Urząd Miasta Kielce. Godziny otwarcia, adresy, przydatne telefony, linki. Gdzie załatwić swoją sprawę urzędową?

Michał Kolera
Michał Kolera
Urząd Miasta Kielce. Godziny otwarcia, adres, przydatne telefony. Kielce to miasto, w którym meszka około 185 tysięcy mieszkańców. Funkcjonuje na prawach powiatu. Oto lista przydatnych telefonów i adresów. Na pewno pomogą załatwić Ci każdą pilną i potrzebną sprawę. Mogą to być świadczenia 300+ i 500+, sporządzenie aktu małżeństwa, dowód osobisty, rejestracja samochodu, zasiłki i dodatki pieniężne, odbiór śmieci. Poniżej informator z danymi teleadresowymi Urzędu Miasta w Kielcach. Wydziały, telefony, adresy, godziny otwarcia.

URZĄD MIASTA KIELCE - INFORMACJE OGÓLNE

Adresy Urzędu Miasta Kielce
Rynek 1, 25-303 Kielce
ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce
ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce
ul. Kozia 3, 25-514 Kielce
ul. Młoda 28, 25-619 Kielce
al. Solidarności 34 -EXBUD, 25-323 Kielce

Telefon na centralę: 41-36-76-000
Fax 41-34-42-763

Biuro Obsługi Interesanta:
tel. 41-36-76-009, 41-36-76-099 - (Rynek 1); tel. 41-36-76-509 - (ul. Strycharska 6)

Poczta: boi@um.kielce.pl
Strona www: Urząd Miasta Kielce

Prezydent Miasta
Adres: Kielce, Rynek 1
Numer pokoju: 105
Telefon-sekretariat: 41 36 76 105
Fax: 41 34 42 763
e-mail: prezydent@um.kielce.pl
Strona www: Prezydent Miasta

Rada Miasta
Adres: Kielce, Rynek 1
Biuro Rady Miasta Kielce, pok. 139, tel. 41-36-76-139
Strona www: Rada Miasta Kielce

Zobacz też: Książka telefoniczna Urzędu Miasta Kielce

Godziny otwarcia Urzędu Miasta Kielce:
Od poniedziałku do środy w godz. 7.30 - 17.00, w czwartki i piątki: 7.30 - 16.00.
UWAGA:
- W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Kielc, Urząd Miasta Kielce od poniedziałku, 16 marca 2020 r. będzie pracował zamknięty dla interesantów, za wyjątkiem rejestracji zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego. Informujemy również, że wszelkie wnioski oraz dokumenty, stanowiące uzupełnienie złożonych wniosków, można składać za pośrednictwem tradycyjnej poczty, bądź elektronicznie: przez ePUAP lub e-mailem (dokument, zgodnie z KPA, musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym) - informuje Urząd Miasta Kielce.

Jak to zrobić?
Profil zaufany i profil tymczasowy - STWÓRZ
Aby załatwić sprawę elektronicznie w Urzędzie Miasta Kielce, kliknij W LINK.

Sprawy, które można załatwić elektronicznie (Katalog spraw ePUAP):

 • Dziecko
 • Sprawy ogólne
 • Odpis Aktu Stanu Cywilnego
 • Zameldowanie
 • Najnowsze usługi
 • Praca i zatrudnienie
 • Przedsiębiorczość
 • Edukacja
 • Sprawy obywatelskie
 • Podatki, opłaty, cła
 • Zdrowie
 • Zabezpieczenia społeczne
 • Prawo i sądownictwo
 • Inne sprawy urzędowe
 • Motoryzacja i transport
 • Budownictwo i mieszkania
 • Rolnictwo
 • Geodezja i kartografia
 • Ochrona środowiska
 • Kultura, sport i turystyka
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Infrastruktura
 • Statystyka
 • Dofinansowanie z funduszy UE
 • Wybory
 • Gospodarka wodna
 • Egzekucja

Ponadto:

Załatwianie wszelkich pozostałych spraw odbywać się będzie wyłącznie po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikami Urzędu Miasta Kielce.

Kontakt z Biurem Obsługi Interesanta:
tel. 41-36-76-009, 41-36-76-099 (Rynek 1)
tel. 41-36-76-509 (ul. Strycharska 6)
mail: boi@um.kielce.pl

Godziny pracy Punktu obsługi kasowej (Rynek 1)
od poniedziałku do środy w godz. 7.30 - 17.00,
w czwartki i piątki: 7.30 - 16.00.

