Odeszli, zostali w naszej pamięci

  Odeszli, zostali w naszej pamięci

  Zdjęcie autora materiału

  Aktualizacja:

  Echo Dnia Świętokrzyskie

  W tym roku musieliśmy pożegnać wiele cenionych osób.

  W tym roku musieliśmy pożegnać wiele cenionych osób.

  Publikujemy dziś w Echu Dnia nazwiska ludzi związanych z regionem świętokrzyskim, którzy odeszli na zawsze, ale pamięć o nich żyje nie tylko wśród najbliższych.
  W tym roku musieliśmy pożegnać wiele cenionych osób.

  W tym roku musieliśmy pożegnać wiele cenionych osób.


  Wielu z nich zostawiło dobre uczynki, dobre ślady w swoich środowiskach.
  Przygotowując tę listę wspomnień posługiwaliśmy się przede wszystkim nekrologami i kondolencjami, które zamieściliście Państwo od listopada 2007 roku do końca października 2008 roku w dzienniku "Echo Dnia":

  LISTOPAD 2007

  Zdzisław Banasik. Żył 83 lata. Był wiele lat dyrektorem Fabryki Łożysk Tłocznych ISKRA oraz Kieleckiej Fabryki Pomp "Białogon"; zapalonym miłośnikiem motoryzacji, członkiem Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Kielcach, wspierał motoryzacyjny klub fabryczny Polmo SHL, współorganizował Rajdy Świętokrzyskie.

  Marianna Dudek. Była pedagogiem i dyrektorem szkół w Korczynie, Mniowie, Masłowie, Górkach Szczukowskich; prezesem Stowarzyszenia Diabetyków w Kielcach.

  Józef Jarząbek. Żył 75 lat. Był naczelnikiem gminy Łopuszno, delegatem do Sejmiku Samorządowego Województwa Świętokrzyskiego, radnym w latach 1990-2006, prezesem Gminnego Ludowego Klubu Sportowego "Zryw", dyrektorem i nauczycielem Szkoły Podstawowej w Łopusznie.

  Kazimierz Kamiński. Żył 74 lata. Był prokuratorem Prokuratury Krajowej, długoletnim prokuratorem rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim a także Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, Prokuratury Okręgowej w Kielcach.

  Idylla Lankoff. Żyła 84 lata. Była kieleckim lekarzem medycyny, okulistką.

  Zbigniew Lisowski. Żył 58 lat. Pochodził z Jaworzni w gminie Piekoszów. Pracował w kieleckim Polmozbycie, Agromie, Stomil-Sanoku, Euro-Auto.

  Witold Niedzielski. Żył 63 lata. Kielecki specjalista chirurg- ortopeda. W tym samym czasie zmarła jego mama, Leokadia Niedzielska.

  Stanisław Płyta. Żył 83 lata. Był więźniem lochów przy ul. Zamkowej w Kielcach, gdzie trafił w sierpniu 1944 roku, potem obozu oświęcimskiego; numer obozowy 20833. W grudniu 1944 roku został przeniesiony do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie, skąd uciekł i trafił do amerykańskich żołnierzy wkraczających na tereny Niemiec.

  Grażyna Sobczyk. Była dyrektorką Przedszkola Samorządowego nr 25 w Kielcach.

  Bogumiła Szozda. Żyła 102 lata. Była najstarszą członkinią Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, a także najstarszą harcerką. Znana jako druhna Bogumiła Morawiecka, wstąpiła w szeregi Związku Harcerstwa Polskiego w 1923 roku, mając 18 lat. Uczyła od w 1926 roku w szkole powszechnej w Ciebłowicach w powiecie Opoczno. Dwa lata później przeniosła się do Ostrowca Św. Była nauczycielką w szkole powszechnej w Częstocicach, dzisiejszej szkole nr 8.
  W czasie II wojny światowej prowadziła tajne komplety, należała do Szarych Szeregów, była członkiem ruchu oporu i TON. Po wyzwoleniu podjęła pracę w Szkole Ćwiczeń w szkole nr 1
  i 13. Potem została bibliotekarką w III Liceum Ogólnokształcącym im W. Broniewskiego.

  Barbara Strzetelska. Żyła 80 lat. Nauczycielka i wychowawca w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Hanki Sawickiej w Kielcach.

  Leopold Zwierzchowski. Żył 77 lat. Był długoletnim pracownikiem Kieleckich Zakładów Wyrobów Metalowych w Kielcach.

  GRUDZIEŃ 2007


  Eugeniusz Grudzień. Żył 77 lat. Kielecki inżynier związany z budownictwem.

  Stanisław Grzeszczak. Żył 82 lata. Był zastępcą naczelnika Urzędu Miasta i Gminy Włoszczowa; prezesem Banku Spółdzielczego we Włoszczowie w latach 1980- 1991, z tego stanowiska odszedł na emeryturę.

  Donata Jońca. Była nestorką kieleckich aptekarzy, zasłużoną dla środowiska farmaceutycznego.

  Stanisław Korzec. Był wiele lat wójtem gminy Gnojno, a ostatnio powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego w Busku Zdroju.

  Marek Krzemień. Był sekretarzem gminy Wodzisław.

  Ligia Łukasik. Była cenioną przez uczniów i ich rodziców długoletnią nauczycielką Szkoły Podstawowej w Niegosławicach.

  Adam Marzec. Żył 47 lat. Był trenerem i działaczem sportowym; wielkim pasjonatem lekkiej atletyki, współtwórcą Międzynarodowego Biegu Zdrojowego. Założył Ludowy Klubu Biegacza Busko - Zdrój. W zeszłym roku jego podopieczni po raz pierwszy startowali w mistrzostwach Polski juniorów młodszych i młodzików.

  Helena Przedrzymirska-Malinowska. Żyła 93 lata. Była doktorem nauk medycznych, chirurgiem dziecięcym. Po wojnie, wobec odmowy przyjęcia obywatelstwa litewskiego, musiała opuścić rodzinne Wilno. W 1949 otrzymała urzędowe pismo zawiadamiające, że: "... iż praca obywatela nie jest niezbędna na terenie m. st. Warszawy". Przeniosła się więc do oddziału chirurgicznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach. Gdzie pracowała początkowo jako starszy asystent, a potem wieloletni zastępca ordynatora. Ponadto przez 20 lat pełniła dyżury w Pogotowiu Ratunkowym, była nieformalnym "lekarzem rodzinnym" zgromadzeń sióstr zakonnych i kleryków seminarium. Po przejściu na emeryturę pracowała w Poradni Chirurgicznej Przychodni Dziecięcej przy ul. Mickiewicza. Zainicjowała powstanie poradni Caritasu, w której, chodząc o kulach, udzielała pomocy bezdomnym. Jan Paweł II nadał jej odznaczenie PRO ECCLESIA ET PONTIFICE.

  Helena Przybyła. pedagog uwielbiany przez uczniów, od 1952 roku do emerytury nauczycielka chemii w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu.

  Zenon Purtak. Był pracownikiem Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych; zastępcą dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Państwowego Zakładu Ubezpieczeń w Kielcach, w 1979 roku odszedł z tego stanowiska na emeryturę.

  Anna Skrok- Hajdorowicz. Była wybitnym fachowcdem prawa podatkowego, pracownikiem Izby Skarbowej w Kielcach, wykładowcą Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia Księgowych.

  Jan Starz. Żył 77 lat. Był zastępca dyrektora Oddziału RUCH w Kielcach; zastępcą dyrektora Domu Książki w Kielcach; przez wiele lat związany z Kieleckim Wydawnictwem Prasowym.

  Ewa Szydłowska- Szurek. Była doświadczonym prawnikiem, zastępcą Prokuratora Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim; Prokuratorem Prokuratury Okręgowej w Kielcach.

  Józef Teliga. Żył lat 94. Był nauczycielem. W czasie wojny został szefem wywiadu Armii Krajowej w Okręgu Radomsko-Kieleckim w latach 1943-1945 (pseudonim "Habdank"), a po rozwiązaniu AK żołnierzem i szefem wywiadu Wolność i Niepodległość na Kielecczyźnie. Był komendantem pierwszego powojennego Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej na trasie Kraków - Kielce, zorganizowanego w sierpniu 1981. We wrześniu 1980 roku był jednym z organizatorów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników "Solidarność Wiejska" na Kielecczyźnie. 2 grudnia 1983 roku został osadzony na 2 lata w więzieniu pod zarzutem kierowania nielegalnym związkiem. Był najstarszym więźniem politycznym PRL. Przekazywał każdego roku pieniądze na stypendia dla uzdolnionych uczniów gminy Bieliny, z której pochodził.

  Barbara Wypych. Żyła 50 lat. Była długoletnią kierowniczką Gminnego Zespołu Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Złotej.


  Witold K.L. Zapałowski. Żył 94 lata. Był ostrowieckim nestorem Adwokatury Polskiej, absolwentem gimnazjum im. J. Chreptowicza i prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Odznaczony między innymi Krzyżem Kawalerskim orderu Odrodzenia Polski. Jego pradziadek - Jan, był uczestnikiem Powstania Listopadowego, dziadek - Władysław Powstania Styczniowego a ojciec pierwszym burmistrzem Ostrowca po 1918 roku.

  STYCZEŃ 2008


  Witold Janusz Borowski. Był kieleckim inżynierem, dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Badań i Ochrony Środowiska w Kielcach istniejącego w latach 1966-82; żołnierzem września, partyzantem Armii Krajowej, więźniem obozu koncentracyjnego w Majdanku.

  Ignacy Maciej Dachowski. Był pracownikiem Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Kielcach.

  Augustyn Fila. Był zastępcą kierownika Powiatowego Zakładu Usług w Kielcach.

  Zygmunt Gacki. Żył 82 lata. Był żołnierzem Armii Krajowej z kieleckiego Oddziału "Szarego"; przewodnik świętokrzyski.

  Tadeusz Gierada. Był sołtysem wsi Zamkowa Wola w gminie Łagów.

  Andrzej Grządziela Żył 65 lat. Był szefem buskiego Cechu Rzemieślników; wcześniej był prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej. prowadził Amatorski Klub Sportowy w Busku Zdroju.

  Stefan Jarosz. Żył 81 la. Był druhem "Szarych Szeregów", żołnierzem 72. Kompanii Armii Krajowej, kombatantem walk o niepodległość.

  Janina Kępa. Żyła 79 lat. Była onkologiem - gastrologiem, doktorem nauk medycznych w Kielcach. W czasie wojny walczyła w oddziale partyzanckim pod pseudonim "Wera". Prowadziła wraz z matką, punkt apteczny i opatrunkowy aż do odkrycia go i spalenia domu wraz z wioską przez faszystów. W 1968 roku ukończyła kurs unifikacyjny z gastrologii i została przeniesiona na Oddział Kliniczny Wewnętrzny Szpitala Wojewódzkiego w Kielcach, gdzie leczyła, szkoląc młodych lekarzy. Od 1982 roku do 1992 roku pracowała w Poradni Gastrologicznej i Kardiologicznej w Kielcach.

  Henryka Malicka. Żyła 52 lata. Była znanym lekarzem Poradni Stomatologicznej we Włoszczowie, gdzie przyjmowała pacjentów od 1981 roku.

  Jan Okińczyc. Był pułkownikiem, lekarzem, absolwentem Liceum im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.
  Ireneusz Piotrowski. Był lekarzem medycyny z Rudek koło Nowej Słupi.

  Agnieszka Skrobacka. Żyła 18 lat. Była drużynową 8 Kieleckiej Drużyny Harcerek im. Zawiszy Czarnego, uczennicą Państwowej Szkoły Muzycznej w Kielcach; rozpoczęła studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zmarła na sepsę, która w tym roku pokonała kilkoro młodych ludzi.

  Włodzimierz Szynela. Był prezesem sędziszowskiego oddziału Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Wojennych. Mocno zaangażowanym w pomoc ludziom starszym. Organizator między innymi wielu zagranicznych wycieczek.

  LUTY 2008


  Elżbieta Dorobczyńska. Była prezesem Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Jędrzejowie, sekretarzem Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego ZNP i członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej.

  Eugeniusz Guliński. Żył 84 lata. Był wykładowcą Wydziału Mechanicznego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

  Andrzej Handlarski. Żył 56 lat. Były burmistrzem Pińczowa w kadencji 1998 - 2002, długoletnim radny a ostatnio wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Pińczowie.

  Antoni Heda. Żył 92 lata. Był legendarnym dowódcą partyzanckim, generałem, miał pseudonim "Szary". Był żołnierzem wojny obronnej 1939 roku, dostał się do sowieckiej niewoli, z której uciekł. Trafił w Góry Świętokrzyskie, gdzie został dowódcą oddziału Armii Krajowej. Wsławił się walkami z Niemcami, między innymi rozbił kilka więzień. Po zakończeniu II wojny światowej, wraz z podległymi mu żołnierzami, zaatakował więzienie Urzędu Bezpieczeństwa w Kielcach, skąd uwolnił kilkadziesiąt osób. Działał w Solidarności, był doradcą prymasa Stefana Wyszyńskiego. W stanie wojennym internowano go. W 2001 roku został honorowym obywatelem Skarżyska-Kamiennej, taki sam tytuł przyznały mu miasta Końskie, Iłża, Stąporków i Starachowice. Był odznaczony wieloma medalami za waleczność, w tym Krzyżem Kawalerskim orderu Virtuti Militari.

  Halina Imborowa (z domu Grabowska). Żyła 96 lat. Była żołnierzem, podporucznikiem Armii Krajowej a po wojnie przez wiele lat nauczycielką matematyki Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie.

  Leon Kopeć. Był żołnierzem Armii Krajowej, powstańcem warszawskim Zgrupowania Golski, które wzięło udział w udanym ataku na stację telefonów przy ul. Piusa XI.

  Wiesława Król. Przez wiele lat była pracownikiem Ośrodka Doskonalenia Kadr Medycznych w Kielcach, gdzie zajmowała się sprawami związanymi z kształceniem podyplomowym lekarzy, dentystów, farmaceutów, analityków, rehabilitantów.

  Józef Henryk Krekora. Żył 61 lat. Był znanym w kraju ostrowieckim przedsiębiorcą, prezesem Zarządu Huty Ostrowiec i Starachowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej; dyrektorem Fabryki TELESTO w Suchedniowie; członkiem Rady Nadzorczej Spółki PROFEL. Był honorowym prezesem klubu sportowego KSZO Ostrowiec i jednym z 11 członków założycieli Akademicko-Gospodarczego Stowarzyszenia Hutnictwa.

  Henryk Latus. Żył 84 lata. Doktor inżynier, był nauczycielem akademickim Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

  Zbigniew Łączka. Żył 56 lat. Był kieleckim inżynierem.

  Zofia Łapińska. Była nauczycielką chemii w Technikum Chemicznym w Kielcach, przyjacielem i wychowawcą młodzieży.

  Jan Madetko. Był działaczem Polskiego Stronnictwa Ludowego w powiecie jędrzejowskim. Przez wiele lat pracował w Gminnej Spółdzielni w Wodzisławiu.

  Cyryla Mikiewicz. Była dyrektorką Biblioteki Publicznej we Włoszczowie.

  Jadwiga Nieścior. Była naczelną pielęgniarką Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.

  Maria Piekarska. Żyła 89 lat. Była przez 30 lat maszynistką w redakcji "Słowa Ludu" w Kielcach, zapisała się w pamięci dziennikarzy swą życzliwością, wspieraniem debiutujących na łamach gazety.

  Jerzy Raczyński. Był mistrzem cukiernictwa, członkiem Cechu Rzemiosł Spożywczych w Kielcach.

  Małgorzata Roter. Żyła 58 lat. Działała w młodzieżowych organizacjach w Kielcach w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych.

  Krzysztof Sobota. Był lekarzem medycyny; przewodniczącym Powiatowej Komisji Lekarskiej w Jędrzejowie.

  Zdzisław Stępniewski. Żył 80 lat. Był nauczycielem historii w Radomiu i w Technikum Budowlanym w Kielcach, przez 21 lat dyrektorem Szkół Ekonomicznych Zaocznych, prezesem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kielcach w latach 1959- 1981, szefem Ośrodka Usług Pedagogicznych i Socjalnych. W latach 1973-1982 był kieleckim radnym, przewodniczącym komisji Oświaty i Kultury w latach, wiceprezesem Zarządu Centrum Oświatowo- Wychowawczego "Edukacja".

  Helena Studzińska. Była partyzantem Związku Walki Zbrojnej - AK 72 Pułku Piechoty, członkiem Zarządu Koła Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy AK- 4 Pułku Piechoty Legionów w Kielcach Po wojnie pracowała w Urzędzie Wojewódzkim.

  Bronisław Tomusiak. Żył 84 lata. Był kapitanem Wojska Polskiego.

  Józef Zdradzisz. Żył 60 lat. Ksiądz kanonik, dziekan dekanatu pińczowskiego. Był kapelanem policji, straży pożarnej a także osadzonych w Zakładzie Karnym. Niepełnosprawne dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego uhonorowały go tytułem "Anioła Roku". Stworzył renomowany Chór Joannis Cantores i był inicjatorem sprowadzenia do Pińczowa międzynarodowych Spotkań Chóralnych z Pieśnią Maryjną "Ad Gloriam Dei". Przywrócił obyczaj nowenny i procesji do Kaplicy Świętej Anny - patronki miasta.

  MARZEC 2008

  Karol Anbild. Żył 83 lata. Kielecki kompozytor, nauczycielem akademickim. Był kierownikiem artystycznym i pierwszym dyrygentem Filharmonii Lubelskiej, współpracował z Rozgłośnią Polskiego Radia w Katowicach oraz z Wytwórnią Filmów Animowanych w Bielsku-Białej, pisząc muzykę do 13 filmów. W 1957 roku przyjechał do Kielc, gdzie 33 lata poświęcił szefowaniu Filharmonii Świętokrzyskiej. Dzięki jego działaniom, instytucja, zwana początkowo Wojewódzką Orkiestrą Symfoniczną, otrzymała w 1968 status filharmonii. Z jego inicjatywy powstał festiwal Świętokrzyskie Dni Muzyki oraz powołano chór. Jego utwory podkreślały związki z folklorem regionu: "Echo Gór Świętokrzyskich", "Ballada karczówkowska", "Puszcza jodłowa", "Impresje świętokrzyskie, "I Symfonia Świętokrzyska", "Civitas Kielcensis". W kwietniu 2005,podczas inauguracji XIII edycji Festiwalu Świętokrzyskie Dni Muzyki nadano mu tytuł Honorowego Dyrektora.

  Ryszard Cieszkowski. Żył 64 lata. Kielecki inżynier.

  Andrzej Dobrowolski. Żył 72 lata. Doktor inżynier, naukowiec i przez wiele lat nauczyciel Politechniki Świętokrzyskiej, współpracował z kieleckimi służbami komunalnymi i drogowymi, Kieleckim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych, Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych Fart.

  Janusz Fijałkowski. Żył 77 lat. Był lekarzem, kierownikiem Powiatowego Wydziału Zdrowia w Pińczowie, dyrektorem Uzdrowiska w Busku Zdroju, kierownikiem Działu Higieny w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.

  Izabela Góralik- Bożanowska. Żyła 87 lat. Była sędzią, prezesem Sądu Rejonowego w Starachowicach.

  Zdzisław Jakubowski. Był działaczem organów samorządowych Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej związanym z osiedlem Zagórska Północ, kierownikiem jednostek terenowych Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń i PZU SA

  Andrzej Kaczmarek. Żył 50 lat. Był popularnym artystą satyrykiem związanym z kabaretem Pigwa show, później twórcą działającego od siedemnastu lat kabaretu Pirania, który w 1995 roku zawojował kabareton w Opolu a także estrady całej Polski, w Niemczech, Australii i Stanach Zjednoczonych. Wystąpił w komedii "Jan z drzewa". Był także był członkiem Bractwa Andrzejowego. Był absolwentem Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

  Paweł Kalita. Żył 29 lat. Mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego zamordowany przez irlandzkich nastolatków w Dublinie. Jego organy rodzina zgodziła się przekazać do przeszczepów.
  Krystyna Kolasa. Druh harcmistrz, komendantka i instruktorka Hufca Opatów.

  Barbara Lachowska, żyła lat 78, pracownica Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski, przedtem sklepu MODY POLSKIEJ w Kielcach.

  Marek Laprus. Był przedsiębiorcą, pełnił funkcję sołtysa we wsi Zarzecze, w gminie Wodzisław.

  Danuta Bożena Matyjaszczyk, żyła lat 79, kielecki lekarz stomatolog dziecięcy.


  Florian Mielicki. Żył 82 lata. Kielczanin, był pułkownikiem.

  Agnieszka Misiak z domu Osiecka, znana kielecka lekarka, instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego związana z Błękitnym Szczepem Dzieci Gór.

  Władysław Opler. Był sołtysem we wsi Laskowa w gminie Wodzislaw.

  Józef Osuch. Pochodził z Masłowa. Przez wiele lat był głównym księgowym w Przedsiębiorstwie Geologicznym w Kielcach.

  Danuta Pachelska. Była wybitnym prawnikiem, sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach.

  Mirosław Pintal. Przez wiele lat pracownik Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

  Jan Podraza. Żył 58 lat. Był prezesem Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Złotej, członkiem Powiatowego PSL w Pińczowie i Wojewódzkiego w Kielcach, delegatem na kongres krajowy z województwa świętokrzyskiego. Od 1991 był właścicielem firmy Agropole działającej w branży rolno - spożywczej. Społecznik, inicjator i fundator wielu przedsięwzięć na rzecz gminy i regionu.

  Leszek Saja. Był radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców w Kielcach.

  Waldemar Sasin. Był starszym wizytatorem starachowickiego oddziału Kuratorium Oświaty w Kielcach.

  Jerzy Sękowski. Żył 83 lata. Był radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców w Kielcach.

  Józefa Stefańczyk, Żyła 76 lat. Była nauczycielką związaną z dzielnicą Białogon w Kielcach, odznaczoną m.in. Medalem Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi ZNP, Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski.

  Stanisław Wagiel. Był lekarzem medycyny związanym z dzielnicą Białogon w Kielcach.

  KWIECIEŃ 2008

  Stanisław Bednarski. Żył 51 lat. Były pięściarz KSZO Ostrowiec (brązowy medalista mistrzostw Polski w wadze 91 kg - 1981 roku), przedsiębiorca i radny Gminy Bodzechów.

  Edward Bróż. Był doktorem nauk przyrodniczych, botanikiem, fitosocjologiem, wykładowcą Zakładu Botaniki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, członkiem Rady Naukowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

  Aniela Fornalska - Maj. Żyła 83 lata. Była lekarzem medycyny, specjalistą reumatologii, pracowała w Kielcach od 1954 roku. Pisała poezje publikując je w "Eskulapie Świętokrzyskim".

  Bogusław Gibas. Działał w organach samorządowych Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, związany był też ze Spółdzielnią Mieszkaniową "Słoneczna" w Kielcach.

  Wacław Jedliczka. Żył 67 lat. Był długoletnim komendantem Straży Miejskiej we Włoszczowie, zapalonym myśliwym.

  Halina Jędrzejewska. Żyła 64 lata. Ceniona polonistka, wychowawczyni wielu pokoleń uczniów w V Liceum ogólnokształcącym im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach.

  Feliks Karwas. Żył 83 lata. Był długoletnim nauczycielem buskiego "mechanika", wychował wiele pokoleń sportowców.

  Maciej Kowalczyk. Był lekarzem weterynarii, zastępcą powiatowego lekarza weterynarii w Busku Zdroju, pracownikiem Inspekcji Weterynarii województwa świętokrzyskiego.

  Irena Kupczyk. Pracowała w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach, przedtem przez wiele laty kierowała sekretariatem redaktorów naczelnych redakcji "Słowa Ludu" w Kielcach.

  Wanda Leszczyńska- Grum. Była radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach.

  Barbara Obara. Była pracownicą Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń, od 1954 roku główną księgową w Oddziale Wojewódzkim i w latach 1987-90 w Oddziale Okręgowym PZU w Kielcach.
  Tomasz Rokita. Żył 59 lat. Był radnym, przewodniczącym Rady Gminnej w Bliżynie a przez dwie kadencje, od 2002 roku wójtem Gminy Bliżyn. Jako absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie był członkiem kadry narodowej w podnoszeniu ciężarów i trenerem II klasy w tej dyscyplinie. Przez wiele lat pracował jako nauczyciel w szkołach w Odrowążku i Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bliżynie. Pełnił funkcję prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Bliżyn, wiceprezesa Towarzystwa Przyjaciół Bliżyna. Działał w strukturach Polskiego Stronnictwa Ludowego. Był zawodnikiem i trenerem Ludowych Zespołów Sportowych Kordian Bliżyn, WKS Lotnik Warszawa, SKS "Star" Starachowice, przewodniczącym Zarządu Oddziału Gminnego Szkolnego Związku Sportowego.

  Stefania Serednicka. Żyła lat 100 Była nauczycielką języka polskiego i matematyki w Szkołach Podstawowych numer 6 i 13 w Kielcach.

  Jerzy Skowerski. Żył 77 lat. Był znanym, lubianym, cenionym kieleckim lekarzem ginekologiem. Ponad pięćdziesiąt lat przepracował w szpitalu położniczym przy ulicy Prostej i w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, w którym przez kilka lat był dyrektorem. Założył ze swymi bliskimi Centrum Medyczne Omega.

  Henryk Smalc. Żył 85 lat. Był pedagogiem, partyzantem zgrupowania "Ponurego" ps. "Herwin", walczył w Górach Świętokrzyskich w zgrupowaniu "Robota". Odznaczono go Krzyżem Kawalerskim Orderu Virtuti Militari.

  Wiesława Sobocińska - Król. Żyła 61 lat. Była lekarzem medycyny, przez 24 lata pełniła funkcję asystenta w Oddziale Niemowlęcym Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach.

  Władysław Solonek. Żył 69 lat. Lekkoatleta KSZO Ostrowiec, nauczyciel i trener; były dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu; od 1996 roku społeczny wiceprezes KSZO do spraw sportowych.

  Kazimierz Stocki. Był nauczycielem akademickim Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli.

  Stefan Ussowski. Żył 62 lata. Był prawnikiem, pracownikiem Wydziału Realizacji Dochodów Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach.

  MAJ 2008

  Władysław Gądek. Żył lat 79. Był kierownikiem Wydziału Zatrudnienia Urzędu Miasta w Kielcach.

  Jan Klefas. Był przez wiele lat naczelnikiem Gminy Bodzentyn.

  Stanisław Kozieł. Był cenionym adwokatem, kierownikiem Zespołu Adwokackiego nr 2 w Kielcach.

  Ewa Krzesz- Lipińska. Była kieleckim lekarzem medycyny. Zajęła w 2001 roku trzecie miejsce w plebiscycie Świętokrzyskiej Kasy Chorych "Mój ulubiony Ginekolog".

  Kazimierz Kunat. Żył 73 lata. Był ostrowieckim lekkoatletą, wicemistrzem Polski w rzucie młotem w 1959 roku.

  Zdzisław Lis. Żył 51 lat. Był nauczycielem buskiego "mechanika", lubiany przez młodzież i kolegów.

  Piotr Madej. Był wykładowcą w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu, jeden z najciekawszych tłumaczy-anglistów średniego pokolenia. Współpracował z oficyną literacką Noir sur Blanc i krakowską Miniaturą. W latach 90-tych był współtwórcą "Period Theatre", sandomierskiej offowej sceny anglojęzycznej, z którą zrealizował 17 przedstawień. Przez pewien czas był związany z polskim ruchem anarchistycznym, współpracował między innymi z pismami "Inny Świat" i "Ulica Wszystkich Świętych".

  Ewa Majewska. Żyła 51 lat. Była wizytatorem rejonu Sandomierz i Opatów Kuratorium Oświaty w Kielcach. Była jednym z założycieli Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Ziemi Opatowskiej. Dzięki aukcjom charytatywnym udało jej się zorganizować 11 wyjazdów wakacyjnych i zimowych dla najbiedniejszych dzieci. W ostatnim roku włączyła się w działalność sandomierskiego klubu Rotary International, organizacji humanitarnej.

  Zygmunt Nowak. Żył 79 lat. Był prokuratorem, długoletni pracownik Prokuratury Rejonowej w Końskich.

  Włodzimierz Pauk. Był nauczycielem akademickim, kierownikiem Katedry Mechaniki, Konstrukcji Metalowych i Metod Komputerowych na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

  Maciej Piwowoński. Żył 79 lat. Był zasłużonym sportowcem, koszykarzem Klubu Sportowego "Tęcza- Społem" w Kielcach, , a także późniejszym trenerem tego klubu i prezesem. Był też dziennikarzem sportowym, długoletnim członkiem Zarządu Okręgowego Związku Koszykówki. wiceprezesem Wojewódzkiej Federacji Sportu, prezesem Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Narciarskiego.

  Mieczysław Pukalski. Żył 84 lata. Był kielczaninem, porucznikiem rezerwy.

  Józef Rosiński. Był adwokatem przez wiele lat członkiem i kierownikiem Zespołu Adwokackiego w Jędrzejowie.

  Józef Sobczyński. Żył 61 lat. Był rzeźbiarzem, wychowankiem kieleckiego Liceum Plastycznego i nauczycielem w tej szkole; członkiem Związku Polskich Artystów Rzeźbiarzy. Jego autorstwa jest pomnik na Kadzielni, tablica na budynku Urzędu Miasta w Kielcach poświęcona papieżowi Janowi Pawłowi II a także wykonane z kamienia popiersie Olgi Boznańskiej na Skwerze Szarych Szeregów.

  Józef Ryszard Szaflik. Był profesorem dr hab. nauk historycznych, nauczycielem akademickim, inicjatorem i wieloletnim prezesem Zarządu Głównego Ludowego Towarzystwa Naukowo- Kulturalnego, które założyło Wszechnicę Świętokrzyską. Był przyjacielem tej kieleckiej uczelni, nauczycielem wielu pokoleń historyków ruchu ludowego.

  Grażyna Wach. Była pracownicą Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach.

  Tomasz Woś. Żył 43 lata. Był cenionym dziennikarzem Radia Kielce, gdzie pracował od 1989 roku. Wcześniej pracował w Wojewódzkim Domu Kultury. Przez wiele lat kierował Redakcją Motoryzacyjną, a potem Redakcją Informacji. Był współtwórcą Aktualności Dnia i wielu innych audycji. Przez dwa ostatnie lata sprawował funkcję sekretarza radiowej redakcji. Wspierał i inicjował wiele ważnych dla Kielc i regionu inicjatyw.

  Krzysztof Zając. Był inżynierem, przez wiele lat pracownikiem Kieleckiego Centrum Kultury.

  Hieronim Zielonka. Żył 58 lat. Był pracownikiem działu technicznego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach.

  CZERWIEC 2008

  Józef Błasiak. Był rodowitym mieszkańcem Sędziszowa, żołnierzem armii Andersa, ostatnio mieszkał w Anglii. Sponsorował jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Sędziszów. Zażyczył sobie, żeby po śmierci jego prochy zostały pochowane w rodzinnym mieście i tak się stało.

  Edward Czech. Żył 82 lata. Był długoletnim wizytatorem szkolnictwa zawodowego w Kielcach.

  Marian Kowalski. Żył 84 lata. Był kielczaninem, porucznikiem rezerwy.

  Kazimierz Krzysztoń. Żył 85 lat. Był znanym lekarzem weterynarii we Włoszczowie.

  Wiesław Mazurek. Żył 68 lat. Był prezesem "Elektromontażu" Kielce, zasłużonym działaczem społecznym Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

  Teresa Motyl, Żyła 48 lat. Była uwielbianą przez dzieci przedszkolne wychowawczynią, potem nauczycielką klas młodszych w Szkole Podstawowej w Stadnickiej Woli.

  Agata Mróz. Żyła 26 lat. Była siatkarką, zdobywczynią złotych medali na Mistrzostwach Polski i Mistrzostwach Europy. Już w liceum, będąc kapitanem reprezentacji Polski kadetek wywalczyła złoty medal. Tuż po tym, wiosną 2000 roku przerwała treningi z powodu pierwszych objawów białaczki. Po przerwie rozpoczęła treningi w akademickiej drużynie z Ostrowca Świętokrzyskiego. Stąd dostała powołanie do kadry seniorskiej i zabłysła w reprezentacji podczas zdobywania złotego medalu Mistrzostw Europy. W 2005 roku ponownie wywalczyła złoty medal Mistrzostw Europy. W 2007 ze względu na zły stan zdrowia postanowiła przerwać karierę. 22 maja 2008 przeszła udany zabieg przeszczepienia szpiku kostnego. Czternaście dni po zabiegu zmarła w wyniku posocznicy i związanego z nią wstrząsu septycznego.

  Ryszard Muczko. Był kielczaninem, uczestnikiem Powstania Warszawskiego.

  Alfred Skalski. Miał 69 lat. Był radnym Rady Miasta Ostrowiec, przedsiębiorcą, właścicielem piekarni; w latach 2002-2006 przewodniczył Komisji Rewizyjnej RM.

  Czesław Stępień. Był wizytatorem szkół, nauczycielem wielu pokoleń młodych ludzi,

  Przemysław Świercz. Żył 28 lat. Utalentowany absolwent wydziału rzeźby na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. 19 marca zachorował na sepsę, po trzech miesiącach choroba go pokonała.

  Włodzimierz Wlazłowicz. Żył 83 lata. Był nestorem polskiego przemysłu szklarskiego, długoletnim dyrektorem Hut Szkła Budowlanego, m.in. HSO Ząbkowice, HSO Sandomierz oraz prezesem Zarządu Kombinatu VITROBUD; wychowawcą kadry inżynierskiej.

  Teresa Zawierucha. Żyła 70 lat. Kielecki pedagog i nauczyciel języka polskiego.

  LIPIEC 2008

  Maria Arczyńska. Żyła 85 lat. Była bardzo cenioną przez rodziców i dzieci lekarką - pediatrą, ordynatorem Oddziału Dziecięcego Szpitala w Końskich radną Rady Miejskiej w latach 1990-1994, przewodniczącą komisji ochrony zdrowia, polityki społecznej i ochrony środowiska, przedstawicielką gminy Końskie w Sejmiku Województwa Kieleckiego

  Zygmunt Bator. Był działaczem Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Oddziale Kieleckim.

  Stanisław Durlik. Był nauczycielem, wicedyrektorem, a w latach 1984-1992 dyrektorem Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach.

  Stanisław Kondek. Był profesorem dr hab. nauczycielem akademickim, dyrektorem Instytutu Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. J. Kochanowskiego w Kielcach, ; adiunktem Biblioteki Narodowej, prezesem Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego.

  Jan Kot. Był lekarzem weterynarii, pracownikiem Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Opatowie.

  Bronisław Miszczyk. Działacz związkowy od początku lat 70-tych związany z rolniczym ruchem zawodowym. Był współzałożycielem Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w roku 1984 i delegatem na wszystkie Kongresy OPZZ. Od roku 1983 współtworzył wojewódzką strukturę terytorialną OPZZ w województwie świętokrzyskim. Od lipca 1991 roku pełnił nieprzerwanie funkcję przewodniczącego rady OPZZ województwa świętokrzyskiego. Kandydował do Senatu z ramienia Polskiej Partii Pracy w 2005 roku uzyskując 2982 głosy.

  Tadeusz Miszczyk. Był wiele lat dyrektor Szkoły Podstawowej w Brynicy.

  Antoni Mosór. Żył 58 lat. Mistrz chłodnictwa z Ostrowca Świętokrzyskiego.

  Janina Nowalska. z domu Góral. Żyła 86 lat. była porucznikiem rezerwy Wojska Polskiego. Od najmłodszych lat działała w ruchu ludowym, najpierw w "Wici", a następnie w okresie okupacji była żołnierzem Batalionów Chłopskich. Kolportowała prasę konspiracyjną w pow. pińczowskim, należała do Ludowego Związku Kobiet.

  Ryszard Potocki. Żył 75 lat. Był czołowym polskim motocyklistą w latach 50-tych i 60-tych. Miał na koncie m.in. dwa tytuły mistrza Polski (1955 i 1956), a także starty w prestiżowej Sześciodniówce. Był zawodnikiem kadry narodowej.

  Jerzy Prymas. Żył lat 71. Kielecki inżynier.

  Czesław Rogala. Pracował w Katolickim Stowarzyszeniu Civitas Christiana" w Kielcach. Był współzałożycielem Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty "Gladiator" w Kielcach.

  Edward Różek. Zastępca Wojewódzkiego Komendanta Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy.

  Zbigniew Rusak. Żył 48 lat. Był zastępcą Prokuratora Prokuratury Rejonowe w Opatowie. Po ukończeniu studiów prawniczych na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie podjął pracę w opatowskiej prokuraturze. Najpierw jako aplikant, później asesor. W roku 1994 został prokuratorem. Dziesięć lat później został zastępcą prokuratora rejonowego, pełnił tę funkcję do śmierci.

  Krzysztof Sobota. Był znanym jędrzejowskim chirurgiem, wieloletnim pracownikiem jędrzejowskiego szpitala

  Mieczysław Soczomski. Był pracownikiem Świętokrzyskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych TRAKT.

  Robert Sołtysik. Żył lat 40. Wybitny geomorfolog, nauczyciel akademicki, wicedyrektor do spraw naukowych w Instytucie Geografii Uniwersytetu im. J. Kochanowskiego w Kielcach.

  Stanisław Staszałek. Żył 90 lat. Był działaczem ludowym Ochotniczych Straży Pożarnych, prezesem Koła Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Mircu, pracownikiem Gminnej Spółdzielni.

  Bogdan Sylwester Strzelecki. Był lekarzem medycyny, przez wiele lat ordynatorem Oddziału Psychiatrycznego IV Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chory w Morawicy.

  Ryszard Wasiak. Żył 84 lata. W 1943 roku przyłączył się do ruchu oporu pod pseudonimem "Dzielny". Pełnił funkcję nadleśniczego Nadleśnictwa Klepacze, przemianowanego później na Nadleśnictwo Lubienia, a w 1972 roku na Nadleśnictwo Starachowice. W 1983 roku, po ośmiu latach niebytu reaktywowano Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Radomiu powierzając organizację urzędu Ryszardowi Wasiakowi. Stanowisko dyrektora tej instytucji pełnił do czasu przejścia na emeryturę w 1990 roku.

  Jan Tomasik. Żył 78 lat. Był kieleckim podpułkownikiem rezerwy.

  Eugeniusz Trochim. Był prezesem Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju w Jędrzejowie, laureatem "Zotego Gryfa" w kategorii "działalność pożytku publicznego i integracji społecznej", jednym z inicjatorów budowy pomnika Bohaterów Ziemi Jędrzejowskiej. Pełnił funkcje prezesów w powiatowych klubach sportowych Wiernej Małogoszcz i Naprzodzie Jędrzejów. Powstałe z jego inicjatywy, we współpracy z samorządami lokalnymi, strzelnice sportowe w Jędrzejowie, Małogoszczu, Sędziszowie i Sobkowie zaowocowały utworzeniem lig strzeleckich, realizujących wiele imprez sportowych.

  Jadwiga z Embingierów Wajs. Żyła 95 lat. Była kierownikiem Biblioteki Miejskiej w Ćmielowie, społecznikiem i regionalistą. W czasie okupacji działała w Radzie Głównej Opiekuńczej, założyła Dom Dziecka w Małachowie.

  Ludmiła Wędzińska. Żyła 97 lat. Była oficerem Armii Krajowej.


  SIERPIEŃ 2008

  Tadeusz Barański. Żył 77 lat. Wieloletni komendant i prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Radoszycach, społecznik cieszący się ogromnym szacunkiem.

