Przy szkole rolniczej w Chrobrzu posadzono...palmę. Rozpętała się wielka awantura, padają mocne słowa

Agata Chrobot
Agata Chrobot
Tak wygląda palma zasadzona przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Bolesława Chrobrego w Chrobrzu.
Tak wygląda palma zasadzona przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Bolesława Chrobrego w Chrobrzu. Facebook
Udostępnij:
Przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Bolesława Chrobrego w Chrobrzu posadzono...palmę. Drzewo kosztowało ponad 2 tysiące złotych. To rozpętało wielką awanturę w mediach społecznościowych i nieprzychylne, a nawet obraźliwe komentarze. Dyrekcja szkoły ostro komentuje zamieszanie i zaznacza, że palma ma skłaniać do przemyśleń na temat... zmian klimatu.

W listopadzie przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Bolesława Chrobrego w Chrobrzu w powiecie pińczowskim posadzono...palmę. W mediach społecznościowych od razu rozpętała się awantura.

Zapoczątkował ją na fecebooku wpis znanego poety Adama Ochwanowskiego: "Pani Dyrektor z nadania dobrej zmiany kazała wyciąć stare drzewa i zasadzić palmę, podobno za 2 tysiące złotych. Rzecz dzieje się w Chrobrzu przed wejściem do budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego. Gdybym był złośliwy to pewnie wygłosiłbym następujący komentarz: No cóż, co kto ma w głowie to i w obejściu...Dziełem tej pani jest też postępująca degradacja Pałacu Wielopolskich..".

Opinie na temat posadzenia palmy przy szkole są różne. Większość jednak wyraża się krytycznie. Pojawiają się opinie, że palma "nijak się ma do zabytkowego parku przy Pałacu Wielopolskich", że to "Niewiarygodne. Brzmi jak jak jakiś żart. Raczej kiepski", lub "Śmiech przez łzy". Pojawiły się też o wiele dosadniejsze komentarze - "debilizm", "no nie... dobra zmiana nawet Chroberz zaatakowała".

Dyrektor podlegającej Ministerstwu Rolnictwa szkoły w Chrobrzu, Anna Lach w poniedziałek, 25 listopada mówiła: - Poważnie rozważam zawiadomienie odpowiednich służb o szerzeniu mowy nienawiści przez autorów wpisu i niektórych komentarzy.

Pani dyrektor ostro komentuje wpis Adama Ochwanowskiego na facebooku oraz komentarze do niego. Pisze: "Odpowiadając na Pani e-maila, uprzejmie informuję, że zapoznałam się na Facebooku z wpisem wskazanego przez Panią użytkownika mediów społecznościowych. Lektura przywoływanego przez Panią tekstu skłoniła mnie do sformułowania tezy, że mamy tu do czynienia z klasycznym przypadkiem mechanizmu obronnego zwanego w psychologii ogólnej projekcją. Reasumując, jeżeli autor wpisu posądza mnie, że jestem „…z nadania dobrej zmiany…”, to sam był z nadania jakiejś zmiany, czy dobrej, dziś nie będę oceniać.
Ponadto uprzejmie wyjaśniam, że do wiedzy, że w Polsce nie można bez stosownych zgód i pozwoleń wycinać drzewa, nie trzeba dochodzić kończąc studia, czy też specjalistyczne kursy, wystarczy nie mieć braków w wychowaniu przedszkolnym. W związku z powyższym wpis „…kazała wyciąć stare drzewa…” obiektywny autor zastąpiłby następującym: zaledwie w kilka miesięcy po objęciu stanowiska, dyrektora uzyskała pozwolenie na wycięcie spróchniałych drzew, które stanowiły zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, a także dla mienia. Następnie pozyskała środki na ich wycinkę oraz zorganizowała Dzień Drzewa, podczas którego młodzież wraz z wychowawcami nasadziła drzewa w takiej samej ilości, takiego samego gatunku i na tych samych działkach. W odpowiedzi na wpis „Gdybym był złośliwy wygłosiłbym następujący komentarz: No cóż, co kto ma w głowie to i w obejściu…” zrewanżuję się następującym komentarzem: No cóż mając w głowie pewne sytuacje, wolę, że w obejściu jest palma za dwa tysiące niż jemioła na etacie. Ponadto uprzejmie informuję, że po wnikliwej analizie treści zamieszczonych na profilu ww. użytkownika Facebooka poważnie rozważam zawiadomienie odpowiednich służb o szerzeniu mowy nienawiści przez autorów wpisu i niektórych komentarzy. Jak również wniesienie prywatnego aktu oskarżenia o popełnienie przestępstwa z artykułu 212 Kodeksu Karnego wobec autora następującego zdania „Dziełem tej pani jest postępująca degradacja Pałacu Wielopolskich”.

