Ranking bogactwa świętokrzyskich gmin. Zobacz kto ile ma pieniędzy

Paweł WIĘCEKZaktualizowano 
Nie Kielce jako stolica regionu, nie Połaniec ze swoją elektrownią, nawet nie Sandomierz z ojcem Mateuszem. Największy dochód własny na jednego mieszkańca osiągnęła w 2011 roku mała podkielecka gmina Sitkówka-Nowiny. Na przeciwnym biegunie znalazła się Słupia Konecka.

Największy dochód własny na jednego mieszkańca

Największy dochód własny na jednego mieszkańca

Kolejno nazwa gminy, dochód ogółem, w tym dochód własny - na podstawie tego ostatniego zrobiliśmy ranking: 1. Sitkówka-Nowiny - 5132, 3731; 2. Połaniec - 5182, 3644; 3. Kielce - 5094, 2540; 4. Sandomierz - 3793, 2141; 5. Ożarów - 3917, 2106; 6. Skarżysko-Kamienna - 2566, 1638; 7. Bałtów - 4454, 1574; 8. Chmielnik - 4016, 1491; 9. Morawica - 3877, 1457; 10. Piekoszów - 3029, 1438

Urząd Statystyczny w Kielcach wydał właśnie publikację "Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie świętokrzyskim w 2011 roku". Przedstawiono w niej dane dotyczące finansów gmin, miast, powiatów i województwa. W oparciu o te informacje stworzyliśmy ranking najbogatszych i najbiedniejszych samorządów w regionie.

Podstawowym kryterium, jakie wzięliśmy pod uwagę, był tak zwany dochód własny w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Na dochód własny składają się między innymi wpływy z podatków od nieruchomości, podatek rolny czy podatek leśny, jak również podatek od środków transportowych oraz wpływy z różnych opłat, na przykład targowej.

SKARB W ZIEMI UKRYTY

Liderem rankingu została podkielecka gmina Sitkówka-Nowiny, w której dochód własny na jednego mieszkańca wyniósł aż 3731 złotych. Co istotne, udział dochodów własnych w strukturze całego dochodu, na który składają się również dotacje państwowe czy unijne, wyniósł w Sitkówce-Nowinach 72,7 procent. Także ten wskaźnik także daje gminie 1. miejsce w regionie. - Naszą przewagą jest skoncentrowana różnorodność minerałów skalnych. To nasze bogactwo i skarb, z którego żyjemy przy określonym wsparciu przedsiębiorców, bo o nich trzeba dbać - mówi Stanisław Barycki, wójt gminy Sitkówka-Nowiny.

Na jej terenie działa pięć kopalni odkrywkowych. - I to jest koło zamachowe naszego rozwoju - podkreśla Barycki.

Samorząd inwestuje w tworzenie sprzyjających warunków dla biznesu. Buduje nowe drogi, rozbudowuje kanalizację. Ale dba także o mieszkańców. Nie tylko stawiając obiekty sportowo-rekreacyjne czy modernizując szkoły. Ważną kwestią jest ekologia. - Przemysł powoduje zagrożenia: dewastację krajobrazu, emisję pyłu czy hałasu. Chcemy społeczeństwu z tych środków, które mamy, zrekompensować fakt, że mieszkają w warunkach uciążliwych - mówi Stanisław Barycki.

Najmniejszy dochód własny na jednego mieszkańca

Najmniejszy dochód własny na jednego mieszkańca

Nazwa gminy, dochód ogółem, w tym dochód własny - na podstawie tego ostatniego zrobiliśmy ranking: 1. Słupia Konecka - 2636, 388; 2. Mniów - 3222, 412; 3. Waśniów - 2539, 439; 4. Radoszyce - 2702, 447; 5. Kluczewsko - 2608, 456; 6. Klimontów - 2757, 466; 7. Bodzentyn - 2718, 475; 8. Złota - 2944, 477; 9. Bejsce - 2286, 486; 10. Górno - 2641, 508.

