Rolnicy ze Świętokrzyskiego z europosłem Czesławem Siekierskim na Europejskim Kongresie Młodych Rolników w Brukseli

oprac. lima
Europoseł Czesław Siekierski z młodymi rolnikami i laureatami akcji Rolnik Roku 2018 w Brukseli. archiwum
W środę i czwartek, 17-18 października, po raz piąty w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbywał się Europejski Kongres Młodych Rolników. Wzięli w nim także gospodarze ze Świętokrzyskiego, laureaci akcji Rolnik Roku 2018.

ZOBACZ TAKŻE: Strefa Agro. U zwycięskich Domaszowianek o lubczyku i nie tylko

Kongres organizowany jest przez posłów z Europejskiej Partii Ludowej i ma na celu zaprezentowanie poglądów, problemów młodych rolników w Unii Europejskiej, a także projektów prezentujących różne gospodarstwa, rozwiązania technologiczne, innowacje w gospodarstwach prowadzonych przez młodych rolników.

W wydarzeniu w tym roku uczestniczyła także liczna grupa z Polski, licząca 51 uczestników, w tym także część gospodarzy, którzy znaleźli się w Złotej Dziesiątce laureatów tegorocznej edycji konkursu Rolnik Roku oraz przedstawiciele młodych rolników ze Związku Młodzieży Wiejskiej i innych województw, wszyscy byli zaproszeni przez Posła do Parlamentu Europejskiego Czesława Siekierskiego.

Podczas pierwszego dnia wyjazdu uczestnicy mieli szansę zapoznać się z uczestnikami z innych krajów podczas wspólnego powitalnego spotkania połączonego z formą bankietu, który był świetną okazją do spróbowania potraw z różnych krajów. W czwartek 18 października w Parlamencie Europejskim odbyła się główna część Kongresu, W pierwszej części uczestnicy mogli wysłuchać zaproszonych gości, a było ich wielu. W kolejnej części odbyło się zaprezentowanie projektów przez uczestników konkursu. W tegorocznej edycji zostało zgłoszone 12 projektów z następujących krajów: Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Niemiec, Grecji, Włoch, Holandii, Rumunii, Słowenii, Hiszpanii, Polski oraz Portugalii.

By rolnicy mogli korzystać ze zdobyczy cyfrowych

Uczestników przywitał Manfred Weber – przewodniczący grupy poselskiej Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim. -To fascynujące słuchać kolegów i koleżanek z innych krajów. Ważne jest przedstawianie stanowisk krajowych. Chce podkreślić, że EPL to w dużej części partia rolników i obszarów wiejskich, ponieważ na plenum i w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi bronimy obszarów wiejskich i rolników… Poprzednie pokolenia dużo osiągnęły, dzięki czemu żyjemy w Europie gdzie nie ma wojen. Jesteśmy pierwszym pokoleniem Europejczyków, które może powiedzieć, że nie doświadczyło wojny - mówił.

Zgromadzeni na sali wysłuchali także przesłania od Josepha Daula, rolnika spod Strasburga– Przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej. - Dla Europejskiej Partii Ludowej zmiana pokoleniowa jest priorytetem. Od młodych rolników zależy czy rolnictwo dalej będzie sektorem gdzie można zrobić karierę. Trzeba wspierać nowatorskie rozwiązania, rolnictwo precyzyjne, wysokotechnologiczne. Musi za tym iść stałe kształcenie i podnoszenie kwalifikacji, żeby rolnicy mogli korzystać ze zdobyczy cyfrowych. Trzeba ułatwiać młodym rolnikom dostęp do kredytów i wspierać wszystkich, którzy podejmują wyzwanie i przejmują gospodarstwa mimo trudności regulacyjnych i administracyjnych. Potrzebujemy Wspólnej Polityki Rolnej, która będzie wspierać nowe technologie, wobec globalizacji, zmian klimatycznych. WPR musi inwestować w młode pokolenia stosując np. instrumenty wsparcia dla młodych rolników i nowych podmiotów w rolnictwie. Chcemy, aby dzięki Wam udało się nam taką politykę tworzyć - zaznaczał rolnik.

Fundusze na rolnictwo

Następnie głos zabrał Czesław Siekierski, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, który nie tylko powitał uczestników, ale zaprezentował także merytoryczne wystąpienie, w którym poruszył szereg problemów młodych rolników. - Obecna sytuacja w rolnictwie zależy od Wspólnej Polityki Rolnej, ale w sporej mierze od uwarunkowań zewnętrznych (dwustronne porozumienia handlowe z krajami spoza Unii tzw. kraje trzecie, Brexit, embargo rosyjskie, porozumienia klimatyczne z Paryża), warunków pogodowych będących skutkiem zmian klimatycznych. Porozumienia klimatyczne zawierają jednak stwierdzenie, że działania na rzecz klimatu maja być wprowadzone, ale nie mogą zagrażać produkcji żywności. Sytuacja rolników jest zależna od wielu czynników - podkreślał. - Pomimo tego co powiedziałem to w głównej mierze jest ona zależna od WPR. Wielkość budżetu UE czy reforma WPR – jest zależna od stanowiska Komisji Europejskiej, Rady Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, ale w rzeczywistości najwięcej zależy od szczytu europejskiego tj. Rady Europejskiej, którą tworzą przywódcy państw członkowskich. Zależy też od głosu rolników, który musi być słyszalny, powinien zatem głośno brzmieć, z czym jest różnie. Chcemy rolnictwa przyjaznego dla środowiska, opłacalnego, zrównoważonego. Obecny budżet jest mniejszy niż poprzedni o około 11%, a kolejna WPR ma być o około 15% mniejsza od obecnej. Obecnie, kiedy dyskutujemy o budżecie na 2021-2027 – mamy Brexit, przez co będzie o 12 mld netto rocznie mniej, a pojawiają się nowe wyzwania jak zmiany klimatyczne, migracja, innowacje, co generuje nowe koszty. Stąd brak środków w budżecie. Jak w takim razie pogodzić zmniejszające się wpływy z tytułu Brexitu i zwiększające się wydatki na nowe zadania i jak zapisać to w budżecie? To także skutkuje zmniejszeniem środków na WPR i politykę spójności oraz wzrost składki. Starzenie się wsi, zmniejszający się udział młodych rolników ma wiele przyczyn, do nich należą: niższe dochody w rolnictwie, niestabilność rynku rolnego, duża uciążliwość pracy w rolnictwie, wymagająca ciągłego dozoru, słabsza infrastruktura techniczna, socjalna na obszarach wiejskich, mniejszy poziom usług - reasumując gorsze warunki życia, połączone z niższymi dochodami - wyjaśniał europoseł Siekierski.

Wsparcie dla młodych

Zgromadzonych przywitał także Phil Hogan, komisarz ds. rolnictwa i rozwoju wsi Komisji Europejskiej. -Gratuluje zwycięzcom i nominowanym. Przed wami wspaniała kariera w sektorze rolnym. Chciałbym, aby młodzi rolnicy w UE mogli wierzyć w przyszłość sektora rolniczego, chcemy ich przyciągać do tego sektora. Młodzi rolnicy będą mogli skorzystać z szeregu instrumentów. Młodzi rolnicy będą mogli skorzystać ze wsparcia w wysokości nawet 100 000 euro. Chcemy, żeby WPR była prostsza i bardziej konkurencyjna, ale potrzebujemy też waszego zaangażowania - tłumaczył.

Po raz pierwszy w otwarciu Europejskiego Kongresu Młodych Rolników uczestniczył także Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani. -W kolejnym budżecie UE jest ryzyko, że będzie mniej pieniędzy na rolnictwo. Jesteśmy zaangażowani w obronę interesów rolnictwa; będziemy mieć więcej pieniędzy na badania i innowacje w rolnictwie, ok. 10 mld euro. Musimy mieć bardziej nowoczesne rolnictwo w Europie. We Włoszech 50% ludzi młodych na południu nie ma pracy, dlatego rolnictwo jest kluczowe, potrzeba innowacji i jakości. Jest wiele różnych rodzajów produkcji i państwa członkowskie ze sobą konkurują, dzięki temu też poprawia się ich jakość. Ważne, że jest wiele innowacyjnych pomysłów. Państwa entuzjazm i zaangażowanie w tym tak ważnym sektorze ma bardzo duże znaczenie. Naszym zadaniem jest pozwolić państwu realizować swoje marzenia - podkreślał.

Młodzi i ich nowe technologie

Po przemówieniach rozpoczęła się cześć konkursowa, w której wszyscy zgłoszeni kandydaci prezentowali swoje projekty. Polskę reprezentował Patryk Szerfenberg, rolnik z województwa wielopolskiej, z ciekawym projektem na temat zastosowania probiotechnologii w hodowli bydła mięsnego rasy Limousine. Ostatecznie nagrodę za najlepszy projekt zdobył Manuel Grave z Portugalii, rolnik posiadający plantację migdałów w systemie o wysokiej gęstości, dzięki któremu udaje mu się zużywać mniej wody w swoim gospodarstwie. Nagrodę w kategorii najbardziej zrównoważone rolnictwo zdobył Belgia za aplikację „Agromanager” – która umożliwia rejestrację w systemie metod pracy i gromadzenie w niej wszelkich innych potrzebnych informacji. W kategorii najbardziej innowacyjne rolnictwo zwyciężył rolnik z Włoch – Stefan Rottensteiner, hodujący bydło mięsne. Polski projekt był świetny, poświęcony sprawom biologizacji rolnictwa, a więc jak przy zmniejszonym zużyciu środków chemicznych, nawozów i innych, osiągać dobre plony o wyższej jakości z niższym zastosowaniem chemii. Autor w kolejnym numerze przedstawi swój projekt.

Rolnicy ze Świętokrzyskiego w skupieniu i z zainteresowaniem wsłuchiwali się w prezentacje. Byli pod wrażeniem pomysłowości młodych rolników. - Młodzi mają zupełnie inne możliwości, inne wizje przyszłości, niż my przed laty. Ich wiedza, przedsiębiorczość budzi podziw - mówił nam sadownik Wojciech Chmiel ze Starych Kichar w gminie Dwikozy, w powiecie sandomierskim, laureat drugiego miejsca w akcji Rolnik Roku 2018 w województwie. - Była też okazja, by porozmawiać z europosłem Czesławem Siekierskim o problemach rolników i sadowników, to bardzo cenne dla nas - dodawał. W podróży towarzyszyła mu żona - Małgorzata.

W spotkaniu wzięli udział także Mirosław i Agnieszka Kuzka z Mąchocic Kapitulnych w gminie Masłów w powiecie kieleckim, laureaci ósmego miejsca w województwie oraz Grzegorz i Jolanta Dziub z Konar w gminie Wodzisław w powiecie jędrzejowskim, laureaci dziesiątego miejsca w regionie.

W spotkaniu uczestniczyło wielu posłów z rożnych krajów, ale tylko europoseł Czesław Siekierski był od samego początku do końca oraz miał czas dla wszystkich uczestników.

W większości uczestnikami byli przedstawiciele rożnych organizacji, głównie Związku Młodych Rolników, gdyż w tzw. dawnych krajach członkowskich występuje duże zorganizowanie młodych rolników, przez co ich głos jest bardziej słyszalny W Polsce brak właściwie zorganizowania młodych rolników. Dobrze, ze młodzi rolnicy byli bezpośrednio zaproszeni przez europosła Czesława Siekierskiego, powinniśmy jednak pomyśleć o stworzeniu struktur w całym kraju.

Następnie uczestnicy wycieczki mieli okazję zwiedzić Parlament Europejski i spotkać się z Posłami do Parlamentu Europejskiego: Andrzejem Grzybem i Czesławem Siekierskim. Po spotkaniu grupa udała się na zwiedzanie Brukseli z przewodnikiem.
Uczestnicy wyjazdu byli zadowoleni z możliwości wzięcia udziału w takim wydarzeniu i zapoznania się z wieloma ciekawymi projektami, a przy okazji zwiedzenia Parlamentu Europejskiego i Brukseli. Kongres był dobrym polem do rozmów nie tylko z przedstawicielami Parlamentu, ale także rolnikami z całej Polski i Europy, choć jako zwycięzcę konkursu głównego polska grupa typowała Słowenię i Polskę.

Beata i Roman Popis z tytułem Rolnik Roku 2018! Oto laureaci

Domaszowianki z tytułem Gospodynie i Gospodarze Wiejscy 2018...

Agro-Biznes 2018. Z tytułem Jesionowy Dworek Teresy i Grzego...

Proinvest Firmą Przyjazną Rolnikowi 2018! Oto laureaci akcji

Folklor tętnił w Targach Kielce. Kulisy gali Rolnik Roku 201...

Wideo

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3