skrzydła 2013
  Słowo kluczowe:

  skrzydła 2013

  Skrzydła 2013 dla Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Olimpic

  Nagroda za letni wypoczynek Strawczyn to jedna z najbardziej malowniczych gmin w województwie świętokrzyskim. Na terenie gminy urodził się Ste-fan Żeromski, a w Oblęgorku mieszkał przez lata Henryk Sien-kiewicz. Jednak władze gminy doskonale rozumieją, że nie tylko naturalne walory środowiskowe, zabytki czy wycieczki „szlakiem wielkich pisarzy” stanowią o atrakcyjności turystycz-nej miejsca....

  Pozostałe tagi:

  Skrzydła 2013 dla Echa Investment Spółka Akcyjna Kielce

  Nagroda za Osiedle Południowe Echo Investment Spółka Akcyjna to jedna z największych w Europie firm inwestycyjno-deweloperskich z polskim kapitałem. Realizuje inwestycje w czterech głównych sektorach rynku nieruchomości: budownictwie mieszkaniowym, centrach handlowych, budownictwie biurowym oraz hotelowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

  Pozostałe tagi:

  Skrzydła 2013 dla Gminy Sitkówka-Nowiny

  Nagroda za kompleks basenów letnich Gmina Sitkówka-Nowiny położona w południowo-zachodniej części Gór Świętokrzyskich z malowniczymi grzbie-tami górskimi Pasma Zgórskiego, Bolechowickiegoi Zelejowskiego to ze względu na dostęp do złóż naturalnych, rozbudowanej infrastruktury technicznej i bliską odległość od Kielc atrakcyjne miejsce zarówno pod względem turystycznym, jak również inwestycyjnym....

  Pozostałe tagi:
  1 »

  Wideo