Wojewódzkie Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Kto dostał Nagrodę Ministra Edukacji lub Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty? (WIDEO, ZDJĘCIA)

Paulina Baran
Paulina Baran

Wideo

W środę, 13 października w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń i nagród Ministra Edukacji i Nauki oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Wyróżnienia na ręce nagrodzonych składali wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, świętokrzyski kurator oświaty, Kazimierz Mądzik oraz świętokrzyska wicekurator oświaty, Katarzyna Nowacka. W tym roku nagrodzono rekordową liczbę belfrów, bo aż dziewięćdziesięciu. Pedagodzy oprócz odznaczeń i wielkiego prestiżu dostali też nagrody pieniężne.

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej, nagrody ministra otrzymało trzydziestu naszych nauczycieli:

POWIAT JĘDRZEJOWSKI

 • Małgorzata Wojtasik, dyrektor Zespołu Szkół numer 1 w Jędrzejowie

POWIAT KAZIMIERSKI

 • Halina Mirosława Sieczka, dyrektor Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kamiennej

KIELCE

 • Teresa Ewa Baran, nauczyciel w Szkole Podstawowej numer 32 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kielcach
 • Monika Bazyl, dyrektor Przedszkola Samorządowego numer 33 w Kielcach
 • Halina Bętkowska, dyrektor Przedszkola Samorządowego numer 34 w Kielcach
 • Dorota Białek-Sołtys, dyrektor Szkoły Podstawowej numer 39 w Kielcach
 • Edyta Anna Dziedzic-Wtorek, wicedyrektor w Szkole Podstawowej numer 33 w Kielcach
 • Anna Marzena Górska, dyrektor Szkoły Podstawowej numer 34 w Kielcach
 • Tomasz Kośny, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach
 • Ewa Kwiecień, kierownik w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
 • Mirosław Pająk, nauczyciel w II Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach
 • Małgorzata Sowa, dyrektor Szkoły Podstawowej numer 27 w Kielcach
 • Marzena Uznańska, dyrektor Przedszkola Samorządowego numer 24 w Kielcach
 • Jolanta Małgorzat Zaucha, dyrektor Szkoły Podstawowej numer 22 w Kielcach.
 • Tomasz Zemsta, wicedyrektor w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach

POWIAT KIELECKI

 • Joanna Maria Broniek, dyrektor Szkoły Podstawowej w Mąchocicach -Scholasterii
 • Janina Dyamentowska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Kopcowej
 • Jacek Kuzia, dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy

POWIAT KONECKI

 • Joanna Gawrońska nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowarczowie,
 • Katarzyna Kuleta nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowarczowie,
 • Łukasz Ludwikowski nauczyciel w Zespole Szkół Ponadpodstawowych numer 2 w Końskich.

POWIAT OPATOWSKI

 • Janina Kaczmarska, nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwoju w Niemienicach
 • Anna Zofia Kubala, dyrektor Szkoły Podstawowej w Janowicach gmina Ożarów

POWIAT OSTROWIECKI

 • Ewa Grudniewska, nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Dorota Sitarska, nauczyciel w Publicznej Szkole Podstawowej numer 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim

POWIAT PIŃCZOWSKI

 • Renata Jaklewicz, nauczyciel w Zespole Szkół numer 1 w Pińczowie

POWIAT SKARŻYSKI

 • Maciej Michał Mądzik, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącznej

POWIAT STASZOWSKI

 • Joanna Ewa Kmiecik, nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym w Staszowie
 • Tadeusz Opala, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rytwianach
 • Marzena Maria Szczypkowska, nauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych w Koniemłotach
 • Elżbieta Szymańska, nauczyciel w Publicznej Szkole Podstawowej numer 2 w Staszowie

POWIAT WŁOSZCZOWSKI

 • Bożena Kaczor, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego we Włoszczowie
 • Magdalena Kuterasińska, nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym we Włoszczowie

Sześćdziesięciu nauczycieli z województwa otrzymało Nagrodę Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej:

POWIAT BUSKI

 • Grzegorz Wojciechowski, dyrektor Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku Zdroju
 • Waldemar Wójcik, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku Zdroju

POWIAT JĘDRZEJOWSKI

 • Paulina Golonka, nauczyciel w Szkole Podstawowej numer 2 w Jędrzejowie
 • Anna Haczyk, dyrektor w Samorządowej Szkole Podstawowej w Brześciu, gmina Wodzisław
 • Paweł Kowalski, dyrektor Zespołu Szkół numer 2 w Jędrzejowie
 • Zofia Maruszczak, nauczyciel w Szkole Podstawowej numer 4 w Jędrzejowie
 • Grzegorz Pyzowski, dyrektor Zespołu Szkół w Sędziszowie
 • Maria Stanek - Kozłowska, nauczyciel w Szkole Podstawowej w Podchojnach
 • Marzena Wiewióra, nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jędrzejowie

