Rośnie zainteresowanie uczniów szkołami prowadzonymi przez Powiat Buski

Materiał informacyjny Powiatu Buskiego

Opublikowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi tegoroczne wskaźniki zdawalności dla wszystkich powiatów województwa świętokrzyskiego - z uwzględnieniem wszystkich szkół maturalnych i przedmiotów obowiązkowych - pokazują, że Powiat Buski uplasował się na wysokiej pozycji osiągając trzeci wynik w województwie. Co ciekawe, w południowej części województwa uczniowie z Powiatu Buskiego okazali się najlepsi. Średni poziom zdawalności egzaminu maturalnego w publicznych szkołach ogólnodostępnych (licea i technika) prowadzonych przez Powiat Buski osiągnął w tym roku blisko 83% i przewyższył o kilka punktów procentowych średnią krajową oraz wojewódzką (obie średnie - 74,5%). Podobnie, jak w latach ubiegłych, lepszy wynik niż średnia wojewódzka i krajowa osiągnęły zarówno licea ogólnokształcące, jak i technika. W buskich liceach maturę zdało blisko 95% tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych (w kraju – 81%, a w województwie świętokrzyskim – ok. 85%). Wysoko plasują Powiat Buski także wskaźniki dotyczące poszczególnych przedmiotów obowiązkowych. Zdawalność egzaminu z języka polskiego na poziomie 94% to najlepszy wynik w województwie. Z kolei średnie wyniki z przedmiotów obowiązkowych – wg rankingów Echa Dnia – zaklasyfikowały 3 buskie szkoły publiczne (1 liceum i 2 technika) do grupy najlepszych szkół w województwie: I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku - Zdroju, Technikum Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół Ponadpodstawowych oraz Technikum nr 2 w Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych.

Bardzo dobre wyniki egzaminów maturalnych w szkołach prowadzonych przez Powiat Buski przekładają się na rekrutację do szkół ponadpodstawowych. Największą liczbę absolwentów szkół podstawowych zakwalifikowano do techników. Drugie miejsce pod względem liczby zakwalifikowanych zajęły licea ogólnokształcące, a trzecie miejsce - branżowe szkoły I stopnia. Zdecydowana większość przyszłych licealistów planuje podjąć naukę w oddziałach realizujących w zakresie rozszerzonym biologię, na drugim miejscu pod względem popularności uplasowały się oddziały, w których przedmiotem rozszerzonym jest matematyka. Najmniej uczniów wybrało klasy humanistyczne. Jeśli chodzi o technika, największym zainteresowaniem kandydatów cieszy się w tym roku zawód technik hotelarstwa, na drugim miejscu pod względem popularności jest technik informatyk, a na trzecim - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Dużym zainteresowaniem cieszą się także inne kierunki, jak choćby: technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, czy technik logistyk.

Po zakończeniu wstępnego etapu rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 większość planowanych oddziałów klas pierwszych jest zapełniona, ale w kilku oddziałach są jeszcze pojedyncze wolne miejsca. Po opublikowaniu list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (22 lipca br.) osoby niezakwalifikowane w pierwszym etapie naboru mogą się ubiegać o przyjęcie do oddziałów dysponujących wolnymi miejscami. Z kolei 2 sierpnia br. znane będą listy osób przyjętych do klas pierwszych. W przypadku wolnych miejsc szkoły prowadzić będą rekrutację uzupełniającą.

Pragniemy zachęcić Kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do wybranej szkoły ponadpodstawowej, aby przeanalizowali bogatą ofertę kształcenia w szkołach prowadzonych przez Powiat Buski i podjęli naukę właśnie w jednostkach oświatowych Powiatu Buskiego dysponujących wolnymi miejscami. Ze szczegółową ofertą edukacyjną szkół można zapoznać się w Powiatowym Informatorze Edukacyjnym pod adresem: www.powiat.busko.pl/powiatowy-informator-edukacyjny

Szkoły publiczne w Powiecie Buskim oferują nowoczesną bazę edukacyjną i sportową, możliwość udziału w wielu zajęciach pozalekcyjnych oraz projektach edukacyjnych, a także miejsca w internatach. Na podkreślenie zasługuje również fakt, że uczniowie buskich szkół osiągają wysokie wyniki zdawalności egzaminów zewnętrznych, zarówno maturalnych, jak i zawodowych.

Jerzy Kolarz
Starosta Buski

fot. archiwum placówek oświatowych

Dodaj ogłoszenie