DZIELĄ SIĘ TYM, CO MAJĄ

W zestawieniu 10 najbogatszych znalazły się także trzy inne gmin z powiatu kieleckiego - Piekoszów, Morawica i Chmielnik. Miasto Kielce jako stolica regionu uplasowało się na miejscu 3.

Wyżej, na drugiej pozycji, jest Połaniec, powiat staszowski. Jak podkreśla burmistrz Jacek Tarnowski wysoki dochód własny gmina zawdzięcza Elektrowni oraz firmom, które działają wokół niej. Zapewniają one zatrudnienie ponad dwóm tysiącom osób. - Cieszę się, że dochody naszej gminy są duże, bo nie żyjemy na pustyni tylko w większym gronie gminnym. Przez to, że mamy takie dochody, oddziałujemy na zewnątrz. Nasze kina, nowoczesne Centrum Kultury i Sztuki, obiekty rekreacyjne służą wszystkim. My finansujemy, ale korzystają z tego wytworzonego dobra mieszkańcy powiatu i nie tylko - podkreśla Jacek Tarnowski.

Połaniec konsekwentnie buduje swój wizerunek jako miejsca, gdzie można prowadzić biznes oraz dobrze żyć. Gmina odda za chwilę w pełni uzbrojone tereny inwestycyjne o wielkości 48 hektarów. Stara się także o uzyskanie wpisu dla kolejnego obszaru - 26 hektarów - do Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Inwestorów kusi nie tylko tym, ale także system ulg podatkowych. - Poprzez tworzenie dobrych warunków do życia i pracy sprawimy, że osoby, które wyjechały się szkolić, wrócą do Połańca. Z taką myślą idziemy w kierunku przyszłości. To nasz cel podstawowy, by Połaniec kojarzył się z miejscem, gdzie warto zainwestować i żyć - zaznacza burmistrz Tarnowski.

NAJBIEDNIEJSI

Ale nie wszędzie jest tak różowo. Gminą o najmniejszym dochodzie własnym na jednego mieszkańca - jedynie 388 złotych - jest Słupia Konecka. Dlaczego tak mało? - Jesteśmy gminą o charakterze rolniczym, nie ma u nas zakładów przemysłowych, które dawałyby miejsca pracy i zapewniały większy wpływ z podatku do budżetu. Sam podatek rolny nie przekracza 200 tysięcy złotych rocznie - mówi Witold Wójcik, wójt Słupi Koneckiej.

Największymi pracodawcami w gminie są Dom Pomocy Społecznej, szkoły, sklepy, zakład produkcji palet oraz dwa niewielkie firmy zajmujące się przetwórstwem mięsnym. Wójcik zapewnia, że próbuje wyrwać gminę z marazmu. - W związku z dużą ilością terenów rolniczych, próbujemy znaleźć inwestorów, którzy zdecydowaliby się uruchomić elektrownię opartą na odnawialnych źródłach energii- mówi wójt. Szans na rozwój gminy upatruje także w branży agroturystycznej czy hotelarskiej. - Szukamy inwestora skłonnego zbudować ośrodek wypoczynkowo-konferencyjny. Wszystko po to, by powstały nowe miejsca pracy i nowe źródła dochodu dla gminy - podkreśla Witold Wójcik. W tym rankingu znalazły się także trzy gminy z terenu powiatu kieleckiego - Mniów, Bodzentyn i Górno.

Dochody powiatów województwa świętokrzyskiego

Dochody powiatów województwa świętokrzyskiego

Nazwa, dochód ogółem, w tym dochód własny - na podstawie tego ostatniego zrobiliśmy ranking: Kielecki - 640, 181; Konecki - 895, 223; Ostrowiecki - 976, 258; Skarżyski - 1183, 264; Starachowicki - 975, 238; Buski - 1182, 220; Jędrzejowski - 945, 199; Kazimierski - 1141, 163; Opatowski - 1289, 287; Pińczowski - 1026, 296; Sandomierski - 978, 231; Staszowski - 983, 236; Włoszczowski - 973, 203; miasto Kielce - 5094, 2540.

