Regulamin plebiscytu pod nazwą „Samorządowiec - Oceniamy władzę”

Natalia Turek
Natalia Turek

Regulamin plebiscytu pod nazwą „Samorządowiec - Oceniamy władzę” zwanego dalej „Plebiscytem PPG” lub "Plebiscytem".

Art. 1 Informacje ogólne.
1.Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Samorządowiec - Oceniamy władzę ”.
2.Organizatorem Plebiscytu PPG jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.
3.Plebiscyt organizowany jest lokalnie przez Oddział w Kielcach i będzie prowadzony na łamach „Echa Dnia” zwanego dalej "Gazetą". Plebiscyt prowadzony będzie również na stronie serwisu www.echodnia.eu (nazywanego dalej „Serwisem”).
4.Organizator powołuje trzyosobową Komisję Plebiscytową, zwaną dalej Komisją, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora. Zadaniem Komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu, weryfikacją zgłoszeń, przestrzeganiem zasad regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień i rozpatrywanie reklamacji.
5. Plebiscyt polega na ocenie, w drodze głosowania Czytelników, pracy samorządowców w poszczególnych kategoriach:
a. Prezydent
b. Burmistrz
c. Wójt
d. Starosta
e. Członek Zarządu Powiatu
6. Plebiscyt polega także na przyznaniu, w drodze głosowania Czytelników, tytułu „Radny na Medal” w kategoriach:
a. Radny każdego Powiatu/Miasta/Gminy
7. W kategoriach Prezydent, Burmistrz, Wójt i Starosta, Członek Zarządu Powiatu Plebiscyt zostanie przeprowadzony w obrębie miasta Radom oraz powiatów białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego i zwoleński, a w kategoriach Radny Powiatu/Miasta/Gminy Plebiscyt zostanie przeprowadzony osobno w każdej Jednostce Samorządu Terytorialnego na obszarze wyżej wymienionych miast i powiatów.

8.Plebiscyt w poszczególnych kategoriach będzie prowadzony w następujących terminach:
a. W kategoriach Prezydent, Burmistrz, Wójt, Starosta, Członek Zarządu Powiatu - od piątku, 9 października od godz. 00.00 do poniedziałku, 9 listopada do godz. 22.00.
b. W kategoriach Starosta, Członek Zarządu Powiatu - od piątku, 16 października od godz. 00.00 do poniedziałku, 16 listopada do godz. 22.00
c. W kategoriach radny rady powiatu, rady miasta oraz gminy:

Rada powiatu białobrzeskiego, od piątku, 2 października od godz. 00.00 do poniedziałku, 12 października do godz. 22.00
Rada miasta i gminy Białobrzegi, od piątku, 9 października od godz. 00.00 do poniedziałku, 19 października do godz. 22.00
Rada gminy Promna, od piątku, 16 października od godz. 00.00 do poniedziałku, 26 października do godz. 22.00
Rada gminy Radzanów, od piątku, 23 października od godz. 00.00 do poniedziałku, 2 listopada do godz. 22.00
Rada gminy Stara Błotnica, od piątku, 30 października od godz. 00.00 do poniedziałku, 9 listopada do godz. 22.00
Rada gminy Stromiec, od piątku, 6 listopada od godz. 00.00 do poniedziałku, 16 listopada do godz. 22.00
Rada miasta i gminy Wyśmierzyce, od piątku, 13 listopada od godz. 00.00 do poniedziałku, 23 listopada do godz. 22.00

Rada powiatu grójeckiego, od piątku, 2 października od godz. 00.00 do poniedziałku, 12 października do godz. 22.00
Rada miasta i gminy Grójec, od piątku, 9 października od godz. 00.00 do poniedziałku, 19 października do godz. 22.00
Rada gminy Belsk Duży, od piątku, 16 października od godz. 00.00 do poniedziałku, 26 października do godz. 22.00
Rada gminy Błędów, od piątku, 23 października od godz. 00.00 do poniedziałku, 2 listopada do godz. 22.00
Rada gminy Chynów, od piątku, 30 października od godz. 00.00 do poniedziałku, 9 listopada do godz. 22.00
Rada gminy Goszczyn, od piątku, 6 listopada od godz. 00.00 do poniedziałku, 16 listopada do godz. 22.00
Rada gminy Jasieniec, od piątku, 13 listopada od godz. 00.00 do poniedziałku, 23 listopada do godz. 22.00
Rada miasta i gminy Mogielnica, od piątku, 20 listopada od godz. 00.00 do poniedziałku, 30 listopada do godz. 22.00
Rada miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą, od piątku, 27 listopada od godz. 00.00 do poniedziałku, 7 grudnia do godz. 22.00
Rada gminy Pniewy, od piątku, 4 grudnia od godz. 00.00 do poniedziałku, 14 grudnia do godz. 22.00
Rada miasta i gminy Warka, od piątku, 11 grudnia od godz. 00.00 do poniedziałku, 21 grudnia do godz. 22.00