Kto był pomysłodawcą palmy w Chrobrzu?

Niektórzy domagają się także wyjaśnienia skąd pomysł zasadzenia palmy, ile dokładnie kosztowała, a przede wszystkim...czyj to był pomysł i skąd się wziął.

Anna Lach, dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Bolesława Chrobrego w Chrobrzu: - Wszelkiego rodzaju pomysły między innymi pracowników, młodzieży, ale również osób niezwiązanych formalnie z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Bolesława Chrobrego w Chrobrzu są skrupulatnie odnotowywane i analizowane. Sadze, że może Pani pamiętać wywiad, który miał miejsce w Pałacu Wielopolskich w październiku 2018 roku podczas Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Wówczas jeden z przedstawicieli mediów pytał mnie, dlaczego na około 70 hektarów gruntów ornych w większości pierwszej klasy bonitacyjnej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu uprawia się pszenice, pszenżyto, kukurydzę i rzepak, a nie dynię. Jak się podczas tego wywiadu zobowiązałam, przekazałam pod obrady pomysł uprawy dyni naszym specjalistom od produkcji roślinnej. Propozycja nie uzyskała aprobaty - odpowiada na powyższe pytanie pani dyrektor.

Palmę, o którą toczy się się dyskusja posadzono na przeciwko wejścia do szkoły. Znalazła się tam w listopadzie tego roku.
Anna Lach: - "Przygotowując się do obchodów 70. rocznicy powstania szkoły rolniczej w Chrobrzy chcieliśmy właściwie przyjąć gości na terenie naszego Zespołu. Wiem, że ze zdziwieniem przyjęto zakupienie przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu, dla części gości, jadalne nakrycia stołowe. Naszych gości zaskoczyła też sala lustrzana. Wszystkie nasze działania skierowane były na stworzenie wizerunku szkoły XXI wieku w poszanowaniu tradycji. Sądzę, że kiedy 200-250 lat temu sadzono w Chrobrzu platana, czy miłorzęby japońskie, to część populacji, co najmniej się dziwiła. Podejrzewam, że zainteresowanie budziły posadzone, w 2017 roku na terenie Zespołu Szkół w Chrobrzu drzewa tlenowe, dedykowane przede wszystkim miastom, do nasadzeń antysmogowych. Dlatego też sądzę, że posadzenie palmy w listopadzie jako przejaw proekologicznego happeningu mogło być lekkim szokiem. Zrozumiałe jest to, że zostały sprowokowane tradycyjne gusty, ale o to chodziło, aby zostały dostrzeżone zmiany w klimacie i każdy pomyślał, co może zrobić, aby przynajmniej je spowolnić. Natomiast nie znajduję powodu, aby wypisywać takie komentarze wobec symbolu między innymi owocnego życia duchowego, sprawiedliwości i piękna? Tym bardziej, że atak rozpoczyna osoba, która w swoim mniemaniu jest „artystą”, ale czy mam wystarczające kompetencje, aby to oceniać, skoro z pierwszego wykształcenia jestem plastykiem z pierwszym stopniem specjalizacji zawodowej" - komentuje dyrektor szkoły Anna Lach.

