Wielkanoc 2021. Wigilia Paschalna w bazylice mniejszej na Świętym Krzyżu [ZDJĘCIA]

Dorota Kułaga
Dorota Kułaga
Ceremonia Wigilii Paschalnej na Świętym Krzyżu. Fot. swietykrzyz.pl
W bazylice mniejszej na Świętym Krzyżu ceremonie Wigilii Paschalnej rozpoczęły się w Wielką Sobotę o godzinie 19. Liturgia Wigilii Paschalnej, jest czuwaniem w oczekiwaniu na zmartwychwstanie Chrystusa.

Jak informuje strona swietykrzyz.pl podczas liturgii słowa Bożego rozważane były wszystkie wyznaczone teksty ze Starego i Nowego Testamentu, opisujące najważniejsze wydarzenia w historii zbawienia. Następnie po odśpiewanym psalmie, w postawie stojącej, zanosiliśmy wraz z głównym celebransem do Boga nasze pokorne modlitwy.

Przejście od wydarzeń ze Starego Testamentu do Nowego Testamentu wyrażone zostało uroczystym śpiewem hymnu Chwała na wysokości Bogu.

Po odczytanej Ewangelii kolejną częścią Wigilii Paschalnej była liturgia chrzcielna, podczas której szczególną rolę odgrywa znak wody używanej w sakramencie chrztu. Poprzez ten sakrament zostajemy włączeni w paschalne misterium Chrystusa przechodzenia ze śmierci do życia. Chrzest rozpoczyna nasze nieustanne umieranie dla grzechu, byśmy mogli rodzić się dla Boga i życia wiecznego w jedności z Nim. Cel ten zrealizowali w swoim życiu święci. Najpierw więc prosiliśmy o ich orędownictwo Litanią do Wszystkich Świętych. Następnie celebrans, starożytną modlitwą sięgającą VI wieku, pobłogosławił wodę do sprawowania sakramentu chrztu. Po modlitwie wszyscy odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne. W ten sposób powróciliśmy do źródeł naszej relacji z Bogiem i umocniliśmy naszą przyjaźń z Chrystusem. W tym roku w związku z epidemią i wprowadzonymi obostrzeniami nie było pokropienia wiernych.

Ostatnią częścią Wigilii Paschalnej była liturgia eucharystyczna. Eucharystia jest nieustannie uobecnianą pamiątką śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Udział w niej dopełnia dzieło Boże rozpoczęte w nas sakramentem chrztu. Zapowiada przebywanie ze Zmartwychwstałym w wieczności i już teraz daje radość z możliwości spotkania w Komunii Świętej - dodaje strona sanktuarium.

Religia i etyka w szkole. Kto ma kształcić nauczycieli etyki?

Wideo

Dodaj ogłoszenie