Rada powiatu lipskiego, od piątku, 2 października od godz. 00.00 do poniedziałku, 12 października do godz. 22.00
Rada miasta i gminy Lipsko, od piątku, 9 października od godz. 00.00 do poniedziałku, 19 października do godz. 22.00
Rada gminy Chotcza, od piątku, 16 października od godz. 00.00 do poniedziałku, 26 października do godz. 22.00
Rada gminy Ciepielów, od piątku, 23 października od godz. 00.00 do poniedziałku, 2 listopada do godz. 22.00
Rada gminy Rzeczniów, od piątku, 30 października od godz. 00.00 do poniedziałku, 9 listopada do godz. 22.00
Rada gminy Sienno, od piątku, 6 listopada od godz. 00.00 do poniedziałku, 16 listopada do godz. 22.00
Rada gminy Solec nad Wisłą, od piątku, 13 listopada od godz. 00.00 do poniedziałku, 23 listopada do godz. 22.00

Radom, od piątku, 2 października od godz. 00.00 do poniedziałku, 12 października do godz. 22.00

Rada powiatu radomskiego, od piątku, 2 października od godz. 00.00 do poniedziałku, 12 października do godz. 22.00
Rada gminy Gózd, od piątku, 9 października od godz. 00.00 do poniedziałku, 19 października do godz. 22.00
Rada miasta i gminy Iłża, od piątku, 9 października od godz. 00.00 do poniedziałku, 19 października do godz. 22.00
Rada gminy Jastrzębia, od piątku, 16 października od godz. 00.00 do poniedziałku, 26 października do godz. 22.00
Rada gminy Jedlińsk, od piątku, 16 października od godz. 00.00 do poniedziałku, 26 października do godz. 22.00
Rada gminy Jedlnia-Letnisko, od piątku, 23 października od godz. 00.00 do poniedziałku, 2 listopada do godz. 22.00
Rada gminy Kowala, od piątku, 23 października od godz. 00.00 do poniedziałku, 2 listopada do godz. 22.00
Rada miasta Pionki, od piątku, 30 października od godz. 00.00 do poniedziałku, 9 listopada do godz. 22.00
Rada gminy Pionki, od piątku, 6 listopada od godz. 00.00 do poniedziałku, 16 listopada do godz. 22.00
Rada gminy Przytyk, od piątku, 13 listopada od godz. 00.00 do poniedziałku, 23 listopada do godz. 22.00
Rada miasta i gminy Skaryszew, od piątku, 20 listopada od godz. 00.00 do poniedziałku, 30 listopada do godz. 22.00
Rada gminy Wierzbica, od piątku, 27 listopada od godz. 00.00 do poniedziałku, 7 grudnia do godz. 22.00
Rada gminy Wolanów, od piątku, 4 grudnia od godz. 00.00 do poniedziałku, 14 grudnia do godz. 22.00
Rada gminy Zakrzew, od piątku, 11 grudnia od godz. 00.00 do poniedziałku, 21 grudnia do godz. 22.00

Rada powiatu kozienickiego, od piątku, 2 października od godz. 00.00 do poniedziałku, 12 października do godz. 22.00
Rada miasta i gminy Kozienice, od piątku, 9 października od godz. 00.00 do poniedziałku, 19 października do godz. 22.00
Rada gminy Garbatka-Letnisko, od piątku, 16 października od godz. 00.00 do poniedziałku, 26 października do godz. 22.00
Rada gminy Głowaczów, od piątku, 23 października od godz. 00.00 do poniedziałku, 2 listopada do godz. 22.00
Rada gminy Gniewoszów, od piątku, 30 października od godz. 00.00 do poniedziałku, 9 listopada do godz. 22.00
Rada gminy Grabów nad Pilicą, od piątku, 6 listopada od godz. 00.00 do poniedziałku, 16 listopada do godz. 22.00
Rada gminy Magnuszew, od piątku, 13 listopada od godz. 00.00 do poniedziałku, 23 listopada do godz. 22.00
Rada gminy Sieciechów, od piątku, 27 listopada od godz. 00.00 do poniedziałku, 7 grudnia do godz. 22.00

