MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Matura z języka polskiego 2024 na poziomie rozszerzonym. Co było na egzaminie? Jakie tematy wypracowań? Oto najważniejsze informacje

Wymagania, zasady i najważniejsze informacje o maturze rozszerzonej 2024.
Wymagania, zasady i najważniejsze informacje o maturze rozszerzonej 2024. fot. Łukasz Kaczanowski/ Polska Press
Matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym odbyła się dzisiaj, 20 maja o godz. 9.00-12.30. Jakie były tematy wypracowań na rozszerzeniu z polskiego? Z czym musieli zmierzyć się maturzyści? Arkusz CKE już jest. Sprawdź opracowanie zagadnień. Oto wymagania maturalne i inne najważniejsze informacje o maturze.

Spis treści

Arkusz i odpowiedzi do matury rozszerzonej z polskiego 2024

Arkusz rozszerzonej matury z polskiego 2024 opublikowaliśmy tutaj 20.05.24 po godz. 14.00 wraz z przykładowym opracowaniem ekspertki.

W tym tekście umieściliśmy arkusz oraz sugerowane odpowiedzi do tematów..

Matura 2024: język polski rozszerzony. Zobacz arkusz CKE i o...

Kiedy jest matura rozszerzona z języka polskiego?

Matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym odbyła się 20 maja 2024 o godz. 9.00-12.30. Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym odbył się natomiast 7 maja.

Trwa głosowanie...

Jak Ci poszła matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym?

Jak wygląda matura rozszerzona z polskiego 2024 i ile trwa?

Czas przeznaczony na pracę ucznia wynosił 210 minut (mógł on zostać wydłużony w przypadku uczniów ze specjalnymi potrzebami). Zdający mieli do wyboru dwa tematy i musieli napisać wypracowanie zawierające minimum 500 wyrazów. Można za nie otrzymać maksymalnie 35 punktów. Maturzysta musiał odwołać się do lektur/utworów/kontekstów zawartych w poleceniu, a więc:

 • wybranej lektur obowiązkowej lub podanej lektury obowiązkowej;
 • utworów literackich z dwóch różnych epok;
 • wybranego kontekstu.

Z relacji uczniów wynika, że tematy wypracowań na rozszerzeniu z polskiego dotyczyły pojęcia synkretyzmu i jego roli w literaturze oraz sposobów kreowania przestrzeni w tekście literackim i funkcji jakie te kreacje pełnią na podstawie „Sklepów cynamonowych” Brunona Schulza.

Wymagania na maturę rozszerzoną z języka polskiego 2024

Ogólne wymagania egzaminacyjne na maturę z języka polskiego (poziom rozszerzony):

 • Kształcenie literackie i kulturowe (m.in. Rozumienie konieczności zachowania i rozwoju literatury i kultury w życiu jednostki oraz społeczeństwa, znajomość wybranych utworów z literatury polskiej i światowej oraz umiejętność mówienia o nich z wykorzystaniem potrzebnej terminologii, kształcenie umiejętności czytania, analizowania i interpretowania literatury oraz innych tekstów kultury, a także ich wzajemnej korespondencji);
 • Kształcenie językowe (m.in. wzbogacanie umiejętności komunikacyjnych, stosowne wykorzystanie języka w różnych sytuacjach komunikacyjnych, uwrażliwianie na piękno mowy ojczystej, wspomaganie rozwoju kultury językowej, doskonalenie umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną);
 • Tworzenie wypowiedzi (m.in. doskonalenie umiejętności wyrażania własnych sądów, argumentacji i udziału w dyskusji, doskonalenie umiejętności retorycznych, w szczególności zasad tworzenia wypowiedzi spójnych, logicznych oraz stosowania kompozycji odpowiedniej dla danej formy gatunkowej);
 • Samokształcenie (m.in. doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, oceny ich rzetelności, wiarygodności i poprawności merytorycznej, wyrabianie nawyku samodzielnej, systematycznej lektury).

Wymagania egzaminacyjne na maturę rozszerzoną z polskiego 2023 (ogólne i szczegółowe) znajdują się w Aneksie do Informatora 2023 i 2024 (Sprawdź całą listę wymagań egzaminacyjnych na maturę rozszerzoną z polskiego 2024).

