reklama

Świętokrzyskie Victorie wręczone. Poznaj laureatów

oprac. red.Zaktualizowano 
Laureaci tegorocznej Świętokrzyskiej Victorii (od prawej): Janusz Petrykowski, prezes ZPUE we Włoszczowie; Bertus Servaas, właściciel Vive Textile Recycling; Edmund Kaczmarek, starosta jędrzejowski z marszałkiem województwa Adamem Jarubasem. Aleksander Piekarski
W Międzynarodowym Centrum Kultur w Kielcach nagrodzono najbardziej aktywne świętokrzyskie samorządy przedsiębiorstwa i osoby, działające na rzecz swoich środowisk. Laureatami dziewiątej edycji nagrody zostali: powiat jędrzejowski w kategorii „Samorządność”, ZPUE we Włoszczowie w kategorii „Przedsiębiorczość” oraz Bertus Servaas w kategorii „Osobowość”.

- Nagroda przez te lata zyskała mocną reputację. Z roku na rok cieszy się dużym zainteresowaniem. Pasja w działaniu, to cecha, która łączy wszystkich laureatów. Pracujecie na rzecz rozwoju województwa świętokrzyskiego. Dziękuję Wam za to - powiedział marszałek Adam Jarubas, który razem z przewodniczącym Sejmiku Arkadiuszem Bąkiem otworzyli uroczystą galę Świętokrzyskiej Victorii.

„Świętokrzyska Victoria” to nagroda Samorządu Województwa, której celem jest promowanie najbardziej aktywnych świętokrzyskich samorządów, przedsiębiorstw i osób - społeczników, działających na rzecz swoich środowisk. W każdej z trzech kategorii: przedsiębiorczość, samorządność i osobowość o statuetkę i prestiżowy laur zwycięzcy ubiega się piątka nominowanych. W skład kapituły plebiscytu wchodzą m.in. przedstawiciele samorządu województwa, laureaci poprzednich edycji, przedstawiciele świata nauki i biznesu oraz organizacji pozarządowych.

Tegoroczni laureaci, dziewiątej edycji nagrody:

W kategorii „Samorządność” – Powiat Jędrzejowski: Za aktywność w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej, a tym samym podnoszenie jakości życia swoich mieszkańców; Za finansowanie działań w sferze kultury oraz wspieranie inwestycji na rzecz ochrony środowiska. Za działania inicjujące przedsiębiorczość i tworzenie dogodnych warunków dla nowych podmiotów, chcących rozpocząć działalność gospodarczą; za wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy życia osób niepełnosprawnych

„Przedsiębiorczość” – ZPUE Włoszczowa: Za budowanie mocnej marki województwa świętokrzyskiego poprzez wysoką jakość produkowanych wyrobów i profesjonalizm w świadczeniu usług; za dbanie o jakość, ekologię oraz ochronę środowiska; za wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu i produkcji; za aktywne uczestnictwo w życiu regionu: współpracę z uczelniami, działalność charytatywną poprzez powołanie do życia Fundacji „Jesteśmy Blisko”.

„Osobowość” – Bertus Servaas: Za wielkie serce i szczególne otwarcie na potrzeby i cierpienia najmłodszych obywateli naszego społeczeństwa; za udział w licznych akcjach charytatywnych, a przede wszystkim za stworzenie i działalność Fundacji VIVE –Serce Dzieciom; za decyzję o sponsorowaniu Klubowi VIVE Tauron Kielce, dzięki której możemy przeżywać wspaniałe chwile emocji i niezwykłych wzruszeń podczas krajowych i europejskich rozgrywek kieleckiej drużyny; za realizację wielu ważnych projektów na rzecz promocji gospodarczej, turystycznej i sportowej regionu; za wspólne granie dla Świętokrzyskiego; wreszcie za udowodnienie, że nawet największe wyzwania są możliwe do osiągnięcia, jeśli podejmują się ich ludzie pełni pasji, determinacji i poświęcenia.

Wszyscy nominowani w poszczególnych kategoriach:

W kategorii „Osobowość” Kapituła nominowała następujące osoby:

Ksiądz Jacek Kopeć - dyrektor Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej. Jest kapelanem Koła nr 1 w Kielcach Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, wiceprezesem Międzyszkolnego Katolickiego Klubu Szachowego VICTORIA. Uczestniczy w działaniach promujących jedność różnych Kościołów w Diecezji Kieleckiej. Współorganizuje Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, Ogólnopolski Dzień Judaizmu czy Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy na Św. Krzyż.

