PIERWSZAKI 2018| Zobacz co o akcji "Pierwszaki - zdrowo i bezpiecznie do szkoły" w powiecie opatowskim mówią nasi partnerzy!

NT
Już po raz 16 prezentujemy klasy pierwsze z całego województwa świętokrzyskiego. To zwieńczenie ważnej akcji „Pierwszaki - zdrowo i bezpiecznie do szkoły” . W ramach akcji odwiedzaliśmy uczniów klas pierwszych razem ze specjalnie powołaną ekipą specjalistów, aby w atrakcyjny sposób, poprzez konkursy i zabawę wyjaśnić dzieciom zasady zdrowia i higieny oraz bezpiecznego zachowania się w szkole czy miejscu zamieszkania. Zobacz co o akcji mówią nasi partnerzy!
PIERWSZAKI 2018| Zobacz co o akcji

Andrzej Grządziel – Wójt Gminy Lipnik

Zapewnienie bezpieczeństwa w Gminie Lipnik jest jednym z wielu zadań własnych gminy. Jako Wójt wspieram wszelkie działania służące propagowaniu zdrowego trybu życia i bezpieczeństwa, szczególnie jeśli chodzi o dzieci i młodzież. Wraz z pracownikami Urzędu Gminy Lipnik, nauczycielami w szkołach i rodzicami będziemy dokładać wszelkich starań, aby dzieci i młodzież nauczyły się zdrowych nawyków żywieniowych i były przykładnymi uczestnikami ruchu drogowego.

PIERWSZAKI 2018| Zobacz co o akcji

Marian Partyka – Wójt Gminy Baćkowice

Bezpieczeństwo naszych dzieci, w tym tych, które po raz pierwszy ruszają do szkoły jest dla nas jednym z głównych priorytetów. I mimo, że główne zadanie w wychowaniu i nauce spoczywa na rodzicach i nauczycielach, to my jako samorząd wkładamy w to swoją cegiełkę. Dbamy o dobrą jakość dróg, ale również z myślą o ich bezpieczeństwie do przewozu dzieci wynajmujemy najlepszego przewoźnika w regionie.

PIERWSZAKI 2018| Zobacz co o akcji

Marcin Majcher - Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów

W programie realizowanym pod redakcją Echa Dnia przeprowadzonym w sposób niezwykle przystępny dla dzieci zrealizowano znaczące dla dzieci zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zasad zdrowego żywienia. Program realizowany w formie zabawy doskonale dostosowany do oczekiwań dzieci. Niezwykle sprawnie realizowany pozwolił dzieciom poznać zasady bezpieczeństwa, a jednocześnie uczestniczyć we wspaniałej zabawie w miłej i serdecznej atmosferze. Przekazane w sposób przystępny informacje zapewne utrwalą się w pamięci dzieci i będą przestrzegane w ich postępowaniach.

PIERWSZAKI 2018| Zobacz co o akcji

Szymon Sidor – Wójt Gminy Wojciechowice

Zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w szkołach podstawowych w gminie Wojciechowice są traktowane priorytetowo. W budynkach szkolnych zapewnione są odpowiednie warunki sanitarno – higieniczne, aktualne są wszystkie przeglądy instalacji wewnętrznych oraz przeglądy placów zabaw. Wszystkie dzieci dojeżdżające do szkoły mają zapewnioną opiekę w czasie dowozu do szkoły i w drodze powrotnej do domu. Dzieci, które mają różnego rodzaju dysfunkcje są objęte dodatkowymi specjalistycznymi zajęciami mając na uwadze ich zdrowie i prawidłowy rozwój. Zagadnienia w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia są też tematem wielu różnego rodzaju spotkań z uczniami, rodzicami, organem prowadzącym, pomocą społeczną, kuratorami sądowymi, służbą zdrowia, strażą pożarną oraz policją.

Wideo