Do Kielc sprowadziła się UCMS Group, firma z 20-letnim doświadczeniem w outsourcingu, czyli świadczeniu na odległość usług w zakresie kadr, płac i księgowości. Otworzyła oddział, w którym docelowo znajdzie pracę 300 osób.

Firma UCMS Group działa w Europie Środkowo-Wschodniej od wczesnych lat 90. ubiegłego stulecia. Posiadamy 10 biur w 5 krajach, między innymi w Rosji, na Ukrainie Węgrzech czy w Rumunii. Realizuje usługi dla 724 klientów w 28 krajach. Wśród nich są IKEA, Siemens, Nike, Nokia, sieć hoteli Marriott, Michelin czy Hochland w zakresie księgowości, płac i kadr.

Każdego miesiąca sporządza blisko 100 tysięcy pasków płacowych. W sumie do tej pory zatrudnia 391 pracowników

Dlaczego firma wybrała Kielce? Do tej pory w Polsce swoje biuro UCMS Group Poland miała tylko w Warszawie. Wybrała stolice regionu świętokrzyskiego, bo według badań, Kielce to jedno z miast, gdzie sektor BPO, czyli Business Proces Outsorcing może rozwijać się najszybciej. Sprzyja temu ogromny potencjał ponad 13 tysięcy studentów, 2 miejsce pod względem wielkości powierzchni biurowej. Stolica województwa jest także na 4 miejscu w rankingu 10 gwiazd BPO pod względem najniższych kosztów zatrudnienia i na 2 miejscu pod względem najniższego zadłużenia wśród stolic wojewódzkich w Polsce. Atutem jest także dobra lokalizacja i komunikacja z dużymi miastami w Polsce.

- Na razie zatrudniamy 10 osób, ale kielecki oddział jest na etapie rozruchu, bo prace tutaj rozpoczęliśmy w maju. Do końca roku zatrudniać będziemy od 20 do 50 osób. W 2014 roku będą kolejne przyjęcia i liczba pracowników wyniesie od 50 do 100. osób. Docelowo w 2015 roku będzie ich już 300. przygotowaliśmy prace głównie dla wysoko wykwalifikowanych specjalistów w naszej branży – informuje Anna Kaczmarska, dyrektor do spraw finansów i administracji.

Co to jest outsorcing?
Outsorcing polega na oddaniu przez firmę innemu przedsiębiorstwu, czyli firmie zewnętrznej, zadań nie związanych bezpośrednio z podstawową działalnością firmy. Podstawowym celem są finansowe oszczędności na kosztach pracy i gwarancja jakosci wykonywanych usług. Gwałtowny wzrost zainteresowania outsourcingiem obserwuje się od 2004 roku.