Wybieramy najsympatyczniejsze klasy pierwsze w powiecie kieleckim ziemskim

Redakcja
Tu mamy dwa sposoby głosowania, które w końcowym wyniku głosowania w powiecie ważą po połowie.

Pierwszy: głosujemy w sondzie internetowej na WWW.ECHODNIA.EU/PIERWSZAKI

UWAGA POWIAT KIELECKI

Ze względu na trudności techniczne z umieszczeniem tak wielu szkół i klas w jednej sondzie internetowej, głosowanie w powiecie kieleckim zostało podzielone na kilka sond. Informujemy, że głosy ze wszystkich sond liczą się tak samo i traktowane są tak, jakby oddane zostały w jednym głosowaniu internetowym.

Drugi: głosujemy też poprzez SMS, wysyłając SMS pod numer 71466 - koszt to 1,23 z VAT. Każda klasa pierwsza znajdująca się w dodatku ma przyporządkowany numer - znajduje się na jej zdjęciu. Jeśli chcą Państwo zagłosować na klasę z numerem 100 treść SMS-a powinna brzmieć - SWIET.KIE.100. Dla ułatwienia pod każdym zdjęciem znajduje się instrukcja głosowania na daną klasę. Głosy w sondzie internetowej oraz SMS liczą się po połowie - punkty otrzyma pierwszych 30 klas w jednym i drugim głosowaniu. Najsympatyczniejsza klasa w powiecie kieleckim ziemskim w klasyfikacji internetowej otrzyma 30 punktów, druga 29, trzecia 28 ….,trzydziesta - 1, następne 0 punków. Podobnie punkty będą podzielone w klasyfikacji SMS. Suma punktów z klasyfikacji internetowej i SMS zadecyduje o kolejności i wyłoni najsympatyczniejsze klasy w powiecie kieleckim ziemskim. Przypomnijmy, że głosowanie zaczyna się w czwartek, 8 grudnia i kończy się w środę, 28 grudnia o godzinie 24.

Zobacz zdjęcia klas powiatu kieleckiego i aktualny wynik sondy internetowej

W powiecie kieleckim ziemskim mamy nagrody dla trzech najsympatyczniejszych klas. Zwycięska klasa otrzyma - wycieczkę do JuraParku w Bałtowie. Klasa, która zajmie drugie miejsce otrzyma dla każdego dziecka plecak z elementem odblaskowym, ufundowany przez wojewodę świętokrzyskiego Bożentynę Pałkę-Korubę oraz "Kolorowy Kodeks Drogowy" przekazany przez kielecki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Klasa, która zajmie trzecie miejsce otrzyma dla każdego dziecka plecak z elementem odblaskowym, ufundowany przez wojewodę świętokrzyskiego.
Najsympatyczniejsza klasa w województwie świętokrzyskim - Uwaga! Tak jak w poprzednich latach wybieramy też najsympatyczniejsze klasy w całym regionie. O zwycięstwie i czołowych miejscach w tej klasyfikacji zdecyduje tylko liczba głosów sms zliczanych z głosowania powiatowego. Tu o nagrodę walczą klasy z całego województwa. Klasyfikacja wojewódzka on line na WWW.ECHODNIA.EU/PIERWSZAKI na stronie całego regionu. Nagrody dla trzech najsympatyczniejszych klas w województwie to wspaniała wycieczka do JuraParku w Bałtowie.