WYDZIAŁY URZĘDU MIASTA KIELCE - LISTA

Kancelaria Prezydenta
Strona www: Kancelaria Prezydenta
dyrektor Sławomir Stachura
tel. 41 36 76 255

Wydział Organizacji i Kadr
Strona www: Wydział Organizacji i Kadr
dyrektor Elżbieta Korczyńska
tel.41 36 76 148

W skład Wydziału Organizacji i Kadr wchodzą:

 • Biuro Obsługi Interesantów,
 • Biuro Obsługi Urzędu,
 • Biuro Rady Miasta,
 • Referat Kadr i Szkolenia,
 • Referat Płac, Budżetu i Spraw Socjalnych,
 • Stanowisko ds. Organizacyjnych.

Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej
Strona www: Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej
dyrektor Dariusz Detka
tel.41 36 76 610

W skład Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej wchodzą

 • Biuro Prasowe,
 • Biuro Promocji Miasta,
 • Biuro Działalności Gospodarczej,
 • Biuro ds. Partycypacji Społecznych,
 • Biuro Współpracy z Zagranicą,
 • Biuro ds. Przedsiębiorczości i Centrum Obsługi Inwestora,
 • Stanowisko ds. Współpracy z Przedsiębiorcami,
 • Stanowisko ds. Dostępu Do Informacji Publicznej
 • Stanowisko ds. Organizacyjnych.

Wydział Komunikacji
Strona www: Wydział Komunikacji
dyrektor Tadeusz Kot
tel.41 36 76 230

Biuro Rejestracji Pojazdów:
Stanowiska 1 – 6 - telefony: 41 36-76-028 do 032, 41 36-76-115 do 117
Stanowiska 7 – 10 – telefony: 41 36-76-432, 41 36-76-433

Biuro Praw Jazdy - telefony:
Prawa jazdy: 41 36-76-024
Zatrzymane prawa jazdy: 41 36-76-023

Stanowisko ds. transportu - telefony:
Transport: 41 36-76-235
Ośrodki Szkolenia Kierowców: 41 36-76-231

Godziny pracy Wydziału:
od poniedziałku do środy w godz. 7.30 – 17:00,
w czwartki i piątki: 7.30 - 15.30.

Godziny obsługi klientów:
Biuro Praw Jazdy:
od poniedziałku do środy w godz. 7.45 – 16:45,
w czwartki i piątki: 7.45 - 15.15.

Biuro Rejestracji Pojazdów:
od poniedziałku do środy w godz. 7.45 – 16:45,
w czwartki i piątki: 7.45 - 15.15.

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Strona www: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
dyrektor Piotr Łojek
tel.41 36 76 636

W skład Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu wchodzą:

 • Referat Edukacji,
 • Referat Kultury,
 • Referat Sportu i Turystyki,
 • Referat Pomocy Stypendialnej i Kontroli Dotacji dla Niepublicznych Jednostek Oświatowych,
 • Referat Promocji Zdrowia i Profilaktyki,
 • Stanowisko ds. Organizacyjnych.

Wydział Urbanistyki i Architektury
Strona www: Wydział Urbanistyki i Architektury
dyrektor Artur Hajdorowicz
tel.41 36 76 130

W skład Wydziału Urbanistyki i Architektury wchodzą:

 • Biuro Planowania Przestrzennego,
 • Biuro Mieszkalnictwa,
 • Biuro Lokalizacji Inwestycji Kielce Wschód,
 • Biuro Lokalizacji Inwestycji Kielce Zachód,
 • Referat Administracji Budowlanej,
 • Stanowisko ds. Ochrony Zabytków,
 • Stanowisko ds. Organizacyjnych.

Wydział Geodezji
Strona www: Wydział Geodezji
dyrektor Monika Łysek
tel.41 36 76 863

W skład Wydziału Geodezji wchodzą:

 • Referat Geodezji, Kartografii i Katastru,
 • Referat – Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 • Geodeta Miejski,
 • Stanowisko ds. Organizacyjnych.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Strona www: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
dyrektor Filip Pietrzyk
tel.41 36 76 221

W skład Wydziału Gospodarki Nieruchomościami wchodzą:

 • Referat Regulacji Stanu Prawnego Nieruchomości,
 • Referat Gospodarki Gruntami,
 • Referat Obrotu Nieruchomościami i Rozwoju Obszarowego,
 • Referat Skarbu Państwa,
 • Referat Środków Trwałych,
 • Referat Obrotu Prawa Użytkowania Wieczystego,
 • Stanowisko ds. Organizacyjnych.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska
Strona www: Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska
dyrektor Agata Binkowska
tel.41 36 76 313

W skład Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska wchodzą:

 • Referat Gospodarki Odpadami,
 • Referat Ochrony Przyrody,
 • Referat Usług Komunalnych,
 • Referat Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • Referat Zarządzania Energią, Gospodarki Niskoemisyjnej i Mobilności,
 • Stanowisko ds. Geologii,
 • Stanowisko ds. Edukacji Ekologicznej,
 • Stanowisko ds. Obsługi Finansowej,
 • Stanowisko ds. Organizacyjnych.

Wydział Budżetu i Księgowości
Strona www: Wydział Budżetu i Księgowości
dyrektor / skarbnik miasta Beata Pawłowska
tel.41 36 76 108

W skład Wydziału Budżetu i Księgowości wchodzą:

 • Referat Planowania Budżetu,
 • Referat Księgowości Budżetu,
 • Referat Rozliczeń Podatku VAT,
 • Referat Księgowości Dochodów Urzędu,
 • Referat Wydatków Urzędu, Ewidencji Inwestycji i Majątku,
 • Stanowisko ds. Obsługi Długu i Płynności Finansowej Miasta,
 • Stanowisko ds. Organizacyjnych.

Wydział Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji
Strona www: Wydział Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji
dyrektor Dorota Polak
tel.41 36 76 102

W skład Wydziału Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji wchodzą:

 • Referat Wymiaru Podatków i Opłat od Osób Fizycznych,
 • Referat Wymiaru Podatków i Opłat od Osób Prawnych,
 • Referat Windykacji Podatków i Opłat,
 • Referat Egzekucji Administracyjnej Należności Pieniężnych,
 • Referat Windykacji Należności Publicznoprawnych i Ulg,
 • Referat Windykacji Należności Cywilnoprawnych,
 • Stanowisko ds. Organizacyjnych.

Wydział Administracyjny
Strona www: Wydział Administracyjny
p.o. dyektora Mirosława Badzińska
tel.41 36 76 606

W skład Wydziału Administracyjnego wchodzą:

 • Biuro Usług Informatycznych,
 • Biuro Zamówień Publicznych,
 • Referat Techniczny,
 • Referat Gospodarowania, Obsługi i Dozoru Mienia,
 • Stanowisko ds. Organizacyjnych.

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
Strona www: Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
kierownik Piotr Mołas
tel.41 36 76 034
(Rynek 1)
tel.41 36 76 589
(Szymanowskiego 6)

W skład Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich wchodzą:

 • Stanowisko ds. Rejestracji Noworodków,
 • Stanowisko ds. Małżeństw,
 • Stanowisko ds. Rejestracji Zgonów,
 • Stanowisko ds. Aktów Stanu Cywilnego,
 • Referat Ewidencji Ludności,
 • Referat Dowodów Osobistych,
 • Stanowisko ds. Organizacyjnych.

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi
Strona www: Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi
kierownik Mieczysław Pastuszko
tel.41 36 76 554

W skład Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi wchodzą:

 • Referat Funduszy Europejskich,
 • Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
 • Stanowisko ds. Organizacyjnych.

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Strona www: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
kierownik Krzysztof Papuda
tel.41 36 76 248

W skład Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wchodzą:

 • Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 • Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
 • Stanowisko ds. Wojskowych,
 • Stanowisko ds. Organizacyjnych.

Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem-Smart City
Strona www: Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem
tel.41 36 76 558

W skład Biura ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem-Smart City wchodzą:

 • Stanowisko ds.Zarządzania Rozwojem – Smart City,
 • Stanowisko ds. Systemów,
 • Stanowisko ds. Finansowo - Organizacyjnych

Biuro Inwestycji

kierownik Aneta Wajs
tel.41 36 76 634

Posterunek Straży Miejskiej
tel.41-36-76-013
Strona www: Posterunek Straży Miejskiej w Kielcach

Raport demograficzny 2020. Kielce szybko się wyludniają ! Sz...

Niezdrowe produkty wciąż polecane jako korzystne

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3