Wybieramy najsympatyczniejsze klasy pierwsze w powiecie kieleckim ziemskim

Redakcja
Tu mamy dwa sposoby głosowania, które w końcowym wyniku głosowania w powiecie ważą po połowie.

Pierwszy: głosujemy w sondzie internetowej na WWW.ECHODNIA.EU/PIERWSZAKI

UWAGA POWIAT KIELECKI

Ze względu na trudności techniczne z umieszczeniem tak wielu szkół i klas w jednej sondzie internetowej, głosowanie w powiecie kieleckim zostało podzielone na kilka sond. Informujemy, że głosy ze wszystkich sond liczą się tak samo i traktowane są tak, jakby oddane zostały w jednym głosowaniu internetowym.

Drugi: głosujemy też poprzez SMS, wysyłając SMS pod numer 71466 - koszt to 1,23 z VAT. Każda klasa pierwsza znajdująca się w dodatku ma przyporządkowany numer - znajduje się na jej zdjęciu. Jeśli chcą Państwo zagłosować na klasę z numerem 100 treść SMS-a powinna brzmieć - SWIET.KIE.100. Dla ułatwienia pod każdym zdjęciem znajduje się instrukcja głosowania na daną klasę. Głosy w sondzie internetowej oraz SMS liczą się po połowie - punkty otrzyma pierwszych 30 klas w jednym i drugim głosowaniu. Najsympatyczniejsza klasa w powiecie kieleckim ziemskim w klasyfikacji internetowej otrzyma 30 punktów, druga 29, trzecia 28 ….,trzydziesta - 1, następne 0 punków. Podobnie punkty będą podzielone w klasyfikacji SMS. Suma punktów z klasyfikacji internetowej i SMS zadecyduje o kolejności i wyłoni najsympatyczniejsze klasy w powiecie kieleckim ziemskim. Przypomnijmy, że głosowanie zaczyna się w czwartek, 8 grudnia i kończy się w środę, 28 grudnia o godzinie 24.

Zobacz zdjęcia klas powiatu kieleckiego i aktualny wynik sondy internetowej

W powiecie kieleckim ziemskim mamy nagrody dla trzech najsympatyczniejszych klas. Zwycięska klasa otrzyma - wycieczkę do JuraParku w Bałtowie. Klasa, która zajmie drugie miejsce otrzyma dla każdego dziecka plecak z elementem odblaskowym, ufundowany przez wojewodę świętokrzyskiego Bożentynę Pałkę-Korubę oraz "Kolorowy Kodeks Drogowy" przekazany przez kielecki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Klasa, która zajmie trzecie miejsce otrzyma dla każdego dziecka plecak z elementem odblaskowym, ufundowany przez wojewodę świętokrzyskiego.
Najsympatyczniejsza klasa w województwie świętokrzyskim - Uwaga! Tak jak w poprzednich latach wybieramy też najsympatyczniejsze klasy w całym regionie. O zwycięstwie i czołowych miejscach w tej klasyfikacji zdecyduje tylko liczba głosów sms zliczanych z głosowania powiatowego. Tu o nagrodę walczą klasy z całego województwa. Klasyfikacja wojewódzka on line na WWW.ECHODNIA.EU/PIERWSZAKI na stronie całego regionu. Nagrody dla trzech najsympatyczniejszych klas w województwie to wspaniała wycieczka do JuraParku w Bałtowie.

