Wyniki wyborów samorządowych 2018 do Rady Powiatu Staszowskiego. Sensacja! Ludowcy tracą władzę. Rządzi Prawo i Sprawiedliwość z Piastem!

Redakcja
Wybory do Rady Powiatu Staszowskiego wygrało Prawo i Sprawiedliwość i razem ze Stronnictwem Piast Ziemi Staszowskiej ma tworzyć koalicję rządzącą powiatem. Prezentujemy oficjalne już wyniki wyborów do Rady Powiatu Staszowskiego.

Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 37,68% poparcia, 12 573 głosy;
Polskie Stronnictwo Ludowe uzyskało 28,45% poparcia, 9 492 głosy;
Regionalne Forum Samorządowe - 14,88% poparcia, 4966 głosów;
Stronnictwo Ziemi Staszowskiej Piast - 11,75%, 3920 głosów;
Gospodarny Powiat Staszowski - 4,53 %, 1511 głosów
Niezadowoleni - 2,71%, 903 głosów;

Podział mandatów wygląda następująco:

Prawo i Sprawiedliwość - 9( Stanisław Batóg, Leszek Guzal, Krystyna Semrau, Anna Niziałek , Józef Żółciak, Mariusz Zyngier, Anna Kosowicz, Grzegorz Rajca, Jolanta Wójtowicz ;

Polskie Stronnictwo Ludowe - 5 (Zbigniew Bąk, Jerzy Chudy, Stanisław Walczyk,Michał Skotnicki, Adam Siekierski);

Regionalne Forum Samorządowe - 3 (Adam Kowal, Andrzej Kruzel, Janusz Bąk);

Stronnictwo Ziemi Staszowskiej Piast - 2 ( Romulad Zgrzywa, Zbigniew Wiącek)

W okręgu 1 obejmującym miasto i gminę Staszów mandaty uzyskali: Stanisław Batóg, Leszek Guzal, Krystyna Semrau - wszyscy Prawo i Sprawiedliwość; Zbigniew Bąk, Polskie Stronnictwo Ludowe; Adam Kowal i Andrzej Kruzel - obaj Regionalne Forum Samorządowe ; Romuald Zgrzywa,Stronnictwo Ziemi Staszowskiej Piast.

W okręgu numer 2 obejmującym gminy Osiek i Bogoria mandaty uzyskali: Anna Niziałek , Józef Żółciak - oboje Prawo i Sprawiedliwość, Jerzy Chudy, Polskie Stronnictwo Ludowe; Zbigniew Wiącek,Stronnictwo Ziemi Staszowskiej Piast.

W okręgu numer 3 obejmującym Połaniec mandaty uzyskali: Mariusz Zyngier, Anna Kosowicz - oboje Prawo i Sprawiedliwość; Stanisław Walczyk, Polskie Stronnictwo Ludowe;

W okręgu numer 4 obejmującym gminy Łubnice, Oleśnica, Szydłów, Rytwiany mandaty uzyskali: Grzegorz Rajca, Jolanta Wójtowicz - oboje Prawo i Sprawiedliwość; Michał Skotnicki, Adam Siekierski - obaj Polskie Stronnictwo Ludowe; Janusz Bąk, Regionalne Forum Samorządowe.

Taka sytuacja sprawiła ,że koalicję rządzącą stworzyć mają Prawo i Sprawiedliwość ze Stronnictwem Ziemi Staszowskiej Piast, którzy razem mają 11 mandatów. Te ugrupowania wybiorą starostę i zarząd powiatu.

Do opozycji idą rządzący powiatem od lat - Regionalne Forum Samorządowe i Polskie Stronnictwo Ludowe, które mają razem 8 mandatów.

Te wybory miały swoich rekordzistów. Oto TOP 10 najlepszych wyników:

1.Mariusz Zyngier, Prawo i Sprawiedliwość - 1941
2.Michał Skotnicki, Polskie Stronnictwo Ludowe - 1593
3.Jerzy Chudy,Polskie Stronnictwo Ludowe - 987
4.Stanisław Walczyk, Polskie Stronnictwo Ludowe - 968
5.Marek Chyła, Polskie Stronnictwo Ludowe 846
6.Zbigniew Wiącek, Stronnictwo Ziemi Staszowskiej Piast - 821
7.Anna Niziałek, Prawo i Sprawiedliwość - 811
8.Stanisław Batóg, Prawo i Sprawiedliwość - 798
9.Krystyna Semrau, Prawo i Sprawiedliwość - 680
10.Józef Żółciak, Prawo i Sprawiedliwość - 580

Ciekawostką jest to, że Marek Chyła z Polskiego Stronnictwa Ludowego zdobył 846 głosów, piąty wynik w powiecie i...nie wszedł do
Rady Powiatu. Niestety zdecydował sposób liczenia głosów.

Okręg 1
Staszów

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

 • 1 Stanisław Batóg
 • 2 Leszek Guzal
 • 3 Katarzyna Małgorzata Ciepiela
 • 4 Krystyna Anna Semrau
 • 5 Alicja Paulina Misiak
 • 6 Ryszard Marian Sucharzewski
 • 7 Lidia Grażyna Chwała
 • 8 Benedykt Władysław Straszak
 • 9 Stanisław Lech Zalewski

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

 • 1 Wanda Alicja Bartos
 • 2 Barbara Suchorowska
 • 3 Krzysztof Antoni Janecki
 • 4 Edward Stanisław Anioł
 • 5 Zbigniew Bąk
 • 6 Dominik Marek Wesołowski
 • 7 Sylwia Anna Janicka
 • 8 Damian Kosma Sierant
 • 9 Grażyna Anna Medyńska

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STRONNICTWA PIAST ZIEMI STASZOWSKIEJ

 • 1 Romuald Leon Zgrzywa
 • 2 Ewa Agnieszka Pielak
 • 3 Robert Paweł Widanka
 • 4 Mariola Anna Pawłowska
 • 5 Piotr Król
 • 6 Urszula Danuta Mazur
 • 7 Tomasz Kos
 • 8 Agata Urszula Gąsiorek
 • 9 Maciej Adamkiewicz

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW REGIONALNE FORUM SAMORZĄDOWE 2018

 • 1 Henryka Markowska
 • 2 Adam Andrzej Kowal
 • 3 Piotr Mazur
 • 4 Małgorzata Dorota Kazimierska
 • 5 Gabriela Iwona Urbańska
 • 6 Małgorzata Wiesława Stachura
 • 7 Edward Mikołaj Skowron
 • 8 Paweł Artur Skowron
 • 9 Andrzej Jan Kruzel

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GOSPODARNY POWIAT STASZOWSKI

 • 1 Mirosław Wyrzykowski
 • 2 Joanna Ewa Jarosz
 • 3 Justyna Anna Mysłek
 • 4 Marzanna Agnieszka Tomporowska
 • 5 Jacek Bogdan Krzysztofik
 • 6 Łukasz Mariusz Urban
 • 7 Renata Majka
 • 8 Piotr Skuza

KOMITET WYBORCZY „NIEZADOWOLENI”

 • 1 Jacek Skórski
 • 2 Sylwia Maria Falasa
 • 3 Marzena Halina Idzik
 • 4 Barbara Kaczmarska
 • 5 Michał Sowiński
 • 6 Piotr Jerzy Wojtycha
 • 7 Małgorzata Jolanta Wojciechowska

Okręg 2
Osiek, Bogoria

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

 • 1 Anna Renata Niziałek
 • 2 Zofia Jarkowska
 • 3 Józef Żółciak
 • 4 Jan Sowiński
 • 5 Danuta Gawlik
 • 6 Wacław Adam Słodkowski

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

 • 1 Jerzy Marian Chudy
 • 2 Marek Adam Chyla
 • 3 Zbigniew Dariusz Borek
 • 4 Ewa Mariola Bednarska
 • 5 Monika Alina Sławska
 • 6 Renata Seremak

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STRONNICTWA PIAST ZIEMI STASZOWSKIEJ

 • 1 Zbigniew Wiącek
 • 2 Barbara Korytnicka
 • 3 Magdalena Agnieszka Wilk
 • 4 Stanisław Jurkowski
 • 5 Małgorzata Legiecka
 • 6 Marcin Mateusz Mazurkiewicz

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW REGIONALNE FORUM SAMORZĄDOWE 2018

 • 1 Małgorzata Maria Jońca
 • 2 Stefan Irek
 • 3 Marek Stanisław Okoń
 • 4 Artur Nowak
 • 5 Renata Wioletta Niekurzak
 • 6 Sylwia Justyna Jońca

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GOSPODARNY POWIAT STASZOWSKI

 • 1 Joanna Maria Urbańska
 • 2 Edward Ferenc
 • 3 Marzanna Urszula Żyła

Okręg 3
Połaniec

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

 • 1 Mariusz Ryszard Zyngier
 • 2 Anna Kosowicz
 • 3 Wiesław Tadeusz Łaszyca
 • 4 Alina Switek
 • 5 Wojciech Zając

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

 • 1 Stanisław Walczyk
 • 2 Barbara Dorota Lipka
 • 3 Mieczysław Dudek
 • 4 Krzysztof Jędryka
 • 5 Maria Sipowicz

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STRONNICTWA PIAST ZIEMI STASZOWSKIEJ

 • 1 Jan Makuła
 • 2 Ewa Bialik
 • 3 Karolina Arendarska
 • 4 Przemysław Arkadiusz Pawlak

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW REGIONALNE FORUM SAMORZĄDOWE 2018

 • 1 Halina Maria Guła
 • 2 Alfreda Maria Świtek
 • 3 Michał Mielnik
 • 4 Mirosław Gad
 • 5 Agnieszka Anna Zielińska

Okręg 4
Łubnice, Oleśnica, Szydłów, Rytwiany

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

 • 1 Grzegorz Marek Rajca
 • 2 Jolanta Wójtowicz
 • 3 Robert Józef Wyrazik
 • 4 Monika Maria Wójcik
 • 5 Zdzisław Gądek
 • 6 Wioletta Suroń-Piotrowicz
 • 7 Leszek Bartłomiej Świątek

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

 • 1 Michał Tomasz Skotnicki
 • 2 Adam Kacper Siekierski
 • 3 Jerzy Marian Karwasiński
 • 4 Mieczysława Stanisława Sikora
 • 5 Bogusława Dybus
 • 6 Jan Cecelon
 • 7 Jolanta Agnieszka Hynek

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STRONNICTWA PIAST ZIEMI STASZOWSKIEJ

 • 1 Tadeusz Marek Marczewski
 • 2 Zofia Teresa Magiera
 • 3 Marian Stanisław Nowak

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW REGIONALNE FORUM SAMORZĄDOWE 2018

 • 1 Janusz Bąk
 • 2 Krzysztof Józef Ratusznik
 • 3 Stanisław Wojterski
 • 4 Bożena Barbara Kwiatkowska
 • 5 Jadwiga Sosnowska
 • 6 Marta Justyna Wojtaś
 • 7 Adam Rafał Murdza

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GOSPODARNY POWIAT STASZOWSKI

 • 1 Maciej Piotr Zaliński
 • 2 Marcin Ireneusz Wyrzykowski
 • 3 Iwona Jastrząb

KOMITET WYBORCZY „NIEZADOWOLENI”

 • 1 Katarzyna Aneta Duda
 • 2 Barbara Marzena Gołda
 • 3 Adrian Arkadiusz Kwiecień
 • 4 Marek Rudnik
 • 5 Elżbieta Ewa Wójcik

Najnowsze informacje o epidemii koronawirusa

Wideo

Komentarze 4

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gośc

Jerzy Chudy,Polskie Stronnictwo Ludowe - 987

 

RAJCA Grzegorz Marek PIS -  1 413 

 

to ta 10 najlepszych to inna powinna być?

 
G
Gośc

Rada Powiatu Staszowskiego - Wyniki wyborów
1. 1 2 5 BĄK Zbigniew 449 4.04% Tak - PSL
2. 1 10 1 BATÓG Stanisław 798 7.18% Tak - PIS
3. 1 10 2 GUZAL Leszek 431 3.88% Tak - PIS
4. 1 10 4 SEMRAU Krystyna Anna 680 6.12% Tak - PIS
5. 1 16 2 KOWAL Adam Andrzej 534 4.80% Tak - RFS
6. 1 16 9 KRUZEL Andrzej Jan 572 5.14% Tak - RFS
7. 1 17 1 ZGRZYWA Romuald Leon 369 3.32% Tak - PIAST
8. 2 2 1 CHUDY Jerzy Marian 987 12.42% Tak -PSL
9. 2 10 1 NIZIAŁEK Anna Renata 811 10.21% Tak - PIS
10. 2 10 3 ŻÓŁCIAK Józef 580 7.30% Tak - PIS
11. 2 17 1 WIĄCEK Zbigniew 821 10.33% Tak - PIAST
12. 3 2 1 WALCZYK Stanisław 968 16.95% Tak -PSL
13. 3 10 1 ZYNGIER Mariusz Ryszard 1 941 33.99% Tak - PIS
14. 3 10 2 KOSOWICZ Anna 376 6.58% Tak - PIS
15. 4 2 1 SKOTNICKI Michał Tomasz 1 593 18.55% Tak - PSL
16. 4 2 2 SIEKIERSKI Adam Kacper 483 5.62% Tak - PSL
17. 4 10 1 RAJCA Grzegorz Marek 1 413 16.45% Tak - PIS
18. 4 10 2 WÓJTOWICZ Jolanta 546 6.36% Tak - PIS
19. 4 16 1 BĄK Janusz 575 6.70% Tak - RFS

 

Każdy ma inną listę w wyników I TOP najlepszych z dziesięciu jest inna ?

J
Juras

DAJTA TE WYNIKI Z POWIATU STASZÓW DO RADY POWIATU BO ILE MOŻNA ŻYĆ NA PASTYLKACH -POSITIVUM.ZARA MI POMPA SIONDZIE.

J
Jacek Staszow

o której godzinie lub kiedy można się spodziewać jakiś chociaż wstępnych wyników? 

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3