  Marian Frąszczak, działacz Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Kielcach, prezesa Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego Polskiego Związku Filatelistów.

  Marian Gawroński. Żył 72 lata. Długoletni nauczyciel matematyki w Technikum Mechanicznym i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich, ceniony wychowawca młodzieży.

  Józef Goliat, podporucznik Wojska Polskiego w stanie spoczynku, zasłużony pracownik 110 Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego przy Fabryce Samochodów Ciężarowych, pracownik i działacz Ligi Obrony Kraju w Starachowicach i Kielcach.

  Grzegorz Hajdenrajch. Żył 56 lat. Był cenionym kieleckim prawnikiem, znanym z ciętego języka, wyrafinowanego dowcipu i wysokiej kultury osobistej, Prokuratorem Okręgowym w Kielcach. Przez długie lata pracował w kieleckiej Prokuraturze Rejonowej. Szefował tu wydziałowi śledczemu, był wieloletnim zastępcą prokuratora rejonowego. Wielu osobom pomógł w trudnych sytuacjach życiowych.

  Dorota Kasanowicz. Była pielęgniarką Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy.

  Bonifacy Karbownik. Był działaczem samorządowym gminy i miasta Chęciny, sołtysem w Mostach. Przez 46 lat walczył o to, by mieszkańcy mogli remontować i budować domy na terenie zarezerwowanym pod Morze Chęcińskie i niestety nie dożył pozytywnego rozwiązania, jakie nastąpiło w październiku.

  Henryk Karczewski. Był sołtysem sołectwa Tokarnia w gminie Chęciny.

  Jarosław Kos. Pracował w Narodowym Banku Polskim, był zastępcą Dyrektora Oddziału Okręgowego w Kielcach.

  Edward Liszka. Był pracownikiem jednostek terenowych Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń.

  Wacław Lorek. Żył lat 81. Był pracownikiem Kieleckiego Zarządu Aptek i Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego CEFARM, Członkiem Honorowym Kieleckiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.A także harcmistrzem Związku Harcerstwa Polskiego, Honorowym Członkiem Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego i założycielem oraz wieloletnim prezesem PTN w Kielcach, przewodnikiem Polskiego Towarzystwa Turystyki Krajoznawczej.

  Longin Łępicz. Żył 75 lat. Znany i ceniony fotografik związany z Ostrowcem i hutą. To w niej właśnie był mistrzem, kierownikiem, szefem i zastępcą dyrektora. Współdziałał w założeniu Świętokrzyskiego Towarzystwa Fotograficznego przy Hucie, zdobywał nagrody. 1997 roku zorganizowano wystawę jego prac z okazji 400-lecia Ostrowca Świętokrzyskiego.

  Józef Mrozik. Żył 67 lat. Zasłużony socjolog, pedagog, publicysta. Pracował w specjalistycznych ośrodkach szkolno wychowawczych i szpitalach dla dzieci i młodzieży na terenie Buska, Kielc i Pińczowa. Współtworzył wydawane w Pińczowie miesięczniki i kwartalniki "7 Źródeł" oraz "Mozaikę Powiatu Pińczowskiego". Był dziennikarzem Tygodnika Ponidzie.

  Zdzisław Niedziela. Był doradcą ekonomicznym Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Kielcach.

  Feliks Nowek. Żył 64 lata. Był członkiem Sądu Dyscyplinarnego Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i sędzią Sądu Koleżeńskiego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w Kielcach; wieloletnim dyrektorem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Końskich, propagatorem nowatorskich technologii sanitarnych; znanym w kraju radiestetą. Od 1991 roku prowadził własną firmę.

  Stanisław Pietras. Był sekretarzem Rady Powiatowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Kazimierzy Wielkiej.

  Szczepan Różycki. Żył 28 lat. Właściciel kieleckiej firmy "Motobros", czyli Motorowi Bracia, zapalony bilardzista. Jadąc wieczorem małym skuterem został pod Daleszycami staranowany przez mercedesa, w którym był pijany kierowca. Rodzina i przyjaciele Szczepana zorganizowali Marsz Milczenia. Uczestnicy demonstracji szli w koszulkach, opatrzonych napisem, odbitym na tle krwawego odcisku dłoni: "Pijany kierowca zabił mojego przyjaciela". Rozdawano też naklejki z takim logo. Echo Dnia przyłączyło się do tej wojny wydanej pijanym za kierownicą. Od przyszłego roku pierwszy turniej bilardowy, rozgrywany w Kielcach po wakacjach, będzie nosił nazwę Memoriału Szczepana Różyckiego.

  Stanisław Siołek. Żył 57 lat. Był inżynierem związanym z Piotrkowicami.

  Tadeusz Słowikowski. Żył 85 lat. Był pilotem, pisarzem, niestrudzonym orędownikiem promowania sportów lotniczych; uczniem legendarnej Szkoły Szybowcowej Polichno - Pińczów, żołnierzem Szarych Szeregów a w końcu wojny II światowej, żołnierzem 2 - go korpusu Generała Władysława Andersa. Koniec wojny zastał go we Włoszech, poczym osiadł w Anglii i był pilotem w Centrum Lasham. Pińczów odwiedził dopiero w 1993 roku i promował tu swój najnowszy tom poezji "Ptakiem być". Ostatnie lata swego życia spędził w Domu Żołnierza Polskiego w Devon w Anglii, gdzie zmarł, został pochowany w Pińczowie.

  Tadeusz Stachura. Żył 75 lat. Był kielczaninem, pułkownikiem rezerwy.

  Danuta Szczygielska. Była nauczycielką w IV Liceum Ogolnokształcącym im. H. Sawickiej w Kielcach, wykładowcą Politechniki Świętokrzyskiej, Wszechnicy Świętokrzyskiej, Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach.

  Ryszard Ufniarski. Był nauczycielem w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach.

  Krzysztof Woliński. Żył 50 lat. Przez wiele lat pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 2 w Skarżysku-Kamiennej. Był trenerem lekkoatletów Granatu i biegaczy STS. Jego podopieczni startowali na Olimpiadzie w Pekinie, zdobywali złote medale mistrzostw Polski seniorów w biegu na 3000 m z przeszkodami i na przełaj. Otrzymał nagrodę ministra edukacji narodowej i sportu za osiągnięcia w pracy trenerskiej, był członkiem Centralnej Rady Trenerów przy Polskim Związku Lekkiej Atletyki.

  Piotr Zawierucha. Żył 57 lat. Był członkiem Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych w Morawicy, pracownikiem Kopalni Wapienia.

  WRZESIEŃ 2008

  Zdzisław Armada. Żył 81 lat. Był podpułkownikiem Wojska Polskiego wieloletnim działaczem kieleckiej lewicy.

  Eugeniusz Bieniek. Żył lat 86. Był pracownikiem Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej "Radostowa" w Kielcach.

  Janusz Borowiec. Żył 50 lat. Był przedsiębiorcą, prawicowym radnym powiatu skarżyskiego przez trzy kadencje,; wiceprezesem Miejskiego Klubu Sportowego "ORLICZ" w Suchedniowie szefującym sekcji brydżowej. Od 12 lat organizował Mistrzostwa Suchedniowa w brydżu, w których brało udział 30 par zawodników z całej Polski. Był członkiem Zarządu Świętokrzyskiego Związku Brydża Sportowego. Wspierał fundację Daj Szansę, finansując stypendia dla uzdolnionej młodzieży z terenu powiatu skarżyskiego.

  Stanisław Chodosko. Był przez wiele lat pracownikiem Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.

  Czesław Antoni Jarosz, Żył 86 lat. Był kielczaninem, pułkownikiem Wojska Polskiego.

  Stanisław Krzywiecki. Żył 89 lat. Był cenionym sandomierskim zegarmistrzem przez lata konserwujący zegar na ratuszowej wieży.

  Tadeusz Stanisław Kubicki. Żył 80 lat. Był wiele lat pracownikiem Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

  Danuta Lasota. Była znanym, cenionym prawnikiem, długoletnim członkiem Izby Adwokackiej w Kielcach.

  Michał Lewkowicz. Był nauczycielem Technikum Chemicznego w Kielcach, dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 10.

  Czesława Luba. Była przez wiele lat pracownikiem Świętokrzyskiego Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia w Kielcach.

  Stefania Malec. Przez wiele lat uczyła w szkołach podstawowych w powiecie jędrzejowskim, w Pakosławiu, Brześciu i Zdanowicach.

  Tadeusz Matejszczak. Żył 84 lata. Był majorem Wojska Polskiego, harcmistrzem, pseudonim "Kciuk", jednym z najgłośniejszych bohaterów Skarżyska - Kamiennej z czasów II wojny światowej. Był zastępcą dowódcy plutonu operacyjnego w obwodzie Armii Krajowej "Morwa", zajmował się akcjami odwetowymi za niemieckie represje na Polakach, oraz likwidacją konfidentów; wsławił się jako świetny strzelec i człowiek o żelaznych nerwach. Najbardziej znanym wyczynem Tadeusza Matejszczaka był wykonanie wyroku śmierci na Leo Metzy, renegacie, znanym jako kat skarżyska. W kwietniu 1945 roku Matejszczaka aresztował Urząd Bezpieczeństwa, był torturowany, spędził w więzieniu cztery lata.

  Irena Piróg. Była kielecką nauczycielka, wychowawcą, odznaczoną Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Przyjaciel Dziecka.

  Zygmunt Włodzimierz Pyzik Żył 76 lat. Był archeologiem, Starszym Kustoszem Muzeum Narodowego w Kielcach, wieloletnim kierownikiem Działu Archeologii.

  Daria Stępień. Żyła lat 20. Studiowała na III roku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, była wiceprezesem Zarządu Studenckiego Koła Naukowego "Klub Inwestora".

  Czesław Szafarski. Był żołnierzem Wojska polskiego, pułkownikiem dyplomowanym, kwatermistrzem IV Pułku Piechoty w Kielcach.

  PAŹDZIERNIK 2008

  Kazimierz Bąk. Żył 58 lat. Był artystą plastykiem, absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (kierunek rzeźba), długoletnim nauczycielem i wychowawcą młodzieży. Prowadził zajęcia plastyczne w Ośrodku Pracy Pozaszkolnej; inicjował wiele wystaw i wernisaży swoich uczniów; nazywano go "Ostrowieckim Piotrem Skrzyneckim".

  Maria Bertman. Była doktorem nauk przyrodniczych, wykładowcą, pracownikiem Zakładu Zoologii Instytutu Biologii Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego w Kielcach.

  Krystyna Dębicka. Była kieleckim lekarzem stomatologiem, absolwentką Szkoły Orląt Grunwaldzkich w Karpaczu, gdzie przebywała w latach 1945-47.

  Edward Gardyna. Był sołtysem w miejscowości Komórki, w gminie Daleszyce.

  Zygmunt Giemza. Żył 61 lat. Byl właścicielem Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego "Piekarnia" w Piekoszowie, mistrzem piekarstwa, członkiem Cechu Rzemiosł Spożywczych w Kielcach.

  Marek Kalemba. Był przez wiele lat pracownikiem Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Kielcach.
  Zbigniew Karliński. Żył 50 lat. Był właściciel kieleckiej firmy "ANKAR" Materiały Budowlane.

  Janusz Maciejewski. Żył 85 lat. Był cenionym w Busku Zdroju magistrem farmacji.

  Andrzej Metzger
  Znany kielecki księgarz zmarł 30 października. Od 1976 roku prowadził w Kielcach antykwariat, od 26 lat organizował aukcje antykwaryczne. Był inicjatorem Głośnego czytania nocą, które rozprzestrzeniły się po całym województwie. Był laureatem Nagrody Miasta Kielce za 2006 rok, w ubiegłym roku otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi.

  Maciej Latalski. Żył 72 lata. Był rektorem Akademii Medycznej w Lublinie, absolwentem Szkoły Podstawowej nr 6 w Ostrowcu i Liceum J. Chreptowicza; w ostatnich latach był profesorem w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Biznesu w Ostrowcu.

  Jerzego Niziński. Żył 78 lat. Był założycielem i długoletnim dyrygentem Chóru Nauczycielskiego w Pińczowie, nauczycielem muzyki, multiinstrumentalistą i wychowawcą wielu pokoleń muzyków.

  Monika Sas. Była kierowniczką Przychodni Lekarskiej Specjalistycznej Spółdzielni Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim.

  Izabella Śliwa. Żyła 71 lat. Była regionalistką, kolekcjonerką, wieloletnią aktywną działaczką Towarzystwa Przyjaciół Wodzisławia. Wraz z mężem zgromadzili kilka tysięcy archiwalnych pocztówek. Zorganizowali ponad 40 ich wystaw w różnych częściach Polski. Regionalne zbiory zgromadzono w "Galerii pod Brzozą" w Wodzisławiu i udostępniono turystom.

  Czytaj treści premium w Echu Dnia Plus Świętokrzyskim

  Nielimitowany dostęp do wszystkich treści, bez inwazyjnych reklam.

  Komentarze (1)

  Dodaj komentarz
  Wszystkie komentarze (1) forum.echodnia.eu

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Polecamy

  Świeć się z Energą

  Świeć się z Energą

  Święta 2018

  Święta 2018

  Pół roku za pół ceny! Świąteczna promocja prenumeraty cyfrowej Echa Dnia

  Pół roku za pół ceny! Świąteczna promocja prenumeraty cyfrowej Echa Dnia