EGZAMIN ZAWODOWY 2019 CKE - arkusz pytań i odpowiedzi SESJA...

  EGZAMIN ZAWODOWY 2019 CKE - arkusz pytań i odpowiedzi SESJA I - 10.01.2019

  mko

  Echo Dnia Świętokrzyskie

  Aktualizacja:

  Echo Dnia Świętokrzyskie

  EGZAMIN ZAWODOWY 2019 CKE. Arkusz pytań i odpowiedzi
  1/4
  przejdź do galerii

  EGZAMIN ZAWODOWY 2019 CKE. Arkusz pytań i odpowiedzi ©pixabay

  Egzamin zawodowy 2019 CKE. 10.01.2019. Część pisemna egzaminu zawodowego 2018 zaczyna się już 10 stycznia. Harmonogram egzaminów zawodowych 2019. Terminy, godziny egzaminu zawodowego. Zaliczenie go oznacza potwierdzenie kwalifikacji zawodowych. Arkusz pytań i odpowiedzi z egzaminu zawodowego 2019.

  EGZAMIN ZAWODOWY 2019. Czym jest?  Egzamin zawodowy ma za zadanie potwierdzić kwalifikacje zawodowe. Ocenia poziom opanowania przez zdającego wiadomości i umiejętności potrzebnych do wykonywania określonego zawodu.

  EGZAMIN ZAWODOWY 2019 - TERMINY, HARMONOGRAM:  Tak samo, jak w poprzednich latach, egzamin zawodowy jest podzielony na sesję letnią i zimową. W skład egzaminu zawodowego wchodzi część pisemna i praktyczna. Jakie są terminy poszczególnych części? Oto one:

  Sesja 1. 2019 Zima (styczeń – luty 2019)


  Część pisemna - 10.01.2019
  Część praktyczna: MODEL d - 9.01.2019
  Część praktyczna: MODEL w, wk i dk - od 11.01.2019 do 16.02.2019  Co oznaczają poszczególne symbole?


  w – gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa,
  wk – gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa uzyskana z wykorzystaniem komputera,
  d – gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja,
  dk – gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja uzyskana z wykorzystaniem komputera.

  Sesja 2. 2019 Lato (czerwiec – lipiec 2019)


  Część pisemna - 18.06.2019
  Część praktyczna: MODEL d - 17.06.2019
  Część praktyczna: MODEL w, wk i dk - od 21.06.2019 do 4.07.2019
  Sesja wyłącznie dla kwalifikacji: Z.22, MS.20 oraz Z.23, MS.21 (technik pożarnictwa; 2019 Maj)

  EGZAMIN ZAWODOWY 2019 - zawody, oznaczenie kwalifikacji


  • Egzamin zawodowy 2019. Zawody, oznaczenie kwalifikacji:

  • A.12.- wykonywanie usług krawieckich (zawód: krawiec)
  • A.13.- wytwarzanie wyrobów stolarskich (stolarz)
  • A.18. - prowadzenie sprzedaży (sprzedawca)
  • A.19. - wykonywanie zabiegów fryzjerskich (fryzjer)
  • A.36. - prowadzenie rachunkowości (technik ekonomista)
  • A.61. - wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy (technik usług kosmetycznych)
  • A.62. - wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp(technik usług kosmetycznych)
  • A.68. - obsługa klienta w jednostkach administracji(technik administracji)
  • B.4. - wykonywanie robót kominiarskich – kominiarz
  • B.12. - wykonywanie robót dekarskich - dekarz
  • B.18. - wykonywanie robót murarskich i tynkarskich – murarz-tynkarz
  • E.8. - montaż i konserwacja instalacji elektrycznych – elektryk
  • E.12.- montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (technik informatyk)
  • E.13. - projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (technik informatyk)
  • M.12. - diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (elektromechanik pojazdów samochodowych/technik pojazdów samochodowych)
  • M.18. - diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (mechanik pojazdów samochodowych/technik pojazdów samochodowych)
  • R.9. - prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt(technik weterynarii)
  • R.10. - wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych(technik weterynarii)
  • R.11. - wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej (technik weterynarii)
  • T.3.- produkcja wyrobów piekarskich (piekarz)
  • T.4.- produkcja wyrobów cukierniczych (cukiernik)
  • T.6. - sporządzanie potraw i napojów (kucharz)
  • Z.4. - świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (opiekun medyczny)
  • Z.15. - asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy (asystentka stomatologiczna)


  Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.

  EGZAMIN ZAWODOWY 2019 egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. CZĘŚĆ PISEMNA  Część pisemna egzaminu zawodowego trwa 60 minut. Składa się z 40 zadań zamkniętych. Każde pytanie zawiera cztery możliwe odpowiedzi. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. ‎Część pisemna może być zdawana z wykorzystaniem wydrukowanych papierowych arkuszy ‎egzaminacyjnych lub przy komputerze.‎

  EGZAMIN ZAWODOWY 2019 - CZĘŚĆ PRAKTYCZNA  Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe trwa pomiędzy 120 a 240 minut. Nie może być ani krótsza, ani dłuższa. Polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym. Czas trwania egzaminu dla konkretnej specjalizacji jest szczegółowo omówiony na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Na zapoznanie się z arkuszem egzaminacyjnym oraz wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

  Egzamin zawodowy 2019 zdają:


  • uczniów i absolwentów branżowych szkół I stopnia, uczniów i absolwentów 4-letnich techników oraz uczniów, słuchaczy i absolwentów szkół policealnych, rozpoczynających kształcenie w klasie I tych szkół od roku 2017/2018, a w kolejnych latach w kolejnych klasach/semestrach tych szkół,
  • uczniów i absolwentów 5-letniego technikum rozpoczynających kształcenie w klasie I tej szkoły od roku 2019/2020, a w kolejnych latach w kolejnych klasach tych szkół,
  • uczniów i absolwentów 2-letniej branżowej szkoły II stopnia, rozpoczynających kształcenie w klasie I tej szkoły począwszy od roku szkolnego 2020/2021, a w kolejnych latach w kolejnych klasach tych szkół,
  • osób, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez podmioty, o których mowa w art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), na których kształcenie rozpocznie się nie wcześniej niż 1 stycznia 2020 r.
  • osób spełniających warunki określone w przepisach w sprawie egzaminów eksternistycznych– od dnia 1 listopada 2025 r.,
  • osób dorosłych, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, jeżeli program przyuczenia uwzględniał wymagania w podstawie programowej kształcenia w zawodach, zgłoszonych przez starostę do komisji egzaminacyjnej – od dnia 1 listopada 2025 r.

  Czytaj treści premium w Echu Dnia Plus Podkarpackim

  Nielimitowany dostęp do wszystkich treści, bez inwazyjnych reklam.

  Komentarze (19)

  Dodaj komentarz
  Wszystkie komentarze (19) forum.echodnia.eu

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Studniówki

  Miss Studniówki 2019| Zobacz kandydatki [ZDJĘCIA]

  Miss Studniówki 2019| Zobacz kandydatki [ZDJĘCIA]

  Mister Studniówki 2019| Zobacz kandydatów [ZDJĘCIA]

  Mister Studniówki 2019| Zobacz kandydatów [ZDJĘCIA]