 • 1 Belno. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 12 Psary – Stara Wieś. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 14 Święta Katarzyna. SP im. Poetów Doliny Wilkowskiej. Klasa I. (0 głosów)
 • 15 Wola Szczygiełkowa. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 16 Wzdół Rządowy. SP im. Oddziału AK „Wybranieccy”. Klasa I. (0 głosów)
 • 19 Chęciny. SP im. Jana Kochanowskiego. Klasa I B. (0 głosów)
 • 20 Chęciny. SP im. Jana Kochanowskiego. Klasa I C. (0 głosów)
 • 41 Marzysz. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 21 Korzecko. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 42 Mójcza. SP im. Generała Tadeusza Buka. Klasa I. (0 głosów)
 • 101 Mirocice. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 43 Niestachów. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 44 Sieraków. PSP. Klasa I. (0 głosów)
 • 55 Skorzeszyce. SP im. Jana Pawła II. Klasa I. (0 głosów)
 • 56 Wola Jachowa. SP im. Generała Władysława Sikorskiego. Klasa I. (0 głosów)
 • 57 Lechówek. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 58 Łagów. SP. Klasa I A. (0 głosów)
 • 59 Łagów. SP. Klasa I B. (0 głosów)
 • 60 Piotrów. SP im. Jana Pawła II. Klasa I. (0 głosów)
 • 61 Ruda. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 13 Śniadka Druga. Filia SP im. Antoniego Wacińskiego. Klasa I. (0 głosów)
 • 17 Bolmin. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 18 Chęciny. SP im. Jana Kochanowskiego. Klasa I A. (0 głosów)
 • 45 Słopiec. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 46 Suków. SP im. Partyzantów AK Ziemi Kieleckiej. Klasa I. (0 głosów)
 • 102 Nowa Słupia. SP im. Bohaterów Powstania Styczniowego. Klasa I. (0 głosów)
 • 104 Pokrzywianka. PSP. Klasa I. (0 głosów)
 • 105 Rudki. SP im. Stanisława Staszica. Klasa I. (0 głosów)
 • 106 Stara Słupia. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 11 Leśna. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 48 Cedzyna. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 62 Stara Zbelutka. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 63 Dobrzeszów. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 64 Gnieździska. SP im. Stefana Żeromskiego. Klasa I. (0 głosów)
 • 2 Bieliny. SP im. Jana Pawła II. Klasa I. (0 głosów)
 • 22 Łukowa. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 23 Polichno. SP im. generała Stanisława Skalskiego. Klasa I. (0 głosów)
 • 24 Siedlce. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 25 Starochęciny. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 26 Tokarnia. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 27 Wolica. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 7 Makoszyn. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 3 Huta Nowa. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 37 Brzechów. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 38 Daleszyce. SP im. Pułkownika Mariana Sołtysiaka „Barabasza”. Klasa I A. (0 głosów)
 • 71 Mąchocice Scholasteria. SP im. Stefana Żeromskiego. Klasa I. (0 głosów)
 • 72 Wola Kopcowa. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 84 Rogowice. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 85 Wólka Kłucka. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 88 Bilcza. SP im. Księdza Piotra Ściegiennego. Klasa I B. (0 głosów)
 • 39 Daleszyce. SP im. Pułkownika Mariana Sołtysiaka „Barabasza”. Klasa I B. (0 głosów)
 • 4 Huta Podłysica. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 40 Kranów. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 5 Huta Stara. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 6 Lechów. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 73 Ćmińsk. SP im. Polskich Noblistów w ZS. Klasa I A. (0 głosów)
 • 74 Ćmińsk. SP im. Polskich Noblistów w ZS. Klasa I B. (0 głosów)
 • 78 Porzecze. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 8 Porąbki. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 86 Zaborowice. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 87 Bilcza. SP im. Księdza Piotra Ściegiennego. Klasa I A. (0 głosów)
 • 91 Dębska Wola. SP im. Jakuba Szele-sta. Klasa I. (0 głosów)
 • 92 Lisów. PSP. Klasa I. (0 głosów)
 • 93 Morawica. SP im. Kornela Maku-szyńskiego. Klasa I A. (0 głosów)
 • 98 Wola Morawicka. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 36 Borków. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 94 Morawica. SP im. Kornela Maku-szyńskiego. Klasa I B. (0 głosów)
 • 95 Nida. PSP. Klasa I. (0 głosów)
 • 96 Obice. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 100 Jeziorko. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 97 Radomice. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 103 Paprocice. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 114 Górki Szczukowskie. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 115 Jaworznia. SP im. Jana Pawła II. Klasa I. (0 głosów)
 • 117 Micigózd. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 118 Piekoszów. SP im. Jana Kochanow-skiego. Klasa I A. (0 głosów)
 • 119 Piekoszów. SP im. Jana Kocha-nowskiego. Klasa I B. (0 głosów)
 • 135 Oblęgorek. SP im. Henryka Sien-kiewicza. Klasa I A. (0 głosów)
 • 136 Oblęgorek. SP im. Henryka Sien-kiewicza. Klasa I B. (0 głosów)
 • 137 Promnik. SP im. Henryka Sienkiewi-cza. Klasa I. (0 głosów)
 • 138 Ruda Strawczyńska. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 139 Strawczyn. SP im. Stefana Żerom-skiego. Klasa I A. (0 głosów)
 • 140 Strawczyn. SP im. Stefana Żerom-skiego. Klasa I B. (0 głosów)
 • 142 Kajetanów. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 143 Samsonów. SP im. Jana Pawła II. Klasa I. (0 głosów)
 • 116 Łosień. SP im. Henryka Sienkiewicza w ZPO. Klasa I. (0 głosów)
 • 141 Belno. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 28 Chmielnik. SP im Stefana Żeromskiego. Klasa I A. (0 głosów)
 • 29 Chmielnik. SP im. Stefana Żeromskiego. Klasa I B. (0 głosów)
 • 30 Chmielnik. SP im. Stefana Żeromskiego. Klasa I C. (0 głosów)
 • 31 Lubania. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 32 Piotrkowice. SP im. Jana Pawła II. Klasa I. (0 głosów)
 • 33 Suchowola. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 34 Śladków Mały. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 35 Zrecze Duże. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 47 Bęczków. SP im. Piotra Ściegiennego. Klasa I. (0 głosów)
 • 49 Górno. SP. Klasa I A. (0 głosów)
 • 10 Bodzentyn. SP im. Antoniego Wacińskiego. Klasa I B. (0 głosów)
 • 50 Górno. SP. Klasa I B. (0 głosów)
 • 51 Krajno. SP im. Księdza Jerzego Popiełuszki. Klasa I A. (0 głosów)
 • 52 Krajno. SP im. Księdza Jerzego Popiełuszki. Klasa I B. (0 głosów)
 • 53 Leszczyny. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 54 Radlin. SP im. Karola Wojtyły. Klasa I. (0 głosów)
 • 65 Grabownica. SP. Filia ZS im. Jana Pawła II w Łopusznie. Klasa I. (0 głosów)
 • 66 Łopuszno. SP w ZS im. Jana Pawła II. Klasa I A. (0 głosów)
 • 67 Łopuszno. SP w ZS im. Jana Pawła II. Klasa I B. (0 głosów)
 • 68 Brzezinki. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 69 Masłów. SP im. Jana Pawła II. Klasa I. (0 głosów)
 • 9 Bodzentyn. SP im. Antoniego Wacińskiego. Klasa I A. (0 głosów)
 • 120 Piekoszów. SP im. Jana Kochanowskiego. Klasa I C. (0 głosów)
 • 121 Rykoszyn. SP. Klasa I A. (0 głosów)
 • 122 Rykoszyn. SP. Klasa I B. (0 głosów)
 • 123 Zajączków. SP w ZPO. Klasa I. (0 głosów)
 • 124 Drugnia. SP im. Jana Pawła II. Kla-sa I. (0 głosów)
 • 125 Pierzchnica. SP. Klasa I A. (0 głosów)
 • 126 Pierzchnica. SP. Klasa I B. (0 głosów)
 • 127 Szczecno. PSP. Klasa I. (0 głosów)
 • 128 Bardo. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 129Ociesęki. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 130 Raków. SP w ZS - P. Klasa I. (0 głosów)
 • 131 Szumsko. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 132 Chełmce. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 133 Korczyn. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 134 Niedźwiedź. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 144 Szałas. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 145 Tumlin. SP w ZSP, P i G im. Janusza Korczaka. Klasa I A. (0 głosów)
 • 146 Tumlin. SP w ZSP, P i G im. Janusza Korczaka. Klasa I B. (0 głosów)
 • 147 Zachełmie. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 148 Zagnańsk. SP nr 1 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania. Klasa I. (0 głosów)
 • 149 Zagnańsk. SP w ZSP nr 2, P i G im. Stanisława Staszica. Klasa I. (0 głosów)
 • 70 Mąchocice Kapitulne. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 75 Kostomłoty Drugie. SP im. 4 Pułku Piechoty Legionów AK. Klasa I A. (0 głosów)
 • 76 Kostomłoty Drugie. SP im. 4 Pułku Piechoty Legionów AK. Klasa I B. (0 głosów)
 • 77 Kostomłoty Drugie. SP im. 4 Pułku Piechoty Legionów AK. Klasa I C. (0 głosów)
 • 79 Cierchy. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 80 Grzymałków. SP w ZS. Kla-sa I. (0 głosów)
 • 81 Mniów. SP w ZS im. Jana Pawła II. Klasa I A. (0 głosów)
 • 82 Mniów. SP w ZS im. Jana Pawła II. Klasa I B. (0 głosów)
 • 83 Piaski. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 89 Bilcza. SP im. Księdza Piotra Ściegiennego. Klasa I C. (0 głosów)
 • 90 Brzeziny. SP w ZS im. Jana Pawła II. Klasa I. (0 głosów)
 • 99 Jeleniów. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 107 Bolechowice. SP. Klasa I. (0 głosów)
 • 108 Kowala. SP im. generała Antoniego Hedy „Szary”. Klasa I. (0 głosów)
 • 109 Nowiny. SP im. Orląt Lwowskich. Klasa I A. (0 głosów)
 • 110 Nowiny. SP im. Orląt Lwowskich. Klasa I B. (0 głosów)
 • 111 Nowiny. SP im. Orląt Lwowskich. Klasa I C. (0 głosów)
 • 112 Nowiny. SP im. Orląt Lwowskich. Klasa I D. (0 głosów)
 • 113 Brynica. SP im. Stefana Żeromskie-go. Klasa I. (0 głosów)

Koronawirus fake news. Oto największe absurdy.

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3