Lektury obowiązkowe na maturę rozszerzoną z polskiego 2024

Maturzysta, przystępujący do egzaminu z polskiego na poziomie rozszerzonym musiał znać lektury obowiązkowe. Ich lista jest dłuższa niż na tzw. podstawie. Poniżej zamieszczamy utwory, które trzeba znać.

Poziom podstawowy

 • Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy św. Jana Jan Parandowski,
 • „Mitologia”, część I Grecja,
 • Homer, „Iliada” (fragmenty),
 • Sofokles, „Antygona”,
 • „Lament świętokrzyski” (fragmenty),
 • „Legenda o św. Aleksym” (fragmenty),
 • „Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią” (fragmenty),
 • „Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu” (fragmenty),
 • „Pieśń o Rolandzie” (fragmenty),
 • Gall Anonim, „Kronika polska” (fragmenty),
 • Dante Alighieri, „Boska Komedia” (fragmenty),
 • Jan Kochanowski, „Odprawa posłów greckich”,
 • Piotr Skarga, „Kazania sejmowe” (fragmenty),
 • Jan Chryzostom Pasek, „Pamiętniki” (fragmenty),
 • William Szekspir, „Makbet”,
 • Molier, „Skąpiec”
 • Adam Mickiewicz, „Konrad Wallenrod”,
 • Adam Mickiewicz, „Dziady” cz. III,
 • Juliusz Słowacki, „Kordian”,
 • Bolesław Prus, „Lalka”,
 • Eliza Orzeszkowa, „Gloria victis”,
 • Henryk Sienkiewicz, „Potop”,
 • Fiodor Dostojewski, „Zbrodnia i kara”,
 • Stanisław Wyspiański, „Wesele”,
 • Stefan Żeromski, „Przedwiośnie”,
 • Tadeusz Borowski, „Proszę państwa do gazu”, „Ludzie, którzy szli”,
 • Gustaw Herling-Grudziński, „Inny świat”,
 • Hanna Krall, „Zdążyć przed Panem Bogiem”,
 • Albert Camus, „Dżuma”,
 • George Orwell, „Rok 1984”,
 • Sławomir Mrożek, „Tango”,
 • Marek Nowakowski, „Raport o stanie wojennym” (wybrane opowiadanie),
 • „Górą Edek” (z tomu Prawo prerii),
 • Jacek Dukaj, „Katedra” (z tomu „W kraju niewiernych”),
 • Andrzej Stasiuk, „Miejsce” (z tomu „Opowieści galicyjskie”),
 • Olga Tokarczuk, „Profesor Andrews w Warszawie” (z tomu „Gra na wielu bębenkach”),
 • Ponadto z zakresu szkoły podstawowej: bajki Ignacego Krasickiego, Dziady cz. II i Pan Tadeusz Adama Mickiewicza, Balladyna Juliusza Słowackiego.

Poziom rozszerzony

 • Homer, „Odyseja” (fragmenty),
 • Arystoteles, „Poetyka”, „Retoryka” (fragmenty),
 • Platon, „Państwo” (fragmenty),
 • św. Augustyn, „Wyznania” (fragmenty),
 • św. Tomasz z Akwinu, „Summa teologiczna” (fragmenty),
 • Michel de Montaigne, „Próby” (fragmenty),
 • William Szekspir, „Hamlet”,
 • Juliusz Słowacki, „Lilla Weneda”,
 • Zygmunt Krasiński, „Nie-Boska Komedia”,
 • realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (Honoré de Balzac, „Ojciec Goriot” lub Charles Dickens, „Klub Pickwicka”, lub Mikołaj Gogol, „Martwe dusze”, lub Gustaw Flaubert, „Pani Bovary”),
 • Stanisław Wyspiański, „Noc listopadowa”,
 • Franz Kafka, „Proces” (fragmenty),
 • Michaił Bułhakow, „Mistrz i Małgorzata”,
 • Stanisław Ignacy Witkiewicz, „Szewcy”,
 • Bruno Schulz, wybrane opowiadania z tomu „Sklepy cynamonowe”,
 • Tadeusz Konwicki, „Mała Apokalipsa”,
 • Sławomir Mrożek, wybrane opowiadania.

W wypracowaniu na poziomie rozszerzonym zdający mógł również odwołać się do lektur obowiązkowych wskazanych w podstawie programowej, nieujętych w wymaganiach egzaminacyjnych, a więc:

Poziom podstawowy

 • William Szekspir, „Romeo i Julia”,
 • Ignacy Krasicki, wybrane satyry,
 • Adam Mickiewicz, wybrane ballady, w tym „Romantyczność”,
 • Bolesław Prus, „Z legend dawnego Egiptu”,
 • Władysław Stanisław Reymont; „Chłopi” (tom I – Jesień),
 • Stefan Żeromski, „Rozdzióbią nas kruki, wrony…”,
 • Witold Gombrowicz, „Ferdydurke” (fragmenty),
 • Józef Mackiewicz, „Droga donikąd” (fragmenty),
 • Antoni Libera, „Madame”,
 • Ryszard Kapuściński, „Podróże z Herodotem” (fragmenty),
 • Ponadto z zakresu szkoły podstawowej: „Zemsta” Aleksandra Fredry.

Poziom rozszerzony

 • Arystofanes, „Chmury”,
 • Wergiliusz, „Eneida” (fragmenty),
 • François Rabelais, „Gargantua i Pantagruel” (fragmenty),
 • Jan Kochanowski, „Treny” (jako cykl poetycki),
 • Jorge Luis Borges, wybrane opowiadanie,
 • Janusz Głowacki, „Antygona w Nowym Jorku”.

Lektury te są zapisane także w arkuszu maturalnym.

Maturzyści mają ostatnie tygodnie na przygotowanie się do egzaminu.

Matura z polskiego 2023 na poziomie rozszerzonym za nami. Ma...

Harmonogram matur 2024

Sprawdź terminy kolejnych matur, które zostały zaplanowane w majowej sesji 2024:

20 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

21 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

22 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

23 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

Egzaminy ustne zostały zaplanowane w terminach:

 • od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja);
 • od 20 do 25 maja.

Wyniki matur 2024 zostaną ogłoszone 9 lipca

Matura 2024

Oto wszystkie najważniejsze informacje na temat matury w 2024 roku: harmonogram, czas trwania egzaminów, przebieg matury, przedmioty, które można ze sobą zabrać. Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę i kto przystępuje do egzaminów dojrzałości w 2024 roku?

Jak wygląda matura w 2024 roku?

Większość uczniów piszących maturę w 2024 roku podejdzie do egzaminu w formule 2023, mniejsza grupa – do matury w formule 2015. Niezależnie od formuły uczniowie przystępują do egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym (język polski, matematyka, język obcy nowożytny) oraz do egzaminów ustnych. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, muszą zdać te egzaminy przynajmniej na 30 procent. 

Każdy obowiązkowo przystępuje także do przynajmniej jednej matury na poziomie rozszerzonym, ale w tym wypadku nie obowiązuje tzw. próg zdawalności.

Czy można wyjść z sali w trakcie matury?

Maturzysta, który zakończył pracę, może opuścić salę. Wszystkich obowiązują jednak konkretne zasady: 

 • maturzysta może opuścić salę najwcześniej po godzinie od rozpoczęcia egzaminu,
 • jeśli do oficjalnego zakończenia egzaminu zostało 15 minut lub mniej, maturzysta zobowiązany jest do pozostania na miejscu do jego końca,
 • uczeń, który chce opuścić salę, musi zamknąć arkusz i położyć go na brzegu ławki. Wtedy może zgłosić zamiar wyjścia, podnosząc rękę.

Kto przystępuje do matury w 2024 roku?

W 2024 roku do matury w formule 2023 przystępować będą osoby, które ukończą:

 • 4-letnie liceum ogólnokształcące;
 • szkołę artystyczną realizującą program 4-letniego liceum ogólnokształcącego;
 • 5-letnie technikum;
 • branżową szkołę II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej.

