Pomnik Kazimierza Paździora wpisany do Budżetu Obywatelskiego! Głosowanie od 1 czerwca

Sylwester Szymczak
Sylwester Szymczak
Czy Kazimierz Paździor będzie mieć swój pomnik? archiwum
Czy jedyny mistrz olimpijski z Radomia, Kazimierz Paździor doczeka się swojego pomnika? Szanse na to rosną, bo projekt został wpisany do Budżetu Obywatelskiego i dzięki wsparciu mieszkańców, kibiców być może będzie uda się godnie upamiętnić mistrza.

Swoje pomniki w Radomiu mają różne zacne osobowości, ale trzeba przyznać, że powinien mieć też Kazimierz Paździor. Monument mistrza miałby stanąć w Parku Planty u zbiegu z ulicą Chałubińskiego. Ma przedstawiać mistrza w pozie zasadniczej, w rozmiarze zbliżonym do naturalnego. Ma być wykonany z brązu, stać na niewysokim postumencie ozdobionym pięcioma kółkami olimpijskimi. Projekt zakłada również słupek informacyjny z kodem QR który odnosić będzie do informatycznej bazy danych o Kazimierzu Paździorze.

Warto przypomnieć, że jakiś czas temu powstał Społeczny Komitet Budowy Pomnika Kazimierza Paździora. Pomysłodawcami są Marcin Bałażak, Grzegorz Siek, Marcin Chłopicki, Piotr Bałenkowski.
- Kazimierz Paździor zasłużył na to, aby mieć swoje godne miejsce, aby radomianie o nim pamiętali. Dlatego czynimy starania, aby taki pomnik powstał. Kazimierz Paździor wychował się na Plantach. Przechodził tamtędy codziennie na treningi. Tamtędy wielu radomian przechodzi, dlatego uważamy, że jest to bardzo dobre miejsce - mówi przewodniczący komitetu, Grzegorz Siek.

W projekcie zawarte jest także niezbędne zagospodarowanie terenu wokół pomnika oraz wtopiona w podłoże płyta w kształcie medalu olimpijskiego z imieniem i nazwiskiem oraz podświetlenie pomnika w postaci dwóch lamp również wtopionych w podłoże. Realizacja projektu ma się zamknąć w kwocie 200 000 zł. Będzie można na niego głosować od 1 czerwca.

Tokio Flesz

Wideo

Dodaj ogłoszenie