Zapraszamy do świętokrzyskiego Szydłowa

Artykuł sponsorowany
Szydłów to małe miasteczko w woj. świętokrzyskim, otoczone murami obronnymi i słynące z produkcji śliwek. Oto, co można zobaczyć.

Mury obronne wraz z Bramą Krakowską – wzniesione w poł. XIV w. przez króla Kazimierza Wielkiego z miejscowego wapienia. Stworzyły z Szydłowa miasto warowne o pow. 7 ha, strzegące granic Małopolski. Obecnie zachowały się cztery odcinki o długości około 700 metrów. Na mury można wejść i poczuć się jak miejski strażnik w dawnych czasach. Wejście na mury na placu zamkowym i przy Bramie Krakowskiej.

Jagielloński zamek królewski – jedyna, integralnie zachowana, średniowieczna rezydencja królów polskich. Król Władysław Jagiełło wizytował Szydłów aż 17 razy, a podczas pobytów w Szydłowie, sprawował rządy i mieszkał w tej części zamku, określanej także pałacem. Do tej pory obiekt miał formę trwałej ruiny. Po rewitalizacji w 2019 r. pałac zadaszono i przystosowano do ruchu turystycznego. Przy zamku odbywają się różnego rodzaju imprezy plenerowe, m.in. Turniej Rycerski o Miecz Króla Kazimierza Wielkiego.

W zamku można zwiedzić prywatną komnatę królewską wraz z kominkiem, zaś w przyziemiu salę tortur oraz unikatowy na ziemiach polskich zabytek techniki – średniowieczne piece hypokaustyczne, które służyły do ogrzewania sali tronowej ciepłym powietrzem.

Muzeum Zamków Królewskich to jedyna taka placówka w Polsce, prezentująca tematykę zamku szydłowskiego w szerokim kontekście europejskim. Znajduje się w Skarbczyku, który sam w sobie jest budynkiem o niezwykle złożonej genezie, powstałym na fundamentach dwóch cylindrycznych wież.

W muzeum znajduje się 10 makiet zamków 3D: dwa z Szydłowa (zamek w Szydłowie w dobie średniowiecza oraz wczesnej nowożytności), cesarski kompleks w Akwizgranie, zespół palatialny w Wiślicy, pałac papieski w Awinionie, pałac Wielkich Mistrzów w Malborku, kompleks rezydencjalny w Vincennes, zamek Karola IV w Karlštejnie, pałac królewski w Wyszehradzie, Wawel w Krakowie. Makiety wykonane są w technologii druku 3D.

Prawdziwą chlubą muzeum są figury znanych postaci, żyjących na przełomie XIV i XV wieku, wykonane w skali 1:1. Do odtworzenia strojów postaci użyto m.in. tkanin specjalnie sprowadzonych z Indii. Szczegóły poszczególnych strojów, insygniów królewskich, obuwia, płaszczy, zapinek czy uzbrojenia wprawiają w zachwyt. Jeżeli chcecie zobaczyć jak naprawdę wyglądał Zawisza Czarny,**wójt średniowiecznego Szydłowa, król Władysław Jagiełło i jego córka Jadwiga Jagiełłówna, król Ludwik Węgierski, król Kazimierz Wielki czy król Karol IV Luksemburski, to dokładniej odwzorowanych postaci, nie znajdziecie nie tylko w Polsce ale i Europie!**

Muzeum wyposażone jest w panele dotykowe z aplikacjami multimedialnymi, skierowanymi głównie do dzieci: „Oblężenie Zamku”, „Turniej Rycerski”, „Mapa zamków w Polsce”, „Mapa zamków w Europie”, „Dzieje Szydłowa”.

W piwnicy Skarbczyka zaaranżowanej na piwnicę zamkową, odtwarzane są kilkuminutowe filmy: „Uczta” oraz „Audiencja”. Filmy przedstawiają hipotetyczne sceny z pobytu króla Władysława Jagiełły i królowej Anny Cylejskiej na Zamku w Szydłowie (przedział lat 1402-1416). Filmy zintegrowane są z aplikacjami: „Piec” oraz „Beczka”. Akcja filmów w pewnym momencie zatrzymuje się, a w aplikacjach należy wykonać pewne zadania, żeby ich odtwarzanie mogło zostać wznowione. Musimy na przykład, przy pomocy dotykowego panelu rozpalić w piecu, aby ogrzać królewską salę audiencyjną. Tym samym uruchomimy znajdującą się w piwnicy replikę pieca tzw. hypokaustum, którego relikty można oglądać w pobliskim zamku.

Muzeum daje jeszcze jedną możliwość „przeniesienia się w czasie”. Wyposażone jest w stereoskop, dzięki któremu archiwalne zdjęcia Szydłowa można oglądać w rewelacyjnym efekcie przestrzenności. Każdy budynek, postać, drzewo, na zdjęciu staje się osobnym obiektem. Widz ma wrażenie jakby cofnął się w czasie i na żywo oglądał Szydłów sprzed 100 lat.

Całość dopełniają atrakcyjnie wizualnie i merytorycznie ekspozycje, m.in. dziejów Szydłowa, rezydencji królewskich w Polsce i Europie, gablot z eksponatami odkrytymi w Szydłowie podczas eksploracji archeologicznych, kasetonu z monetami, manuskryptów i ilustracji, tzw. „okien wiedzy” dla dzieci.

Goście muzeum mogą skorzystać z aplikacji Księga Gości, gdzie mogą opisać swoje wrażenia z wizyty, a na e-maila wysłany zostanie stosowny certyfikat, potwierdzający wizytę w Szydłowie, który można sobie w domu wydrukować.

W północnej części średniowiecznego miasta, w obrębie murów obronnych, znajduje się synagoga. Zbudowano ją w latach 1534-1564, co czyni ją najstarszą w woj. świętokrzyskim i jedną z najstarszych świątyń żydowskich w Polsce. Po gruntownej rewitalizacji zakończonej w 2019 r. śmiało można zaliczyć ją do najlepiej zachowanych tego typu obiektów w naszym kraju.

Do zwiedzania sala modlitw z oryginalnym wnętrzem: Aron ha Kodesz (rodzaj ołtarza w którym przechowywano Torę - świętą księgę), skarbona, świeczniki, odblaśnice, fragmenty odsłoniętych w ub. r. polichromii. Bardzo bogata kolekcja judaików m.in. korona Tory, jady, księgi, świeczniki, przedmioty wykorzystywane podczas obrzędów religijnych. Rzeźby i płaskorzeźby wybitnego rzeźbiarza, prof. Kazimierza G. Zemły: Mojżesz, Dawid Psalmista, Wrota do przeszłości. Obecnie synagoga nie pełni już funkcji kultu religijnego. Swoją siedzibę ma tutaj Miejsko-Gminne Centrum Kultury i prowadzony przez nie jeden z Punktów Informacji Turystycznej.

Kościół pw. Wszystkich Świętych to najstarszy zabytek Szydłowa z piękną gotycką polichromią figuralną z ok. 1375 roku. Odrestaurowano ją na początku XXI w. Spod pędzli średniowiecznych malarzy wyszły piękne w swej prostocie sceny z Nowego Testamentu, m.in. najlepiej zachowane „Siedem radości Maryi”, czy też sceny pasyjne. Interesująco prezentuje się pasmo scen przedstawiających siedem grzechów głównych. Każdy grzech symbolizowany jest przez zwierzę na którym wjeżdżają do piekła grzesznicy.

Ruiny szpitala i kościoła pw. Ducha Świętego. Obok cmentarza parafialnego w Szydłowie, poza murami miejskimi, znajdują się ruiny dawnego kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego oraz szpitala dla ubogich i starców. Obiekt powstał w XVII wieku. Po rewitalizacji w 2018/19 r. został udostępniony do zwiedzania. Stanowi ciekawy przykład obiektu łączącego w sobie funkcje kultu religijnego i szpitalnictwa.

Kościół pw. św. Władysława to zaledwie jeden z dwóch kościołów w Polsce pod tym wezwaniem. Jako jedyny zabytek Szydłowa wzniesiony nie z wapienia, a z cegły. Ufundował go król Kazimierz Wielki, wg legendy, jako jeden z siedmiu kościołów pokutnych za spowodowanie śmierci ks. Baryczki z Krakowa. Kościół można zwiedzać bez biletu, o ile nie odbywają się w nim obrzędy religijne.

Duży plac zabaw dla dzieci obok synagogi. Nawiązuje do charakterystycznych obwarowań miejskich Szydłowa. Głównym elementem placu jest widoczny na zdjęciu zamek. Ponadto wyposażony jest w huśtawki, zjeżdżalnie, tyrolkę do zjeżdżania. Wstęp na plac bezpłatny. Dzieci mogą przebywać na placu tylko pod opieką rodziców/opiekunów.

Gmina Szydłów jest największym zagłębiem śliwkowym w Polsce. Uprawianych jest tutaj ponad 40 różnych odmian śliw na obszarze ponad 1700 ha. W sezonie śliwki można zakupić bezpośrednio u sadowników. Przetwory śliwkowe, śliwki wędzone do nabycia m.in. w Punktach Informacji Turystycznej. Corocznie w Szydłowie odbywa się duża impreza plenerowa - Święto Śliwki. Dostępne na niej są różnego rodzaju produkty ze śliwek, wystawy, pokazy starodawnego wędzenia śliwek „na laskach”.

Spotkajmy się w Szydłowie!

Punkt Informacji Turystycznej w Szydłowie
ul. Szkolna 7, 28-225 Szydłów
tel. 41 354 53 13
tel. 881 065 108
Informacje praktyczne: www.szydlow.pl/turystyka

Dodaj ogłoszenie