Przychody na jednego mieszkańca we wszystkich miastach i gminach województwa świętokrzyskiego. Kolejno nazwa gminy, dochód ogółem, dochód własny

Kielce i powiat kielecki
Kielce - ogółem 5094, w tym własne 2540
Bodzentyn - 2718, 475
Chęciny - 2512, 854
Chmielnik - 4016, 1491
Daleszyce - 2919, 1010
Bieliny - 3203, 544
Górno - 2641, 508
Łagów - 3679, 1045
Łopuszno - 2687, 585
Masłów - 2559, 1163
Miedziana Góra - 2903, 857
Mniów - 3222, 412
Morawica - 3877, 1457
Nowa Słupia - 3037, 646
Piekoszów - 3029, 1438
Pierzchnica - 3512, 711
Raków - 3441, 1271
Sitkówka-Nowiny - 5132, 3731
Strawczyn - 3358, 1212
Zagnańsk - 2642, 840

Powiat konecki
Końskie - 2472, 1278
Stąporków - 2489, 791
Fałków - 3330, 548
Gowarczów - 3081, 602
Radoszyce - 2702, 447
Ruda Maleniecka - 3141, 637
Słupia (Konecka) - 2636, 388
Smyków - 3701, 612

Powiat ostrowiecki
Ostrowiec Świętokrzyski - 2565, 1338
Ćmielów - 2671, 677
Kunów - 2934, 843
Bałtów - 4454, 1574
Bodzechów - 2563, 813
Waśniów - 2539, 439

Powiat skarżyski
Skarżysko-Kamienna - 2566, 1638
Suchedniów - 2225, 884
Bliżyn - 3104, 650
Łączna - 2836, 729
Skarżysko Kościelne - 2608, 636

Powiat starachowicki
Starachowice - 2473, 1437
Wąchock - 2382, 713
Brody - 2647, 562
Mirzec - 2823, 643
Pawłów - 2655, 512

Powiat buski
Busko-Zdrój - 2761, 1196
Gnojno - 2898, 524
Nowy Korczyn - 2926, 682
Pacanów - 2572, 583
Solec-Zdrój - 5706, 1212
Stopnica - 3636, 865
Tuczępy - 3229, 1366
Wiślica - 3143, 719

Powiat jędrzejowski
Jędrzejów - 2532, 1052
Małogoszcz - 2912, 1327
Sędziszów - 2746, 1126
Imielno - 2928, 647
Nagłowice - 2610, 560
Oksa - 3090, 512
Słupia (Jędrzejowska) - 2817, 656
Sobków - 2787, 590
Wodzisław - 2714, 615

Powiat kazimierski
Kazimierza Wielka - 2082, 798
Skalbmierz - 2809, 802
Bejsce - 2286, 486
Czarnocin - 2467, 656
Opatowiec - 2336, 687

Powiat opatowski
Opatów - 2100, 892
Ożarów - 3917, 2106
Baćkowice - 3695, 952
Iwaniska - 2991, 775
Lipnik - 3086, 610
Sadowie - 2172, 579
Tarłów - 2635, 632
Wojciechowice - 2358, 844

Powiat pińczowski
Działoszyce - 3202, 1389
Pińczów - 2736, 1393
Kije - 3696, 625
Michałów - 3280, 760
Złota - 2944, 477

Powiat sandomierski
Sandomierz - 3793, 2141
Koprzywnica - 2982, 769
Zawichost - 3091, 692
Dwikozy - 2963, 1058
Klimontów - 2757, 466
Łoniów - 3007, 781
Obrazów - 2754, 790
Samborzec - 2612, 515
Wilczyce - 2965, 519

Powiat staszowski
Osiek - 3251, 1135
Połaniec - 5182, 3644
Staszów - 2582, 1015
Bogoria - 4177, 1226
Łubnice - 3685, 910
Oleśnica - 3452, 988
Rytwiany - 2900, 830
Szydłów - 2864, 693

Powiat włoszczowski
Włoszczowa - 2537, 1164
Kluczewsko - 2608, 456
Krasocin - 2717, 929
Moskorzew - 2988, 652
Radków - 2846, 744
Secemin - 3194, 679

Powiaty
kielecki - 640, 181
konecki - 895, 223
ostrowiecki - 976, 258
skarżyski - 1183, 264
starachowicki - 975, 238
buski - 1182, 220
jędrzejowski - 945, 199
kazimierski - 1141, 163
opatowski - 1289, 287
pińczowski - 1026, 296
sandomierski - 978, 231
staszowski - 983, 236
włoszczowski - 973, 203
miasto Kielce - 5094, 2540

polecane: FLESZ: Koniec zatorów płatniczych? Duże ułatwienie dla małych firm

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 13

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.
G
Gość
Tak sie składa .że jestem mieszkanką tej Gminy i jest mi wstyd,że np.w Woli Murowanej i Bolechowicach jest oświetlenie uliczne które pamięta czasy Pana Błoniarza.
Panie Barycki niech się Pan tak nie przechwala bo nie swoimi Pan rządzi pieniędzmi.

Sa to drogi powiatowe
Z
Zet
Tak sie składa .że jestem mieszkanką tej Gminy i jest mi wstyd,że np.w Woli Murowanej i Bolechowicach jest oświetlenie uliczne które pamięta czasy Pana Błoniarza.
Panie Barycki niech się Pan tak nie przechwala bo nie swoimi Pan rządzi pieniędzmi.
"pan" Błoniarz były sekretarz PZPR to był niezły przekrętas. Przy okazji budowy ogromnej "remizy" w Kowali zbudował sobie dom w Morawicy. Przewodniczący RG niejaki M.B. brał ogromne pieniądze z kasy gminnej na klub sportowy, z których nigdy się nie rozliczał. Wiem co mówię, byłem wtedy radnym. Mieli też inne grzeszki.
Z
Zdzicho

w gminie z takim dochodem nawet byle d*** taka jak Barycki potrafi "rządzić".

J
Jesionka

A Mniów jak zwykle na szarym końcu... Brawo panie wójcie!

h
heh

Wójcik już drugą kadencję pozyskuje inwestora strategicznego...ech brak słów...miejmy nadzieję i módlmy się aby to były jego ostatnie lata rządu...
A co od OZE to nie wiem co mają ze sobą wspólnego tereny rolnicze i elektrownia?OK załóżmy, że będzie to elektrownia na biomasę. Fantastyczny pomysł-biomasę będziemy pozyskiwać z Ameryki Południowej. Albo dobra, teraz poważnie - zbudujemy elektrownie wiatrową. Wszystkie zwierzęta się wyniosą łącznie z ludźmi o ile będzie w ogóle jakiś podmuch wiatru. I co wtedy z naszym pięknym ośrodkiem agroturystycznym? Zostaje jeszcze elektrownia geotermalna i słoneczna...to już tylko Rydzyk ma tyle pieniędzy, żeby zainwestować.

t
tomek

nieżle rąbią ludzi w Nowinach,podatki w górę co rok, za śmieci też najdrożej a mieszkańcy spiewają wójtowi co rusz 100 lat to może ich zagnębi do końca

ż
żondz
oczywiście żądzi przepraszam
Pisze się: żondzi. Pszepraszam.
a
adamiewa

Znajcy się odezwały.

h
hahaha

Wyrwać Gminę Słupia Konecka z marazmu,a to ciekawe....:)no comment

M
Marek

Wola,Bolechowice powinny należec do Chęcin,a nie do Nowin.

m
mieszkanka

oczywiście żądzi przepraszam

m
mieszkanka

Tak sie składa .że jestem mieszkanką tej Gminy i jest mi wstyd,że np.w Woli Murowanej i Bolechowicach jest oświetlenie uliczne które pamięta czasy Pana Błoniarza.
Panie Barycki niech się Pan tak nie przechwala bo nie swoimi Pan rządzi pieniędzmi.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3