kwietniu 2022 roku planowane jest zakończenie robót na budowie pierwszego odcinka obwodnicy Morawicy w ciągu Drogi Krajowej 73 o długości około 4,2 kilometra. W 2021 roku wykonawca zakończył między innymi przebudowę zachodniej jezdni obwodnicy, przełożył na nią ruch, a następnie ułożył warstwę ścieralną nawierzchni na jezdni wschodniej. Do wykonania zostały między innymi oznakowanie poziome w docelowej technologii, pozostałe roboty pasie drogowym w wymagające ustabilizowanych warunków atmosferycznych, prace instalacyjne w związku z planowanym uruchomieniem sygnalizacji świetlnych. Koszt wszystkich robót to około 78 milionów złotych.

Obwodnica Opatowa z łącznikiem północnym w projekcie - ponad 160 milionów złotych
W czerwcu ubiegłego roku ruszyła realizacja jednej z najbardziej oczekiwanych inwestycji drogowych w województwie świętokrzyskim – obwodnicy Opatowa w ciągu S74 i DK9. Zadanie jest realizowane w systemie Projektuj i buduj. Koszt nowej dwujezdniowej drogi o długości 12 kilometrów to około 404 miliony złotych. W ubiegłym, roku prowadzone były prace nad projektem budowlanym, w 2022 roku planowane jest złożenie wniosku o uzyskanie decyzji ZRID. Roboty w terenie planowane są w latach 2023-2025. Uzupełnieniem obwodnicy Opatowa będzie tak zwany łącznik północy w ciągu Drogi Krajowej numer 74. W ubiegłym roku podpisano umowę za około 57,5 miliona złotych na zaprojektowanie i wybudowanie tego 3-kilometrowego odcinka. Ta inwestycja zakończy się również w 2025 roku.

Droga S - 74 i Droga Krajowa numer 73 - kolejne przetargi w toku
W 2021 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła kolejne przetargi na inwestycje w ramach Rządowego Programu Budowy dróg Krajowych. Trwają postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wybudowanie odcinka S - 74 Przełom/Mniów – węzeł Kielce Zachód (16,4 kilometrów) oraz drugiego odcinka obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu Drogi Krajowej numer 73 (4,4 kilometra). Podpisanie umów z wyłonionymi w przetargach wykonawcami planowane jest w 2022 roku.

Dla poprawy bezpieczeństwa

Wzmocniony i rozbudowany odcinek Drogi Krajowej numer 78 Kije – Chmielnik
Od grudnia 2021 roku możemy korzystać bez żadnych utrudnień z rozbudowanego około 9-kilometrowego odcinka drogi krajowej numer 78 między Kijami a Chmielnikiem. Do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i zarazem skrócenia czasu podróżowania przyczyniło się dodatkowo oddanie do użytkowania wiaduktu nad linią kolejową wybudowanego w ramach inwestycji. Wiadukt zastąpił tradycyjny jednopoziomowy przejazd kolejowy.

W ramach realizowanej od 2019 roku inwestycji za około 60 milionów złotych droga numer 78 została poszerzona, dostosowana do przenoszenia obciążeń 11,5 tony na oś. Powstały nowe drogi dojazdowe, chodniki, infrastruktura towarzysząca, przebudowane zostały skrzyżowania. W przyszłym roku kontynuowany będzie zgodnie z harmonogramem remont Drogi Krajowej 78 na odcinku 1,5 kilometra przez samym Chmielnikiem. Podczas prac obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu

-mówi Małgorzata Pawelec.

Podwyższamy standard

Do podobnego standardu, a także do przenoszenia obciążeń 11,5 tony na oś dostosowane będą cztery odcinki Drogi Krajowej numer 79 o łącznej długości około 54 kilometrów. Rok 2021 upłynął pod znakiem opracowywania dokumentacji projektowej dla odcinków Ożarów – Sobótka, Skrzypaczowice - Osiek, Osiek – Połaniec i Połaniec – Słupia. Prace projektowe kontynuowane będą w tym roku. Uzyskanie decyzji ZRID dla tych odcinków planowane jest w 2023 rok.

Po nowych mostach bez utrudnień

Również od grudnia ubiegłego roku korzystamy z dwóch nowych mostów w Rudce w ciągu Drogi Krajowej numer 9 i w Polanowie na Drodze Krajowej numer 79. Zakończyły się zasadnicze roboty prowadzone przez kilka miesięcy pod ruchem wahadłowym sterowanym sygnalizacją świetlną. Nowe jednoprzęsłowe obiekty mostowe na palach wielkośrednicowych powstały w miejscu starych mostów. W pierwszej połowie grudnia udostępnione zostały także dwa pasy ruchu na kompleksowo wyremontowanym wiadukcie w Brodach Iłżeckich w ciągu Drogi Krajowej numer 9. W tym roku kontynuowana będzie budowa mostu w Samborcu w ciągu Drogi Krajowej numer 79. Koszt wymienionych zadań mostowych to ok. 14,5 miliona zlotych.