Rada powiatu przysuskiego, od piątku, 2 października od godz. 00.00 do poniedziałku, 12 października do godz. 22.00
Rada miasta i gminy Kozienice Przysucha, od piątku, 9 października od godz. 00.00 do poniedziałku, 19 października do godz. 22.00
Rada gminy Borkowice, od piątku, 16 października od godz. 00.00 do poniedziałku, 26 października do godz. 22.00
Rada gminy Gielniów, od piątku, 23 października od godz. 00.00 do poniedziałku, 2 listopada do godz. 22.00
Rada gminy Klwów, od piątku, 30 października od godz. 00.00 do poniedziałku, 9 listopada do godz. 22.00
Rada gminy Odrzywół, od piątku, 6 listopada od godz. 00.00 do poniedziałku, 16 listopada do godz. 22.00
Rada gminy Potworów, od piątku, 13 listopada od godz. 00.00 do poniedziałku, 23 listopada do godz. 22.00
Rada gminy Rusinów, od piątku, 27 listopada od godz. 00.00 do poniedziałku, 7 grudnia do godz. 22.00
Rada gminy Wieniawa, od piątku, 4 grudnia od godz. 00.00 do poniedziałku, 14 grudnia do godz. 22.00

Rada powiatu szydłowieckiego, od piątku, 2 października od godz. 00.00 do poniedziałku, 12 października do godz. 22.00
Rada miasta i gminy Szydłowiec, od piątku, 9 października od godz. 00.00 do poniedziałku, 19 października do godz. 22.00
Rada gminy Chlewiska, od piątku, 16 października od godz. 00.00 do poniedziałku, 26 października do godz. 22.00
Rada gminy Jastrząb, od piątku, 23 października od godz. 00.00 do poniedziałku, 2 listopada do godz. 22.00
Rada gminy Mirów, od piątku, 30 października od godz. 00.00 do poniedziałku, 9 listopada do godz. 22.00
Rada gminy Orońsko, od piątku, 6 listopada od godz. 00.00 do poniedziałku, 16 listopada do godz. 22.00

Rada powiatu zwoleńskiego, od piątku, 2 października od godz. 00.00 do poniedziałku, 12 października do godz. 22.00
Rada miasta i gminy , od piątku, 9 października od godz. 00.00 do poniedziałku, 19 października do godz. 22.00
Rada gminy Kazanów, od piątku, 16 października od godz. 00.00 do poniedziałku, 26 października do godz. 22.00
Rada gminy Policzna, od piątku, 23 października od godz. 00.00 do poniedziałku, 2 listopada do godz. 22.00
Rada gminy Przyłęk, od piątku, 30 października od godz. 00.00 do poniedziałku, 9 listopada do godz. 22.00
Rada gminy Tczów, od piątku, 6 listopada od godz. 00.00 do poniedziałku, 16 listopada do godz. 22.00

9.Głosowanie w Plebiscycie zdefiniowane jest w Art. 4 poniżej.
10.Organizator w uzasadnionym przypadku może podjąć decyzję o zmianie w Plebiscycie: terminów, kategorii lub obszaru prowadzenia akcji.
11.Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej i nie stanowi elementu kampanii wyborczej , a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi poprzez KLIK i w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
Art. 2 Warunki udziału w Plebiscycie. Kandydaci i Głosujący.
1.Plebiscyt ma charakter zamknięty, tj. kandydatów nie można zgłaszać z zewnątrz.
2.W plebiscycie kandydatami są wszyscy samorządowcy, pełniący aktualnie mandat uzyskany w wyborach samorządowych w 2018 roku lub w wyborach uzupełniających do wyborów samorządowych z 2018 roku, lub osoby pełniące funkcje publiczne wynikające z nazwy kategorii, a nie wybrane w wyborach powszechnych (np. starostowie).
3.Listy kandydatów zostały przygotowane przez Organizatorów w oparciu o dane Państwowej Komisji Wyborczej z wyborów samorządowych z roku 2018, dane z biuletynów informacji Publicznej Jednostek Samorządowych i informacje na stronach internetowych tychże jednostek.
4.W przypadku kandydata, który zrzekł się lub utracił możliwość pełnienia mandatu, kandydat lub osoba upoważniona do reprezentowania kandydata może zgłosić prośbę o usunięcie z Plebiscytu, którą należy przesłać na adres email: [email protected] W razie usunięcia z Plebiscytu głosy oddane na kandydata są anulowane lecz koszty wysłania SMS-ów lub głosowania za pomocą KLIK-a nie są zwracane.
5.Po starcie Plebiscytu na stronach internetowych w Serwisie (patrz Art. 1 ust.3) zostaną opublikowane listy kandydatów do udziału w Plebiscycie. Kandydaci będą mieli możliwość dodania zdjęcia do swojej kandydatury i uzupełnienia swoich kandydatur opisami swojej działalności samorządowej poprzez formularz zamieszczony na stronie plebiscytowej.
6.Kandydat, który w czasie trwania Plebiscytu prześle zdjęcia oświadcza, że:
a.Jest wyłącznym autorem przesłanej w ramach zgłoszenia fotografii i/lub posiada wszelkie prawa do wyrażenia zgód na wykorzystywanie fotografii, w tym gwarantuje, że osoba/osoby przedstawiona/e na zdjęciu wyraziła/y zgodę na korzystanie z jej/ich wizerunku w sposób konieczny do przeprowadzenia Plebiscytu, ogłoszenia zwycięzców oraz korzystania z licencji na zdjęcie zgodnie z jej treścią opisaną w niniejszym Regulaminie.
b.Udziela Organizatorowi Plebiscytu, na potrzeby realizacji Plebiscytu, nieodpłatnego i nieograniczonego co do czasu i miejsca prawa (licencja niewyłączna) do wielokrotnego wykorzystywania przesłanego zdjęcia, które stosuje się odpowiednio, a w szczególności do wykorzystania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania oraz publikowania zdjęcia na łamach wszystkich wydawnictw Organizatora (w Internecie oraz drukiem).
c.Autor fotografii zrzeka się względem Organizatora Plebiscytu wykonywania osobistych praw autorskich do fotografii oraz upoważnia Organizatora Plebiscytu do wprowadzania zmian w fotografii, w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z fotografii na potrzeby realizacji Plebiscytu, w szczególności autor fotografii zobowiązuje się iż nie będzie korzystał z prawa do oznaczania autorstwa fotografii, a także z prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z fotografii.
d.Fotografia i jej wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich.
7.Głosować w Plebiscycie mogą wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
8.Głosować SMS-em można tylko z terenu Rzeczpospolitej Polskiej korzystając z sieci operatorów telefonii komórkowych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
9.Głos za pomocą KLIK-a oddanego za pośrednictwem Serwisu może oddać każda osoba będąca zarejestrowanym użytkownikiem jednego z Serwisów będących własnością Organizatora i posiadająca ważne konto w tym Serwisie.
10.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Plebiscycie uczestników, tj. kandydatów, osoby zgłaszające kandydatów i osoby głosujące, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu lub z ważnych przyczyn społecznych.

Art. 3 Zasady przeprowadzania Plebiscytu. Głosowanie i wybór laureatów.

1.W kategoriach Prezydent, Burmistrz, Wójt, Starosta, Członkowie Zarządu Powiatów głosować będzie można przyznając głosy na TAK – przy pozytywnej ocenie pracy samorządowca oraz na NIE – negatywnie oceniając pracę danego samorządowca. W tych kategoriach zwyciężą kandydaci, którzy otrzymają najwięcej ocen pozytywnych (różnica pomiędzy liczbą głosów na „TAK”, względem liczby głosów na „NIE”) oddanych za pośrednictwem strony internetowej w Serwisie i za pomocą SMS Premium.
2.W kategoriach Radny Powiatu/Miasta/Gminy będzie można głosować tylko pozytywnie, a zwyciężą kandydaci, którzy otrzymają największą liczbę głosów w poszczególnych Jednostkach Samorządu Terytorialnego, zliczoną na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem strony internetowej w Serwisie i za pomocą SMS Premium.
3.Głosowanie w Plebiscycie będzie odbywało się na dwa sposoby: za pomocą SMS Premium oraz za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu.
4.W przypadku głosowania za pomocą SMS Premium:
a.W kategoriach Prezydent, Burmistrz, Wójt i Starosta, Członkowie Zarządu Powiatów Głosowania SMS Premium dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując prefiks.numer kandydata.TAK lub NIE, np. ABC.1.TAK
b.W kategoriach Radny Powiatu/Miasta/Gminy Głosowania SMS Premium dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując prefiks.numer kandydata, np. ABC.1
c.Lista wszystkich prefiksów wraz z numerami kandydatów przypisanymi do odpowiednich kategorii będzie dostępna w Serwisach Dziennika (art.1 ust.3) od dnia 25.09.2020 r.
d.W odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, Głosujący otrzymuje również kod dostępu do e-wydania Gazety lub Tygodnika, w którego Plebiscycie zagłosował (dalej jako „e-wydanie”). Kod dostępu dotyczy tylko e-wydania z dnia, w którym został oddany głos. Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść.
e.Koszt wysłania jednego SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT)
f.Jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na jednego Kandydata
g.Głosujący w Plebiscycie za pomocą SMS Premium może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej liczby e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto
h.W przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer, z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana; SMS niespełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów, mimo że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi
i.Obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Organizator, właściciel systemu Hermes; dostawcą ww. usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
5.Głosować będzie można również za pomocą KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk „GŁOSUJ KLIKIEM”, po zalogowaniu się w tym Serwisie.
6.Do głosowania KLIK-iem wymagane jest posiadanie: konta użytkownika w danym Serwisie oraz kredytów upoważniających do głosowania w tym trybie.
7.W przypadku głosowania za pomocą KLIK-a:
a.W kategoriach Prezydent, Burmistrz, Wójt, Starosta, Członkowie Zarządu Powiatów poprzez kliknięcie na przycisk „GŁOSUJ ZA” lub „GŁOSUJ PRZECIW” Głosujący oddaje swój głos w Plebiscycie odpowiednio ZA lub PRZECIW danej kandydaturze.
b.W kategoriach Radny Powiatu/Miasta/Gminy poprzez kliknięcie na przycisk „GŁOSUJ KLIKIEM” Głosujący oddaje swój głos w Plebiscycie.
c.Kredyty, upoważniające do głosowania KLIK-iem, otrzymuje Głosujący gratisowo jako dodatek do zakupionego w danym Serwisie dostępu do płatnych treści w tym Serwisie, inaczej do tzw. prenumeraty cyfrowej. Wariantami prenumeraty, gwarantującymi otrzymanie kredytów, są: Prenumerata na 5 dni (5 kredytów gratis), Prenumerata na 10 dni (10 kredytów gratis), Prenumerata na 50 dni (50 kredytów gratis).
d.Nabycie pakietów prenumeraty cyfrowej następuje zgodnie z treścią Regulaminu dostępnego pod adresem https://plus.polskatimes.pl/regulamin/
e.Każdy jeden kredyt, upoważniający do głosowania (dalej jako Kredyt), umożliwia oddanie jednego głosu na dowolnie wybranego Kandydata, w dowolnie wybranym Plebiscycie i kategorii Plebiscytu
f.Głosujący w Plebiscycie za pomocą przycisku „GŁOSUJ KLIKIEM” może oddać dowolną liczbę głosów
8.Głosować w Plebiscycie mogą wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
9.Głosować SMS-em można tylko z terenu Rzeczpospolitej Polskiej korzystając z sieci operatorów telefonii komórkowych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Głos za pomocą KLIK-a oddanego za pośrednictwem Serwisu może oddać każda osoba będąca zarejestrowanym użytkownikiem jednego z Serwisów będących własnością Organizatora i posiadająca ważne konto w tym Serwisie.
10.O zwycięstwie w Plebiscycie w danym mieście lub powiecie zdecyduje największa liczba głosów, zliczona na podstawie głosów KLIK oddanych za pośrednictwem strony internetowej w Serwisie i za pomocą SMS Premium.
11.W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę głosów zajmą oni miejsce ex aequo wynikające z liczby głosów w Plebiscycie.
Art.4 Ogłoszenie wyników Plebiscytu. Nagrody w Plebiscycie.
1.Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu do dnia 22.12.2020 r. na stronie internetowej w Serwisie.
2. Za wydanie nagród w Plebiscycie odpowiada Organizator. O wygranej oraz / albo miejscu w klasyfikacji decyduje ilość uzyskanych ważnie głosów.
3. Zwycięzcy w Plebiscycie w poszczególnych kategoriach i okręgach otrzymają nagrody w postaci dyplomów oraz listów gratulacyjnych.
4. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
5. Nagrody rzeczowe zostaną wręczone podczas gali finałowej plebiscytu Samorządowiec lub mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie Organizatora w Redakcji Echa Dnia mieszczącej się pod adresem: Al. IX Wieków Kielc 4, 25-852 Kielce lub mogą zostać dostarczone paczką pocztową lub kurierską na wskazany przez zwycięzcę adres pocztowy. W przypadku wysyłki nagród zostaną one wysłane na koszt Organizatora.
6. Nagrody w Plebiscycie zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7.Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Kandydata.
Art. 5 Reklamacje.
1.Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres e-mail [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres Redakcji Echa Dnia Al. IX Wieków Kielc 4, 25-852 Kielce .
2.Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamację zostaną powiadomione pisemnie lub mailowo niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4.Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.
Art. 6 Ochrona danych osobowych.
W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Plebiscytu (osób zgłaszanych i Zgłaszających oraz Głosujących, jak i Kandydatów) w załączniku do niniejszego Regulaminu.

Załącznik do Regulaminu Plebiscytu pod nazwą „Samorządowiec - Oceniamy władzę”
NOTA INFORMACYJNA ws. DANYCH OSOBOWYCH

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Polska Press spółka z o.o. w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 45, KRS 2408. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail: [email protected]
2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie plebiscytu pod nazwą „Samorządowiec - Oceniamy władzę” (dalej jako Plebiscyt), włącznie z obsługą skarg i reklamacji.
Podstawą przetwarzania Twoich danych, w tym wizerunku, jest umowa (o treści regulaminu plebiscytu), zawierana przez zgłoszenie udziału w plebiscycie (o ile zgłaszasz własną osobę do plebiscytu lub jeśli zgłaszasz osobę trzecią, albo, gdy osoba trzecia zgłosiła Ciebie), albo przez głosowanie, gdy głosujesz.
Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.
Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.
3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu Plebiscytu) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.
4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?
Odbiorcami Twoich danych będą:
a.Nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
b.Podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku
z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie prawne, agencje reklamowe, dostawca usługi SMS Premium Digital Virgo S.A., podmiot obsługujący ankiety tj. Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek Spółka Jawna;
c.Inni odbiorcy danych - np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, banki, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z naszej grupy kapitałowej;
d.Organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami.
Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończył się plebiscyt.
Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień.
Twoje prawa to:
a.Prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
b.Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
c.Prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
d.Prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
e.Jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:
a.Droga mailową, wysyłając maila na adres: [email protected]
W treści takiego maila należy wpisać: dokładną nazwę Plebiscytu, tytuł Gazety, na łamach której organizowany jest Plebiscyt, imię i nazwisko osoby, której zgłoszenie dotyczy
b.Zwracając się do nas pisemnie na adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa. W treści Pisma należy wpisać: dokładną nazwę Plebiscytu, tytuł Gazety, na łamach której organizowany jest Plebiscyt, imię i nazwisko osoby, której zgłoszenie dotyczy
Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.
UWAGA - wyżej wskazana procedura oraz adresy kontaktowe nie służą do komunikacji w sprawach innych niże wykonywanie praw właścicieli danych osobowych odnośnie przetwarzania tych danych w ścisłym tego słowa znaczeniu.
W innych sprawach związanych z Plebiscytem prosimy kontaktować się z użyciem adresu: [email protected]
7. PRAWO DO SKARGI
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych - w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
<< Dodatkowe informacje dla osób zgłaszanych do Plebiscytu przez innych Uczestników >>
8. SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe zostały pozyskane z danych udostępnionych przez Państwową Komisję Wyborczą, dane z biuletynów informacji Publicznej Jednostek Samorządowych i informacje na stronach internetowych tychże jednostek lub od Ciebie jeśli głosujesz z użyciem numeru telefonu.
9. JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?
Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:
a. Imię i Nazwisko;
b. Powiat, jeśli jesteś kandydatem
c. Kategoria plebiscytu, w której bierzesz udział;
d. Kontaktowy numer telefonu;
e. Wiek, jeśli jesteś kandydatem
f. Komitet wyborczy, jeśli jesteś kandydatem w Plebiscycie

3 polskie organizacje na czarnej liście Facebooka

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie