reklama

Wkrótce wystartuje Halowa Amatorska Liga Piłki Nożnej w Skarżysku-Kamiennej. Już można zgłaszać zespoły

Paweł Wełpa
Paweł Wełpa
Zaktualizowano 
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej zaprasza drużyny amatorskie do zgłaszania do sezonu 2019/20 Halowej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej, która wkrótce zacznie rozgrywki.

Start najbliższego sezonu Halowej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej sezonu 2019/20 zaplanowany jest na 24 listopada 2019 roku. Będzie to już dwunasty sezon popularnej skarżyskiej „halówki”.

W planach jest utworzenie dwóch lig – I i II – oraz ligi oldboyów powyżej 35 lat. Mecze będą rozgrywane w niedziele, z wyłączeniem świąt oraz dni z innymi imprezami na hali.

Termin zgłoszeń do 14 listopada 2019 roku. Opłata startowa wynosi 700 złotych, płatna w dwóch ratach, natomiast opłata w lidze Oldboyów - 550 złotych. Opłata może ulec zmianie, w zależności od liczby zgłoszonych drużyn.

Drużyny mogą zgłosić 12 zawodników. Istnieje możliwość wpisania na listę zgłoszeniową max.18 zawodników, którzy mogą występować w rozgrywkach. Jednak organizator w przypadku zajęcia przez drużynę miejsc 1-3 zapewnia nagrody rzeczowe tylko dla 12 zawodników.

Zgłoszenia przyjmowane będą codziennie w hali sportowej ul. Sienkiewicza 34 (pok.27), osoba przyjmująca Zbigniew Biber (tel.508 127 216) lub elektronicznie na adres mailowy: kontakt@mcsir.skarzysko.pl.

Formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenia zawodników są do pobrania ze strony MCSiR lub z hali.

Regulaminy:

