Wydział Mechaniczny UTH Radom.

Materiał informacyjny UT-H Radom

Szanowni maturzyści, drodzy przyszli studenci,

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu prowadzi studia na 8 wydziałach, kształcimy specjalistów w wielu dziedzinach, m.in. humanistycznych, artystycznych, technicznych, ekonomicznych, prawnych oraz związanych z naukami medycznymi. Rozpoczęliśmy cykl prezentacji naszych wydziałów. Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie!
logo

WYDZIAŁ MECHANICZNY

Będąc najstarszym Wydziałem Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, od ponad 70 lat kształci inżynierów. Absolwentami Wydziału Mechanicznego zostało ponad 6 tysięcy studentów.
 
Obecnie studenci kształcą się w systemie studiów dziennych i zaocznych na 3 kierunkach studiów:
• Mechanika i Budowa Maszyn - I i II stopnia
• Samochody i Bezpieczeństwo w Transporcie Drogowym - I stopnia
• Budownictwo - I stopnia

 
Wydział posiada prawa do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna.
 
Obiekty Wydziału Mechanicznego zlokalizowane są przy ulicy Stasieckiego 54 na osiedlu Borki oraz w ramach campusu na przy ulicy Chrobrego 45. Główną siedzibą Wydziału jest nowoczesny campus na osiedlu Borki.
 
Na Wydziale istnieje kilkadziesiąt nowoczesnych i dobrze wyposażonych laboratoriów specjalistycznych oraz pracowni komputerowych, niezbędnych na drodze do Przemysłu 4.0 oznaczającego unifikację świata rzeczywistego maszyn produkcyjnych ze światem wirtualnych bliźniaków, przemysłowego internetu rzeczy i rozszerzonej rzeczywistości.
 
Przyszli inżynierowie zdobywają aktualną wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu podstaw konstrukcji maszyn i materiałoznawstwa, mechaniki stosowanej i mechatroniki, technik projektowania, wytwarzania oraz eksploatacji pojazdów samochodowych i maszyn. Tym, dla których wiedza zdobywana podczas planowych zajęć nie wystarcza, dedykowane są trzy koła naukowe, w których studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania badawcze.
 
Wydział Mechaniczny UTH Radom jest Autoryzowanym Partnerem Szkoleniowym firm: DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH., SIEMENS i MITYTOYO. Nasi studenci kierunku Mechanika i Budowa Maszyn uczą się m.in.:  technologii wytwarzania części maszyn na obrabiarkach CNC, ich programowania i obsługi oraz zapoznają się z techniką pomiarową na specjalistycznych współrzędnościowych maszynach pomiarowych. Każdy student, który w ramach zajęć odbył szkolenie z programowania obrabiarek może bezpłatnie otrzymać certyfikat uczestnictwa, a wyróżniający się studenci z najwyższymi ocenami z egzaminu otrzymują wyjątkowy certyfikat umiejętności (kompetencji) firmy HEIDENHAIN, który jest honorowany na całym świecie i potwierdza ich wysoki poziom wykształcenia.

Studenci mają możliwość uczestnictwa w wyjazdach zagranicznych na studia w ramach Programu Erasmus+. Jego dotychczasowa forma realizacji we wszystkich europejskich uczelniach z uwagi na powszechne utrudnienia w przemieszaniu się osób została w ostatnim roku znacząco ograniczona. Wychodząc naprzeciw i wykorzystując dostępne możliwości zainicjowany został cykl wykładów on-line z zakresu motoryzacji w ramach inicjatywy „Erasmus+ Automotive Academy”. Wydarzenie jest wspierane przez uniwersytety z Łotwy, Grecji, Litwy, Hiszpanii, Włoch, Ukrainy, Węgier oraz Rumunii.
 
Studenci korzystają z szeroko rozwiniętego systemu pomocy materialnej w formie m.in. stypendiów socjalnych, naukowych, sportowych, a także w szczególnych przypadkach zapomóg. Absolwenci Wydziału znajdują zatrudnienie w zakładach produkcyjnych branży mechanicznej, budowlanej i samochodowej.
 
W celu wsparcia zajęć dydaktycznych aktualnie na Wydziale Mechanicznym realizowane są obecnie 3 projekty współfinansowane ze środków unijnych:

Projekt „Zintegrowany Program UTH Rad”.

W ramach projektu dla studentów Wydziału Mechanicznego: prowadzone są zajęcia w języku wykładowym angielskim, realizowane są cykliczne zajęcia z zagranicznymi wykładowcami, studenci odbywają bezpłatnie certyfikowane szkolenia z obsługi specjalistycznego oprogramowania, mają możliwość uczestniczenia w płatnych, specjalistycznych stażach, organizowane są warsztaty z zakresu przedsiębiorczości.
 
Projekt „Podniesienie jakości i efektywności kształtowania wiedzy oraz umiejętności praktycznych studentów na kierunku Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym poprzez utworzenie studiów dualnych”.
Studia dualne umożliwiły studentom połączenie nauki na studiach stacjonarnych z pracą zarobkową. Należy zauważyć, że w ramach studiów na kierunku praktycznym studenci odbywają 6-miesięczną praktykę zawodową.

Międzynarodowy projekt edukacyjny E-DriveTour.

Celem projektu jest opracowanie kursu dla studentów, którzy pracując w międzynarodowym otoczeniu chcieliby uzyskać dodatkowe kompetencje inżynierskie z zakresu elektromobilności.
 
Specjalnie skonstruowane, dwustronne umowy między Wydziałem Mechanicznym i firmami regionu radomskiego pozwalają zaproponować naszym studentom możliwość uczestnictwa w programie Studiuj i Pracuj. Jest to zestaw działań wspólnie z regionalnymi przedsiębiorcami umożliwiający wczesny kontakt naszym studentom z potencjalnymi pracodawcami. Program ten umożliwia studentom m.in. podjęcie pracy już w okresie studiów i realizacje swoich pasji zawodowych przy jednoczesnej kontynuacji nauki.
 
W celu dotarcia z naszą ofertą dydaktyczną do uczniów szkół średnich prowadzimy szereg działań, w tym szczególnie warte podkreślenia są: wizyty naszych pracowników w szkołach średnich Radomia i regionu radomskiego w ramach wspólnej akcji z Urzędem Miasta Radomia i przedsiębiorcami, organizacja Dnia Inżyniera na Wydziale Mechanicznym, w trakcie którego zaproszeni uczniowie szkół średnich mieli okazję zapoznać się z wyposażeniem dydaktycznym na terenie naszego wydziału. Zawsze z wielką przyjemnością zapraszamy naszych przyszłych studentów do wizyt na naszym wydziale.
 
Okres zagrożenia pandemią na pewien czas zmienił życie naszej społeczności akademickiej. Zajęcia online, spotkania w murach naszej uczelni w reżimie sanitarnym to tylko część nowej rzeczywistości. Pomimo trudnej sytuacji w gospodarce nadal nasi absolwenci z powodzeniem odnajdują się na lokalnym rynku pracy. Obserwacje losów naszych absolwentów nie pozostawiają wątpliwości, że kariera zawodowa inżyniera to perspektywa wielu ciekawych ofert pracy i dobrych zarobków pomimo trudności gospodarczych.
 
Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej dostępnej pod adresem www.mechaniczny.uniwersytetradom.pl oraz polubienia naszego profilu na Facebooku: Wydział Mechaniczny UTH Radom | Facebook. Nasza aktualna oferta dydaktyczna Wydziału Mechanicznego UTH Radom na rok akademicki 2021/22 dostępna jest pod adresem: http://rekrutacja.uniwersytetradom.pl/ i dotyczy kierunków: Mechaniki i Budowy Maszyn, Samochodów i Bezpieczeństwa w Transporcie Drogowym oraz Budownictwa.
 
Zapraszamy do ciekawej przygody ze studiami inżynierskimi.
Dziekan Wydziału Mechanicznego UTH Radom
dr hab. inż. Andrzej Puchalski, prof. UTH Rad.

Dodaj ogłoszenie