POWIAT KAZIMIERSKI

 • Piotr Binkowski, dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Skalbmierzu

KIELCE

 • Barbara Barwińska, nauczyciel w Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej
 • Dorota Batóg, nauczyciel doradca metodyczny w Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
 • Agnieszka Dziarmaga, nauczyciel w V Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach
 • Anna Ginter, nauczyciel w Zespole Szkół Informatycznych w Kielcach
 • Agnieszka Jachym, nauczyciel w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach
 • Stanisław Janusiński, dyrektor Szkoły Podstawowej numer 13 w Kielcach
 • Izabela Juszkiewicz, nauczyciel konsultant w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
 • Anna Kopczyńska, wicedyrektor w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach
 • Dorota Kosmala, pedagog w Zespole Szkół Informatycznych w Kielcach
 • Izabela Krzak - Borkowska, nauczyciel konsultant w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
 • Aneta Kutnowska, nauczyciel w Szkole Podstawowej numer 18 w Kielcach
 • Elżbieta Malecka, nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym imienia świętej Jadwigi Królowej w Kielcach
 • Joanna Olejniczak, nauczyciel w Zespole Szkół numer 3 w Kielcach
 • Barbara Rabajczyk, nauczyciel w Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej
 • Monika Romaniec, logopeda w Miejskim Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach
 • Elżbieta Sormat, nauczyciel w Szkole Podstawowej numer 20 w Kielcach
 • Renata Szkliniarz, dyrektor Przedszkola Samorządowego numer 30 w Kielcach
 • Mariusz Świerczyna, nauczyciel w Zespole Szkolno-Przedszkolnym numer 1 w Kielcach
 • Marzena Tarnowska, dyrektor Szkoły Podstawowej numer 33 w Kielcach
 • Małgorzata Wąsacz, nauczyciel w Szkole Podstawowej numer 38 Specjalnej dla Dzieci Przewlekle Chorych w Kielcach
 • Czesław Zawada, dyrektor Szkoły Podstawowej numer 2 w Kielcach

POWIAT KIELECKI

 • dr Marcin Gawron, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Masłowie
 • Stanisław Niestój, dyrektor Szkoły Podstawowej w Górnie
 • Katarzyna Wesołowska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Słopcu, gmina Daleszyce

POWIAT KONECKI

 • Dorota Kosierkiewicz, nauczyciel w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie
 • Łukasz Misztal, nauczyciel w Zespole Szkół Ponadpodstawowych numer 2 w Końskich
 • Adam Pancer, nauczyciel w II Liceum Ogólnokształcącym w Końskich

POWIAT OSTROWIECKI

 • Piotr Dziadowicz, wicedyrektor w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Katarzyna Górniak, nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Marcin Piwnik, nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Wojciech Studzieżba, nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym numer II w Ostrowcu Świętokrzyskim

POWIAT PIŃCZOWSKI

 • Nauczyciel w Przedszkolu numer 3 w Pińczowie
 • Beata Kanarek, nauczyciel w Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Brześciu
 • Joanna Wołczyk, nauczyciel w Zespole Szkół numer 1 w Pińczowie

POWIAT SANDOMIERSKI

 • Ewa Biernacka, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kleczanowie, gmina Obrazów
 • Iwona Korona - Smardz, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu

POWIAT SKARŻYSKI

 • Anna Chojnacka, nauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych numer 2 w Skarżysku Kamiennej
 • Ewa kopeć, pedagog w Zespole Placówek Oświatowych, Szkole Podstawowej numer 2 w Skarżysku-Kamiennej
 • Joanna Macherzyńska, dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych numer 5 w Skarżysku Kamiennej

POWIAT STARACHOWICKI

 • Rafał Cichocki, nauczyciel w Szkole Podstawowej numer 13 w Starachowicach
 • Maria Dróżdż, nauczyciel w Szkole Podstawowej numer 9 w Starachowicach
 • Edyta Kaptur, nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach
 • Iwona Lipińska, nauczyciel w Szkole Podstawowej numer 9 w Starachowicach
 • Elżbieta Majchrzak, nauczyciel w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi w Starachowicach
 • Grażyna Małecka, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych numer 2 w Starachowicach

POWIAT STASZOWSKI

 • Barbara Dorobek - Skórska, nauczyciel w Publicznej Szkole Podstawowej numer 2 w Staszowie
 • Sławomir Maj, wicedyrektor w Zespole Szkół w Staszowie
 • Marzena Sztachetko, dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych - Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Wiązownicy Dużej
 • Anna Niziałek, dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Bogorii
 • Sylwester Poziomek, nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym w Staszowie
 • Małgorzata Zugaj, nauczyciel w Zespole Szkół w Osieku

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie