Narodowe Czytanie „Balladyna” Juliusza Słowackiego

Materiał informacyjny Gminy Lipnik

Gminna Biblioteka Publiczna 7 września zorganizowała w filii we Włostowie tegoroczne Narodowe Czytanie. Lekturą 9. edycji tej ogólnopolskiej akcji był dramat Juliusza Słowackiego „Balladyna”.

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną czytanie dzieła odbyło się w wąskim gronie. Fragmenty „Balladyny”, z podziałem na role, czytały bibliotekarki wspólnie z zaproszonymi czytelniczkami, z Zofią Kowalczyk, Dorotą Tobijasz- Janiszewską, Ewą Mrozowicz, Justyną Moskal, Agatą Modras - Rutkowską oraz Agnieszką Nowak-Trześniewską. Paniom serdecznie dziękujemy.

Pomoc społeczna. Zajęcia w świetlicy w Kurowie

Gmina Lipnik i Ośrodek Pomocy Społecznej realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Utworzenie świetlicy środowiskowej w Kurowie, Gmina Lipnik”. Całkowita wartość projektu wynosi 997,5 tys. zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej - 897, 5 tys. zł. Wkład własny gminy - 99,9 tys. zł. Realizatorem zadania jest OPS.

Celem głównym projektu jest wsparcie rodzin z terenu gminy Lipniku od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2023 r. w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi. Projekt zakłada wsparcie 65 osób, w tym 1 niepełnosprawnej, zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia, wśród nich 35 dzieci oraz 30 rodziców.

Świetlica otwarta będzie przez 4 godziny dziennie. Dzieci i młodzież będą mogli skorzystać z pomocy w nauce (odrabianiu lekcji), organizacji czasu wolnego, zabaw i zajęć sportowych. Zajęcia ukierunkowane będą na profilaktykę i pomoc dziecku i rodzinie w radzeniu sobie z życiowymi problemami i kryzysami związanymi z relacjami z rówieśnikami, rozwijanie zainteresowań (zajęcia z informatyki/ robotyki, zajęcia teatralno- muzyczne, język angielski, zajęcia kulinarne).

W ramach projektu w Urzędzie Gminy utworzony zostanie Punkt Wsparcia Rodziny, gdzie dyżurować będzie psycholog i pedagog. Dzieci przebywające w świetlicy otrzymają poczęstunek w formie bułki kanapkowej lub słodkiej oraz herbaty. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dodaj ogłoszenie