Święto największego samorządu prawniczego w Polsce

Materiał informacyjny Okręgowej Izby Radców Prawnych

We wtorek 6 lipca 2021 r. mija 39 lat od powstania samorządu radców prawnych. "Dzień Radcy Prawnego" został ustanowiony przez Krajową Radę Radców Prawnych w 2011 r na pamiątkę uchwalenia przez Sejm RP ustawy o radcach prawnych w dniu 6 lipca 1982 r.

Po 39 latach istnienia, samorząd radcowski jest największym samorządem prawniczym w Polsce, skupiającym ponad 47 tysięcy radczyń i radców prawnych oraz ponad 5 tysięcy aplikantów radcowskich.

Z tej okazji Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach przygotowała niespodziankę dla mieszkańców Kielc i okolic. Na kieleckim rynku radcowie prawni udzielali bezpłatnych porad prawnych, rozdawali słodkie upominki oraz gadżety, a także okolicznościowe balony dla najmłodszych.

Parafrazując jedną z wypowiedzi bohatera filmu Roberta Zemeckis’a, granego przez Toma Hanks’a, a która dzisiaj ma status kultowej, porady prawne były jak pudełko czekoladek, nie wiadomo było, co się udzielającemu porady trafi. Daliśmy jednak radę. Przeważały pytania dotyczące prawa spadkowego, prawa rodzinnego oraz ochrony konsumentów. Rodzynkiem była kwestia norm kolizyjnych w międzynarodowym prawie prywatnym na styku prawa polskiego i niemieckiego. Jak wskazywaliśmy w jednym z poprzednich materiałów: niemożliwe załatwiamy od ręki, na cuda musimy mieć nieco więcej czasu.

Radca prawny jest stosunkowo młodym zawodem, który szybko dostosowuje się do otaczającej rzeczywistości i warunków rynkowych. Samorząd zawodowy radców prawnych działa dynamicznie i prężnie, dostosowując szkolenie radców prawnych i aplikantów radcowskich do warunków epidemicznych oraz podejmując szereg działań na rzecz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Mimo, iż samorząd radcowski został powołany niespełna 40 lat temu, początków profesji zawodowego pełnomocnika procesowego w Polsce należy szukać już na przełomie XIV i XV wieku.

W nowożytnej Polsce, w latach 50-tych ubiegłego wieku radcowie prawni świadczyli obsługę prawną tzw. jednostek gospodarki uspołecznionej, czyli zakładów powstałych w wyniku nacjonalizacji i centralizacji gospodarki. Radcowie prawni występowali w tym czasie w sporach przed komisjami państwowego arbitrażu gospodarczego.

Z czasem radcowie prawni stanowili dużą grupę środowiskową, której działania przyczyniły się do uchwalenia ustawy o radcach prawnych w 1982 r. Kompetencje zawodowe radców prawnych były stale rozszerzane i obecnie radcowie prawni występują przed sądami w sprawach karnych jako obrońcy oskarżonych, a także w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, upadłościowych czy podatkowych. Radcowie prawni świadczą pomoc prawną z najwyższą starannością, z zachowaniem tajemnicy zawodowej i przestrzegając zasad etyki radcowskiej.

W materiale wykorzystano informacje zawarte w: A. Bereza (red.) , Zawód radcy prawnego. Historia zawodu i zasady jego wykonywania, wyd. 2, Warszawa 2011

Dodaj ogłoszenie