Restrukturyzacja małych gospodarstw - resort przedstawił swoje pomysły na zmiany. Powiększyć ma się grono osób, które potencjalnie będą mogły starać się o pomoc.

Restrukturyzacja małych gospodarstw to szansa na finansowe wsparcie dla tych rolników, których gospodarstwa są zbyt małe, by załapać się na pomoc w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych.

Przypomnijmy. Minister Jan Krzysztof Ardanowski i Maria Fojgel, prezes ARiMR, przedstawili harmonogram naboru wniosków na inwestycje z PROW 2014-2020 na 2019 rok. Poznaliśmy również proponowane zmiany.

Tutaj szczegóły: Terminy naborów: modernizacja, restrukturyzacja, premie dla młodych i inne [harmonogram]

Restrukturyzacja małych gospodarstw - zmiany

Zniesiony zostanie wymóg ubezpieczenia społecznego rolników przez określony czas przed złożeniem wniosku. Pojawią się preferencje w ramach kryteriów wyboru dla osób, które podlegają ubezpieczeniu.

Druga kwestia dotyczy podwyższenia górnego progu wyjściowego wielkości ekonomicznej do poziomu poniżej 13 tysięcy euro, jednak przy zachowaniu wymogu osiągnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej do 10 tysięcy euro w docelowym okresie o minimum 20% w stosunku do wartości wyjściowej. Ma to umożliwić szerszy dostęp do wsparcia.

Restrukturyzacja małych gospodarstw - terminy naborów

  • bez ASF - luty 2019
  • ASF - czerwiec 2019

Restrukturyzacja małych gospodarstw - relokacja środków

Zaplanowano przesunięcie niektórych kwot, w przypadku Restrukturyzacji małych gospodarstw mowa o - 100 milionach euro. Ministerstwo podało, że pieniądze te zostaną przeznaczone na obszary, które wymagają większych nakładów finansowych (np. Gospodarka wodno – ściekowa).

- Rolnicy według badań statystycznych są jedną z najbardziej proeuropejskich grup społecznych w Polsce. Ponad 80 procent jest za pozostaniem w UE. Z drugiej strony, wiele działań wśród rolników jest związanych z negatywną oceną

- Same środki na modernizację, sprzęt, budynki, wsparcie dla przemysłu rolno-spożywczego nie przekładają się na zwiększenie dochodów rolników. Trzeba zastanowić się, jak modyfikować inwestycje, by efektywność łańcucha od pola do stołu dawała wszystkim przywzowity udział w dochodach. To jedno z zadań, które chce przeanalizować z organizacjami rolniczymi - podkreślił podczas konferencji minister Jan Krzystof Ardanowski.

Zmiany w PROW wejdą w życie, jeśli "przyklepnie" je Komisja Europejska. Jej zdanie poznamy pod koniec stycznia.

Źródło: MRiRW

_____________________________