Znajdźmy miejsce w Polsce, gdzie rodzinom żyje się najlepiej! – konkurs dla samorządów

Materiał informacyjny Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
Pochwal się osiągnięciami swojej gminy, bądź inspiracją dla innych do podejmowania inicjatyw na rzecz rodzin i sięgnij po tytuł SAMORZĄD PRO FAMILIA 2021!

Jeśli Twój samorząd prowadzi działania prorodzinne - np.: finansuje z własnego budżetu jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, tzw. becikowe bądź stosuje ulgi w opłatach za odbiór odpadów komunalnych dla rodzin z dziećmi, lub wspiera rozwój mieszkalnictwa dla rodzin czy też funduje stypendia dla dzieci szczególnie uzdolnionych, albo dopłaca do posiłków w szkołach bądź do przejazdów komunikacją miejską dla dzieci… czy też realizuje inne podobne temu zadania – oznacza to, że być może mieszkasz na terenie najbardziej prorodzinnej gminy w Polsce! Niech wszyscy się o niej dowiedzą!

Wystarczy się zgłosić!

Znajdźmy miejsce w Polsce, gdzie rodzinom żyje się najlepiej! - to hasło przewodnie konkursu dla samorządów realizujących lokalną politykę prorodzinną SAMORZĄD PRO FAMILIA 2021. Konkurs został ogłoszony przez minister rodziny i polityki społecznej Marlenę Maląg i ma na celu docenienie oraz nagrodzenie samorządów współtworzących optymalne warunki do funkcjonowania rodzin.

Za nami trudny rok zmagania się z pandemią koronawirusa, który jednak pokazał, że potrafimy łączyć siły, by stawiać czoło wyzwaniom i wspólnie pokonywać trudności. Ten szczególny czas potwierdził także istotność współpracy instytucji państwowych, samorządowych, a także organizacji pozarządowych jako szerokiej koalicji angażującej się w działania na rzecz rodzin. Niezwykle ważną rolę w tej koalicji odgrywają właśnie samorządy, ponieważ są najbliżej rodzin żyjących na ich terenie i najlepiej znają ich potrzeby - stąd tak istotne jest, aby potrafiły w skuteczny sposób na nie odpowiadać. Tworzenie optymalnych warunków do funkcjonowania rodzin, może bowiem efektywnie przeciwdziałać dalszemu starzeniu się społeczeństwa i tym samym pozwolić na kontynuację zrównoważonego rozwoju całego regionu, a także kraju.

Oferowanie licznych rozwiązań w ramach lokalnej polityki prorodzinnej, to realna inwestycja! Inwestycja ta w przyszłości przyniesie wymierne korzyści nie tylko rodzinom, ale również samorządom i całej gospodarce. A gospodarka szczególnie teraz potrzebuje każdego bodźca, by móc jak najszybciej wrócić do tempa rozwoju sprzed pandemii. Realizacja polityki prorodzinnej przez gminy, to wielowymiarowa korzyść, z której czerpiemy wszyscy jako wspólnota. To najpewniejsza inwestycja w przyszłość gminy, regionu i w przyszłość Polski.

Jeśli Twój samorząd aktywnie realizuje lokalną strategię prorodzinną, to czekamy na jej zgłoszenie!

Jak wziąć udział w konkursie?

Wystarczy wysłać zgłoszenie do 31 marca 2021 r. na adres pro_familia@mrips.gov.pl. Na stronie internetowej https://www.gov.pl/rodzina/samorzad-pro-familia-2021 dostępne są szczegóły dotyczące konkursu, m.in. formularz zgłoszeniowy i regulamin.

Materiał oryginalny: Znajdźmy miejsce w Polsce, gdzie rodzinom żyje się najlepiej! – konkurs dla samorządów - Polska Times

Dodaj ogłoszenie