Dyrektor szkoły wskazuje, że nowa roślinność w tym palma, która pojawiła się przy szkole była elementem składowym przygotowań do przyjęcia gości z okazji 70. rocznicy powstania szkoły. Jak tłumaczy dyrektor szkoły: "Prace rozpoczęto w 2018 roku od zadbania o bezpieczeństwo uczestników, dlatego w pierwszej kolejności zostały wycięte spróchniałe drzewa, które znajdowały się nieopodal ciągów komunikacyjnych. Równolegle trwały prace w budynku szkoły i dotyczyły remontu kanalizacji, w celu wyeliminowania specyficznego zapachu. Następnie przystąpiono do remontu podłóg na korytarzach szkolnych, remontu sali gimnastycznej i łazienek. Na zewnątrz utwardzono powierzchnię pod miniskansen oraz pod altanką. Pomalowano stare narzędzia i maszyny rolnicze, jak również większość ogrodzenia przy internacie. Zainstalowano parapety, szpalety i pomalowano obskurną elewację na ścianie wschodniej internatu. Ponadto doprowadzono nowe łącze elektryczne do kotłowni Pałacu Wielopolskich. Zakupiono wiele mebli, sprzęt komputerowy, czyli 16 laptopów, 26 komputerów All in One, 2 tablice interaktywne, 4 rzutniki, 2 monitory interaktywne, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, odtwarzacze i wiele, wiele innych. Na zakończenie zainwestowano w roślinność, którą posadzono w budynkach należących do Zespołu (kwiaty na okna), jak i na zewnątrz (wrzosy, tuje oraz palmę).

Niektórzy zarzucają, że wiele drzew zostało wyciętych w miejscu, gdzie posadzono palmę. Pojawiły się też domysły, że cytując "palma kosztowała ponad 2 tysiące złotych". Zapytaliśmy także o to dyrektor szkoły.

Anna Lach: - Konkretnie w miejscu, gdzie została posadzona palma nie wycięto drzewa, bo musielibyśmy wyrwać z ziemi korzenie po ściętym drzewie, a to wygenerowałoby dodatkowe koszty. Jednakże palma została posadzona na działce, z której strażacy z Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Pińczowie, za mojej kadencji, usuwali złamane konary, bądź całe drzewa, za co im serdecznie dziękuję. Na przywoływanej działce na podstawie dwóch decyzji administracyjnych wójta Gminy Złota zostało wyciętych 25 drzew zagrażających bezpieczeństwu. Decyzje te zostały wydane po oględzinach i sporządzeniu dokumentacji fotograficznej Komisji reprezentującej Urząd Gminy Złota. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu wykonał zalecenia dotyczące nowych nasadzeń. W naszym Parku do lipca tego roku znajdowała się lipa, będąca pomnikiem przyrody, nie leczona i nie poddawana zabiegom pielęgnacyjnym. Po jej rozłamaniu się, wystąpiłam z pismem do wójta Gminy Złota, aby Urząd Gminy Złota ją uprzątnął i zabezpieczył pozostałe pomniki przyrody, które w sytuacji złamania zagrażają bezpieczeństwu. W październiku tego roku zostałam pisemnie poinformowana przez pana wójta, że Rada Gminy Złota podjęła uchwałę zdejmującą pomniki przyrody z przywoływanej lipy i dwóch białych topól (pomniki przyrody, które zostały nadane uchwałą w 1994 roku). W naszym Parku znajdują się jeszcze drzewa, które w dalszym ciągu są pomnikami przyrody i są w jurysdykcji Gminy Złota, to znaczy, że właśnie gmina powinna je pielęgnować i leczyć, a Zespół Szkół w Chrobrzu ma obowiązek udostępnić teren. Ponadto informuję, że nasz Zespół zainwestował w sporządzenie dokumentacji dotyczącej 12 hektarów parku przy Pałacu Wielkopolskich (mapa geodezyjna do celów projektowych, Program Gospodarki Drzewostanem, Program Zabiegów Pielęgnacyjnych... ). Zgodnie z przywoływanym programem i decyzją Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w nieodległym czasie Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu przystąpi do pierwszego etapu prac polegających na wycince 68 drzew zagrażających zdrowiu i życiu ludzi - informuje dyrektor szkoły Anna Lach.

