Jak stosować w gopodarstwach środki dezynfekcyjne, aby bioasekuracja była skuteczna? Na pytanie samorządu rolniczego odpowiedział Instytut Weterynarii w Puławach.


Prof. Krzysztof Niemczuk podkreśla że w skali światowej nie ma jednoznacznych danych dotyczących środków dezynfekcyjnych oraz zasad, które mogą być wykorzystywane w programie zwalczania ASF.

Sprawdź: W związku z zagrożeniem ASF zwiększenie kontroli transportu żywych świń, zwalczanie kłusownictwa, kontrola restauracji i targowisk

Wirusy grypy ptaków są wrażliwe na działanie środków zawierających aldehydy, beta-propiolakton, czwartorzędowe związki amonowe, nadtlenosiarczan pentapotasu czy podchloryn sodu.

- Produkty zawierające w swym składzie te związki stosowane w stężeniach zalecanych przez producenta skutecznie inaktywują wirus grypy - podkreśla prof. Niemczuk.

Naukowiec wskazuje jednak, iż skuteczna dezynfekcja jest zależna od:

 • Właściwego stężenia środka dezynfekcyjnego
 • Odpowiednio długiego czasu działania środka
 • Temperatury, w której stosowany jest środek

Te dane znajdziemy na każdym preparacie.

W walce z afrykańskim pomorem świń mogą pomóc:

 • 1% formaldehyd
 • Podchloryn sodu (0,03 do 0,0075%)
 • 2% roztwór sody żrącej (najsilniejszy środek wirusobójczy)
 • Aldehyd glutarowy, mrówkowy
 • 1 % wodorotlenek sodu lub wapnia (inaktywacja wirusa w gnojowicy w temp. 4 stopni C)
 • Fenole, lizol, lizoform, kreolina
 • Związki chemiczne na bazie rozpuszczalników lipidowych
 • Związki wieloskładnikowe - Virkon (1:100), Lysoformin, Desoform, OD 20 - związki powierzchniowo czynne, substancje aktywne, kwasy organiczne, glikosal itd

Strefa AGRO także na Facebooku. Dołącz do nas

Niektóre preparaty po rozcieńczeniu w wodzie pozostają aktywne przez 5-7 dni.

Środek dezynfekcyjny zadziała, jeśli powierzchnia zostanie uprzednio oczyszczona, namoczona i / lub pianowana (czas namaczania 30 minut do 3 godzin), umyta pod ciśnieniem ciepłą woda z detergentem. Dopiero po wysuszeniu powierzchnia może być dezynfekowana. Czas ekspozycji preparatu dezynfekcyjnego na powierzchnię nie powinien być krótszy niż 5 minut.

- Skuteczność większości środków dezynfekcyjnych stosowanych w temperaturach poniżej -5 stopni C jest istotnie ograniczona - podkreśla prof. - Można wyrazić pogląd, że w takich temperaturach ich skuteczność jest zerowa. Inne (szczególnie tzw. starszej generacji) jak aldehyd glutarowy osiągają swoją aktywność dopiero w temperaturze 15 stopni Celsjusza.

Woda wodociągowa ma średnią temperaturę około 12 stopni.

Dozowanie środków dezynfekcyjnych:

Źródła informacji: KRIR, PIW–PB