kazimierza sesja
  Słowo kluczowe:

  kazimierza sesja

  Podatki na sesji w Kazimierzy Wielkiej

  W piątek, 27 listopada, o godzinie 10, w sali konferencyjnej kazimierskiego ratusza rozpocznie obrady Rada Miejska. W porządku sesji znajdą się, między innymi, głosowania w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2016 rok - podatku od nieruchomości, środków transportowych, opłaty targowej. Radni podejmą również decyzję w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych należących do...

  Pozostałe tagi:

  Wideo