Palma w Chrobrzu kosztowała ponad dwa tysiące złotych

- Pojawiły się też komentarze, że drzewko kosztowało 2 tysiące złotych, to prawda? - zapytaliśmy dyrektor szkoły.
- Część posadzonych roślin nieodpłatnie otrzymaliśmy od pracowników i uczniów naszego Zespołu, lecz dużo zostało zakupionych. Łączne koszty zakupu roślinności wyniosły 4145,17 złotych, w tym palma - 2150 złotych, a pozostałe rośliny między innymi: wrzosy, tuje, rośliny doniczkowe -1995,17 złotych. Czy dwa tysiące złotych za niespotykane drzewko to dużo, jeżeli przeciętnej urody storczyk kosztuje około 50 złotych? Zgodnie ze słynnym zdaniem marketingowym, iż „połowa środków wydawanych na reklamę zostaje zmarnowana, a problem w tym, że nigdy nie wiadomo, która to połowa”, to koszt zakupu palmy dawno się już zwrócił, zarówno w aspekcie dydaktycznym, wychowawczym, ekologicznym, kulturotwórczym, jak i promocyjnym - podsumowuje dyrektor szkoły.

-Co się stanie z drzewkiem zimą? Czy przetrwa mrozy? - dopytujemy.
- Zgodnie z instrukcją do temperatury minus 17 stopni Celsjusza palmie się nie powinno nic stać. Przy większych mrozach palmę należy zabezpieczyć. Ale przecież nikogo nie dziwi, że zabezpieczamy na zimę, na przykład róże. Sadząc, czy siejąc jakąkolwiek roślinę nigdy nie mamy pewności czy się przyjmie, bądź wzejdzie. Takie same obawy dotyczą zarówno palmy jak i innej roślinności. Lękamy się czy mróz, susza lub grad nie zrobi spustoszeń w zasiewach rzepaku, pszenicy, kukurydzy, czy też nie uszkodzi palmy. Mam nadzieję, że jeżeli hejterzy nie uszkodzą palmy celowo, to powinna długo wpływać na nasze sensory i wzbudzać emocje - podsumowuje Anna Lach, dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Bolesława Chrobrego w Chrobrzu.

POLECAMY: EDUKACJA

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Rosjanie atakują swoich

Wideo

Komentarze 21

Komentowanie zostało tymczasowo wyłączone.

Podaj powód zgłoszenia

C
Chrobrzowianin

Ciekawe czy owa palma nadaje się do ujemnych temperatur, bo jeśli nie i uschnie to Pani dyrektor powinna zwrócić pieniądze z własnej kieszeni za zakup palmy a dodatkowo zapłacić za wycinkę drzew. Wieść niesie ze ta akcja to zaspokojenie marzenia p dyrektor o wlasnej palmie, co szumnie nazwano hepeningiem dla niepoznaki. Niemniej jednak temat ocieplania klimatu ważny, ale dla palmowego "hepeningu" i jakze kiczowatej altanki (o zgrozo!) nie niszczmy pięknego starodrzewia w historycznym parku, które było w tym miejscu od pokoleń (a znam chroberz bo z niego pochodze). Pani dyrektor "dobra zmiana" -lepszych doradców proszę zatrudnić aby kolejna palma nie odbiła (ludze patrzą i widza i wnioski wyciagaja).

G
Gość

Wam w tym Watykanie to sie serio cos w glowki robi... Tzw [wulgaryzm] burze ze wszystkiego zrobicie. Nadajnik, szkoła, teraz palma... Taki wrzód na mapie gminy Zlota

m
mucha na suficie w Złotej

"Zapoczątkował ją na fecebooku wpis znanego poety Adama Ochwanowskiego" najbardziej znany kumplom z krainy zielonego groszku, którym doradzał w zakresie kultury podobno. W tym samym czasie odnosił spektakularne sukcesy w przywracaniu świetności "Pałacowi Wielopolskich" chociaż nie Beldonkowej skarbonce, i teraz żal. Cytując klasyka "Miałeś, chamie, złoty róg, miałeś, chamie, czapkę z piór: czapkę wicher niesie, róg huka po lesie, ostał ci się ino sznur, ostał ci się ino sznur"..............

G
Gość
25 listopada, 18:12, Karolina:

Słychać opinie inobirzenie pospulstwa ale nie ma co się nimi przejmować.

26 listopada, 10:22, Gość:

W normalnym kraju piękny pałac Wielopolskich mógłby utrzymać szkołę rolniczą stając się centrum życia kulturalnego całego całego powiatu. Wycieczki, seminaria, spotkania historyczne to żyła złota. Wystarczy chcieć, myśleć i DZIAŁAĆ. A u nas PALMA! Ach - jak zdegradowany przez "gospodarzy" pałac z parkiem będzie do sprzedania za symboliczną złotówkę (bo taki jest cel) zgłaszam się na pierwszym miejscu...

Czemu do tej pory nie utrzymywał? Przecież od dawna stoi.

G
Gość

Co to za "znany" poeta? Pierwszy raz o nim słyszę i raczej ostatni, bo o takich miernotach się nie słyszy, chyba, że zaczynają udawać małpy.

G
Gość
25 listopada, 18:12, Karolina:

Słychać opinie inobirzenie pospulstwa ale nie ma co się nimi przejmować.

W normalnym kraju piękny pałac Wielopolskich mógłby utrzymać szkołę rolniczą stając się centrum życia kulturalnego całego całego powiatu. Wycieczki, seminaria, spotkania historyczne to żyła złota. Wystarczy chcieć, myśleć i DZIAŁAĆ. A u nas PALMA! Ach - jak zdegradowany przez "gospodarzy" pałac z parkiem będzie do sprzedania za symboliczną złotówkę (bo taki jest cel) zgłaszam się na pierwszym miejscu...

m
mania

Ja sobie koło domu w Kielcach też palmę posadziłem i już dwa lata rośnie., Ale wieśniaków zwanych koprami to bardzo dziwi !

P
Patriota

Jednak w Rzeczypospolitej jest wspaniale. Wszyscy niesamowicie bogaci, żadnych kolejek do lekarza, dzieci uczą się w szkołach z genialnym wyposażeniem, Państwo zapewnia wszystko najbiedniejszym i niskie podatki zaradnym, skoro Polacy tak żywo dyskutują o [wulgaryzm] [wulgaryzm]J PALMIE POD SZKOŁĄ.

Ludzie, was p[wulgaryzm]iło?

G
Gość

Wystarczył wstawić tabliczkę przed palmą z informacją że między takimi palmami Jezus wjeżdżał na osle do Jerozolimy i byłby spokój jeśli racjonalne argumenty nie przemawiają

G
Gość

Co to za bzdury?

D
Daria

Powinna posadzic chociaz z 10 takich palm fajnie wygladaja

G
Gość

Wieść gminna niesie że jak wypuszczą nożownika z Buska p. SZ...........

kolegę P. dyrektor, to będzie bronił Palmy do dni ostatnich-jej albo jej -jak to mówił B. Linda, w Psach. Poseł M. Cieślak musi się pośpieszyc by sensorycznie i emocjonalnie dogodzćł Pani Dyrektor..

G
Gość

Palme wsadziła a piniendzy na rope ni ma żeby pola zaorać!!!!!!!

G
Gość

Droga Pani!!! Pani sensory i emocje są po prostu chore !!!!!!! Im wcześniej to Pani zrozumie- rozum chyba nie jest Pani najmocniejszą stroną- jest szansa że nie doprowadzi Pani tej Szkoły do upadku.!!!!!!!!!!!!!!!

I
Innym

Palma, mój sąsiad posadzić buraki, te urosły i zapisały się do pisu.

Przejdź na stronę główną Echo Dnia Świętokrzyskie
Dodaj ogłoszenie