Wyszukiwarka wyborcza

Wybory Parlamentarne

Sprawdź, gdzie możesz zagłosować

Do wyborów pozostało

  • 00dni
  • 05godz.
  • 02min.
Odwiedź serwis wyborczy 

Pensja nowego marszałka, wybór przewodniczących komisji - druga sesja sejmiku województwa świętokrzyskiego (ZAPIS TRANSMISJI)

Paweł Więcek
Ustalenie pensji nowego marszałka Andrzeja Bętkowskiego, wybór przewodniczących komisji, zmiany w budżecie - w piątek w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach druga sesja sejmiku województwa świętokrzyskiego. Transmisja telewizyjna na echodnia.eu. Informacje, kulisy na bieżąco na echodnia.eu

KLIKNIJ TU I PRZEJDŹ DO TRANSMISJI Z SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA

11.40. 29 radnych uczestniczy w sesji, co oznacza, że jest kworum do podejmowania skutecznych decyzji. Nieobecna jest Elżbieta Śreniawska z Prawa i Sprawiedliwości.

Po dużych problemach technicznych związanych z informatycznym systemem liczenia głosów, sesja sejmiku została wznowiona.

12.20 Prawie jednogłośnie podjęto uchwały w sprawach składów osobowych komisji. Zgodność wynikała z faktu, że kluby radnych Prawa i Sprawiedliwości, Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Koalicji Obywatelskiej, a także radni niezrzeszeni (Danuta Papaj - Projekt Świętokrzyskie i Henryk Milcarz - Sojusz Lewicy Demokratycznej) wcześniej porozumieli się co do kwestii personalnych. Do poszczególnych komisji weszli:

Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą - Grzegorz Banaś, Agnieszka Buras, Janusz Koza, Mieczysław Gębski, Magdalenia Zieleń, Jan Maćkowiak, Grzegorz Gałuszka, Henryk Milcarz, Adam Jarubas

Komisji Budżetu i Finansów: Magdalena Zieleń, Janusz Koza, Elżbieta Śreniawska, Marek Strzała, Renata Janik, Mariusz Gosek, Danuta Papaj, Arkadiusz Bąk, Jolanta Tyjas.

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu: Agnieszka Buras, Paweł Krakowiak, Maciej Gawin, Marek Strzała, Leszek Wawrzyła, Jolanta Tyjas, Danuta Papaj, Renata Janik, Marek Bogusławski.

Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny: Waldemar Wrona, Maciej Gawin, Marek Bogusławski, Elżbieta Śreniawska, Agnieszka Buras, Grigor Szazginian, Grzegorz Gałuszka, Leszek Wawrzyła, Piotr Żołądek.

Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska: Artur Konarski, Marek Jońca, Mieczysław Gębski, Andrzej Pruś, Piotr Żołądek, Henryk Milcarz, Grigor Szaginian, Andrzej Swajda. Za taką konfiguracją osobową opowiedziało się 28 radnych, a jeden radny wstrzymał się od głosu.

Komisji Samorządu Terytorialnego: Maciej Gawin, Waldemar Wrona, Mariusz Gosek, Marek Jońca, Agata Binkowska, Andrzej Pruś, Mieczysław Sas, Sławomir Gierada, Marek Bogusławski. W tym głosowaniu udział wzięło 28 radnych. Za było 27 radnych, jeden wstrzymał się.

Za chwilę wybór przewodniczących komisji.

12.37 W serii głosowań w sprawie wyboru przewodniczących poszczególnych komisji wzięło udział 28 radnych. Oto wyniki głosowania.

Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą. PiS zgłosiło kandydaturę Grzegorza Banasia. Za 27 radnych i jeden wstrzymujący się.

Komisji Budżetu i Finansów. Przez PiS zgłoszona Magdalena Zieleń. 28 głosów za.

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Agnieszka Buras zgłoszona przez PiS. 27 za, jeden przeciw.

Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny. Przez PiS zgłoszony Waldemar Wrona. 28 głosów za.

Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska. PiS przedstawił propozycję Artura Konarskiego. 27 za, jeden wstrzymał się.

Komisji Samorządu Terytorialnego. PiS zgłosiło Macieja Gawina. 28 głosów na tak.

Nie pojawiły się inne kandydatury.

- Fakt, że większość decyduje o wszystkim, pozostawiam bez komentarza - podsumował Adam Jarubas, szef klubu radnych PSL.

13.10 Powołano Komisję Rewizyjną w następującym składzie: Agata Binkowska, Grzegorz Banaś, Artur Konarski, Magdalena Zieleń, Paweł Krakowiak, Danuta Papaj, Grigor Szaginian. W głosowaniu za opowiedziało się 28 radnych, czyli wszyscy obecni na sali.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej - zgodnie z przepisami - zostaje z automatu radny największego klubu, który złożył oświadczenie o odmowie poparcia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. W tym przypadku to Polskie Stronnictwo Ludowe. Zgłoszono Agatę Binkowską. Kandydatura dostała 27 głosów za. Jeden radny wstrzymał się.

