Wnioski na „Restrukturyzację małych gospodarstw” można składać od 18 czerwca do 17 lipca 2018 roku.

ARiMR przygotował drugi nabór w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski o pomocy w ramach „Restrukturyzacji małych gospodarstw" można składać od dziś (18 czerwca).

O kolejności przysługiwania pieniędzy decyduje liczba uzyskanych punktów. Trzeba uzyskać ich minimum 10, żeby móc liczyć na wsparcie. Za co można dostać punkty?

a) docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa:

• powyżej 20 tys. euro – 5 punktów,
• 16 tys. – 20 tys. euro – 3 punkty,
• 12 tys. – 16 tys. euro – 1 punkt;

b) kwalifikacje zawodowe (od 1 do 5 pkt);
c) rodzaj planowanej produkcji (od 2 do 4 pkt);
d) kompleksowość biznesplanu (od 0,5 do 3 pkt);
e) wpływ na realizację celów przekrojowych (od 0,5 do 5 pkt);
f) wiek wnioskodawcy – jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca nie ma więcej niż 40 lat – 3 punkty.

Spawdź również: Wyższe kwoty odszkodowań dla rolnika po wypadku i w chorobie [stawki KRUS]

Sprawdzamy kolejne warunki. Pomoc może być przyznana rolnikowi albo małżonkowi, jeśli:

  • jest posiadaczem gospodarstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro
  • prowadząc działalność rol. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej 2 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku i w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadzi działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  • przedłożył biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa i zobowiązał się do jego realizacji

Restrukturyzacja małych gospodarstw - wysokość wsparcia

Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości 60 tys. złotych (nie więcej niż równowartość 15 tys. euro). Wypłaca się ją w dwóch ratach:

  1. w wysokości 80% całkowitej wartości pomocy (nie więcej niż 48 tys. zł)
  2. w wysokości 20% całkowitej wartości pomocy (nie więcej niż 12 tys. zł)

Pomoc może być przyznana na wydatki dotyczące działalności w gospodarstwie lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy. W tym sa inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 80% kwoty pomocy - podała Agencja.

Źródło: ARiMR

Minister Jurgiel podczas spotkania w Szczucinie

x-news