 • 1 Belno. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 12 Psary – Stara Wieś. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 14 Święta Katarzyna. SP im. Poetów Doliny Wilkowskiej. Klasa I. (0 głosów)
 • 15 Wola Szczygiełkowa. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 16 Wzdół Rządowy. SP im. Oddziału AK „Wybranieccy”. Klasa I. (0 głosów)
 • 19 Chęciny. SP im. Jana Kochanowskiego. Klasa I B. (0 głosów)
 • 20 Chęciny. SP im. Jana Kochanowskiego. Klasa I C. (0 głosów)
 • 41 Marzysz. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 21 Korzecko. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 42 Mójcza. SP im. Generała Tadeusza Buka. Klasa I. (0 głosów)
 • 101 Mirocice. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 43 Niestachów. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 44 Sieraków. PSP. Klasa I. (0 głosów)
 • 55 Skorzeszyce. SP im. Jana Pawła II. Klasa I. (0 głosów)
 • 56 Wola Jachowa. SP im. Generała Władysława Sikorskiego. Klasa I. (0 głosów)
 • 57 Lechówek. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 58 Łagów. SP. Klasa I A. (0 głosów)
 • 59 Łagów. SP. Klasa I B. (0 głosów)
 • 60 Piotrów. SP im. Jana Pawła II. Klasa I. (0 głosów)
 • 61 Ruda. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 13 Śniadka Druga. Filia SP im. Antoniego Wacińskiego. Klasa I. (0 głosów)
 • 17 Bolmin. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 18 Chęciny. SP im. Jana Kochanowskiego. Klasa I A. (0 głosów)
 • 45 Słopiec. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 46 Suków. SP im. Partyzantów AK Ziemi Kieleckiej. Klasa I. (0 głosów)
 • 102 Nowa Słupia. SP im. Bohaterów Powstania Styczniowego. Klasa I. (0 głosów)
 • 104 Pokrzywianka. PSP. Klasa I. (0 głosów)
 • 105 Rudki. SP im. Stanisława Staszica. Klasa I. (0 głosów)
 • 106 Stara Słupia. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 11 Leśna. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 48 Cedzyna. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 62 Stara Zbelutka. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 63 Dobrzeszów. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 64 Gnieździska. SP im. Stefana Żeromskiego. Klasa I. (0 głosów)
 • 2 Bieliny. SP im. Jana Pawła II. Klasa I. (0 głosów)
 • 22 Łukowa. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 23 Polichno. SP im. generała Stanisława Skalskiego. Klasa I. (0 głosów)
 • 24 Siedlce. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 25 Starochęciny. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 26 Tokarnia. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 27 Wolica. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 7 Makoszyn. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 3 Huta Nowa. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 37 Brzechów. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 38 Daleszyce. SP im. Pułkownika Mariana Sołtysiaka „Barabasza”. Klasa I A. (0 głosów)
 • 71 Mąchocice Scholasteria. SP im. Stefana Żeromskiego. Klasa I. (0 głosów)
 • 72 Wola Kopcowa. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 84 Rogowice. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 85 Wólka Kłucka. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 88 Bilcza. SP im. Księdza Piotra Ściegiennego. Klasa I B. (0 głosów)
 • 39 Daleszyce. SP im. Pułkownika Mariana Sołtysiaka „Barabasza”. Klasa I B. (0 głosów)
 • 4 Huta Podłysica. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 40 Kranów. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 5 Huta Stara. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 6 Lechów. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 73 Ćmińsk. SP im. Polskich Noblistów w ZS. Klasa I A. (0 głosów)
 • 74 Ćmińsk. SP im. Polskich Noblistów w ZS. Klasa I B. (0 głosów)
 • 78 Porzecze. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 8 Porąbki. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 86 Zaborowice. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 87 Bilcza. SP im. Księdza Piotra Ściegiennego. Klasa I A. (0 głosów)
 • 91 Dębska Wola. SP im. Jakuba Szele-sta. Klasa I. (0 głosów)
 • 92 Lisów. PSP. Klasa I. (0 głosów)
 • 93 Morawica. SP im. Kornela Maku-szyńskiego. Klasa I A. (0 głosów)
 • 98 Wola Morawicka. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 36 Borków. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 94 Morawica. SP im. Kornela Maku-szyńskiego. Klasa I B. (0 głosów)
 • 95 Nida. PSP. Klasa I. (0 głosów)
 • 96 Obice. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 100 Jeziorko. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 97 Radomice. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 103 Paprocice. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 114 Górki Szczukowskie. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 115 Jaworznia. SP im. Jana Pawła II. Klasa I. (0 głosów)