REGULAMIN HALOWEJ AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ - Sezon 2019/2020
I Postanowienia ogólne .
Celem rozgrywek organizowanych przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej jest popularyzacja halowej piłki nożnej wśród mieszkańców miasta jako formy aktywnego wypoczynku.
Do w/w rozgrywek mogą zgłaszać się drużyny amatorskie, w terminach wyznaczonych przez MCSiR organizatora rozgrywek.
Uczestników w/w rozgrywek obowiązują przepisy gry w piłkę nożną PZPN oraz z uwagi na specyfikę gry w hali postanowienia niniejszego regulaminu.
II. Zasady uczestnictwa w rozgrywkach Halowej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej
1. Uczestnikami Ligi mogą być osoby, które ukończyły 18 lat (możliwość udziału zawodników, którzy ukończyli 16 lat za pisemną zgodą opiekunów prawnych) i nie uczestniczyli w rozgrywkach ligowych w rundzie jesiennej sezonu 2019/2020 organizowanych przez PZPN oraz podległe jemu wojewódzkie związki piłki nożnej szczebla niższego.(dopuszczalne jest zgłoszenie zawodnika zrzeszonego w klubie, jeśli ten nie zagrał w żadnym spotkaniu ligowym o mistrzostwo danej ligi w sezonie 2019/2020 w rundzie jesiennej oraz meczach pucharowych, nie dotyczy drużyn typowo amatorskich, których zawodnicy nie są zrzeszeni w okrgowych związkach PZPN ). Należy zaznaczyć w zgłoszeniu, że dany zawodnik jest zrzeszony. Nie dotyczy drużyn zrzeszonych w ATP (udział w Okręgowym Pucharze Polski).
2. Do rozgrywek drużyna możne zgłosić 12 zawodników. W rozgrywkach mogą brać udział wyłącznie zawodnicy wpisani na listę zgłoszeń. Istnieje możliwość zgłoszenia max.18 zawodników, jednak organizatorzy w przypadku zajęcia przez drużynę miejsc 1-3 zapewniają nagrody tylko dla 12 zawodników.
Każdy z zawodników w przypadku wątpliwości musi posiadać dokument ze zdjęciem mogący stwierdzić jego tożsamość w przypadku sprawdzania drużyny (zgłoszonego zastrzeżenia). W przypadku braku w/w dokumentu przy kontroli zawodnik zostaje odsunięty od gry, a zdekompletowany zespół ukarany zostaje walkowerem. Weryfikacja zawodników może być zgłoszona sędziemu przez kierownika lub kapitana do końca meczu.
Lista zawodników nie może być zmieniana w trakcie rozgrywek, a jej uzupełnienie musi się zakończyć przed 3. kolejką. Dopuszczalna jest zmiana zawodnika w trakcie trwania rozgrywek jeśli zawodnik doznał kontuzji i nie jest w stanie dokończyć rozgrywek (na podstawie zaświadczenia lekarskiego). Jeśli drużyna ma zgłoszonych 18 zawodników zmiana taka nie jest możliwa.
3. Każde zgłoszenie powinno zawierać dane personalne zawodników (adres zamieszkania) oraz nr telefonu osoby odpowiedzialnej za drużynę ( kierownika drużyny). Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie zawodników o grze w rozgrywkach HALPN na własną odpowiedzialność. Uczestnik rozgrywek HALPN zobowiązany jest do zapoznania się z klauzulą informacyjną przy rozpowszechnianiu wizerunku w Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji oraz podpisania zgody na przetwarzenie danych osobowych oraz publikację wizerunku na stronach internetowych Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji (mcsir.skarzysko.pl i facebook) oraz w lokalnych mediach.
Wszystkie formularze dostępne na stronie www.mcsir.skarzysko.pl lub u menadżera sportu w MCSiR. Zawodnik, który nie podpisał oświadczenia, a wystąpił w meczu, będzie traktowany jako nieuprawniony do gry.
Zgłoszenie drużyny do rozgrywek oznacza akceptację regulaminu
4. Każda drużyna przed rozpoczęciem rozgrywek musi dokonać dofinansowania ligi w wysokości I liga - 720 zł (I rata 350 zł płatna przy zgłoszeniu, II rata 370 zł płatna do końca stycznia 2020r.) , II liga 700 zł (I rata 350 zł płatna przy zgłoszeniu, II rata 350 zł płatna do końca stycznia 2020 r.) w przypadku – nie uiszczenie opłaty wyklucza drużynę z rozgrywek.
5. Termin przyjmowania zgłoszeń do rozgrywek upływa z dniem 14.11.2019 r. do godz. 15.00
6. Każda zgłoszona drużyna musi posiadać koszulki w jednym kolorze z numerami na plecach, oraz obuwie sportowe halowe nie pozostawiające śladów na boisku.
7. Osobą odpowiedzialną za rozgrywki piłkarskie jest menedżer sportu pracownik MCSiR.
8. W rozgrywkach nie mogą uczestniczyć zawodnicy oraz drużyny, które posiadają zobowiązania finansowe wobec MCSiR.
III. Najważniejsze przepisy gry w lidze halowej
W rozgrywkach piłki nożnej halowej obowiązywać będą przepisy gry PZPN oraz z uwagi na specyfikę gry w hali postanowienia niniejszego regulaminu.
1.System rozgrywek zostanie ustalony w późniejszym czasie po weryfikacji ilości zgłoszonych drużyn.
2.Zawody rozgrywane będą na oznaczonym przez organizatora boisku z bramkami o wymiarach 5m x 2m. Spotkania rozgrywane są tylko i wyłącznie piłkami przygotowanymi przez organizatora. Możliwość gry piłką jednej z drużyn, o ile zostanie wyrażona zgoda przez sędziego oraz drużynę przeciwną.
3.Mecze trwają 2 x 15 min. z przerwą 2 min. na zmianę połowy boiska. Spóźnienie drużyny większe niż 10 minut traktowane jest jako walkower. Jeżeli drużyna stawiła się na mecz w kompletnym składzie (bramkarz + 5 zawodników) sędziowie mają prawo rozpocząć mecz o wyznaczonej godzinie.
4.Czas gry na ostatnie dwie minuty meczu jest zatrzymywany podczas każdej przerwy w grze. Jeśli różnica bramek wynosi 5 bramek czas nie jest zatrzymywany.
5.Spotkanie nie może zostać przełożone.
4. W jednym meczu w danej drużynie może wystąpić max. 18 zawodników zgodnie z wypełnionym przed meczem protokółem.
Kapitanowie lub kierownicy zespołów odpowiedzialni są za dostarczenie przed spotkaniem do sędziego lub organizatora protokołu meczowego.
Na jedno spotkanie przypada jeden protokół meczowy wypełniany przez kapitanów bądź kierowników drużyny. Nie dostarczenie protokołu do sędziego lub organizatora przed spotkaniem, skutkuje uznaniem meczu za nieważny i brakiem punktów dla obydwu zespołów. W przypadku, gdy jedna z drużyn nie wypełni protokołu, zostaje ukarana walkowerem 5:0.
5. W grze bierze udział 5 zawodników plus bramkarz.
6. Zdekompletowanie drużyny podczas meczu do 3 (bramkarz + 2 zawodników) spowoduje weryfikację spotkania jako walkower 5:0 (kontuzje, brak zawodników rezerwowych, wykluczenia przez otrzymanie czerwonych kartek, opuszczenie boiska)..
7. Zmiany zawodników są dozwolone w czasie przerwy w grze w strefie zmian pod warunkiem, że najpierw opuści boisko zawodnik biorący udział w grze, a dopiero w jego miejsce może wejść inny zawodnik. Dozwolona jest wielokrotna wymiana zawodników w jednym meczu.
Zmiana musi być dokonana tak by na boisku było nie więcej niż 6 graczy. Za złą zmianę zawodnik może otrzymać żółtą kartkę
8. Po wyjściu piłki na aut następuje wznowienie gry nogą z miejsca gdzie piłka opuściła pole gry. Przed każdym wznowieniu gry piłka ustawiana poza boiskiem w odległości max. 1 metra (nie więcej), a zawodnik broniący nie może znajdować się bliżej piłki niż 5 metry W/w wznowienie jest rzutem wolnym pośrednim (nie można zdobyć bramki bezpośrednio z autu). Z autu piłkę można wznowić dowolnie.
Rzuty z rogu według przepisów PZPN.
W przypadku odbicia piłki od sufitu - wznowienie gry rzutem pośrednim wykonywanym z linii bocznej boiska.
Czas na wznowienie gry max 5 sekundy od chwili ustawienia piłki nieruchomo.
9. Odległość broniącego zawodnika (lub zawodników) w czasie wykonywania rzutów wolnych, rożnych i autów wynosi 5m od piłki.
10. Pole karne wyznacza linia ciągła (półkole). Rzut karny wykonywany jest z odległości 9 m.
11. Faule akumulowane:
- obejmują faule karane rzutami wolnymi bezpośrednimi zgodnie z przepisami gry PZPN.
- począwszy od każdego szóstego faulu sędzia zarządza przedłużony rzut karny wykonywany z odległości 12 m
- każdy kolejny faul drużyny w jednej połowie oznacza dodatkowy rzut karny z odległości 12 m
- faule akumulowane zerowane są po każdej połowie
12. Kary indywidualne – czasowe:
Zawodnik otrzymujący żółta kartkę opuszcza boisko na czas 2 minut lub do momentu zdobycia bramki przez przeciwnika. Drugie upomnienie tego samego zawodnika skutkuje okazaniem drugiej żółtej kartki. Zawodnik w tym momencie opuszcza boisko do końca spotkania. W jego miejsce może wejść rezerwowy zawodnik po odczekaniu 2 minut. Gracz ukarany czerwoną kartką opuszcza plac gry – w jego miejsce może wejść rezerwowy zawodnik po odczekaniu 2 minut – gracz ten pauzuje 1 mecz.
Zawodnik może zostać ukarany w ten sposób za:
- Popychanie zawodnika drużyny przeciwnej ,przytrzymywanie zawodnika przeciwnego zespołu rozmyślne wykonywanie wznowień w sposób nieprawidłowy, krytykowanie orzeczeń sędziego i organizatora ,symulowanie kontuzji, faulu ,celowe opóźnianie gry przy wznowieniach, prowokacyjne zachowanie , podstawianie nogi, spowodowanie upadku , inne nie sportowe zachowanie
Bramkarz otrzymujący żółtą kartkę opuszcza plac gry, za czerwoną kartkę również opuszcza plac gry z definitywnym wykluczeniem co najmniej na 1 spotkanie.
Zawodnik zachowujący się w sposób brutalny i wulgarny w stosunku do sędziego, organizatora, zawodnika drużyny własnej bądź przeciwnej oraz widzów otrzymuje czerwoną kartkę z definitywnym wykluczeniem co najmniej na 2 spotkania. Jeżeli zachowanie takie znajdzie miejsce po zakończonym meczu na terenie „Hali” oraz w jej obrębie decyzję o wykluczeniu zawodnika podejmuje organizator. Jeżeli zawodnik dopuści się dwukrotnie takiego zachowania zostanie odsunięty od rozgrywek do momentu ich zakończenia.
Sędzia spotkania ma prawo upomnieć (żółta kartką w konsekwencji, której karę 2 min. musi odbyć wyznaczony przez kapitana grający zawodnik danej drużyny) oraz ukarać zawodnika rezerwowego czerwoną kartką lub osobę towarzyszącą drużynie przebywającą na ławce rezerwowych (np. kierownik drużyny) za podważanie decyzji sędziowskich lub organizatora oraz inne nie sportowe zachowanie.
14. Zawodnik, który dopuści się nie sportowego zachowania w stosunku do współuczestników meczu, sędziego, widzów lub organizatorów zostanie ukarany (w zależności od wagi przewinienia) żółtą lub czerwoną kartką oraz indywidualną karą finansową w wysokości 10 pln (żółta kartka) i 20 pln (czerwona kartka). Oprócz kary finansowej podlega karze określonej regulaminowo. Sędzia zobowiązany jest dokonać opisu tego zdarzenia w protokole.”
- Zawodnik taki do momentu dokonania wpłaty kwoty nie może uczestniczyć w kolejnym spotkaniu.
- Jeśli ten sam zawodnik dopuści się ponownego przewinienia, podobnego do poprzedniego zostanie ukarany regulaminowo oraz również indywidualną karę finansową w wysokości 50 pln bez względu na kolor upomnienia (żółta lub czerwona kartka). Sędzia zobowiązany jest dokonać opisu tego zdarzenia w protokole”.
- Jeśli sytuacja powtórzy się z tym samym zawodnikiem trzeci raz, zostanie on wykluczony z rozgrywek do końca sezonu z opcją przedłużenia wykluczenia na część następnego sezonu”.
- Zawodnik, który przebywa poza boiskiem i otrzyma bezpośrednio czerwoną kartkę nie osłabia swojej drużyny. Ponosi karę przewidzianą w regulaminie zależną od opisu w protokole oraz zostaje ukarany indywidualną karą finansową w wysokości 20 pln”.
-Środki uzyskane z kar finansowych zostaną przeznaczone na nagrody Fair Play
15. Gra wślizgiem jest niedozwolona. Ostateczną decyzję dotyczącą nieprawidłowego odbioru piłki (ataku wślizgiem) podejmuje sędzia prowadzący zawody.
16. Dotyczy gry z bramkarzem
Bramkarz w polu bramkowym (półłuk o promieniu 6 m od bramki) może łapać piłkę w ręce i przetrzymywać ją max 5 s.
Piłkę, która opuściła boisko bramkarz może wprowadzić do gry dowolnym sposobem w obrębie własnej połowy boiska.
Bramkarz może łapać piłkę zagraną przez przeciwnika lub zagraną dowolną częścią ciała powyżej kolan przez zawodnika swojej drużyny.
Bramkarz nie może zdobyć bramki bezpośrednio ręką.
Zawodnik po wznowieniu piłki przez bramkarza może odegrać do niego piłkę pod warunkiem, że piłka przekroczyła linię środkową boiska lub dotknął jej przeciwnik, w innym przypadku sędzia zarządza rzut wolny pośredni
16. Bramka jest zdobyta, gdy piłka całym obwodem przekroczy linie bramkową pomiędzy słupkami bramkowymi i poprzeczką, zakładając, że zawodnik drużyny, która zdobyła bramkę nie rzucił, nie niósł lub celowo nie zagrał piłki ręką lub ramieniem (dotyczy również bramkarza) i nie naruszył wcześniej w jakikolwiek sposób przepisów gry.
IV. Zasady wyłonienia mistrza Halowej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej
Drużyny I ligi po rozegraniu rundy zasadniczej zostają podzieleni na grupę mistrzowską i spadkową. Do grupy mistrzowskiej w I lidze awansuje pierwsze 6 drużyn do spadkowej 5 drużyn. W grupach mistrzowskich i spadkowych drużyny zagrają systemem „każdy z każdym”.
W II lidze drużyny zagrają dwie rundy zasadniczą i rewanżową, po której zostaną wyłonione dwie drużyny, które awansują do I ligi.
1.Punktacja : zwycięstwo - 3 pkt., remis - 1 pkt. przegrana - 0 pkt.
2.Walkower za nie przystąpienie do meczu 0 : 5 plus 50 zł kary.
3.Trzy walkowery - przepadek kaucji i zespół zostaje usunięty z rozgrywek.
4.O kolejności drużyn decyduje:
•liczba zdobytych punktów . a w przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie drużyny o zajętym miejscu kolejno decyduje:
•liczba zdobytych punktów między tymi drużynami (bezpośredni pojedynek),
•korzystniejsza różnica bramek zdobytych i straconych w całych Rozgrywkach,
•przy identycznej różnicy, większa ilość zdobytych bramek w całych Rozgrywkach,
•przy identycznej ilości bramek zdobytych – decyduje losowanie.
b. w przypadku zdobycia równej ilości punktów przez trzy lub więcej drużyn tworzy się dodatkową tabelę między tymi drużynami; o zajętym miejscu kolejno decyduje:
•liczba zdobytych punktów między tymi drużynami ,
•korzystniejsza różnica bramek między tymi drużynami ,
•przy identycznej różnicy, większa ilość zdobytych bramek między tymi drużynami,
•przy identycznej ilości bramek zdobytych między tymi drużynami – większa ilość zdobytych bramek w całych Rozgrywkach,
•przy identycznej ilości bramek zdobytych w całych Rozgrywkach – decyduje losowanie.
Punkt b) stosuje się w przypadku rozstrzygnięć decydujących o awansie lub spadku, na koniec ligi.
VI. Postanowienia końcowe:
1. Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach Halowej Amatorskiej Lidze Piłki Nożnej na własną odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki i kontuzje wynikłe w czasie trwania rozgrywek powstałe z winy uczestnika lub wyrządzone uczestnikowi przez osoby trzecie.
2. W hali sportowej wszyscy uczestnicy winni podporządkować się regulaminowi Hali Sportowej oraz poleceniom sędziów i organizatora rozgrywek.
3. Wszelkie sporne sytuacje wynikłe podczas rozgrywek zgłaszane mogą być na piśmie w ciągu 3 dni od zakończonego meczu po wpłaceniu kaucji 30 zł i będą rozpatrywane przez komisję organizacyjną w następującym składzie (Organizator, Sędzia, Kapitanowie drużyn spornego spotkania).Odwołania należy składać do dyrektora. MCSiR w Skarżysku-Kamiennej - decyzja dyrektora MCSiR jest ostateczna
4. Wszystkie zastrzeżenia dotyczące zawodników grających w turnieju należy zgłaszać organizatorowi bądź sędziemu w trakcie trwającego spotkania. Zastrzeżenia mogą zgłaszać tylko kapitanowie i kierownicy drużyn danego meczu, zastrzeżenia zgłaszane przez osoby „trzecie” nie będą rozpatrywane.
5. Dodatkowo organizatorzy oraz sędziowie mają prawo sprawdzić listę kadrową każdego zespołu przez cały czas trwania turnieju.
6. Sprawdzenie drużyny, które okaże się faktem organizator ukaże drużynę walkowerem 5:0 w rozgrywkach wraz z skreśleniem danej osoby z listy rozgrywek.
7. W przypadku przekazywania nieprawdziwych informacji sędziemu bądź organizatorowi na temat strzelców bramek, sprawdzania drużyny dopuszcza się możliwość ukarania zespołu -5pkt.
8. Kierownik lub kapitan, której drużyna dopuści się uszkodzenia wyposażenia Hali Sportowej w wyniku wandalizmu zwraca koszty naprawy poniesione przez Zarządcę na podstawie faktury.
9. Na terenie obiektu obowiązuje kategoryczny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz zakaz palenia wyrobów tytoniowych. Osoby przyłapane na tych rzeczach zostaną usunięte z obiektu. Jeżeli sprawa będzie dotyczyć całego zespołu lub jego przedstawicieli zostanie on ukarany punktami ujemnymi -5 pkt.
10. We wszystkich sprawach dotyczących w/w rozgrywek, a nieobjętych przepisami niniejszego regulaminu decyduje organizator.
Organizator: Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej

REGULAMIN HALOWEJ AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ 35+ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ - sezon 2019/20
I. Postanowienia ogólne .
Celem rozgrywek organizowanych przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej jest popularyzacja halowej piłki nożnej wśród mieszkańców miasta jako formy aktywnego wypoczynku.
Do w/w rozgrywek mogą zgłaszać się drużyny amatorskie, w terminach wyznaczonych przez MCSiR organizatora rozgrywek.
Uczestników w/w rozgrywek obowiązują przepisy gry w piłkę nożną PZPN oraz z uwagi na specyfikę gry w hali postanowienia niniejszego regulaminu.
II. Zasady uczestnictwa w rozgrywkach Halowej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej
1. Uczestnikami Ligi mogą być osoby, które rocznikowo mają 35 lat i nie uczestniczyli w rozgrywkach ligowych w rundzie jesiennej sezonu 2019/2020 organizowanych przez PZPN oraz podległe jemu wojewódzkie związki piłki nożnej szczebla niższego. (dopuszczalne jest zgłoszenie zawodnika zrzeszonego w klubie, jeśli ten nie zagrał w żadnym spotkaniu ligowym o mistrzostwo danej ligi w sezonie 2019/2020 w rundzie jesiennej). Należy zaznaczyć w zgłoszeniu, że dany zawodnik jest zrzeszony. Nie dotyczy drużyn zrzeszonych w ATP .
2. Do rozgrywek drużyna możne zgłosić 12 zawodników. W rozgrywkach mogą brać udział wyłącznie zawodnicy wpisani na listę zgłoszeń. Istnieje możliwość zgłoszenia max.18 zawodników, jednak organizatorzy w przypadku zajęcia przez drużynę miejsc 1-3 zapewniają nagrody tylko dla 12 zawodników.
Każdy z zawodników w przypadku wątpliwości musi posiadać dokument ze zdjęciem mogący stwierdzić jego tożsamość w przypadku sprawdzania drużyny (zgłoszonego zastrzeżenia). W przypadku braku w/w dokumentu przy kontroli zawodnik zostaje odsunięty od gry, a zdekompletowany zespół ukarany zostaje walkowerem. Weryfikacja zawodników może być zgłoszona sędziemu przez kierownika lub kapitana do końca meczu.
Lista zawodników nie może być zmieniana w trakcie rozgrywek, a jej uzupełnienie musi się zakończyć przed 3. kolejką. Dopuszczalna jest zmiana zawodnika w trakcie trwania rozgrywek jeśli zawodnik doznał kontuzji i nie jest w stanie dokończyć rozgrywek (na podstawie zaświadczenia lekarskiego). Jeśli drużyna ma zgłoszonych 18 zawodników zmiana taka nie jest możliwa.
3. Każde zgłoszenie powinno zawierać dane personalne zawodników (adres zamieszkania) oraz nr telefonu osoby odpowiedzialnej za drużynę ( kierownika drużyny). Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie zawodników o grze w rozgrywkach HALPN na własną odpowiedzialność. Uczestnik rozgrywek HALPN zobowiązany jest do zapoznania się z klauzulą informacyjną przy rozpowszechnianiu wizerunku w Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji oraz podpisania zgody na przetwarzenie danych osobowych oraz publikację wizerunku na stronach internetowych Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji (mcsir.skarzysko.pl i facebook) oraz w lokalnych mediach.
Wszystkie formularze dostępne na stronie www.mcsir.skarzysko.pl lub u menadżera sportu w MCSiR. Zawodnik, który nie podpisał oświadczenia, a wystąpił w meczu, będzie traktowany jako nieuprawniony do gry.
Zgłoszenie drużyny do rozgrywek oznacza akceptację regulaminu
4. Każda drużyna przed rozpoczęciem rozgrywek musi dokonać dofinansowania ligi w wysokości 550 zł (I rata 300 zł płatna przy zgłoszeniu, II rata 250 zł płatna do końca stycznia 2019r.) w przypadku – nie uiszczenie opłaty wyklucza drużynę z rozgrywek (wpisowe może ulec zmianie, w zależności od ilości zgłoszonych drużyn)
5. Termin przyjmowania zgłoszeń do rozgrywek upływa z dniem 14.11.2019 r. do godz. 15.00
6. Każda zgłoszona drużyna musi posiadać koszulki w jednym kolorze z numerami na plecach, oraz obuwie sportowe halowe nie pozostawiające śladów na boisku.
7. Osobą odpowiedzialną za rozgrywki piłkarskie jest menedżer sportu pracownik MCSiR.
8. W rozgrywkach nie mogą uczestniczyć zawodnicy oraz drużyny, które posiadają zobowiązania finansowe wobec MCSiR.
III. Najważniejsze przepisy gry w lidze halowej
W rozgrywkach piłki nożnej halowej obowiązywać będą przepisy gry PZPN oraz z uwagi na specyfikę gry w hali postanowienia niniejszego regulaminu.
1.System rozgrywek zostanie ustalony w późniejszym czasie po weryfikacji ilości zgłoszonych drużyn.
2.Zawody rozgrywane będą na oznaczonym przez organizatora boisku z bramkami o wymiarach 5m x 2m. Spotkania rozgrywane są tylko i wyłącznie piłkami przygotowanymi przez organizatora. Możliwość gry piłką jednej z drużyn, o ile zostanie wyrażona zgoda przez sędziego oraz drużynę przeciwną.
3.Mecze trwają 2 x 15 min. z przerwą 2 min. na zmianę połowy boiska. Spóźnienie drużyny większe niż 10 minut traktowane jest jako walkower. Jeżeli drużyna stawiła się na mecz w kompletnym składzie (bramkarz + 5 zawodników) sędziowie mają prawo rozpocząć mecz o wyznaczonej godzinie.
4.Czas gry na ostatnie dwie minuty meczu jest zatrzymywany, podczas każdej przerwy w grze, jeśli różnica bramek wynosi 5 bramek czas nie jest zatrzymywany.
5.Spotkanie nie może zostać przełożone.

6.W jednym meczu w danej drużynie może wystąpić max. 18 zawodników zgodnie z wypełnionym przed meczem protokółem.

Kapitanowie lub kierownicy zespołów odpowiedzialni są za dostarczenie przed spotkaniem do sędziego lub organizatora protokołu meczowego.
Na jedno spotkanie przypada jeden protokół meczowy wypełniany przez kapitanów bądź kierowników drużyny. Nie dostarczenie protokołu do sędziego lub organizatora przed spotkaniem, skutkuje uznaniem meczu za nieważny i brakiem punktów dla obydwu zespołów. W przypadku, gdy jedna z drużyn nie wypełni protokołu, zostaje ukarana walkowerem 5:0.

7.W grze bierze udział 5 zawodników plus bramkarz.
8.. Zdekompletowanie drużyny podczas meczu do 3 (bramkarz + 2 zawodników) spowoduje weryfikację spotkania jako walkower 5:0 (kontuzje, brak zawodników rezerwowych, wykluczenia przez otrzymanie czerwonych kartek, opuszczenie boiska)..
9. Zmiany zawodników są dozwolone w czasie przerwy w grze w strefie zmian pod warunkiem, że najpierw opuści boisko zawodnik biorący udział w grze, a dopiero w jego miejsce może wejść inny zawodnik. Dozwolona jest wielokrotna wymiana zawodników w jednym meczu.
Zmiana musi być dokonana tak by na boisku było nie więcej niż 6 graczy. Za złą zmianę zawodnik może otrzymać żółtą kartkę
10. Po wyjściu piłki na aut następuje wznowienie gry nogą z miejsca gdzie piłka opuściła pole gry. Przed każdym wznowieniu gry piłka ustawiana poza boiskiem w odległości max. 1 metra (nie więcej), a zawodnik broniący nie może znajdować się bliżej piłki niż 5 metry. W/w wznowienie jest rzutem wolnym pośrednim (nie można zdobyć bramki bezpośrednio z autu). Z autu piłkę można wznowić dowolnie.
Rzuty z rogu według przepisów PZPN.
W przypadku odbicia piłki od sufitu - wznowienie gry rzutem pośrednim wykonywanym z linii bocznej boiska.

Czas na wznowienie gry max 5 sekundy od chwili ustawienia piłki nieruchomo.
10. Odległość broniącego zawodnika (lub zawodników) w czasie wykonywania rzutów wolnych, rożnych i autów wynosi 5m od piłki.
11. Pole karne wyznacza linia ciągła (półkole). Rzut karny wykonywany jest z odległości 9 m.
12. Faule akumulowane:
- obejmują faule karane rzutami wolnymi bezpośrednimi zgodnie z przepisami gry PZPN.
- począwszy od każdego szóstego faulu sędzia zarządza przedłużony rzut karny wykonywany z odległości 12 m
- każdy kolejny faul drużyny w jednej połowie oznacza dodatkowy rzut karny z odległości 12 m
- faule akumulowane zerowane są po każdej połowie
13. Kary indywidualne – czasowe:
Zawodnik otrzymujący żółta kartkę opuszcza boisko na czas 2 minut lub do momentu zdobycia bramki przez przeciwnika. Drugie upomnienie tego samego zawodnika skutkuje okazaniem drugiej żółtej kartki. Zawodnik w tym momencie opuszcza boisko do końca spotkania. W jego miejsce może wejść rezerwowy zawodnik po odczekaniu 2 minut. Gracz ukarany czerwoną kartką opuszcza plac gry – w jego miejsce może wejść rezerwowy zawodnik po odczekaniu 2 minut – gracz ten pauzuje 1 mecz.
Zawodnik może zostać ukarany w ten sposób za:

- Popychanie zawodnika drużyny przeciwnej ,przytrzymywanie zawodnika przeciwnego zespołu rozmyślne wykonywanie wznowień w sposób nieprawidłowy, krytykowanie orzeczeń sędziego i organizatora ,symulowanie kontuzji, faulu ,celowe opóźnianie gry przy wznowieniach, prowokacyjne zachowanie , podstawianie nogi, spowodowanie upadku , inne nie sportowe zachowanie
Bramkarz otrzymujący żółtą kartkę opuszcza plac gry, za czerwoną kartkę również opuszcza plac gry z definitywnym wykluczeniem co najmniej na 1 spotkanie.
Zawodnik zachowujący się w sposób brutalny i wulgarny w stosunku do sędziego, organizatora, zawodnika drużyny własnej bądź przeciwnej oraz widzów otrzymuje czerwoną kartkę z definitywnym wykluczeniem co najmniej na 2 spotkania. Jeżeli zachowanie takie znajdzie miejsce po zakończonym meczu na terenie „Hali” oraz w jej obrębie decyzję o wykluczeniu zawodnika podejmuje organizator. Jeżeli zawodnik dopuści się dwukrotnie takiego zachowania zostanie odsunięty od rozgrywek do momentu ich zakończenia.
Sędzia spotkania ma prawo upomnieć (żółta kartką w konsekwencji, której karę 2 min. musi odbyć wyznaczony przez kapitana grający zawodnik danej drużyny) oraz ukarać zawodnika rezerwowego czerwoną kartką lub osobę towarzyszącą drużynie przebywającą na ławce rezerwowych (np. kierownik drużyny) za podważanie decyzji sędziowskich lub organizatora oraz inne nie sportowe zachowanie.
14. Zawodnik, który dopuści się nie sportowego zachowania w stosunku do współuczestników meczu, sędziego, widzów lub organizatorów zostanie ukarany (w zależności od wagi przewinienia) żółtą lub czerwoną kartką oraz indywidualną karą finansową w wysokości 10 pln (żółta kartka) i 20 pln (czerwona kartka). Oprócz kary finansowej podlega karze określonej regulaminowo. Sędzia zobowiązany jest dokonać opisu tego zdarzenia w protokole.”
- Zawodnik taki do momentu dokonania wpłaty kwoty nie może uczestniczyć w kolejnym spotkaniu.
- Jeśli ten sam zawodnik dopuści się ponownego przewinienia, podobnego do poprzedniego zostanie ukarany regulaminowo oraz również indywidualną karę finansową w wysokości 50 pln bez względu na kolor upomnienia (żółta lub czerwona kartka). Sędzia zobowiązany jest dokonać opisu tego zdarzenia w protokole”.
- Jeśli sytuacja powtórzy się z tym samym zawodnikiem trzeci raz, zostanie on wykluczony z rozgrywek do końca sezonu z opcją przedłużenia wykluczenia na część następnego sezonu”.
- Zawodnik, który przebywa poza boiskiem i otrzyma bezpośrednio czerwoną kartkę nie osłabia swojej drużyny. Ponosi karę przewidzianą w regulaminie zależną od opisu w protokole oraz zostaje ukarany indywidualną karą finansową w wysokości 20 pln”.
-Środki uzyskane z kar finansowych zostaną przeznaczone na nagrody Fair Play
15. Gra wślizgiem jest niedozwolona. Ostateczną decyzję dotyczącą nieprawidłowego odbioru piłki (ataku wślizgiem) podejmuje sędzia prowadzący zawody.
6. Dotyczy gry z bramkarzem

Bramkarz w polu bramkowym (półłuk o promieniu 6 m od bramki) może łapać piłkę w ręce i przetrzymywać ją max 5 s.
Piłkę, która opuściła boisko bramkarz może wprowadzić do gry dowolnym sposobem w obrębie własnej połowy boiska.
Bramkarz może łapać piłkę zagraną przez przeciwnika lub zagraną dowolną częścią ciała powyżej kolan przez zawodnika swojej drużyny.
Bramkarz nie może zdobyć bramki bezpośrednio ręką.
Zawodnik po wznowieniu piłki przez bramkarza może odegrać do niego piłkę pod warunkiem, że piłka przekroczyła linię środkową boiska lub dotknął jej przeciwnik, w innym przypadku sędzia zarządza rzut wolny pośredni
16. Bramka jest zdobyta, gdy piłka całym obwodem przekroczy linie bramkową pomiędzy słupkami bramkowymi i poprzeczką, zakładając, że zawodnik drużyny, która zdobyła bramkę nie rzucił, nie niósł lub celowo nie zagrał piłki ręką lub ramieniem (dotyczy również bramkarza) i nie naruszył wcześniej w jakikolwiek sposób przepisów gry.
IV. Zasady wyłonienia mistrza Halowej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej Oldboyów
Drużyny Ligi Oldboyów zagrają trzy rundy (każdy z każdym), po której zostanie wyłoniony mistrz.
•Punktacja : zwycięstwo - 3 pkt., remis - 1 pkt. przegrana - 0 pkt.
•Walkower za nie przystąpienie do meczu 0 : 5 plus 50 zł kary.
•Trzy walkowery - przepadek kaucji i zespół zostaje usunięty z rozgrywek.
•O kolejności drużyn decyduje:
•liczba zdobytych punktów . a w przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie drużyny o zajętym miejscu kolejno decyduje:
•liczba zdobytych punktów między tymi drużynami (bezpośredni pojedynek),
•korzystniejsza różnica bramek zdobytych i straconych w całych Rozgrywkach,
•przy identycznej różnicy, większa ilość zdobytych bramek w całych Rozgrywkach,
•przy identycznej ilości bramek zdobytych – decyduje losowanie.
b. w przypadku zdobycia równej ilości punktów przez trzy lub więcej drużyn tworzy się dodatkową tabelę między tymi drużynami; o zajętym miejscu kolejno decyduje:
•liczba zdobytych punktów między tymi drużynami ,
•korzystniejsza różnica bramek między tymi drużynami ,
•przy identycznej różnicy, większa ilość zdobytych bramek między tymi drużynami,
5.przy identycznej ilości bramek zdobytych między tymi drużynami – większa ilość zdobytych bramek w całych Rozgrywkach,
•przy identycznej ilości bramek zdobytych w całych Rozgrywkach – decyduje losowanie.
Punkt b) stosuje się w przypadku rozstrzygnięć decydujących o awansie lub spadku, na koniec ligi.
VI. Postanowienia końcowe:
1. Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach Halowej Amatorskiej Lidze Piłki Nożnej U-35 na własną odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki i kontuzje wynikłe w czasie trwania rozgrywek powstałe z winy uczestnika lub wyrządzone uczestnikowi przez osoby trzecie.
2. W hali sportowej wszyscy uczestnicy winni podporządkować się regulaminowi Hali Sportowej oraz poleceniom sędziów i organizatora rozgrywek.
3. Wszelkie sporne sytuacje wynikłe podczas rozgrywek zgłaszane mogą być na piśmie w ciągu 3 dni od zakończonego meczu po wpłaceniu kaucji 30 zł i będą rozpatrywane przez komisję organizacyjną w następującym składzie (Organizator, Sędzia, Kapitanowie drużyn spornego spotkania).Odwołania należy składać do dyrektora. MCSiR w Skarżysku-Kamiennej - decyzja dyrektora MCSiR jest ostateczna
4. Wszystkie zastrzeżenia dotyczące zawodników grających w turnieju należy zgłaszać organizatorowi bądź sędziemu w trakcie trwającego spotkania. Zastrzeżenia mogą zgłaszać tylko kapitanowie i kierownicy drużyn danego meczu, zastrzeżenia zgłaszane przez osoby „trzecie” nie będą rozpatrywane.
5. Dodatkowo organizatorzy oraz sędziowie mają prawo sprawdzić listę kadrową każdego zespołu przez cały czas trwania turnieju.
6. Sprawdzenie drużyny, które okaże się faktem organizator ukaże drużynę walkowerem 5:0 w rozgrywkach wraz z skreśleniem danej osoby z listy rozgrywek.
7. W przypadku przekazywania nieprawdziwych informacji sędziemu bądź organizatorowi na temat strzelców bramek, sprawdzania drużyny dopuszcza się możliwość ukarania zespołu -5pkt.
8. Kierownik lub kapitan, której drużyna dopuści się uszkodzenia wyposażenia Hali Sportowej w wyniku wandalizmu zwraca koszty naprawy poniesione przez Zarządcę na podstawie faktury.
9. Na terenie obiektu obowiązuje kategoryczny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz zakaz palenia wyrobów tytoniowych. Osoby przyłapane na tych rzeczach zostaną usunięte z obiektu. Jeżeli sprawa będzie dotyczyć całego zespołu lub jego przedstawicieli zostanie on ukarany punktami ujemnymi -5 pkt.
10. We wszystkich sprawach dotyczących w/w rozgrywek, a nieobjętych przepisami niniejszego regulaminu decyduje organizator.
Organizator Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej

POLECAMY RÓWNIEŻ:Laureaci Plebiscytu 2018 i ich kobiety - żony, narzeczone, dziewczyny

Świętokrzyskie zawodniczki jak modelki [AKTUALIZACJA]


Najprzystojniejsi sportowcy w świętokrzyskich klubach. Zdjęcia z prywatnych sesji!

Księża z diecezji kieleckiej mistrzami Polski w piłce nożnej! [ZDJĘCIA]Herosi 2020. Kalendarz charytatywny z kadrowiczami.

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3