Z kolei do matury w formule 2015 podejdą uczniowie, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ukończą szkołę branżową II stopnia na podbudowie gimnazjum, a także absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, a więc:

 • 3-letniego liceum ogólnokształcącego z lat 2005–2022,
 • szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego liceum ogólnokształcącego,
 • 4-letniego technikum z lat 2006–2023,
 • branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum z lat 2022–2023,
 • liceum profilowanego oraz technikum uzupełniającego dla młodzieży, która ukończyła szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie,
 • uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie CKE w zakładce egzamin maturalny > formuła 2023/2025 > o egzaminie.

Kiedy jest matura poprawkowa 2024?

Matura poprawkowa odbędzie się odpowiednio: 

 • 20 sierpnia 2024 o godz. 9.00 (egzaminy pisemne);
 • 21 sierpnia 2024 (egzaminy ustne).

Kiedy będą wyniki matury 2024?

Ogłoszenie wyników matur zostało zaplanowane na 9 lipca 2024 roku.

Co można mieć ze sobą na maturze 2024?

Każdy zdający powinien mieć ze sobą długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem). Ponadto w zależności od zdawanego przedmiotu, może mieć przedmioty takie jak:

 • kalkulator prosty, linijka, cyrkiel, kartę wzorów matematycznych – w przypadku egzaminu z matematyki;
 • linijkę, kalkulator naukowy, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z fizyki;
 • linijkę, kalkulator prosty, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z biologii. 

Warto sprawdzić pełną listę materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie. Została ona opublikowana na stronie CKE.

Ile trwa matura z poszczególnych przedmiotów?

Matura w 2024 roku w zależności trwa:

 • 240 minut – egzaminu z języka polskiego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – egzamin z matematyki (poziom podstawowy);
 • 120 minut – egzamin z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – większość egzaminów na poziomie rozszerzonym (np. WOS, fizyka, geografia itd.).
 • 210 minut – niektóre przedmioty na poziomie rozszerzonym, np. język polski, informatyka.

Czas trwania tych egzaminów dotyczy matury w formule 2023.

Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę w 2024 roku?

Uczeń, by zdać maturę musi przystąpić do wszystkich trzech obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym, a więc do egzaminu z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego (najczęściej jest to język angielski), a także uzyskać z tych przedmiotów przynajmniej 30 procent. Maturzysta musi również przystąpić do egzaminów ustnych i zdać je na minimum 30 procent. 

Dodatkowo należy podejść do przynajmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. W tym przypadku nie obowiązuje jednak tzw. próg zdawalności.

Jak wygląda matura ustna i czy jest obowiązkowa?

W 2024 roku uczniowie muszą przystąpić do egzaminów ustnych z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. W tym drugim przypadku nic się nie zmieniło. Zestaw egzaminacyjny zawiera trzy zadania, polecenia sformułowane są w języku polskim. Zdający odbywa rozmowę wstępną, następnie rozmowę z odgrywaniem ról, opisuje ilustrację i udziela odpowiedzi na trzy pytania, a następnie przedstawia wypowiedź na podstawie materiału stymulującego. 

W przypadku matury ustnej z języka polskiego, uczniowie którzy przystępują do egzaminu w formule 2023 losują dwa zadania:

 • pytanie niejawne oparte na tekście literackim, ikonicznym, dotyczącym języka;
 • pytanie jawne (z listy 110 jawnych zagadnień), które dotyczy lektury.

Uczeń tworzy wypowiedź, a następnie odpowiada na pytania egzaminatorów.

Kiedy jest matura 2024?

Harmonogram matur 2024 przedstawia się następująco:

7 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy).

8 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy);
 • godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)

9 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy)
 • godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy).

10 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

13 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
 • godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony).

14 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

15 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

16 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),
 • Godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).

17 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

20 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

21 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

22 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

23 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

Egzaminy ustne zostały zaplanowane w terminach:

 • od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja);
 • od 20 do 25 maja.
od 16 lat
Wideo

Dziś 81. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Matura z języka polskiego 2024 na poziomie rozszerzonym. Co było na egzaminie? Jakie tematy wypracowań? Oto najważniejsze informacje - Strefa Edukacji

Wróć na echodnia.eu Echo Dnia Podkarpackie