1. Echo Dnia
  2. Komunikaty
  3. Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
Wróć do listy komunikatów

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice

 

 informuje, że dnia 31 sierpnia 2022 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu

Miasta i Gminy w  Niepołomicach (Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice) oraz stronie internetowej www.niepolomice.eu 
został umieszczony:

 

wykaz części nieruchomości stanowiącej własność gminy Niepołomice, przeznaczonej do oddania do nieodpłatnego używania z prawem pobierania pożytków, w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony do lat 3 (trzech)

 

Z niniejszym wykazem można zapoznać się w terminie od dnia 31 sierpnia 2022 r. do dnia 21 września 2022 r.

 

Szczegółowe informacje: Wydział Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach ul. Zamkowa 5, pokój nr 5  tel. 12 250 94 07.