Zbigniew Mielczarek - Jako szesnastoletni młody człowiek wstąpił do ZWZ - AK i działał na placówce w Mominie. Z tytułu walk w Armii Krajowej wielokrotnie wyróżniany m.in. Medalem ZiW, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej. Jest współorganizatorem struktur ŚZŻAK w województwie świętokrzyskim i członkiem Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych w Kielcach. Był organizatorem i pierwszym dyrektorem dwóch Spółdzielczych Przedsiębiorstw Budowlanych w Kielcach i Tarnobrzegu. Inicjował i organizował upamiętniania wielu miejsc walk partyzanckich AK i poległych żołnierzy w formie tablic i pomników.

Stanisław Rupniewski – W latach 1998-2014 radny Miasta Kielce, w tym w latach 1998-2002 Przewodniczący Rady Miasta Kielce. Z jego inicjatywy zostało reaktywowane Forum Gospodarcze Województwa Świętokrzyskiego. Współpracuje aktywnie z Wojewódzkim, Powiatowym i Miejskim Urzędem Pracy w Kielcach tworząc miejsca pracy dla absolwentów, przyjmując stażystów i praktykantów. W 2015 roku otrzymał z rąk Ministra Pracy i Polityki Społecznej dyplom Kreator Miejsc Pracy.

Bertus Servaas - Od 1992 Prezes Zarządu VIVE Textile Recycling, które jest sponsorem Vive Tauronu Kielce - klubu który do 2016 roku trzynastokrotnie wywalczył mistrzostwo Polski, zdobył 13 pucharów kraju, jest trzykrotnym medalistą Ligii Mistrzów a w sezonie 2015/2016 stanął na najwyższym podium EHF Champions League. Obok działalności biznesowej i sportowej Bertus Servaas jest również znanym filantropem i pomysłodawcą Fundacji VIVE Serce Dzieciom.

Rafał Staszewski - jest jednym z najbardziej aktywnych społeczników w naszym regionie działających na rzecz upowszechniania kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego. Zainicjował i koordynuje m.in. Piknik Rycerski w Ossolinie, „Niezwykłą Pasterkę w Ossolinie” czy Festiwal Życia Monastycznego. Dwukrotnie – w 2012 i 2013 roku – otrzymał „Dyliżans”, najważniejszą nagrodę w polskim country za teksty utworów, które wybrane zostały piosenkami roku.

W kategorii „Przedsiębiorczość” Kapituła nominowała:

KH-KIPPER Sp. z o.o. - Firma została założona w 1997 roku. Jest wiodącym w Polsce producentem zabudów - wywrotek na samochody ciężarowe powyżej 12 t DMC. Posiada dwa zakłady produkcyjne k. Kielc: w Kajetanowie, gdzie mieści się siedziba firmy oraz w Skarżysku-Kamiennej. Łączne zatrudnienie wynosi obecni 377 osób. Zdobyła wyróżnienie specjalne kapituły MotoIdea w kategorii Market Leader - Naczepy i Zabudowy, Medal Targów Autostrada-Polska, Rotra 2016 oraz nagrodę Orzeł Eksportu 2016 w województwie świętokrzyskim w kategorii Innowacyjny Eksporter.

Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Słoneczko” - powstało w 2011 r. i prowadzi pionierską działalność oświatową w Busko-Zdroju w zakresie innowacyjnego rozwiązywania zadań w dziedzinie pedagogiki. W chwili obecnej w placówce zatrudnionych jest 13 osób posiadających umowę o pracę. Przedszkole zostało wyróżnienie tytułem „Dobrych Praktyk” przez Kuratorium Oświaty w Kielcach za prowadzenie kreatywnych zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technik edukacyjnych oraz tytułem „Przedszkola z Pasją” przyznawanym przez ogólnopolską oficynę.

MAN Bus Sp. z o.o. – Zakład w Starachowicach stanowi w Grupie MAN Truck & Bus centrum kompetencyjne produkcji autobusów, gdzie produkowane są niskopodłogowe autobusy miejskie oraz grupy podłogowe, przewożące ludzi na całym świecie. Zatrudnia 2217 osób. Firma otrzymała Honorową nagrodę Starosty Starachowickiego „Żelazny Pierścień”, Tytuł „Inwestora w Kapitał Ludzki” 2015, wyróżnienie w konkursie „Pracodawca jutra” i Certyfikat „Profesjonalne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”.

Piekarnia u Ochenduszków sp. jawna - powstała w 1994 roku jako firma rodzinna, od samego początku stawiając sobie za cel produkcje pieczywa tylko i wyłącznie zdrowego i wolnego od sztucznych i chemicznych dodatków i polepszaczy. Obecnie firma posiada 3 sklepy firmowe. Zatrudnia 23 osoby oraz kształci uczniów w zawodzie piekarz i cukiernik.

ZPUE S.A. - powstała w 1988 roku we Włoszczowie i jest krajowym liderem w dziedzinie produkcji stacji kontenerowych. W samym ZPUE S.A. jest zatrudnionych ponad 2 400 pracowników. Firma otrzymała w 2016 roku tytuły „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej” oraz Świętokrzyski Lider Ekonomii Społecznej”. Zdobyła Puchar Ministra Energii 2016, Orła Eksportu Dziennika Rzeczpospolita oraz Złoty Medal i Złoty Volt na Targach w Poznaniu. W 2010 roku firma powołała do życia Fundację „Jesteśmy Blisko”, która pomaga osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

W kategorii „Samorządność” nominowane zostały:

Powiat Jędrzejowski – Rozbudowano w nim 18 obiektów mostowych wraz z infrastrukturą drogową w ciągu dróg powiatowych za ponad 68 mln złotych, przeprowadzono również bardzo trudne projekty scalania gruntów wsi Raszków, Słupia, Wielkopole w gminie Słupia Jędrzejowska. Prowadzony w nim był projekt "Własna firma - ja też potrafię". Powiat Jędrzejowski zajął I miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów 2016, w 2015 roku zajął 4. miejsce w tym rankingu, a w 2014 był drugi.

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Gmina dokonała przebudowy dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych, która kosztowała 21,1 mln zł. Utworzone zostało w niej blisko 50 hektarów terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dzięki współpracy Gminy z Fundacją Pomocna Dłoń udaje się m.in. prowadzić Dzienny Dom Senior Wigor. Gmina w 2016 roku otrzymała nagrodę Byki Biznesu – przyznawaną przez Świętokrzyską Izbę Gospodarczą za wkład w tworzeniu sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego.

Gmina Sitkówka – Nowiny – Dokonano w niej w ostatnich latach termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zbudowano drogi gminne wraz z ciągami pieszymi i zjazdami indywidualnymi za 586 tys. złotych. Gmina przygotowała blisko 17 hektarów terenów inwestycyjnych i wspiera przedsiębiorczość m.in. poprzez zwolnienia z podatku od nieruchomości. Otrzymała nagrodę gospodarczą Skrzydła 2013 oraz Świętokrzyską Nagrodę Jakości w kategorii "Organizacje publiczne - ochrona zdrowia" w 2016 roku.

Gmina Starachowice – w ostatnich latach przeprowadzono w niej inwestycje przebudowy kilku ważnych ulic oraz zagospodarowano Park Miejski. Dla inwestorów przygotowane zostały uzbrojone tereny inwestycyjne, położone w granicach Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”. Gmina aktywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi, wspiera działania kulturalne oraz dba o ochronę środowiska. W 2015 roku Gmina otrzymała wyróżnienie „Gmina Przyjazna Seniorom”.

Gmina Strawczyn – Najważniejszymi inwestycjami w niej w ostatnich latach były budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Strawczynku oraz Zbiornika wodnego w Strawczynie, warte odpowiednio 30,3 mln oraz 8,5 mln zł. Gmina przebudowała wiele dróg lokalnych, zbudowany został również kompleksowy obiekt przedszkola i żłobka w Strawczynie. Gmina kieruje oferty inwestycyjne do przedsiębiorców, współpracuje z wieloma krajami Europy w zakresie wymiany doświadczeń oraz ofert inwestycyjnych. Od 2012 roku Gmina otrzymała prawie 70 nagród, wyróżnień i certyfikatów, m.in. Perły Samorządu. W 2015 roku Gmina zajęła 1. miejsce jeżeli chodzi o wykorzystanie środków PROW na lata 2007 - 2013.

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3