13.24 W związku ze zmianą przepisów ustawowych powołano - to nowość - Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. W jej skład weszli: Paweł Krakowiak, Grzegorz Banaś, Artur Konarski, Waldemar Wrona, Mieczysław Sas, Arkadiusz Bąk, Andrzej Swajda, Sławomir Gierada, Janusz Koza. 27 głosów za przyjęciem uchwały przy jednym wstrzymującym się.

Prawo i Sprawiedliwość na przewodniczącego zgłosiło Pawła Krakowiaka. Nie pojawiły się inne kandydatury. Za Pawłem Krakowiakiem opowiedziało się 27 radnych, a jeden wstrzymał się.

Komisja Rewizyjna oraz Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zostaną powołane w dalszej części posiedzenia.

13.40 Powołano doraźną Komisję Statutową w składzie: Adam Jarubas, Sławomir Gierada, Henryk Milcarz, Andrzej Pruś, Renata Janik, Mariusz Gosek, Mieczysław Gębski, Jan Maćkowiak, Marek Bogusławski.

PiS prawo wskazania szefa komisji oddało opozycji. PSL i Koalicja Obywatelska na przewodniczącego zgłosiły radnego Sławomira Gieradę. Uzyskał 27 głosów za, a sam wstrzymał się.

17.21 Radni ustalili wysokość miesięcznej pensji dla marszałka Andrzeja Bętkowskiego na poziomie 11 tysięcy 500 złotych brutto. Tyle samo w ostatnim okresie swojego urzędowania pobierał Adam Jarubas.

Porządek obrad:

1. Otwarcie II sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przez Przewodniczącego Sejmiku – Andrzeja Prusia.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Zgłoszenie wniosków o zmianę lub uzupełnianie porządku obrad sesji.

4. Wybór sekretarzy obrad.

5. Głosowanie nad wnioskami o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.

6. Informacja Marszałka Województwa z działalności Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w okresie między sesjami.

7. Informacja Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Sejmiku o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej i minimalnej liczby radnych stanowiących skład komisji stałych i doraźnych.

9. Podjęcie uchwał w sprawach składów osobowych: Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą, Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny, Komisji Rolnictwa , Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, Komisji Samorządu Terytorialnego.

10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru: Przewodniczącego Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą, Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów, Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny, Przewodniczącego Komisji Rolnictwa , Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego.

11. Powołanie Komisji Rewizyjnej: wskazanie przez kluby radnych po jednym przedstawicielu do Komisji Rewizyjnej, dokonanie wyboru uzupełniającego do składu Komisji Rewizyjnej lub/i głosowanie pełnego składu Komisji Rewizyjnej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

13. Powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji: wskazanie przez kluby radnych przedstawicieli do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, dokonanie wyboru uzupełniającego do składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji lub/i głosowanie pełnego składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej. Przerwa w obradach na pierwsze posiedzenia komisji, które zwołuje Przewodniczący Sejmiku

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Sejmiku do określenia terminu i miejsca wykonywania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej przez Przewodniczącego Sejmiku.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 r.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia przez Województwo Świętokrzyskie Województwu Podkarpackiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym, na linii komunikacyjnej Sandomierz – gr. województwa - Rzeszów/Stalowa Wola, na odcinku od Sandomierza do granicy województwa świętokrzyskiego w 2019 r.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia przez Województwo Świętokrzyskie Województwu Małopolskiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym, na linii komunikacyjnej Sędziszów – Kraków Główny/Skawina, na odcinku od Sędziszowa do granicy województwa świętokrzyskiego.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2018-2033.

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok.

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

24. Interpelacje i zapytania radnych województwa do Marszałka Województwa.

25. Sprawy różne.

26. Zamknięcie obrad II sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

POLECAMY RÓWNIEŻ:
Na te psy musisz mieć pozwolenie urzędnika! To groźne zwierzęta!


Prezenty dla dzieci na Mikołajki 2018. TOP 10Rzadko widujesz te znaki drogowe. Lepiej przypomnij sobie, co oznaczają!Najlepsze seriale 2018 roku. Jaki wybrać na wieczór? Zobacz najciekawsze
Śladami słynnych filmów i seriali - miejsca, które trzeba odwiedzić! [GALERIA]Plastik i śmieci zalewają Ziemię? Zobacz niezwykłe zdjęcia z kosmosu


Wideo

Komentarze 3

Komentowanie zostało tymczasowo wyłączone ze względu na ciszę wyborczą i zostanie włączone po jej zakończeniu.

Podaj powód zgłoszenia

W
WR46

Oczywiście zaczynamy od kasy dla siebie

M
Misia

Filharmonia to instytucja podległa pod Urząd Marszałkowski!!!! FILHARMONIKU!!!

F
Filharmonik

U wojewody stoi pusta sala a oni w filharmonii będą radzić? Miało być tanie państwo? A kto będzie sekretarzem województwa? Nie widzę tego punktu?

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3