Za około 68,9 miliona złotych przebudowany zostanie nowy most przez Wisłę w Sandomierzu w ciągu Drogi Krajowej numer 77. W ubiegłym roku Generalna Dyrekcja dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na zaprojektowanie i wybudowanie nowej przeprawy mostowej po uprzednim wyburzeniu konstrukcji starego obiektu. Aktualnie trwają prace projektowe. Inwestycja planowana jest do 2024 roku.

Chodniki i odcinki z nową nawierzchnią

W 2021 wyremontowano kolejne odcinki dróg krajowych w województwie świętokrzyskim. Nową nawierzchnię i oznakowanie zyskały Droga Krajowa numer 78 na odcinku Nagłowice – Kolonia i Droga Krajowa numer 73 w Słupi. Koszt remontów to około 2,3 miliona złotych.

W roku 2021 wykonane zostały zasadnicze roboty na budowie chodnika o długości około 4 kilometrów przy Drodze Krajowej numer 74 na odcinku Adamów – Brzezie – Balbinów. Rozpoczęła się także budowa drugiego odcinka ciągu pieszego w Wyszmontowie przy Drodze Krajowej numer 79. Roboty kontynuowane będą w przyszłym roku. Podpisano umowę na budowę kolejnego odcinka ciągu pieszo-rowerowego przy Drodze Krajowej numer 78 od Nagłowic do Prząsławia. Roboty planowane są do 2023 roku. Łączny koszt wymienionych inwestycji to około 13 milionów złotych.

Najważniejsze inwestycje w 2022 roku

W tym roku planowane jest między innymi zakończenie pierwszego etapu realizacji obwodnicy Morawicy w ciągu Drogi Krajowej numer 73 oraz podpisanie umowy na zaprojektowanie i wybudowanie kolejnego odcinka tej trasy biegnącego po nowym śladzie do Woli Morawickiej.
Kontynuowana będzie budowa obwodnic Wąchocka i Ostrowca Świętokrzyskiego oraz realizacja obwodnicy Opatowa z łącznikiem północnym.

Po zakończeniu prac projektowych planowane jest rozpoczęcie rozbiórki starego mostu w Sandomierzu, poprzedzające budowę nowej konstrukcji.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje również podpisanie umowy na zaprojektowanie i wybudowanie odcinka S - 74 od Mniowa do Kielc oraz ogłoszenie przetargu na realizację przejścia S - 74 przez Kielce.

Kontynuowana będzie budowa ciągu pieszo-rowerowego Nagłowice – Prząsław i chodnika w Wyszmontowie.

Planowane jest ogłoszenie przetargów na budowę kolejnych ciągów pieszych na odcinkach Drogi Krajowej numer 74 Tomaszów – Marcinkowice i Drogi Krajowej numer 9 Opatów – Okalina, a także na doświetlenie przejść dla pieszych.

Kontynuowane będą prace przygotowawcze dla obwodnic Chmielnika, Osieka i Starachowic oraz dla planowanych do rozbudowy odcinków Drogi Krajowej 79 Ożarów – Sobótka, Skrzypaczowice – Osiek, Osiek – Połaniec i Połaniec – Słupia.

W 2022 drogowcy planują ogłoszenie przetargu na dokumentację projektową dla kolejnego odcinka Drogi Krajowej numer 79 od Słupi do Nowego Korczyna. Wszczęte zostaną także postępowania przetargowe na prace przygotowawcze dla inwestycji na odcinkach Drogi Krajowej 78 Goleniowy – Nagłowice, Nagłowice – Prząsław, Jędrzejów – Kije i Droga Krajowa numer 79 Sośniczany – Koprzywnica. Opracowana dokumentacja pozwoli na rozbudowę i przebudowę kolejnych świętokrzyskich odcinków Drogi Krajowej numer 79 i Drogi Krajowej numer 78 o łącznej długości około 70 kilometrów.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Morawiecki prezydentem? Polacy mówią: tak!

Wideo

Komentarze 1

Komentowanie zostało tymczasowo wyłączone.

Podaj powód zgłoszenia

W
Witold
jak na razie to tylko w większości papierowe plany...realizowane będą do momentu, aż się skończy kasa z UE....więc już nie długo, a później pozostanie tylko koń i furmanka
Przejdź na stronę główną Echo Dnia Świętokrzyskie
Dodaj ogłoszenie