 • 117 Micigózd. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 118 Piekoszów. SP im. Jana Kochanow-skiego. Klasa I A. (0 głosów)
 • 119 Piekoszów. SP im. Jana Kocha-nowskiego. Klasa I B. (0 głosów)
 • 135 Oblęgorek. SP im. Henryka Sien-kiewicza. Klasa I A. (0 głosów)
 • 136 Oblęgorek. SP im. Henryka Sien-kiewicza. Klasa I B. (0 głosów)
 • 137 Promnik. SP im. Henryka Sienkiewi-cza. Klasa I. (0 głosów)
 • 138 Ruda Strawczyńska. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 139 Strawczyn. SP im. Stefana Żerom-skiego. Klasa I A. (0 głosów)
 • 140 Strawczyn. SP im. Stefana Żerom-skiego. Klasa I B. (0 głosów)
 • 142 Kajetanów. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 143 Samsonów. SP im. Jana Pawła II. Klasa I. (0 głosów)
 • 116 Łosień. SP im. Henryka Sienkiewicza w ZPO. Klasa I. (0 głosów)
 • 141 Belno. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 28 Chmielnik. SP im Stefana Żeromskiego. Klasa I A. (0 głosów)
 • 29 Chmielnik. SP im. Stefana Żeromskiego. Klasa I B. (0 głosów)
 • 30 Chmielnik. SP im. Stefana Żeromskiego. Klasa I C. (0 głosów)
 • 31 Lubania. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 32 Piotrkowice. SP im. Jana Pawła II. Klasa I. (0 głosów)
 • 33 Suchowola. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 34 Śladków Mały. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 35 Zrecze Duże. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 47 Bęczków. SP im. Piotra Ściegiennego. Klasa I. (0 głosów)
 • 49 Górno. SP. Klasa I A. (0 głosów)
 • 10 Bodzentyn. SP im. Antoniego Wacińskiego. Klasa I B. (0 głosów)
 • 50 Górno. SP. Klasa I B. (0 głosów)
 • 51 Krajno. SP im. Księdza Jerzego Popiełuszki. Klasa I A. (0 głosów)
 • 52 Krajno. SP im. Księdza Jerzego Popiełuszki. Klasa I B. (0 głosów)
 • 53 Leszczyny. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 54 Radlin. SP im. Karola Wojtyły. Klasa I. (0 głosów)
 • 65 Grabownica. SP. Filia ZS im. Jana Pawła II w Łopusznie. Klasa I. (0 głosów)
 • 66 Łopuszno. SP w ZS im. Jana Pawła II. Klasa I A. (0 głosów)
 • 67 Łopuszno. SP w ZS im. Jana Pawła II. Klasa I B. (0 głosów)
 • 68 Brzezinki. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 69 Masłów. SP im. Jana Pawła II. Klasa I. (0 głosów)
 • 9 Bodzentyn. SP im. Antoniego Wacińskiego. Klasa I A. (0 głosów)
 • 120 Piekoszów. SP im. Jana Kochanowskiego. Klasa I C. (0 głosów)
 • 121 Rykoszyn. SP. Klasa I A. (0 głosów)
 • 122 Rykoszyn. SP. Klasa I B. (0 głosów)
 • 123 Zajączków. SP w ZPO. Klasa I. (0 głosów)
 • 124 Drugnia. SP im. Jana Pawła II. Kla-sa I. (0 głosów)
 • 125 Pierzchnica. SP. Klasa I A. (0 głosów)
 • 126 Pierzchnica. SP. Klasa I B. (0 głosów)
 • 127 Szczecno. PSP. Klasa I. (0 głosów)
 • 128 Bardo. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 129Ociesęki. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 130 Raków. SP w ZS - P. Klasa I. (0 głosów)
 • 131 Szumsko. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 132 Chełmce. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 133 Korczyn. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 134 Niedźwiedź. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 144 Szałas. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 145 Tumlin. SP w ZSP, P i G im. Janusza Korczaka. Klasa I A. (0 głosów)
 • 146 Tumlin. SP w ZSP, P i G im. Janusza Korczaka. Klasa I B. (0 głosów)
 • 147 Zachełmie. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 148 Zagnańsk. SP nr 1 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania. Klasa I. (0 głosów)
 • 149 Zagnańsk. SP w ZSP nr 2, P i G im. Stanisława Staszica. Klasa I. (0 głosów)
 • 70 Mąchocice Kapitulne. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 75 Kostomłoty Drugie. SP im. 4 Pułku Piechoty Legionów AK. Klasa I A. (0 głosów)
 • 76 Kostomłoty Drugie. SP im. 4 Pułku Piechoty Legionów AK. Klasa I B. (0 głosów)
 • 77 Kostomłoty Drugie. SP im. 4 Pułku Piechoty Legionów AK. Klasa I C. (0 głosów)
 • 79 Cierchy. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 80 Grzymałków. SP w ZS. Kla-sa I. (0 głosów)
 • 81 Mniów. SP w ZS im. Jana Pawła II. Klasa I A. (0 głosów)
 • 82 Mniów. SP w ZS im. Jana Pawła II. Klasa I B. (0 głosów)
 • 83 Piaski. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 89 Bilcza. SP im. Księdza Piotra Ściegiennego. Klasa I C. (0 głosów)
 • 90 Brzeziny. SP w ZS im. Jana Pawła II. Klasa I. (0 głosów)
 • 99 Jeleniów. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 107 Bolechowice. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 108 Kowala. SP im. generała Antoniego Hedy „Szary”. Klasa I. (0 głosów)
 • 109 Nowiny. SP im. Orląt Lwowskich. Klasa I A. (0 głosów)
 • 110 Nowiny. SP im. Orląt Lwowskich. Klasa I B. (0 głosów)
 • 111 Nowiny. SP im. Orląt Lwowskich. Klasa I C. (0 głosów)
 • 112 Nowiny. SP im. Orląt Lwowskich. Klasa I D. (0 głosów)
 • 113 Brynica. SP im. Stefana Żeromskie-go. Klasa I. (0 głosów)

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie