ochrona zdrowia
    Słowo kluczowe:

    ochrona zdrowia

    NIK: Przyspieszanie cyklu kształcenia lekarzy niesie ryzyko co do utrzymania jakości kształcenia

    Sposób kształcenia kadr medycznych nie zapewniał przygotowania wystarczającej liczby specjalistów. Brakuje kompleksowej strategii, uwzględniającej trendy demograficzne i epidemiologiczne, limity przyjęć wyznaczają uczelnie, kierując się własnymi analizami, a przede wszystkim własnym rachunkiem ekonomicznym, a brak informacji na temat emigracji personelu medycznego uniemożliwia jej...

    Wideo