Najbardziej znana radomska firma z branży budowlanej złożyła do Sądu Gospodarczego wniosek o upadłość likwidacyjną. Taka forma upadłości oznacza, że zaspokojeniem roszczeń wierzycieli zajmuje się wyznaczony przez sąd syndyk.

Wcześniej zarząd firmy Rosa Bud złożył do sądu wniosek o łagodniejszą procedurę postępowania, gdy firma jest niewypłacalna, czyli o ogłoszenie upadłości układowej. Upadłość układowa oznacza szansę uratowania przedsiębiorstwa, jeśli wierzyciele zgodzą się na zaspokojenie jakiejś części swoich roszczeń. Warunek jest jednak taki, że zgadzają się na to wszyscy wierzyciele i zatwierdzi to sąd.

„Twarda upadłość”

Wniosek Rosa - Budu o upadłość układową pozostał nierozstrzygnięty, bo firmę zobowiązano do uzupełnienia braków formalnych.

Zamiast tego zarząd Rosa Budu złożył wniosek o „twarde” bankructwo, czyli upadłość likwidacyjną. W tym przypadku celem postępowania upadłościowego jest sprzedaż majątku niewypłacalnego dłużnika przedsiębiorcy w celu zaspokojenia roszczeń wierzycieli z uzyskanych ze sprzedaży pieniędzy. W tym przypadku cały zarząd i władzę nad firmą przejmuje syndyk. Teoretycznie może prowadzić działalność gospodarczą, ale w praktyce zazwyczaj wręcza wypowiedzenia z pracy wszystkim zatrudnionych i przystępuje do sprzedaży majątku.

Postępowanie likwidacyjne prowadzi się, gdy dotychczasowe działania niewypłacalnego przedsiębiorcy nie dają żadnych podstaw do uznania wiarygodności i rzetelności w wykonywaniu układu.

Potentat na rynku

O tym, że z firmami z Grupy Rosa dzieje się coś niepokojącego wiadomo było już na jesieni ubiegłego roku. Do sądu wpłynął wtedy wniosek o ogłoszenie upadłości firmy Rosa Met złożony przez wierzyciela. Sąd nie wydał wówczas żadnego orzeczenia, bo wnioskodawca nie uzupełnił braków formalnych. W październiku ubiegłego roku okazało się, że Rosa - Bud jako wiodący członek konsorcjum budującego halę widowiskowo - sportową i stadion w Radomiu nie jest w stanie zrealizować sztandarowej miejskiej inwestycji w ustalonym terminie. Dopiero w lutym tego roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji odstąpił od umowy z konsorcjum firm Rosa - Bude - Maxto. Wcześniej radomska firma wystąpiła do miejskiej spółki z pismem wzywającym do zwiększenia wynagrodzenia za wykonanie kontraktu o około 23,2 miliona złotych. Wystąpienie to uzasadniono wzrostem cen towarów i usług.

W lutym Rosa - Bud zmuszony był też przerwać budowę hali przemysłowej na Wośnikach. Inwestor - Agencja Rozwoju Przemysłu - odstąpiła od umowy z Rosa - Budem w związku z opóźnieniami w realizacji kontraktu.

Ewentualne bankructwo Rosa - Budu może zachwiać całą branżą w Radomiu i regionie, bo na rzecz potentata nie tylko na lokalnym rynku pracowało wielu podwykonawców.

Rosa Bud w swoim dorobku ma realizację dziesiątek dużych inwestycji w całej Polsce, w tym wiele hal sportowych, sal gimnastycznych, obiektów biurowych, hal przemysłowych, szkół oraz innych obiektów użyteczności publicznej. W Radomiu przedsiębiorstwo budowało między innymi stadion przy ulicy Narutowicza oraz siedzibę Zespołu Szkół Muzycznych.

MASZ CIEKAWĄ INFORMACJĘ, ZROBIŁEŚ ZDJĘCIE ALBO WIDEO?
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego?
PRZEŚLIJ WIADOMOŚĆ NA radom@echodnia.eu lub Facebook.


Maxel w Explosion. Zobacz zdjęcia z imprezy!POLECAMY PAŃSTWA UWADZE:

Zobacz też: Ścięcie Śmierci w Jedlińsku